Snøskredvarsel for Lyngen tirsdag 02.02.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i leområder med fersk fokksnø. Det finnes også områder med vedvarende svake lag i snødekket. Fjernutløsning er mulig.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Rolig og kaldt vær gjør at evt. fokksnøflak dannet på mandag vil trenge tid for å stabilisere seg. Det finnes svake lag av kantkorn i snødekket. Disse vil utgjøre et problem der det finnes et overliggende flak. Vær spesielt forsiktig i skoggrensen der flaket kan være mykere og enklere å påvirke. Det er mulig å fjernutløse skred for en enkelt skiløper.
Det siste døgnet har det kommet noen cm nysnø i regionen, mest i områdene lengst nord. Før dette snøfallet var snødekket preget av store variasjoner etter uværet “Frank”. Noen steder består det gamle snødekket av harde fokksnøflak, andre steder var det avblåst ned til bakken eller gammel skare, mens noen få steder var det mykere flak eller bare lett bundet snø. Observasjoner tyder på at det er mest snø på vestsiden av Lyngsalpene, men det er generelt sett mindre snø enn normalt for årstiden.
Kantkornlaget under skare fra desember er fortsatt tilstede over ca 400 moh. og kan påvirkes av en enkelt skiløper. I skogen og opp til ca. 500 moh. så finnes det også et lag av nedføyket kantkorn like under fokksnøen.
Lørdag ble det observert et middels stort flakskred som har løsnet naturlig en gang iløpet av de siste dagene.
4 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Bris fra nord.
-16 °C til -8 °C på 1100 moh.
Skyet.
Ustabil bygesituasjon kan gi lokalt større mengde nedbør.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-14 °C til -8 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

02.02.2021 kl. 18:16

8 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i fjellet. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7900 Holmbuktura - ,

ObsID: 253195

Lyngen / Lyngen

Snø

02.02.2021 kl. 14:01

883 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Snødekke

130 cm totalt Ikke snøfokk Nysnøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Skredfarevurdering

2 Moderat Et litet skred observert i nordvendt heng ellers ingen faretegn. Idag var endelig lössnö en tilbake. Meget lett og ubundet 10-20 cm. Skredproblemet er dermed fortsatt de områder med fokksnö oppå de svake lagene over og under skare i mest nordvendt heng. Har ikke observert noen potente svake lag på dagens tur. Har hatt fokus på området 600-1000 m Med mere snø på vei og 20 cm tilg. for transport kan vi plutselig ha fokksnø og fasettproblem som motiverer 3.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ mellom 1100 moh og 400 moh Skred problemet finnes der vi har bundet snö over de gamle skarlagen. Pga mye vind fra S mener jeg dette er vanligst å finne i disse himmelretninger.

Faretegn

Ferske skred I litet flakskred observert på 1000 m i nordvendt brattheng under klippa.

Tester

LBT@30cmQ2 21 slag. 0.3 mm korn over skare i 3 mm tynnt lag.

ObsID: 253170

Lyngen / Lyngen

Snø

02.02.2021 kl. 13:55

1069 moh

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps

Skredaktivitet

2. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingen skred observert i regionen. Har speida rundt fjellene som er synlig fra Furuflaten til Lyngseidet. Det er bra med snø tilgjengelig for transport og det kommer snyfløttarvind natt til torsdag, så med de lagene som nå ligger undrer den fine urørte snøen er det all grunn til å bære forsiktig når snøen begynner å flytte på seg.

Vær

Ikke nedbør -8 °C 2 m/s fra V → 5% skyer

ObsID: 253167

Lyngen / Lyngen

Snø

02.02.2021 kl. 13:23

703 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps Kommentar:  Klarer 30 slag.

