Snøskredvarsel for Nord-Troms fredag 17.01.2020

2
Moderat
Publisert:

Det veksler mellom ubundet snø og fokksnøflak. Skred er lettest å løse ut der snøen er bundet i myke flak.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fortsatt rolige vindforhold i store deler av regionen og løssnøen kan godt bli liggende flere steder. Det er ikke ventet nedbør av betydning så vinden må flytte på den gamle snøen. Skred vil være lettest å løse ut der snøen er bundet i myke flak.
Det ligger mye løs snø i terrenget, opp mot 50cm i skogen flere steder. Snøen er noe mer vindpåvirket over tregrensa, men generelt er det løs snø også i fjellet. Der vinden har tatt er det dannet fokksnø av varierende hardhet.
Det er tidligere observert lag med kantkorn over/under skarelag over ca 600 moh, men det er ikke registrert aktivitet fra dette laget den siste tiden.
Det ble løst ut skred ved hjelp av sprengstoff i Skibotndalen mandag. Videre oppsprekking uten utglidning tydet her på myke flak og relativt god stabilitet.
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-12 °C til -7 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-14 °C til -8 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Nord-Troms / NORDREISA

Snø

16.01.2020 kl. 21:40

411 moh

StigR@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

16. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV Stedvis, særlig i skogen, ligger en god del tørr løs sne. Varierer men 5-20 cm dybde. I høyden er sneen mere vindpåvirket og er mer hardpakket, men enkelte steder ligger også noe løs sne i høyden i regionen.

Snødekke

245 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr I skogen er det 10-25 cm tørr nysnø. Ikke vindpåvirket. Fra tregrensen er snedekket stedvis bare nabber, vindpakket hard sne og på konvekser glasert skare. I le for sø vind er det deponert stedvis store snemengder.

Tester

ECTX God Tykt og stabilt lag i leside for sø vind.

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

10 cm F DF 1 mm D, 81 cm P RG 0 mm D, 1 cm 4F FC 0 mm D, 1 cm K MFcr D, 1 cm 4F FC 0 mm D, 32 cm P MF 0 mm D -7 °C @ 0 cm, -6,1 °C @ 10 cm, -5,7 °C @ 20 cm, -5,3 °C @ 30 cm, -5 °C @ 40 cm, -4,7 °C @ 50 cm, -4,4 °C @ 60 cm, -4,2 °C @ 70 cm, -3,9 °C @ 80 cm, -3,7 °C @ 90 cm, -3,5 °C @ 100 cm, -3,2 °C @ 110 cm 1 test knyttet til snøprofilen

Vær

Ikke nedbør -6,6 °C 6 m/s fra SØ ↖ 80% skyer

ObsID: 207327

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

16.01.2020 kl. 13:23

1237 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

16. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels SV, V, NV over 400 moh

Snødekke

90 cm totalt Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr 10 cm løssnø i leområder. Vindtransportert snø av ulik hardhet over rygger og konvekser. Fokksnøflak har fått tid til å stabilisere seg og ingen faretegn

ObsID: 207254

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

16.01.2020 kl. 11:15

417 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps Kommentar:  Snøprofil fra forrige lørdag
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr 10 cm løssnø i skog. Mer vindpåvirket v tregrense. Liten endring i snødekket siden lørdag

Snøprofil

15 cm F/ F-4F PP/DF, 4F RG, 20 cm P RG, 4 cm 4F MF, 40 cm P/P-K

Vær

Ikke nedbør -3 °C

ObsID: 207219

Nord-Troms / NORDREISA

Snø

15.01.2020 kl. 18:55

1097 moh

StigR@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  StigR@obskorps

Snødekke

Ikke snøfokk Rim på mykt underlag Tørr Begynnende overflaterim.

ObsID: 207136

Nord-Troms / NORDREISA

Snø

15.01.2020 kl. 18:12

958 moh

StigR@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  StigR@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

15. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV over 600 moh

Snødekke

165 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Svært mye tørr løssnø fra 150 moh. I skogen opp mot 50 cm. I høyden mindre. Varierer fra 5-20 cm. Upåvirket av vind i hele fjellet. Under løssnø ligger hardere lag som er påvirket av tidligere mildvær.

Tester

ECTX God Solid satt fokksnø.

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

9 cm F PP 2 mm D, 6 cm 1F RG 1 mm D, 48 cm P RG 1 mm D, 4 cm 1F RG/RGxf 1 mm D, 42 cm P MF 1 mm D -9,5 °C @ 0 cm, -7,9 °C @ 10 cm, -7,2 °C @ 20 cm, -6,5 °C @ 30 cm, -5,7 °C @ 40 cm, -5,2 °C @ 50 cm, -4,9 °C @ 60 cm, -4,5 °C @ 70 cm, -4,1 °C @ 80 cm, -3,9 °C @ 90 cm, -3,6 °C @ 100 cm, -3,4 °C @ 109 cm 1 test knyttet til snøprofilen

Vær

Snø -9 °C 1 m/s fra SØ ↖ 70% skyer Lette snebyger

ObsID: 207126

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

15.01.2020 kl. 16:29

501 moh

StigR@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  StigR@obskorps

Tester

CTM11@14cmQ1 Middels Dårlig binding i fokksnø

ObsID: 207118

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

15.01.2020 kl. 15:12

58 moh

StigR@obskorps (***)

Snødekke

0 cm nysnø

Vær

Ikke nedbør -6,5 °C 0 m/s 50% skyer

ObsID: 207114

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org