Snøskredvarsel for Nord-Troms onsdag 06.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Nysnø og vind danner nysnøflak i høyden.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Oppdatert onsdag morgen: Det ventes 10-15 cm nysnø i de ytre deler av Kåfjord, Skjervøy og Kvænangen i løpet av onsdagen. Bygevær gjør at det vil være lokale forskjeller. Det er ikke ventet spesielt mye vind, men nok til å flytte på nysnøen. Skredproblemet vil være mer fremtredene jo høyere opp i terrenget man kommer, der vinden normalt sett blir sterkere. Det vil være mulighet for å løse ut mindre flakskred der nysnøen har blitt flyttet på av vind. Der nysnøen er løs og ikke binder seg til flak, vil det være lavere faregrad.
Den siste uken har det periodevis vært sterk vind fra sørøst, og snøoverflaten er nå vindpåvirket og avblåst i vindutsatt terreng. Det er blåst ned til mildværsskare på utsatte rygger, og fokksnø av varierende hardhet finnes flere steder. Det er nå to uker siden forrige store snøfall.
I helgen ble det observert begynnende kantkorndannelse under et kompakt lag med fokksnø, men dette gir ingen respons på stabilitetstest.
Det er ikke rapportert om fersk skredaktivitet
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-22 °C til -15 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør., endring til frisk bris fra sørvest om ettermiddagen.
-17 °C til -10 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Usikker nedbørprognose. Nedbør vesentlig i ytre strøk.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

06.02.2019 kl. 06:47

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Ikke nedbør -4 °C Arnøya (0moh) kl 06:00 0 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv347 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 179312

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

05.02.2019 kl. 06:56

17 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Ikke nedbør -10 °C Arnøya (0moh) kl 06:00 0 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv349 Nikkeby - Helnes,

ObsID: 179191

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

04.02.2019 kl. 07:31

17 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Ikke nedbør -6 °C Arnøya (0moh) kl 06:00 0 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv349 Nikkeby - Helnes,

ObsID: 179078

Nord-Troms / Nedenfor Svarthaugen

Snø

03.02.2019 kl. 12:30

515 moh

Pål Pettersen (Ukjent)

Skredhendelse

3. feb 08:35 Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst NV-vendt Skredet startet på 537 moh og sluttet på 519 moh 150 cm høy og 40 m bred bruddkant Leområder Leområde mot N-NW over et berg i enden av en flate. Fokksnø har samlet seg og løsnet en tid før observasjon, usikker når tid eksakt. Har vært i dette området siden tidlig på 1980-tallet og har ikke sett skred her før. Kanusen og skredet ligger like ved scooterløypa til Pilterieidet, men er ikke i direkte berøring med løypa.

ObsID: 179318

Nord-Troms / Manndalen

Snø

03.02.2019 kl. 11:33

783 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Østvendt konveks heng rundt tregrense hvor snødekket er tynt. Total snødybde 70 cm, 5 cm tykt 4F Begynnende kantkorn lag rundt siste mildværskare 20 cm ned i snødekket.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 2 av 2 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Kommentar:  tynne fokksnøflak i isolerte områder men vil gi små skred uten store konsekvenser

Skredfarevurdering

1 Liten Generelt stabile forhold. Kraftig vind de siste dagene har flyttet det som er av løssnø. I isolerte områder (bekkedaler, søkk ol) ligger det tynne fokksnøflak som lett sklir ut ved liten tillegsbelastning. Skredfaren vurderes til FG 1 Været de kommende dagene vil ikke gi noen endring i skredfarevurderingen

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 1 - Små V, NV over 500 moh

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

3. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr Vindpakket hardt over tregrense. I leområder sprekker fokksnøen opp rundt fot. Avblåst over rygger og stedvis kommer gammel skarelag frem i dagen. I bekkedaler og isolerte områder finnes det tynne fokksnøflak som sklir lett ut ved belastning.

ObsID: 178987

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snø

03.02.2019 kl. 08:19

17 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Ikke nedbør -7 °C Arnøya (0moh) kl 07:00 0 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv349 Nikkeby - Helnes,

ObsID: 178948

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org