Snøskredvarsel for Nord-Troms onsdag 02.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Unngå leområder hvor det har samlet seg fokksnø. Vedvarende svake lag kan være tilstede i snødekket, disse er lettest å påvirke der snødekket er tynt.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det blir jevnt med påfyll av litt snø både tirsdag og onsdag. I kombinasjon med vind fra nordlig retning vil dette bygge opp ferske fokksnøflak i sørvendte heng og det forventes at det vil være lett å løse ut middels store skred. Sist helg kom det er godt påfyll av snø i fjellet med tidvis kraftig vind fra varierende retning, det kan derfor være gamle fokksnøflak til stede i alle himmelretninger, men det antas at det trengs større tilleggsbelastning for å løse ut disse. Vær oppmerksom på at det i høyden 300-600 moh kan være vedvarende svake lag til stede i snødekket, men tilstedeværelsen og betydningen av disse lagene er svært usikker.
I helgen kom det ca. 10-20 cm med snø i fjellet. Under 400 moh ligger snøen oppå fuktig snø eller et tynt skarelag etter mildvær forrige fredag. Over tregrensa er snøen påvirket av vind fra varierende retning, stedvis er det avblåste partier etter kraftig vind fra nordlig retning. Lengre ned i snødekket finnes det skarelag opp til ca. 600-700 moh etter mildvær og gjenfrysning tidligere i vinter. Stedvis i høyden kan denne skaren ha tørket ut etter langvarig kulde før snøfallet i jula.
Etter en lengre periode med kulde før jul ble det observert begynnende kantkorn rundt skarelag mellom ca. 300-700 moh, men foreløpig er det ikke nok utviklet til å utgjøre et tydelig skredproblem.
6 - 10 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra nord., endring til frisk bris fra nord om kvelden.
-14 °C til -9 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 7 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nord., endring til bris fra vest om kvelden.
-16 °C til -10 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

02.01.2019 kl. 11:54

990 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Vær

Ikke nedbør -4 °C fra N ↓ Nordlig vindretning med enkelte snøbyger men også periodevis blå himmel

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng Ø, SØ, S, SV over 500 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Fokksnøflak har stabilisert seg, men Fortsatt mulig å løse ut skred i brattheng hvor det et pålagret mye fokksnø. Nysnøflak virket å ha stabilisert seg bra og får ingen tegn på at dette er et skredproblem. Fonner ikke vedvarende svake lag i snødekket. Skredfaren vurderes til FG2 Med vindøkning vil skredfaren raskt øke med all nysnø tilgjengelig for vindtransport

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 25 cm nysnø Nysnø ligger ujevnt fordelt i terrenget. Enkelte partier hvor det er avblåst/snøfritt over rygger. Mye nysnø tilgjengelig for vindtransport

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 173588

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

02.01.2019 kl. 10:38

508 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps Kommentar:  25 cm F nysnø. 22 cm 4F RG/ 2 cm F løssnø /40 cm 1F RG. Snødybde 120 cm
ObsID: 173570

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

02.01.2019 kl. 10:01

377 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Snødekke

Ikke snøfokk 25 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Nysnø ligg ujevnt fordelt i terreng. Myke flak sprekker opp rundt fot. Enkelte steder synker msn til kne i lett bundet nysnø

ObsID: 173553

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

02.01.2019 kl. 09:06

36 moh

jan arild@obskorps (*****)

Vær

Snø fra N ↓ 100% skyer

ObsID: 173540

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

01.01.2019 kl. 13:38

66 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Snødekke

Kraftig snøfokk Vindøkning. Snøbyger og kraftig vind

ObsID: 173452

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

01.01.2019 kl. 10:47

598 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett: 

Vær

Snø -5 °C 100% skyer Snøbyger og etter hvert mer vind

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr 5 cm nysnø de 2 siste døgn. 15 cm løssnø tilgjengelig for vindtransport under tregrensa i østvendte sider. Over tregrensen mer vindpåviktet snø, avblåste partier etter vind fra NV/V. Fokksnøflak i leområder har fått noe tid å stabilisere seg

ObsID: 173428

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

30.12.2018 kl. 10:56

464 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Vær

Ikke nedbør -4 °C 70% skyer

Snødekke

70 cm totalt Lett snøfokk 15 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Ved tregrensen: 15 cm løssnø. Snødekket ikke påvirket av mildværet de siste dagene. Omhandlet snødekke ned mot bunn. Vind har lagt ferske fokksnøflak i le over tregrensensen som sprekker opp rundt fot

ObsID: 173179

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

30.12.2018 kl. 10:50

302 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Opptil 300 MOH. 10 cm nysnø siden i går kommet med NV. Ligger over et lag porøs smeltefrys og våt smelteomvandlet snø

ObsID: 173176

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org