Snøskredvarsel for Ofoten lørdag 05.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold i høyfjellet. Vær varsom i leheng over mildværsgrensen. Snødekket i lavlandet vil raskt stabilisere seg.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø ved bakken

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren vil raskt avta nå som uværet har gitt seg. Regnet har trolig gitt snødekket skikkelig juling og det vil være lite spenninger igjen i snødekket under 500-600 moh. Skredfaren ventes å være 1-liten under mildværsgrensen. Over mildværsgrensen stabliserer fokksnøflakene seg og blir stadig vanskeligere å løse ut. Litt påfyll av nysnø i høyden ventes ikke å påvirke situasjonen så mye.
Torsdag gikk det et kraftig mildvær igjennom regionen med store mengder nedbør. I lavlandet kom nedbøren som regn og dette har trolig påvirket snødekket mye og det vil være lite spenninger igjen. Over mildværsgrensen ventes det å ha vært stor pålagring av leområder. Vinden har vær dreiende under uværet, så flere områder har fått mye snø. Snødekket ventes å være ujevnt fordelt.
Det er før mildværet observert kantkorn i snødekket i overgangen mellom skare og fokksnø. Laget er aktivt.
Det har vært stort skredaktivitet, både før og under mildværet.
Status etter mildværet er fortsatt litt uavklart, men observasjoner de neste dagene vil avdekke dette.
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra vest., endring til bris fra nordvest om formiddagen.
-11 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh natt til fredag.
Delvis skyet.
Skiftende bris fra utpå morgenen

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 7 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-13 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Høyest snøgrense fra ettermiddagen

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Ofoten / NARVIK

Snø

05.01.2019 kl. 13:00

1026 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  HS160 @1000moh, N vendt
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bærende fokksnø ovenfor 900moh. PS2
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  «Rime» på S vendt sider av stein og gjenstander som er utsatt for vind i høyden
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Øvregrensen for skare dannet 190103 er 900moh på Fagernesfjellet (kystnærstrøk). Ovenfor dette høyde er det noen steder litt «rime» på stein og gjenstander som er utsatt for vind. Ellers er det kompakt fokksnø etter sterk vind (>20m/s fra S) på torsdag.

Tester

CTN

ECTX Isolert bare de øverste 60cm

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

5. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet NB! Ingen skred aktivitet observert- dette sier egentlig bare at det er dårlig sikt, ikke at det ikke har gått skred

Snøprofil

62 cm 1F+ RGwp 0 mm/0 mm D, 2 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 94 cm 1F+ RG 0 mm/0 mm D 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 174183

Ofoten / NARVIK

Snø

05.01.2019 kl. 11:54

752 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snødekke på 760moh V vendt heng, kystnærstrøk.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Notater

Andre registrering tilknyttet dette obstur: https://www.regobs.no/Registration/174116 https://www.regobs.no/Registration/174183

Snødekke

Ikke snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 500 moh Tynn dryss med nysnø opp på skare. Her på 760moh er det også skare, men betydelig tynnere her. Det virker mer som en MFcr (mildværskare) enn IFrc (regnværskare), og den underliggende snø er tørr. Ved bakken finnes det fortsatt kantkorn lag som er helt upåvirket etter mildvær på 3e januar

Tester

ECTP13@56cm På kantkorn

ECTP13@56cm På FC ved bakken

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, NV over 700 moh Dette problem ble ikke observert idag, men er basert på været som har vært de siste dagene. Her ved kystnærstrøk må man kommer ganske høyt (>900moh) for å finne fokksnø problem uten overliggende skare. I indrestrøk er det trolig litt lavere øvere grensen for mildværskare og problemen kan dermed være tilstede litt lavere også. Det forventes uansett å stabilisere seg relativ raskt, og største fare i forbindelse med det er alleredes forbi.

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Kan også betraktes som "lett å løse ut" i "få bratt heng". Kantkorn lag observert ved bakken (og enkelte steder lenger opp i snødekket) er fortsatt tilstede når man kommer ovenfor skoggrensen (600moh), det skal generelt stor tilleggsbelastning til for å påvirker dette lag, men i enkelte heng med tynn snødekke høyt til fjells (og/eller i indrestrøk) vil det være mulig å utløse som en enkelt skikjørere