Tester

LBT@50cmQ3 Brudd under dobbelt skarelag

ObsID: 253160

Lyngen / Lyngen

Snø

02.02.2021 kl. 12:34

637 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps Kommentar:  God del snø i konveksen på Fastdalstind

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Skredaktivitet

2. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Vær

Ikke nedbør -12 °C 2 m/s 5% skyer

ObsID: 253146

Lyngen / Lyngen

Snø

02.02.2021 kl. 11:44

629 moh

Finn@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Finn@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Finn@obskorps Kommentar:  Øverste delen av snødekket. Dette bilde er fra et annet heng en snøprofilen men føler det er representativt litt tørr fokksnø opp på skare lag med kantkorn under opp på harde smelteformer.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Finn@obskorps Kommentar:  Ferskfokksnø i et micro Sør øst vendt heng.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Finn@obskorps Kommentar:  Veldig tynt snødekke for årstiden
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Har kommet snø til havet, men ikke mere en 5-10 cm. Selv med nysnøen er det mye tynnere snødekke fra 500 meter og nedover en det var når jeg var her sist (desember) i noen bekkedaler og renneaktig formasjoner er det «skiføre» og lagdelt snødekke fra 250 meter, men stort sett er det ikke et ordentlig snødekke før du kommer opp til 400/500 meter. Men da er det fortsatt avblåst med mye synlige steiner på rygger og andre vindutsatt formasjoner. Fin tørr styresnø ( 5-10 cm) på skarelag der vinden ikke har tatt, eller er det avblåst til skare eller fokksnø. Mest fersk fokksnø i Sør øst vendt terreng men det finnes mye lokal variasjon i vindretningen. Veldig stor utbredelse av kantkorn/begerkrystsller under et tynt skare lag med Kniv/is hard smelteformer under dette. Dette er stort sett innen 30 cm. Snødekke er tjukkere i le formasjoner men fant ingen plasser jeg klarte å grave noe særlig dypere en 40cm uten å være redd for å ødelegge spadetbladet!

Skredfarevurdering

2 Moderat Liten utbredelse av fokksnø, men den vil børe lett å løse ut småe til middels store skred den der fersk. Er stor utbredelse av t tjukk kantkorn under skare. Dette laget er vanskelig å påvirke og mange steder mangler det et flak opp på dette. Variasjonen i «frankflakket» gir mye usikkerhet vurderingen av utviklingen. Vil være størst fare der det er et ferskflakk av fokksnø som er pålagret dette, men tror ikke det nok snø i terrenget for store skred for øyeblikket. Blir trolig vedvarende lenge. Tror at med mere snø vil lager bli mere aktiv. Stor temperatur gradient i snødekket for videre utvikling eller ny kantkorn lag nør overflaten Varslet faregrad er riktig Syns varslet treffer bra. Opplevde selv veldedig stabile forhold nå men det skredproblem er godt beskrevet og er tilstedet

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Vanskelig å påvirke for øyeblikket men det finnes overalt der det er snø fra før. Er storvarisjon i utbredelse og tjukkelse på «frank flakket» som ligger over skare laget. Men dette laget er kniv hardt og relativ ujevn i tjukkelse.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 500 moh Er en del snø som er tilgjengelig for vindtransport for transport og kalde temperaturer kan som kan gi en litt saktere stabilisering. Om det kommer litt vind kan fokksnø problemet vedvare en liten stund men for øyeblikket syns jeg det har en liten utbredelse

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Opplevde ingen drønn eller sluttende sprekker. I noen få tilfeller opplevde jeg at snøen sprekker opp rundt skiene, men ingen forplantingsevne evne, maks 30 cm

Tester

LBT@33cmQ3

LBT@25cmQ1

LBT@20cmQ1

ECTN15@20cmQ1 God Opplever at fokksnøen har stabilisert seg relativ rask og har lite forplantingsevne evne. Forventer at det kan gå treigere i høyere ril fjells

Skredaktivitet

2. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Kjørte fra Tromsø til sør Lenangen med bra sikt. Observerte ingen skred aktivitet på kjøreturen eller på obstur nå

