Snøskredvarsel for Lyngen søndag 17.05.2020

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fokksnø. Det finnes områder med svake lag under den vindtransporterte snøen.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Eldre fokksnø fra fredag antas nå å ha stabilisert seg de fleste steder, men kan stedvis fortsatt være mulig å løse ut ved stor tilleggsbelastning. Noen store skred er observert den siste uka, noe som kan tyde på at det kan være mulig å påvirke vedvarende svake lag i snødekket enkelte steder, men utbredelsen av dette er usikker. Vær oppmerksom på muligheten for å utløse store skred, særlig i nordvendt terreng og høyt til fjells. Litt synkende temperatur og overskyet vær fører til at faren for våte løssnøskred avtar. Vær varsom rundt skavler og eventuelle glidesprekker.
Mye vind og en del nysnø fredag har lagt fokksnø av varierende hardhet i leområder, vesentlig mot øst.
Det er enkelte steder observert begynnende kantkorn rundt skarelag under fokksnøen fra denne uka, men utbredelsen av dette er usikker. Antageligvis kan det finnes i alle himmelretninger høyt til fjells, mens lavere er det nok helst til stede i nordvendt terreng.
Torsdag ble det observert et stort flakskred i nordøstvendt terreng i Lavangsdalen og et stort skiløperutløst flakskred i sørvestvendt terreng sør i Lyngen. Begge løsnet ca 1200-1300 moh. Det er også observert enkelte store naturlig utløste skred tidligere i uka.
Det er mer snø enn normalt i regionen, og store skavler mange steder.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til bris fra øst om ettermiddagen.
-7 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-7 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / Tromsø

Snø

16.05.2020 kl. 18:01

492 moh

HåkonS@rkh-skredgruppe (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  HåkonS@rkh-skredgruppe

Skredaktivitet

16. mai. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Bildet tilsendt fra beboer i Ramfjorden. Mer info kommer ila kvelden.

ObsID: 235907

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

15.05.2020 kl. 16:49

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

15. mai 16:47 Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 620 moh og sluttet på 154 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 113 sekunder.

ObsID: 235777

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

15.05.2020 kl. 14:16

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

15. mai 14:14 Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 1027 moh og sluttet på 631 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 65 sekunder.

ObsID: 235768

Lyngen / Tromsø

Snø

15.05.2020 kl. 13:00

401 moh

torben@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 18 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  torben@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 18 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 18 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Sikt mot ramfjorden
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 18 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Mot Fagerfjellet
Bilde Av Faretegn
Bilde 5 av 18 Av:  Faretegn Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  I høyden. På Ca 550moh. Tidvis veldig dårlig stabilitet og spenning i fokksnøen. Skytende sprekker, 1-2 m lange. Opplevde dette mange plasser. Løsner på nedføyka nysnø
Bilde Av Faretegn
Bilde 6 av 18 Av:  Faretegn Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Fra rett under overgang skog-fjell
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 7 av 18 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Dagens sikt mot salen/tinden
Bilde Av Tester
Bilde 8 av 18 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Lbt1. God
Bilde Av Tester
Bilde 9 av 18 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Lbt1 tatt her
Bilde Av Tester
Bilde 10 av 18 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Lbt 2
Bilde Av Tester
Bilde 11 av 18 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Lbt 2.
Bilde Av Tester
Bilde 12 av 18 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Lbt 2
Bilde Av Snøprofil
Bilde 13 av 18 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Blei mye vær så derfor enkel profil 😜
Bilde Av Snødekke
Bilde 14 av 18 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Snødekke i skogen
Bilde Av Snødekke
Bilde 15 av 18 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 16 av 18 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Mye vær
Bilde Av Snøprofil
Bilde 17 av 18 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  torben@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 18 av 18 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@40cmQ2 Lbt 2. Middels. På nedføyka nysnø

LBT@10cmQ3 Lbt 1. God

ECTN12@45cmQ2 Middels På nysnø

Faretegn

Ferske sprekker Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fra Ca 300-350 moh og opp. Observert flere plasser. Løsner på nedføyka nysnø og sjiktoverganger i fokksnøen

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fra litt under overgang skog/fjell og opp

Skredaktivitet

15. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen sikt i dag

Vær

Snø 12 m/s fra SV ↗ 100% skyer Observasjon over skoggrense. Fra parkering og opp til dette. Stille med litt vind og bakkefokk På fjellet tidvis ingen sikt og sterk vind i kasta

Skredfarevurdering

3 Betydelig Ustabile forhold i høyden nå. Mye snyflyttarvind som gir fokksnø. Så pass på i leheng og der snøen samlet seg. Vær obs hvis snødekket skyter sprekker og brekker opp rundt ski/brett. I skogen er snødekket fuktig og relativt stabilt. Men vær obs i overgang skog-fjell. Her er dt å nå overgang mellom fuktig og tørr fokksnø Gunstig temp gjør at fokksnøen stabilisere seg normalt nå. Men dt e mye vær i fjellet så dt samles mye snø i leheng nå. Når temp øker og solen kommer vil nok dette øke faren for våte løssnøskred. Så viktig å planlegge hvor og når Varslet faregrad er riktig Tenker at fg 3 bør stå i mogen 16/5 også pga været og nedbøren som er i Tromsø nå.

Snødekke

Moderat snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Ved parkering og opp til Ca 300moh er det fuktig nysnø Ca 15cm på gml snødekke. Dette sitter relativt godt mot gml snødekke. Hvis bratt nok løsner øverste laget 2-4cm og triller som boller. Over 300moh et det et tynt lag med tørr nysnø på topp ca1cm. Her fra er dt å Lett bakkefokk det vinden får tak. Over dette , overgang skog-fjell begynner den ferske fokksnøen. Herfra og opp til 600-650moh ( snudde der) er det lagdelt fokksnø som lett løses ut/sprekker opp pga nedføyka nysnø. Spesielt i leheng, over konvekser og der fokksnøen er myk. Fokksnøen er varierende i tykkelse, 15-70cm. Så vær obs. Fint å raskt føre i skogen.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, NV over 400 moh

Snøprofil

10 cm 4F DF D, 2 cm F PP D, 18 cm 1F RG D, 15 cm 4F RG D, 3 cm P MF D, 17 cm 1F RG D, 25 cm 1F FC/FCxr D-M

ObsID: 235774

Lyngen / TROMSØ

Snø

15.05.2020 kl. 10:38

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Statens vegvesen sitt kamera ved Sarasteinen

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred near Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 15.05., kl. 10:41. Signalvarigheten på deteksjonen var 34 sekunder.

ObsID: 235734

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

15.05.2020 kl. 10:10

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

15. mai 10:09 Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 1017 moh og sluttet på 790 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 13 sekunder.

ObsID: 235728

Lyngen / TROMSØ

Snø

15.05.2020 kl. 07:03

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred near Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 15.05., kl. 07:05. Signalvarigheten på deteksjonen var 38 sekunder.

ObsID: 235718

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org