Skredfarevurdering

2 Moderat En spesielt situasjon i Ofoten region etter mildvær på torsdag. Det virker som region fikk svært ujevnt nedbørs mengde, fra 28mm/døgn i Katterat til 9mm/døgn i Skjomen. Det virker også som mest parten av nedbør har kommet under dagen, mens mild temperatur nådde sine høypunkt på kvelden (rundt kl.18-19) og det var da mildvær opp til ihvertfall 900moh i kystnærstrøk. Grunn til at dette er interessant er at der hvor mest parten av nedbør kom som regn (ca. 5-600moh og nedover, beroende på hvor er region) ble hele snødekket gjennomfuktet og "neutralisert". Så finnes det et belt mellom ca. 600moh og 900moh. hvor overflate består av en skare (tynnere desto høyere man kommer) som ligger opp på en ellers tørr snødekket. Tidligere observert vedvarende svaklag ved bakken er ikke blitt påvirket av mildvær, men ligger nå veldig dyp i snødekket de fleste steder ovenfor dette høyde. Relativ mild temperatur på fredag og lørdag har vært gunstig for stabilisering av skredproblem tilknyttet fokksnø fra torsdag. Imorgen blir det en til runde med mildvær og nedbør. Ifølge yr blir regn å når opp til ca. 700moh i kystnærstrøk. Det vil kunne bli dannet ustabil flak med fokksnø >700moh, og hvis det kommer nok regn så vil vi kanskje se noen naturlig utløst skred ovenfor 5-600moh i de område som ikke ble gjennomfuktet alleredes på torsdag (..?) Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

1 cm 4F- DF 0 mm/0 mm D, 2 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 24 cm 1F RGwp 0 mm/0 mm D, 1 cm P- MFcr 0 mm/0 mm, 26 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 6 cm 4F- FC 2 mm/3 mm, 7 cm 4F+ FC 0 mm/0 mm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 174149

Ofoten / EVENES

Snø

05.01.2019 kl. 11:16

499 moh

tuh@nve (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Skredmasser ca 150 meter unna obspunkt
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett: 

Notater

Før det begynte å regne i dag tidlig var det kram snø opp til 350 moh. Over denne høgda var det et tynt skarelag som nå er fuktet av regn.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk Våt løssnø Fuktig Nesten isoterm snø her (Målte temp i snøpakka, ca null grader hele veien)

Tester

ECTN25@35cmQ3

Vær

Regn 0 °C 5 m/s fra NV ↘ 100% skyer Dårlig sikt. Grense mellom regn og snø ca på obspunkt.

Faretegn

Ingen faretegn observert Dårlig sikt og vanskeligheter med å se konturer i terrenget kan være grunnen til at det ikke ble observert ferske skred. (Så skredmasser et sted, men vet ikke når det var fra).

Skredaktivitet

5. jan. 18-24 Ett (1) Skredmasser rett etter observasjonspunkt, men vanskelig å si hvor gammelt det er og hvor stort pga dårlig sikt.

ObsID: 174144

Ofoten / NARVIK

Snø

05.01.2019 kl. 11:00

546 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snødekket ved 550moh NV vendt heng i kystnærstrøk
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bristende skare på overflate ved skoggrensen,
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  RegObs profil kommer senere
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

112 cm totalt Ikke snøfokk Skare Under skoggrensen er hele snødekket våt/fuktig. Her ved skoggrensen er det skare på overflate, men underliggende snø er faktisk tørr. Finnes tydelig skarelag ved bakken.

Tester

ECTP28@50cm på skare dannet i romjul (181229). (isolert bare til 70cm)

ECTP28@50cm På skare dannet i romjul

Vær

Ikke nedbør -1 °C 4 m/s fra SV ↗ 100% skyer

Snøprofil

6 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 44 cm 4F-1F DF 0 mm/0 mm D, 3 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 7 cm 4F+ RG 0 mm/0 mm D, 2 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 36 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 6 cm 4F FC 2 mm/3 mm, 8 cm 1F IFbi/FC 0 mm/0 mm -2 °C @ 0 cm, -2,5 °C @ 10 cm, -2,5 °C @ 20 cm, -2,5 °C @ 30 cm, -2 °C @ 40 cm, -2 °C @ 50 cm, -1,5 °C @ 60 cm, -1,5 °C @ 70 cm, -1 °C @ 80 cm, -0,5 °C @ 90 cm, -0,5 °C @ 100 cm, 0 °C @ 110 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 174116

Ofoten / NARVIK

Snø

04.01.2019 kl. 12:17

828 moh

Alexander@sbo.nu (**)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Alexander@sbo.nu

Notater

Pudderdagarna är över för nu i kustnära topper. Skare har bildats hela veien till 1000möh. Under skarelagret ifrån ca 700möh är snön fortfarande kall , för det mesta fokksnö ifrån gårdagens starka vind. Observerte inga skred (aspekterna (V-S-N ) P.ga hård vind och skarlager känns snön veldigt väl sammansatt.