Vær

Ikke nedbør -7,8 °C 2 m/s 20% skyer Kaldt og fint vær

Snøprofil

20 cm 1F- RG D, 0,1 cm F DF D, 5 cm 4F RG D, 0,1 cm DF D, 5 cm K RG D, 1 cm K MFcr D, 3 cm 4F FC/DH 3 mm D, 5 cm K+ MFcl D -12,2 °C @ 0 cm, -11 °C @ 10 cm, -7,6 °C @ 20 cm, -5,5 °C @ 30 cm, -4,1 °C @ 35 cm Ganske representativ profil. Er en del variasjon i tjukkelsen på Frank flakket

ObsID: 253159

Lyngen / Tromsø

Snø

02.02.2021 kl. 11:41

464 moh

Tim Dassler (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet

ObsID: 253134

Lyngen / Tromsø

Snø

02.02.2021 kl. 10:49

496 moh

Johan@svv (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 9 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Johan@svv Kommentar:  Størrelse 1
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 9 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Johan@svv Kommentar:  Størrelse 1
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 9 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Johan@svv Kommentar:  Størrelse 1
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 9 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Johan@svv Kommentar:  Størrelse 3 på Langlitindens vestside
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@svv
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@svv
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@svv Kommentar:  Mye hai mot toppen
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@svv Kommentar:  Vekslende hardt og mykt.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 9 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Det er ca 15 cm nysnø på 10 cm råten skare fra bilen og gjennom skogen. De siste ukene har det kalde været omvandlet en tidligere god såle til kant. Så det er lett å gå igjennom til stein og trær som ligger under nysnøen. Ovenfor skoggrensa og til ca 700 er det ca 30 cm nysnø på skare der vinden ikke tatt. Der vinden tatt er det enten barmark eller knallhard skare. Fra 700 og oppover er det mye stein som stikker opp men der er renneformasjoner med vekslende knallhard snø og pudder.

Skredfarevurdering

2 Moderat Der jeg var i dag var det fokksnøen som var skredproblemet. Denne stabiliseres langsomt i kaldt vær. Kantkornlaget/lagene virket ikke noe særlig aktive. Lite vind og kaldt vær fremover. Langsom stabilisering av fokksnø og fortsatt gode groforhold for kant. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh Vedvarende svakt lag som det ikke var så mye futt i der jeg var i dag. Men mulig det kan gå noen større skred (3) med stor tilleggsbelastning. Feks. Mye mer snø.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Lett å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV, V Dette er snø som vil kunne stabiliseres i løpet av noen dag. Går vel litt langsommere nå når det er kaldt ute.

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Flere skres observert. Gjetter på at alle gikk når det snødde i går. De jeg så var i sørvendte og vestvendte sider.

Tester

LBTQ3 Gikk nesten ikke til brudd der jeg gravde, like ved et av størrelse 1-skredene

Snøprofil

25 cm F DF 2 mm D, 1 cm P MFcr D, 2 cm 1F FC 2 mm D, 1 cm P MFcr D, 4 cm 1F FC 3 mm D, 1 cm P FC/DH 4 mm/5 mm D, 86 cm K MFcr/FC 2 mm D -15,6 °C @ 0 cm, -9,3 °C @ 10 cm, -6,4 °C @ 20 cm, -5,5 °C @ 30 cm, -4,6 °C @ 40 cm, -4,3 °C @ 60 cm, -3,6 °C @ 80 cm, -2,4 °C @ 100 cm, -1,1 °C @ 120 cm

ObsID: 253174

Lyngen / Tromsø

Snø

02.02.2021 kl. 10:45

675 moh

Tim Dassler (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  timdassler@regobsTroms

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Svakt lag under fokksnøskare. Ser ut som nedføyka nysnø (glemte lupa)

ObsID: 253124

Lyngen / Tromsø

Snø

02.02.2021 kl. 10:41

481 moh

Johan@svv (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Johan@svv

Skredhendelse

2. feb 10:45 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Personutløst Skredet startet på 486 moh og sluttet på 481 moh Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø 30 cm høy og 5 m bred bruddkant Leområder

