Snøskredvarsel for Nord-Troms tirsdag 19.05.2020

2
Moderat
Publisert:

Vær oppmerksom på fare for våte skred i solutsatte brattheng og der det ligger flak av tørr fokksnø høyt til fjells. Unngå områder under skavler.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mer skyer fører til at snødekket i mindre grad blir påvirket av soloppvarming, og sannsynligheten for våte løssnøskred høyt til fjells er lavere. Men dersom sola titter frem vil snødekket raskt bli påvirket i solvendte sider, og det kan løsne noen middels store løssnøskred naturlig. Enkelte store skred ble observert forrige uke. Dette kan tyde på at det kan være vedvarende svake lag tilstede i snødekket enkelte steder, men dette er ikke bekreftet av andre observasjoner. Vær varsom rundt skavler og evt. glidesprekker. Husk at skavler også kan løsne naturlig og løse ut større skred i terrenget under.
Mye vind og en del nysnø fredag førte til fokksnø av varierende hardhet i leområder, vesentlig mot nord og øst. Solinnstråling påvirker snødekket mange steder i solvendte sider, særlig i lavereliggende områder, mens nattfrost fører til gjenfrysing om natten. Høyt til fjells, særlig i nordvendte sider, er snøen fortsatt tørr.
I naboregionen, Lyngen, er det observert enkelte steder med kantkorn høyt i snødekket, men utbredelsen av dette er usikker. I høyden finnes kantkornlag dypt i snødekket, men dette er ikke mulig å påvirke nå.
Det er mer snø enn normalt i regionen, og det finnes mange store skavler.
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-8 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-7 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Nattefrost mange steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org