Snøskredvarsel for Lyngen onsdag 13.05.2020

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fokksnø i fjellet, i soleksponert brattheng midt på dagen og rundt skavler og glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Onsdag roer været seg, og i løpet av dagen er det gode muligheter for noe sol. Fokksnøflakene i østlige leheng vil stabilisere seg noe, men skred kan fortsatt bli store hvis de løses ut. Der solen tar tak i lavlandet og solvendte fjellsider i høyden, er det mulighet for våte løssnøskred. Det er uvanlig mye snø i regionen, og det er store skavler flere steder. Vær varsom i nærheten av disse, og mulige glidesprekker.
Det har kommet mye nysnø de siste dagene, mengden varierer mye innad i regionen. Med vind i høyden må man forvente stor utbredelse av fokksnøflak med varierende hardhet i fjellet. I lavlandet er snødekket for det meste gjennomfuktet og dekket av tørrere nysnø fra siste snøfall. Det er mer snø enn normalt i regionen, og det er store skavler flere steder.
Det har enkelte steder utviklet seg kantkorn i eller under fokksnøen fra forrige uke. Dette problemet kan gi store skred, men det virker ikke å være til stede annet enn i enkelte heng i høyden. Det finnes eldre svake lag av kantkorn dypt i snødekket, men disse anses ikke som et skredproblem for tiden.
Søndag ble det observert et vått løssnøskred fra Smalaktinden i Lavangsdalen. Det var også et personutløst middels til stort tørt flakskred ved Isskardtindane. Mandag ble det observert flere små til middels store løssnøskred i Lavangsdalen.
9 - 10 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra vest., endring til frisk bris fra vest om ettermiddagen.
-10 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørvest., endring til bris fra sørvest om ettermiddagen.
-10 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / Tromsø

Snø

13.05.2020 kl. 20:34

693 moh

HåkonS@rkh-skredgruppe (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  HåkonS@rkh-skredgruppe Kommentar:  Snø løsnet rundt noen steiner omtrent midt i bilde.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  HåkonS@rkh-skredgruppe Kommentar:  Snøoverflaten fra topp 903 og omtrent ned til obspunkt.
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  HåkonS@rkh-skredgruppe Kommentar:  Noe vind har påvirket snøoverflaten, bildet er et godt eksempel på hvordan snøoverflaten var der snøen var tør.

Skredaktivitet

13. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst V Sola virker til å ta forholdsvis lite.

Faretegn

Vær

Ikke nedbør 50% skyer Varierende skydekke, innimellom helt klart.

Snødekke

Ikke snøfokk Snøoverflaten var våt/fuktig opp til omtrent 500moh. Videre opp til topp 903 var snøoverflaten tør med litt varierende fasthet, fra fast bundet og flak opptil ca 5cm til løst bundet.

ObsID: 234544

Lyngen / Tromsø

Snø

13.05.2020 kl. 20:22

591 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  mbie@obskorps

Vær

Ikke nedbør -5 °C 2 m/s fra SV ↗

Skredfarevurdering

2 Moderat stabiliteten i det gamle snødekket virker å være god. Stabiliteten i fersk fokksnø virker å være moderat. Det er observert flere str 3 tørre flakskred i Lakselvdalen. Noe usikkerhet rundt når skredene har gått. Sansynlig siste 1-2 døgn. Utvikling neste døgn med bakgrunn i varslet vær med nedbør ifa snø og tildels meget kraftig vind i høyden er at det vil danne seg svake lag i fokksnøen i flere himmelretninger grunnet varierende vindretning. Primært i NV-N-Ø og S eksposisjoner. Det er stedvis mye løs ubunden snø tilgjengelig for snøtransport, spesielt i N-Ø eksposisjoner. Varslet faregrad er riktig Varslet faregrad for i dag og i morgen er riktig iht mine observasjoner mtp svake lag i fokksnøen og tilgjengelig løs ubunden snø tilgjengelig for vindtransport når vinden øker ila morgendagen. Det er observert et lag med kantkorn høyt i fjellet der snødekke er tynt. (over 1000moh). Vanskelig å anslå utbredelsen av kantkornlaget, men mine observasjoner tilsier at det er store lokale forskjeller og kun små lokale områder.