ObsID: 253122

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

01.02.2021 kl. 13:52

8 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i fjellet. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7900 Holmbuktura - ,

ObsID: 253011

Lyngen / Balsfjord

Snø

01.02.2021 kl. 10:15

455 moh

Michael@nortind (**)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Michael@nortind Kommentar:  Smalaktinden

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Sprekker opp fra ski og en meter utover

Snødekke

Ikke snøfokk 4 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Gradvis mindre snø fra Tromsø mot Lavangsdalen

Vær

Snø -6 °C 0 m/s 100% skyer Lett snøvær

ObsID: 252964

Lyngen / Lyngen

Snø

31.01.2021 kl. 14:05

520 moh

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps Kommentar:  Loside (sørvendt) med bra kjøresnø.
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps

Snøprofil

3 cm 1F RG D, 15 cm F DF D, 7 cm P MF D, 2 cm F FC 1 mm D, 1 cm I IF D, 3 cm 4F FC 2 mm D, 10 cm K MFcr D -11,6 °C @ 2 cm, -7,6 °C @ 10 cm, -6,4 °C @ 20 cm, -4,7 °C @ 30 cm, -2,7 °C @ 40 cm

Notater

Får ikke teksten inn på kantkornbildene. Bilde 1 er <1mm kantkorn på det øverste svake laget som gikk til brudd. Bilde 2 er >3mm kantkorn/beger på laget under.

Snødekke

40 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 100 moh. Snøgrense på 101 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Det er mer snø nord for Lyngseidet. Urørt i skogen, mulig å gå med ski fra bil om man finner god trasé. Over tregrensen bærer snødekket preg av uker med sørlige vinder. Det er lommer i le og lo hvor vinden ikke har fått tak hvor det er overraskende bra med fersk snø. Mer snø jo høyere opp man kommer.

Skredfarevurdering

2 Moderat Fokksnøen har fått stabilisert seg noe og det er vanskelig å fastslå utbredelsen på kantkornet, men det er lommer med kantkorn som vil gå til brudd ved belastning. Plasser hvor fokksnøen ligger rett oppå skarelaget oppleves som stabilt selv om det sprekker opp under skiene. Det er svake lag i dekket og det er snø tilgjengelig for transport. Nå kommer det inn noen cm fra nordvest neste døgn. Avhengig av mengde og vindstyrke kan det bli utsatt i leformasjoner og vi må opp én faregrad. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Vanskelig å vite hvor kantkornet ligger tilgjengelig. Opplevde store forskjeller på bare få meter fra der vi tok profil. De stedene hvor fokksnøen har fått lagt seg rett på kantkornet sprekker snødekket opp over tre meter. Veldig lokalt og utbredelsen er vanskelig å fastslå.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, V, NV Fersk fokksnø sprekker opp rundt skiene ved liten belastning. Virker ikke veldig potent og snødekket har fått stabilisere seg siden torsdag.

Faretegn

Ferske sprekker Det sprekker opp i den ferske innblåste fokksnøen. To ulike svake lag. Både nedsnødd nysnø og kantkorn.

Tester

LBT@26cmQ2 Løsnet ved frigjøring

LBT@26cmQ2 Løsnet ved frigjøring på kantkorn.

Skredaktivitet

31. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Vær

Ikke nedbør -10 °C 5 m/s fra V → 70% skyer I løpet av turen dreide været fra syd mot vest.

