Snøskredvarsel for Nord-Troms onsdag 13.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder der det har samlet seg fersk fokksnø, typisk bak rygger, i søkk og renneformasjoner.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kuling vil legge opp ferske fokksnøflak i leområder og disse vil trenge noe tid på å stabilisere seg. Variasjoner i vindstyrke og retning gjennom dagen gjør at fokksnø vil dannes i flere himmelretninger. Utbredelsen vil variere med hvor mye løs snø som er tilgjengelig for transport, vær oppmerksom i områder hvor det har kommet en del snø de siste dagene. Områder med lite snø tilgjengelig for transport, samt lo-sider hvor det ikke er fersk vindtransportert snø, er mindre utsatt. Vær oppmerksom på at det kan være kantkorn under fokksnøen, utvis varsomhet der snødekket er mykt og tynt.
Over tregrensa er snøoverflaten vindpakket og hard mange steder, men i skjermede områder fins det litt løs snø. Snødekket er generelt ujevnt fordelt i terrenget. Iløpet av de siste tre dagene er det kommet inntil 30 cm nysnø i regionen, mest i Storfjord.
Det er observert begynnende kantkorndannelse under hard fokksnø i det gamle snødekket. Det har foreløpig vært få faretegn fra slike vedvarende svake lag. Stabilitetstester tilsier at disse lagene er vanskelig å påvirke.
Det er ikke registrert skredaktivitet de siste tre døgn
Iløpet av det siste døgnet er det kommet 25 cm nysnø på Arnøya, og det er observert fersk vindtransportert snø i samme område. Det kom en del snø i regionen forrige uke, mest ved Arnøya og nord i regionen, og observasjoner tyder på at denne snøpakken er stabilisert. Observatør melder om drønn fra snødekket og dårlig stabilitet på kantkorn i snøprofil ved Oteren, helt sør i regionen.
3 - 5 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørvest., endring til bris fra sørøst om ettermiddagen.
-11 °C til -5 °C på 1100 moh.
Skyet.
Lite lavtrykk like utenfor kysten, vindvarsel meget usikkert.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til frisk bris fra sør om kvelden.
-13 °C til -6 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Av og til SE stiv kuling.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

13.02.2019 kl. 16:48

0 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Foreløpig 2, men forventet økning til 3 grunnet meldt vindøkning og nedbør. Økende skredfare neste døgn: Værmelding.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 180792

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

13.02.2019 kl. 08:07

1025 moh

Ingrid@NVE (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ingrid@NVE

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: For kommunen. Beskrivelse: Ser på webkamera at det er snøfokk, både på gamanjunni og nordnesfjellet. Vind frå sø, rundt 10m/s.

ObsID: 180661

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

13.02.2019 kl. 07:05

0 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -2 °C Arnøya (0moh) kl 06:00 5 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

ObsID: 180653

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

13.02.2019 kl. 07:05

0 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø 0 °C Arnøya (0moh) kl 06:00 2 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 180887

Nord-Troms / Storfjord

Snø

12.02.2019 kl. 14:17

522 moh

torben@obskorps (***)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 180560

Nord-Troms / Storfjord

Snø

12.02.2019 kl. 14:13

522 moh

torben@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps

Faretegn

Drønn i snøen på dette platået. Tynt snødekke over svak kul form

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh

Skredaktivitet

12. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet til tider god sikt og oversikt over området.

Tester

ECTPV@30cmQ1 Dårlig Løsnet på kantkorn 2mm.under skare, også kantkorn på bunnen/bakken.

Snødekke

40 cm totalt Ikke snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

ObsID: 180559

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

12.02.2019 kl. 06:41

0 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø 0 °C Arnøya (0moh) kl 06:00 25 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 180446

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

11.02.2019 kl. 12:53

516 moh

StigR@obskorps (Ukjent)

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Vær

-8 °C 6 m/s fra SØ ↖ 95% skyer Lette snbyger

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Innen en halv meter Vanskelig å løse ut Mulig Ikke gitt over 0 moh

Snødekke

130 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 20 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm)

ObsID: 180346

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

11.02.2019 kl. 07:07

0 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -2 °C Arnøya (0moh) kl 06:00 2 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 180241

Nord-Troms / Manndalen

Snø

10.02.2019 kl. 12:10

783 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

1 Liten Nedbørsmengde den siste tiden styrer skredfaren i regionen. Fra Djupvik og innover Kåfjord har det ikke kommet mye nysnø og det er lite snø å flytte på. Enten er snødekket så hardt at det ikke er mulig å påvirke svake lag, eller så har fokksnøflak i leområder stabilisert seg godt. Skredfaren vurderes til FG 1 i Kåfjord, mens for regionen til FG 2 da det har kommet noe mer snø på Kågen og Arnøya

Vær

Snø -5 °C 100% skyer Snør lett men legger ikke mye snø på bakken. Vindstille

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, V, NV over 2500 moh

Skredaktivitet

10. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Vindpakket hardt over tregrense. Avblåst over rygger. Snøen ligg ujevnt fordelt i terrenget. Kantkorndannelse under den harde fokksnøen men ingen utslag på stabilitetstest. I skogen litt løssnø i isolerte områder. Ellers flak av gammel fokksnø som sprekker rundt fot. Mye kantkorndannelse under fokksnøflak men dette laget er tykt

Snøprofil

2 cm F PP 0 mm/0 mm D, 23 cm K MF 0 mm/0 mm D, 5 cm 4F FC 1 mm/0 mm D, 65 cm K MF 0 mm/0 mm D Østvendt konveks brattheng 450 moh. Bunnsolid stabilitet

ObsID: 180103

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

10.02.2019 kl. 09:42

0 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -3 °C Arnøya (0moh) kl 08:00 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv347 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 180071

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org