Snødekke

Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Vindpakket myk Tørr Snødekket i N eksposisjoner er tørr nesten helt ned til havnivå. Det er store områder med løs ubunden snø i N eksposisjoner. ellers stort sett vindpakket myk i N eksposisjoner. I Ø-S-V eksposisjoner er snødekket solpåvirket og vått til fuktig høyt opp i fjellet. Vindbølger i snødekket vitner om vindpåvirket snø i vindeksponert terreng.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, NV over 1400 moh

Skredaktivitet

13. mai. I løpet av dagen Noen (2-5). 3 - Store Noen bratte heng. Ø, SØ, S, SV, V. Over 1100 moh flere skred observert i Lakselvdalen. Noe usikkerhet rundt når skredene har gått. Sansynligvis ila site 1-2 døgn. I ett av skredene kan det se ut som om skredet har gått på kantkorn helt nede ved bakken.

Faretegn

Ferske skred Noen skred observert i Lakselvdalen. str 3. usikkert hvor gamle skredene er . Sansynlig fra siste 1-2 døgn.

Fersk vindtransportert snø

Tester

ECTX God

ObsID: 234536

Lyngen / Tromsø

Snø

13.05.2020 kl. 17:01

13 moh

adadranger (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  adadranger

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden

ObsID: 234526

Lyngen / Langlitinden

Snø

13.05.2020 kl. 15:35

837 moh

Martin (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Martin Stefan

Skredhendelse

12. mai 18:38 Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 868 moh og sluttet på 295 moh Ferskt flakskred på Langlitinden, SØ aspekt. Bruddkanten syns oppe til venstre i bildet, under skaveln. Mest sansynligt utløst av skavelbrudd. Ser rimeligt ferskt ut mtp fokksnø i skredmasserne, kanskje gikk igår? Tenker str1.5.

ObsID: 234529

Lyngen / Lyngen

Snø

13.05.2020 kl. 14:21

1008 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps

Skredfarevurdering

2 Moderat Solinstråling kan gi våte eller tørre løssnø skred. Ingen flakskred ble observert. God overblikk på mange fjell idag. Fokksnø under fm men avtagit da sol bundet overflate litt samt svakere vind. I dette leheng god binding mot skarlag. Stort/middels snøfall dagen før ellers ingen faretegn. Sol imorn gir samme problem med løssnø skred. Størrelse avhengig av terrengform. Varslet faregrad er for høy

Snødekke

Ikke snøfokk 40 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr På tidligere skare ca 30 cm løssnø plus 10 cm 4 f

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små SØ, S, SV Det spørs om snøen i denne omgang havnet på varm nok snø for å få fukt nok for å danne kantkorn. Sol og fjenfrysing forventes stabilisere snø pakken.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S over 900 moh Her kun 10 cm fokksnø på lössnö. I tynnere heng nysnø på skare. Ble ikke flak her idag.

ObsID: 234518

Lyngen / Lyngen

Snø

13.05.2020 kl. 13:52

1122 moh

adadranger (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  adadranger Kommentar:  Nord
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  adadranger Kommentar:  Vest

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ferske flakskred i alle himmelretning. Aller var naturlig utløst og det var størrelse 3 i nord, og mindre i andre himmelretning

ObsID: 234525

Lyngen / Langdalen/Tromsø Fastland

Snø

13.05.2020 kl. 13:49

460 moh

Martin (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Martin Stefan

Vær

fra SV ↗ 30% skyer Kuldegrader i lufta fra ca 300m. Sterk vind i byger. Noen få skyer der vi var, mer i øst.

Skredfarevurdering

Forsatt komplekst lappetekke av forskjellige fokksnøflak o av og til uventede eksposisjoner, mikroterreng spiller stor rolle. Det finnes både myke flak som er lette å påvirke og hardere flak som kan propagere større. Pågående vindladdning men imorra ser det ut å bli roligere så da kanskje flaken får sette seg litt før neste omgang kommer. Klar natt gir forhåpentligvis god återfrysning på lav høyde men sjanse for kantkorndanning i høyden, good news and bad news.