Snødekke

Skare Tjock skare (ca 3cm )upp till ca 800möh. Därefter tunnare 0.5 -0.2 cm upp till 1000möh

Vær

Ikke nedbør -3 °C 2 m/s 70% skyer Variert sikt. Minus 3 grader på topp av linken (1003möh)

ObsID: 173988

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

04.01.2019 kl. 11:20

129 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 1 °C Skjellesvikskaret (300moh) kl 11:20 3 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snømengder noe is . EV6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Lite snømengder, værprognosene .

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen,

ObsID: 174516

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

04.01.2019 kl. 10:31

94 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 3 °C Henrikneset (200moh) kl 10:34 0 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snømengder noe is . RV827 Brattlia - Henrikneset er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Lite snømengder noe is, regn i værprognosene .

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Rv827 Brattlia - Henrikneset,

ObsID: 173927

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

03.01.2019 kl. 14:29

129 moh

drift@svv (**)

Vær

Regn 4 °C Skjellesvikskaret (300moh) kl 13:00 5 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Skredaktivitet

3. jan 14:37 - 2. jan 14:37 Tørre flakskred 1 - Små. Naturlig utløst SV. Mellom 400 moh og 300 moh Gjelder Ev6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen, Lite Sig på et begrenset omgående

ObsID: 173826

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

03.01.2019 kl. 14:25

94 moh

drift@svv (**)

Vær

Regn 4 °C Henrikneset (100moh) kl 14:00 5 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snømengder, regner. RV827 Brattlia - Henrikneset er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Lite snømengder noe is. Regner .

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Rv827 Brattlia - Henrikneset,

ObsID: 173824

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

03.01.2019 kl. 11:34

39 moh

drift@svv (**)

Vær

Regn 2 °C Fornes (0moh) kl 15:35 12 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 6 timer.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Kraftig regn men relativt kortvarig. Regn går over i sludd eller snø i høyden der det er størst mengde snø. I lavlandet er det lite snø og faren for skred på vei vurderes som moderat.. Uforandret skredfare neste døgn: Nedbør opphører og det skal bli kaldere..

Faretegn

Rask temperaturstigning

Mye vann i snøen regn på snø

Stort snøfall

ObsID: 173837

Ofoten / NARVIK

Snø

03.01.2019 kl. 09:38

593 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Ferske fjern utløst flakskred
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Ferske fjern utløst flakskred
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Ferske sprekker- mange
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Ferske sprekker- mange

Snødekke

Kraftig snøfokk 10 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Ca. 10cm nysnø siste 12 timer ved skoggrensen på 500moh

Vær

Snø -4 °C 14 m/s fra SV ↗ 100% skyer Økende vind, fra SSV under natt til torsdag. Fortsatt kaldt og fin snø per nå.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Naturlig utløst Sannsynlig 2 - Middels Mange bratte heng N, NØ, Ø, SØ, NV over 300 moh Skred problem akkurat nå på morgen. Med mildvær utover dagen vil hoved skredproblem endre seg

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Ifølge auto værstasjon på Fagernesfjellet (1000moh) har det blåst ca. 20m/s fra SSV under natt til torsdag. Det er moderat/kraftig snøfokk på gang >400moh

Ferske sprekker Masse

Ferske skred Fjern utløst og naturlig utløst myk flakskred i nesten alle heng >30grader

Stort snøfall

Skredaktivitet

3. jan. 6-12 Tørre flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Svært lett å løse ut Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, NV. Over 300 moh Svært lett å løse ut. En del fjernutløst. Også en observert naturlig utløst

ObsID: 173735

Ofoten / NARVIK

Snø

02.01.2019 kl. 23:50

886 moh

jegu@NVE (*****)

Snødekke

Ikke snøfokk 25 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Snødekket er ganske jevnt i høyden. På 1000 Moh var det litt vind i lufta, men snøen er ikke veldig vindpåvirket - til dette området å være. Det er tipptopp skiføre høyt til fjell. Foretok ingen grundige undersøkelser av snødekket, men oppå fokksnøen er snøen løs og for det meste ubundet. På dette stedet iallefall.

ObsID: 173685

Ofoten / NARVIK

Snø

02.01.2019 kl. 18:46

532 moh

Marte (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Marte Kommentar:  Trolig utløst av skiløper.

