Snøskredvarsel for Nord-Troms torsdag 11.06.2020

2
Moderat
Publisert:

Ver varsom i bratte heng med myk våt snø. Hold avstand til skavler og fjellsider med glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med løs våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Varmere vær fører til en gradvis økning i snøskredfaren utover dagen. Der snøen blir våt vil det være lett å løse ut våte løssnøskred og enkelte kan også løsne naturlig i bratt terreng. Enkelte våte flakskred kan også forekomme der vann hoper seg opp over skarelag i snødekket. Skavler svekkes i varmen, og enkelte glideskred kan fortsatt forekomme. Unngå ferdsel under og nær skavler og sigesprekker.
Snøoverflaten er smelteomvandlet og våt etter flere dager med høye temperaturer. Under 200 moh. er det bart, men over tregrensen er det fremdeles mye snø i terrenget. Rygger og egger er bare. Over 800 moh. er snøoverflaten våt, mens resten av snødekket er hardt og bærende.
Generelt er snødekket i lavlandet smelteomvandlet og drenerer vannet godt. Men høyere til fjells kan det være lagdeling i snødekket og smeltevann kan hope seg opp innad i snøen.
Det ble rapportert om sørpeskred på Arnøya søndag.
Det er mer snø enn normalt for årstiden, men den siste uka har det smeltet mye, særlig i lavlandet. Det finnes fortsatt store skavler og glidesprekker i snøen.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest.
-3 °C til 4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-2 °C til 3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

10.06.2020 kl. 10:22

4 moh

Ingrid@NVE (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ingrid@NVE Kommentar:  Flakskred mot tamokdalen
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ingrid@NVE Kommentar:  Flakskred mot store russelvtind
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ingrid@NVE Kommentar:  Glideskred frå andersdalstind
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ingrid@NVE Kommentar:  Mot storfjorden

Faretegn

Ferske skred Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Har kjørt Tromsø-manndalen. Vanskelig å sei skredtidspunkt, men det har gått både flakskred, laussnøskred og glideskred. Flakskreda er generelt str 2, men nokre er større. Ein del av dei har gått som følge av skavlbrot, men ikkje utelukkande. Fleire ser ganske ferske ut.

Snødekke

Ikke snøfokk Snøgrensa varierer ganske mykje. Frå nordkjosbotn til manndalen er den fleire hundre meter opp, stadvis til fjelltopphøgde der det er bratt. Lenger ute er den på kanskje 100 moh, stadvis lavare.

ObsID: 238536

Nord-Troms / Nordreisa

Snø

08.06.2020 kl. 20:00

914 moh

martin@svv (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Martin Venås Kommentar:  Flere flakskred på bakken. Ser ut som er trigget av noe som kom ovenfra.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Flere flakskred på bakken. Ser ut som er trigget av noe som kom ovenfra.

Skredaktivitet

8. jun. 0-6 Våte flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Kan være gamle.

ObsID: 238603

Nord-Troms / KVÆNANGEN

Snø

08.06.2020 kl. 18:13

329 moh

lda (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  lda Kommentar:  På vei ned fra Kvænangsfjellet utsikt nordover

Snødekke

ObsID: 238413

Nord-Troms / NORDREISA

Snø

08.06.2020 kl. 18:10

373 moh

lda (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  lda Kommentar:  På vei opp mot Kvænangsfjellet utsikt sørover,

Snødekke

ObsID: 238412

Nord-Troms / NORDREISA

Snø

08.06.2020 kl. 17:44

4 moh

lda (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  lda Kommentar:  Fra E6 broen over reisaelva opp mot reisadalen

Snødekke

ObsID: 238410

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

08.06.2020 kl. 16:33

7 moh

lda (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  lda Kommentar:  Utsikt fra Birtavarre mot lyngen/Olderdalen fergesteekning

Snødekke

ObsID: 238408

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

08.06.2020 kl. 16:19

49 moh

lda (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  lda

Snødekke

Smeltet mye i lavlandet, variert snøgrennse, lokale forskjeller

ObsID: 238407

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

08.06.2020 kl. 14:04

983 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps Kommentar:  Nordnesfjellet med utsikt utover Lyngenfjord
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps Kommentar:  Nordvendt side av balkesvarre
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Skredfarevurdering

1 Liten Skredfaren er knyttet til mulig våte løssnøskred og skavlbrekk i bratte fjellsider med våte løssnøskred som resultat. Betydelig mindre snø i indre deler av regionen. Værutsikter tilsier fortsatt lav skredfare

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Snøgrense på 450 moh Mindre snø i indre strøk hvor det ligg snø i daler, renneformasjoner og skyggesider. Løst og gjennomvåt snø i toppen med hard og våt smelteomvandlet snø til bunn. Ikke tegn på opphoping av vann mellom lag i snødekket.

Skredaktivitet

8. jun. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

Blyanthard våt smelteomvandlet snø til bunn. Nordvendt brattheng 900 moh

ObsID: 238397

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org