Snøskredvarsel for Nord-Troms tirsdag 12.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder der det har samlet seg fersk fokksnø, typisk bak rygger, i søkk og renneformasjoner.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt nedbør som snø og vind kan bygge opp ferske nysnøflak i leheng i løpet av natten og morgenen. Vekslende vind kan danne ustabile flak i ulike himmelretninger. Usikre værprognoser gir usikker utbredelse av skredproblemet. Vær spesielt oppmerksom hvis det kommer mer snø og kraftigere vind enn ventet. Områder som har hatt mindre snø tilgjengelig for transport, samt lo-sider hvor det ikke er fersk vindtransportert snø, er mindre utsatt. Skredfaren ventes å være størst lengst nord i regionen.
Over tregrensen er snøoverflaten vindpakket og hard mange steder. Snøen ligg ujevnt fordelt i terrenget. Forrige uke kom det 5-30 cm snø i regionen, mest ved på Arnøya og nord i regionen. Det er kommet mange observasjoner på at denne snøen fra forrige uke virker å ha stabilisert seg godt.
Det er observert begynnende kantkorndannelse under hard fokksnø i det gamle snødekket. Det har foreløpig vært få faretegn fra slike vedvarende svake lag. Stabilitetstester tilsier disse at lagene er vanskelig å påvirke.
Det er ikke rapportert om fersk skredaktivitet siste 3 døgn.
2 - 6 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørøst., endring til bris fra nordvest om kvelden.
-14 °C til -8 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Snøbyger fra vest om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 5 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sørvest., endring til bris fra sørøst om ettermiddagen.
-11 °C til -5 °C på 1100 moh.
Skyet.
Lite lavtrykk like utenfor kysten, vindvarsel meget usikkert.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Nord-Troms / STORFJORD

Snø

12.02.2019 kl. 14:17

522 moh

torben@obskorps (***)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 180560

Nord-Troms / STORFJORD

Snø

12.02.2019 kl. 14:13

522 moh

torben@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps

Faretegn

Drønn i snøen på dette platået. Tynt snødekke over svak kul form

Tester

ECTPV@30cmQ1 Dårlig Løsnet på kantkorn 2mm.under skare, også kantkorn på bunnen/bakken.

Snødekke

40 cm totalt Ikke snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh

Skredaktivitet

12. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet til tider god sikt og oversikt over området.

ObsID: 180559

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

12.02.2019 kl. 06:41

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Snø 0 °C Arnøya (0moh) kl 06:00 25 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

ObsID: 180446

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

11.02.2019 kl. 12:53

516 moh

StigR@obskorps (Ukjent)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

130 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 20 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm)

Vær

-8 °C 6 m/s fra SØ ↖ 95% skyer Lette snbyger

Skredproblem

Tørre flakskred Innen en halv meter Vanskelig å løse ut Mulig Ikke gitt over 0 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

ObsID: 180346

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

11.02.2019 kl. 07:07

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø -2 °C Arnøya (0moh) kl 06:00 2 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 180241

Nord-Troms / Manndalen

Snø

10.02.2019 kl. 12:10

783 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Vindpakket hardt over tregrense. Avblåst over rygger. Snøen ligg ujevnt fordelt i terrenget. Kantkorndannelse under den harde fokksnøen men ingen utslag på stabilitetstest. I skogen litt løssnø i isolerte områder. Ellers flak av gammel fokksnø som sprekker rundt fot. Mye kantkorndannelse under fokksnøflak men dette laget er tykt

Vær

Snø -5 °C 100% skyer Snør lett men legger ikke mye snø på bakken. Vindstille

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, V, NV over 2500 moh

Skredfarevurdering

1 Liten Nedbørsmengde den siste tiden styrer skredfaren i regionen. Fra Djupvik og innover Kåfjord har det ikke kommet mye nysnø og det er lite snø å flytte på. Enten er snødekket så hardt at det ikke er mulig å påvirke svake lag, eller så har fokksnøflak i leområder stabilisert seg godt. Skredfaren vurderes til FG 1 i Kåfjord, mens for regionen til FG 2 da det har kommet noe mer snø på Kågen og Arnøya

Skredaktivitet

10. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

2 cm F PP 0 mm/0 mm D, 23 cm K MF 0 mm/0 mm D, 5 cm 4F FC 1 mm/0 mm D, 65 cm K MF 0 mm/0 mm D Østvendt konveks brattheng 450 moh. Bunnsolid stabilitet

ObsID: 180103

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

10.02.2019 kl. 09:42

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -3 °C Arnøya (0moh) kl 08:00 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv347 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 180071

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

09.02.2019 kl. 09:12

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Vær

Ikke nedbør -9 °C Arnøya (0moh) kl 07:00 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv347 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 179862
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.