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Bratt heng med skytende sprekk på 6 meter, se bilde. Litt lengre bort i samme heng var det en sprekk til, denne var på 8-10 meter. Gikk trolig på kollaps i skarelag. Dette var ved tregrensen.

ObsID: 173767

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

02.01.2019 kl. 14:19

39 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Snø -3 °C Svarthammarn (0moh) kl 14:19 6 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Fortsatt lite snø oppe i fjellet . Uforandret skredfare neste døgn: Melder større mengde nedbør og overgang til mildvær og regn, men fortsatt så lite snø i fjellet at ras over vei er liten. .

ObsID: 173714

Ofoten / NARVIK

Snø

02.01.2019 kl. 14:15

544 moh

Ragnhild (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Ragnhild

Snødekke

155 cm totalt Moderat snøfokk 35 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

Tester

ECTN12@50cmQ3 Middels

ECTP9@35cmQ3 Dårlig

CTM13@50cmQ2 Dårlig

CTM11@35cmQ2 Dårlig

Vær

Ikke nedbør -3 °C 2 m/s fra NV ↘ 70% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng NØ, Ø, SØ mellom 600 moh og 200 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng NØ, Ø, SØ mellom 600 moh og 200 moh

Skredfarevurdering

3 Betydelig Faregrad 3 - betydelig er korrekt. Det er flere le-formasjoner som har oppsamlet fokksnø på svakere lag. Kraftig temprarurstigning og regn. Vil sannsynsligvis øke skredfaren. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Skredaktivitet

2. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 173655

Ofoten / NARVIK

Snø

02.01.2019 kl. 13:43

598 moh

Hakon@nortind (**)

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 20 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

Vær

Snø -6 °C 3 m/s fra NV ↘ 100% skyer Snudde litt over tregrensa, d virket å blåse mye mer høyere oppe. Kontinuerlig snøbyger fra 10:00 til 16:00

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 700 moh Fikk inntrykk av at nysnøen har bundet seg bedre til regnskaren. Var vanskelig å få ut noe der jeg var idag. Dog var jo skaresnerken mer definert lavere nede mens den var tynnere og porøs på 600moh.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Mye forskjellig. Under tregrensa er snøen stort sett ubunden og virker å ha ok bindinger til underliggende lag. Det er dog kommet veldig mye, og om det kommer mer så raskt som nå så vil vel den nå ubundne snøen begynne å danne flak. Over tregrensa er det nedføyka nysnø i alle leheng. Kantkornlaget nederst i dekket virker var nesten ikke å se der jeg var idag, men det gjemmer seg vel rundt om kring, kanskje det kommer frem med regn imorgen! Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Stort snøfall 30+ cm nysnø, nok til at den begynte å danne flak.

Drønn i snøen Ingen de første timene, på vei ned drønnet det plutselig masse. Og vi kjørte varsomt vi altså!

ObsID: 173678

Ofoten / NARVIK

Snø

02.01.2019 kl. 11:17

858 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Skyttende sprekker i fokksnø
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kaj@obskorps

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø Inn i SØ vendt leheng

Ferske sprekker I leheng med fokksnø

ObsID: 173596

Ofoten / NARVIK

Snø

02.01.2019 kl. 11:17

242 moh

Hakon@nortind (**)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Hakon

Vær

-3 °C 0 m/s 100% skyer Jevn påfyll m snøbyger, ingen vind. Jouhaa!

ObsID: 173675

Ofoten / NARVIK

Snø

02.01.2019 kl. 10:19

273 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Tatt på 120moh. Viser nysnø siden lørdag

Snødekke

10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Ytterligere 10cm nysnø siste døgn. Ikke særlig vindpåvirket på dette høyden, men det forventes innsamling av fokksnø i SØ vendt leheng ovenfor skoggrensen.

ObsID: 173556

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

02.01.2019 kl. 09:56

94 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -2 °C Henrikneset (100moh) kl 09:59 20 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø og ingen tegn til skavler . RV827 Brattlia - Henrikneset er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Værforhold .

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Rv827 Brattlia - Henrikneset,

ObsID: 173552

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

02.01.2019 kl. 09:07

129 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -3 °C Skjellesvikskaret (200moh) kl 09:08 50 cm nysnø akkumulert siste 2 døgn.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ingen faretegn i forhold til snømengder eller skavler . EV6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Værforhold .

Faretegn

Stort snøfall

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen,

ObsID: 173541

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org