Snøskredvarsel for Nord-Troms tirsdag 16.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Komplekse forhold. Vedvarende svake lag nede i snødekket kan føre til store skred. Skred kan også løses ut i skogen.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det kan være lett å løse ut skred, og skred kan fjernutløses fra avstand. Det har vært stor pålagring av snø i leheng den siste tiden, og den vindtransporterte snøen ligger mange steder over et vedvarende svakt lag av kantkorn. Vind fra ulike retninger har lagt opp vindtransportert snø i flere leområder. På grunn av vedvarende svake lag som kan forplante seg langt, kan skred bli store. Vær obs på at det kan gå skred også i skogen, og at selv små skred kan få store konsekvenser i nærhet av trær og andre terrengfeller.
De siste dagene har det kommet mye nysnø i regionen. Kraftig vind fredag har lagt opp snø i leområder, og det finnes fortsatt løssnø tilgjengelig for vindtransport i terrenget.
Under, og noen steder over, et tynt skarelag fra desember ligger et lag med godt utviklede kantkorn. Dette finnes mange steder over ca. 200 - 300 moh, og det gir faretegn som drønn, brudd på stabilitetstester og viser god evne til bruddforplantning.
Søndag er det observert flere naturlig utløste store til svært store skred i området rundt Sorbmegáisá. Lørdag ble det løst ut 3 store skred og mange små og middels store skred på Arnøya fra helikopter (Daisybell).
Den siste tiden er det rapportert om mange faretegn som drønn og skytende sprekker i snødekket i regionen, både under og over skoggrensa. Mandag formiddag har det kommet 10 - 50 cm snø siste 3 døgn, mest nord og øst i regionen.
4 - 6 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra nordvest., endring til bris fra nord om formiddagen.
-8 °C til -4 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-14 °C til -9 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

16.02.2021 kl. 16:53

391 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -6 °C Kvænangsfjellet (400moh) kl 16:53 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Mettevoll - Rakkenes (Kvænangsfjellet),

ObsID: 255924

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

16.02.2021 kl. 11:17

0 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -5 °C Arnøya (0moh) kl 06:00 5 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7940 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 255814

Nord-Troms / Lilledalen- Giilavárri/ Nordmannviktinden

Snø

16.02.2021 kl. 10:42

503 moh

Jon_Frantzen@regobsTroms (*)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Jon_Frantzen@regobsTroms Kommentar:  Flere bruddkanter synlig på bilde. Skredmassene følger Doronelva nedover til ca 350 moh. #Dronebilde
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Jon_Frantzen@regobsTroms Kommentar:  Stoppet omtrent på 350 m. #Dronebilde
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Jon_Frantzen@regobsTroms Kommentar:  Flere bruddkanter synlig. #Dronebilde

Skredhendelse

16. feb 10:42 (+01:00) Tørt flakskred 3 - Store SØ-vendt Skredet startet på 1194 moh og sluttet på 354 moh

ObsID: 255798

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

15.02.2021 kl. 16:00

391 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -1 °C Ola dalen (300moh) kl 16:00 10 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Avblåst på toppen. EV6 Mettevoll - Rakkenes (Kvænangsfjellet) er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Mettevoll - Rakkenes (Kvænangsfjellet),

ObsID: 255682

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

15.02.2021 kl. 15:05

711 moh

StigR@Obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  StigR@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  StigR@Obskorps

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Vær

Snø -4,4 °C 6 m/s fra NV ↘ 95% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S over 400 moh

Snødekke

Lett snøfokk 10 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr I skogen upåvirket men fuktig sne opp til 350 moh. Over dette mye tørr til dels vindpåvirket. Drønn i sneen. Også under tregrensen.

Tester

CTH30@80cmQ1 Dårlig Går brudd i kantkorn under skare.

CTH18@30cmQ2 Middels

CTE1@12cmQ3 Dårlig

Skredfarevurdering

3 Betydelig Mye tørr løs snø i fjellet for transport. Vinden har transportert endel sne i le sider. Snedekket er mykt. Mildværet har påvirket snøen i skogen i dette området. Derav har det blitt ulike lag i snedekket i skogen. Vind og mildværspåvirket med underliggende myk snø. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

15. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

41 cm F DF 1 mm D, 17 cm 4F DF 1 mm D, 22 cm 1F RG 1 mm D, 1 cm K MFcr D, 3 cm 4F FC 3 mm D, 28 cm 1F 3 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 255687

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

15.02.2021 kl. 07:52

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Rask temperaturstigning

Stort snøfall

Vær

Snø 3 °C Arnøya (0moh) kl 06:00 20 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 12 timer.

