Snøskredvarsel for Nord-Troms søndag 24.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Unngå skredterreng der det har samla seg fokksnø. Fokksnøflaka ligger over et vedvarende svakt lag og er lett å løse ut.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det finnes flere svake lag i snødekket. Kantkornlaget under skare er fortsatt mulige å påvirke og kan fjernutløses eller løses ut av en enkelt skiløper. Potensiell skredstørrelse er avhengig av hvor mye fokksnø som ligger over det svake laget. Sterk vind de siste dagene har lagt opp flak av fokksnø som fortsatt kan påvirkes av en enkelt skiløper. Kaldt vær gjør at fokksnøen stabiliseres sakte.
De siste dagene har kraftig vind fra sørøst flyttet tilgjengelig løs snø over i leområder. Turbulent vind kan ha avsatt snø i ulike himmelretninger. Det kan også finnes eldre fokksnøflak i andre himmelretninger fra forrige helg. Rygger og andre vindutsatte terrengformasjoner er avblåst.
Kantkornlaget under skare er fortsatt tilstede over 400 moh. og kan påvirkes av en enkelt skiløper.
Lørdag er det observert kraftig snøfokk, mest i indre strøk. Generelt er det lite snø i regionen for årstiden. Observasjoner tyder på at forrige snøvær ga mer snø i Kvænangsfjella enn i Kåfjord/Nordreisa.
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sørøst., endring til frisk bris fra sørøst om kvelden.
-25 °C til -19 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Sterkest vind utsatte steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-21 °C til -13 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Perioder med sørøst liten kuling

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / Nordreisa

Snø

22.01.2021 kl. 13:32

958 moh

StigR@Obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  StigR@Obskorps Kommentar:  Tatt retning sør mot Kildalen.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  StigR@Obskorps Kommentar:  Tatt retning Vest mot Snøfonna.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  StigR@Obskorps Kommentar:  Fra Sørkjosfjellet mot Storvik.

Snødekke

Kraftig snøfokk 0 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Vær

Ikke nedbør -11 °C fra SØ ↖ 65% skyer Varierende vind og vindkast.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Mye vind med ulik styrke gir sterk snøfokk. Ser ut til at det er noe mer snøfokk mot indre strøk en ytre strøk i varslingsregionen.

ObsID: 251298

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

21.01.2021 kl. 15:31

1202 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  jan arild@obskorps Kommentar:  Kraftig vind og snøtransport i høyden. Bilde fra NVE målestasjon Gamanjunni, Manndalen

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Sterk vind fra Øst og stor vindtransport av snø i høyden.

ObsID: 251176

Nord-Troms / Nordreisa

Snø

21.01.2021 kl. 15:19

728 moh

StigR@Obskorps (***)

Vær

Ikke nedbør -11 °C 10 m/s fra SØ ↖ 60% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Som forventet observeres betydelig snøfokk i høyden. Vind S-SØ flytter mye snø til le i N-NV.

ObsID: 251173

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org