Snøskredvarsel for Nord-Troms lørdag 13.06.2020

2
Moderat
Publisert:

Sol og høye dagtemperaturer kan føre til naturlig utløste skred, særlig i bratte sider i høyden.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med løs våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Økende skredfare. Høye temperaturer lørdag øker snøsmeltinga og svekker snødekket. Våte flakskred kan forekomme der vann hoper seg opp over skarelag eller ved bakken. Bratt terreng i høyfjellet er mest utsatt. Her er snøen minst omdannet fra før. Der snøoverflaten er løs og våt er det fare for våte løssnøskred. Disse kan løses ut naturlig eller av skikjører. I fjellet finnes fortsatt områder med skavler som svekkes i varmen. Unngå ferdsel under og nær disse.
Snøoverflaten er generelt våt eller fuktig grovkornet snø. I de høyeste fjellområdene kan det ligge mer finkornet snø i overflaten, men det ventes at også denne er fuktet. I lavlandet under 300-400 moh er det lite snø igjen i terrenget. Generelt er det mye snø for årstiden i fjellet. Mest snø finnes i nord og østvendte fjellsider.
Generelt er snødekket i lavlandet smelteomvandlet og drenerer vannet godt. Men høyere til fjells kan det være lagdeling i snødekket og smeltevann kan hope seg opp innad i snøen.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest.
-1 °C til 7 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest., endring til frisk bris fra sørvest om kvelden.
4 °C til 14 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

10.06.2020 kl. 10:22

4 moh

Ingrid@NVE (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ingrid@NVE Kommentar:  Flakskred mot tamokdalen
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ingrid@NVE Kommentar:  Flakskred mot store russelvtind
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ingrid@NVE Kommentar:  Glideskred frå andersdalstind
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ingrid@NVE Kommentar:  Mot storfjorden

Snødekke

Ikke snøfokk Snøgrensa varierer ganske mykje. Frå nordkjosbotn til manndalen er den fleire hundre meter opp, stadvis til fjelltopphøgde der det er bratt. Lenger ute er den på kanskje 100 moh, stadvis lavare.

Faretegn

Ferske skred Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Har kjørt Tromsø-manndalen. Vanskelig å sei skredtidspunkt, men det har gått både flakskred, laussnøskred og glideskred. Flakskreda er generelt str 2, men nokre er større. Ein del av dei har gått som følge av skavlbrot, men ikkje utelukkande. Fleire ser ganske ferske ut.

ObsID: 238536

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org