Skredaktivitet

15. feb 07:59 (+01:00) - 14. feb 07:59 (+01:00) Tørre flakskred Ukjent. Naturlig utløst NV. Mellom 500 moh og 400 moh Gjelder Fv7940 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 255566

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

14.02.2021 kl. 12:43

704 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps Kommentar:  Et godt bilde på snødekket. Mye løssnø i leområder. Vært en del forflytning av snø med vind fra SV/V på fredag og flere naturlig utløste skred gått i bratt terreng
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Faretegn

Drønn i snøen Enkelte drønn rundt tregrense

Vær

Snø -3 °C 100% skyer Enkelte lette snøbyger og lite vind

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 4 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Mye løssnø tilgjengelig for vindtransport i skog og i leområder. 3-4 cm nysnø siste døgn, og har vært lite vindtranport siden i går. Har vært en del forflytning av snø fredagen med fokksnø i le for siste dagers SV/V vind. Avblåst over enkelte rygger. Flere naturlig utløste skred str 3-4 i dette området.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Fortsatt en kompleks skredsituasjon. Er pålagret fokksnøflak i bratte leheng. Dette er pålagret over et vedvarende svakt lag som over konsveks brattheng ligger under halvmeter fra overflaten. Selv om det er mindre drønn på tur så er er det lett å påvirke dette laget. I tillegg også skredproblem med nedføyket lag av nysnø hvor det er pålagret fokksnøflak i bratte leheng værutsiktene de kommende dagene tilsier fortsatt betydelig skredfare, selv om skredproblem 2 er i ferd med å stabilisere seg noe

Skredaktivitet

14. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

6 cm F PP, 20 cm 1F RG, 13 cm 4F RG, 40 cm 1F RG, 2 cm P MFcr, 3 cm F/F FC, 2 cm P MFcr, 7 cm 4F FC, 30 cm K- MFpc Vestvendt brattheng, like ved et naturlig utløst skred

ObsID: 255400

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

14.02.2021 kl. 10:11

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Vær

Snø -3 °C Arnøya (0moh) kl 10:12 30 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7940 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 255353

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

14.02.2021 kl. 09:50

391 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 255345

Nord-Troms / Skjervøy

Snø

13.02.2021 kl. 13:24

255 moh

Andreas@TFFK (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Andreas@TFFK
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Andreas@TFFK

Skredhendelse

13. feb 12:24 (+01:00) Tørt flakskred 3 - Store Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 248 moh Kantkornet snø under skarelag 200 cm høy og 100 m bred bruddkant Leområder Oterelvene Daisybell

ObsID: 255263

Nord-Troms / Storfjord

Snø

13.02.2021 kl. 12:30

659 moh

Christian S. (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Christian S.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -5 °C 0 m/s

Snødekke

105 cm totalt Ikke snøfokk Vindpakket myk Tørr

Tester

CTM15@16cmQ2 Middels

Snøprofil

ObsID: 255254

Nord-Troms / Skjervøy

Snø

13.02.2021 kl. 12:13

431 moh

Andreas@TFFK (*****)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Daisybell aksjon Arnøya og Pollfjellet. Fikk løst ut 3 stk str 3 skred og ca 10stk str 1-2 skred. Ellers så har nok den harde vinden under fredagen løst ut en del skred naturlig, hardbanket flater og stabilisert snødekket. Av ca 50-60 skudd fikk vi 3 skred av betydels. Men likevel såpass utbredt lag av kantkorn at faregraden på 3 er nokk riktig. De lommer med kantkorn tåler kanskje mere etterhvert og legger seg dypere. Skredutløsning blir lite sannsynlig, men skredene blir store. Dvs en uhåndterbar faregrad 2. Varslet faregrad er riktig

ObsID: 255262

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

13.02.2021 kl. 11:36

665 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Faretegn

Ingen faretegn observert Ingen faretegn på denne turen,

Vær

Snø -3 °C 90% skyer Enkelte snøbyger. tidvis skyfri himmel og nesten sol

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 6 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Fortsatt mye løssnø tilgjengelig for vindtransport både i skog og i leområder. Vind fra SV i går har gitt pålagring av fokksnø av ulik hardhet.I bratte heng sprekker det lett opp rundt fot. Enkelte rygger er avblåst. Observert stor skredaktivitet etter gårsdagen. Skred str 4 og i de fleste himmelretninger.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Fortsatt ustabile forhold, selv om fravær av faretegn. Vind fra ulike retninger har gitt pålagring av ustabile fokksnøflak i bratte leheng. I tillegg er det et godt utviklet kantkornlag som fokksnøflak nå er pålagret over, og gjør situasjonen med kompleks. Mindre sannsynlig med naturlig utløste skred da været har roet seg betraktelig fra i går Fortsatt betydelig skredfare da skredproblemet er knyttet til et vedvarende svakt lag av kantkorn som fortsatt er aktiv og lett å løse ut skred i. Forventer at skredproblemet i fokksnø har stabilisert seg noe

Snøprofil

6 cm F PP, 5 cm 1F RG, 39 cm 4F/1F- RG, 1 cm P MFcr, 6 cm F+ FC, 20 cm K MFpc Dårlig stabilitet. Gikk ved frigjøring av søylen i kantkornlaget

ObsID: 255105

Nord-Troms / Storfjord

Snø

13.02.2021 kl. 11:25

927 moh

Christian S. (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Christian S.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Christian S.

Skredhendelse

13. feb 11:27 (+01:00) Ukjent 4 - Svært store Naturlig utløst S-vendt Skredet startet på 915 moh og sluttet på 752 moh 200 m bred bruddkant

Vær

Ikke nedbør -5 °C 0 m/s

ObsID: 255250

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

13.02.2021 kl. 08:10

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Snø -4 °C Arnøya (0moh) kl 08:10 15 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

ObsID: 255071

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org