ObsID: 252861

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

31.01.2021 kl. 13:52

8 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i fjellet. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7900 Holmbuktura - ,

ObsID: 252844

Lyngen / Balsfjord

Snø

31.01.2021 kl. 10:51

243 moh

RichardFjellaksel (***)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet

ObsID: 252797

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snø

30.01.2021 kl. 13:46

8 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i fjellet. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7900 Holmbuktura - ,

ObsID: 252631

Lyngen / Lyngen

Snø

30.01.2021 kl. 13:36

407 moh

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps Kommentar:  Har ikke sett skred her tidligere - går her mye, har tidligere betraktet området ved skredtunga som rimelig safe. Er knapt 30grader i løsneområdet og det flater fort ut, så her må det virkelig ha vært potente forhold. Både myke og harde flak i skredmassene, så tipper pålagring av fokksnø som har gått til brudd har trigget det tykkere og harde fokksnølaget under.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps Kommentar:  Bilder tatt mot øst av Gjerdelvdalen. Stor forskjell på leheng og øvrige områder. Skredet som er beskrevet er i utgangen av dalen.

Skredhendelse

29. jan 13:36 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst NØ-vendt Skredet startet på 402 moh og sluttet på 353 moh Kantkornet snø over skarelag 30 cm høy og 20 m bred bruddkant Leområder Skred gått i løpet av trolig de to siste dagene. I går fredag var det observer vindtransport fra syd i området. Det kom opp til 5-10 cm lokalt/ujevnt fordelt døgnet før.

Snødekke

40 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 150 moh. Snøgrense på 100 moh Skare Tørr Er noe fersk løs nysnø oppå skarelaget i skjermede områder og fokksnø i le. Over tregrensen er det meste løst flyttet i le. Stor forskjell på lo og le.

Vær

Ikke nedbør -10 °C 5 m/s fra S ↑ 30% skyer

ObsID: 252637

Lyngen / Tromsø

Snø

30.01.2021 kl. 13:00

577 moh

Sofia@regobsTroms (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martin Stefan Kommentar:  Kantkorn. Band seg i hop litt i «strenger»
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sofia@regobsTroms
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martin Stefan Kommentar:  Begerkrystaller. Fant dem i bunn på snødekket hvor snødekket er tynt. Desember-skare begynner bli porøs med begerkrystaller hvor overliggende snø er tynn.

Snødekke

Ikke snøfokk Snøgrense på 0 moh Vi fann kantkorn over alt hvor det låg vindflak fra Frank. Vindflaken fanns i beskydddade formasjoner og heng mot NV. Ganske begrenset i denne fjellside. Hvor det ikke var vindflak var det kantkorn over skare med et papirtynt lag snark overst. Lite snø, bart ned til bakken på rygger og andre vindutsatte steder. I skogen lite snø. Snøen som kom mandag har blitt til overflate kant.

Skredfarevurdering

2 Moderat Inntrykket er at det har skjedd en stabilisering av kantkornen under vindflaken fra Frank. Vindflaken er meget harde og det virker nå vanskelig for en enkelt skikjører å påvirke kantkornlaget under. Men det er ikke å utelukke at en enkelt skikjører kan utløse et skred om man truffer i overgangen mellom tynt /mykt og tykt/hardt flak. Langsomt stabiliserende. Men kantkorn og begerkrystaller vil fortsette utvikles med kaldt vær. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, V, NV over 400 moh Opplever at snødekket ikke er like reaktivt som forrige helg. Vi fikk ikke noen drønn og bare noen steder med litt oppsprekking i vindflaket. Utbredelsen av vindflak var begrenset i denne fjellside, vi fann dem bare i noen heng.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet

Tester

PST - 26/100 30 cm ned (rett under vindflaket) PST - 30/100 50 cm ned lengst ner i kantkornlaget.

Vær

Ikke nedbør 1 m/s 5% skyer

Snøprofil

30 cm K RG, 10 cm F FC 2 mm D, 20 cm I MFcr D Overalt der vi fann fokksnø var det kantkorn under. Økende størrelse på kanten lengre ned. Steder hvor snødekket var tynt begerkrystaller ned mot isskaren eller bakken. Der snødekket er tynn begynner desember-skare bli porøs og spist opp av begerkrystaller og kantkorn.

ObsID: 252671

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org