Snødekke

Moderat snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Fuktig finkornet snø på genomslagsskare opp til ca 200m, over det gradvis tørrere. Mye vind fra ca 300m og opp flyttede snø fra V/SV i høyden og alle kanter i dalen. Kraftigt vindpåvirket snødekke med 4F-1F fokksnøflak i N3/4 sektor nede i dalen. Fokksnøen såg såvitt jeg klarte å se på nerføyka DF, kunde ikke se noen FC på skaren her. Fortsatt litt fukt/"seighet" i skaren oppe på 500m, så potensial for FC-dannelse hvis det blir klart inatt. Bratte S-vendte heng tok litt sol og det var en del rulleballer og enkelte små våte løse skred i bratt S-vendt terreng på nordsiden av Breivikeidet vid 15-tiden.

Skredhendelse

13. mai 13:00 Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst N-vendt Skredet startet på 835 moh og sluttet på 637 moh 50 cm høy og 50 m bred bruddkant Skredet gikk mellom 1300 og 1345, vi hade god sikt på henget før 1300 og da var der inget. Trigget av skavelbrudd som drog med seg et flak av den nye fokksnøn nedover i rennen og sen brøt breiere på flanken nedanfør. Anslår bruddkanten til ca 50cm og bredde ca 50m.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små S, SV under 600 moh Bratte, steinete heng i sola tok en del varme, og noen små våte løste skred gikk. En del rulleballer i V men inga skred.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ over 400 moh Kraftig snøfokk fra S-SV dannade ny runde med fokksnøflak opp til 50cm tykke, liggende direkte på skaren eller på DF av varierende tykkelse, 0-15cm. Vi såg naturlig aktivitet på dette problemet, se skredaktivitet.

ObsID: 234523

Lyngen / Tromsø

Snø

13.05.2020 kl. 12:38

827 moh

martin@svv (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@svv
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  martin@svv
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Snøballer i sørside kl 13. Usikker på tidspunkt, mulig ferskt.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

8 m/s 50% skyer Jevnt over lett snøfokk. I perioder kan det kanskje være moderat lokalt. Frem til kl 13 tok solen lite her, men det ble fort varmt med en gang det ble rolig vind.

Skredfarevurdering

2 Moderat Finkornet snø i solsider vil rase så fort det blir vindstille og skyfritt. Fokksnøflak finnes her i nordside. Antar enkelte heng kan samle nok snø for str. 2 ila dagen. Fant antydninger til fasettert snø under skare i høyden (se snøprofil) - har ikke full oversikt, men lite faretegn annet enn at jeg finner det i snøprofil. Ny runde i solsider når det blir sol og vindstill. Antar at gunstige temperaturer og vind gjør at fokksnø raskt vil bli vanskeligere å påvirke. Kraftig mildvær i høyden (om det blir sommer i år), kan muligens påvirke gamle svake lag. Men disse ligger foreløpig svært dypt. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket myk Tørr Kram finkornet snø over våt grovkornet snø opp til ca. 200 moh. Ca. 10 - 30 cm tørr snø over skare fra 200 - 900 moh. Generelt vindpåvirket fra tregrensa, men ok skikjøring. Der det var avsatt dyner over 600 moh kom det enkelte små sprekker, men ikke tykke flak og ikke skytende. Avblåst til skare utsatte steder i høyden. Fant små RGxf i sjiktet mellom skare og fokksnø flere steder oppover, bortsett fra i snøprofil på 900 moh hvor snø under skare var noe mer fasettert. Sjekket jevnlig temp.gradient i sjiktet mellom skare og fokksnø oppover: gradient på 0,5-1 gr per 10cm - ingen tydelig oppbyggende omvandling.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, NV over 800 moh Usikker på om dette er godt nok utviklet til å være et skredproblem. Kan evt. nevnes i tekst. Ligner litt situasjoner tidligere i vinter som ikke har gitt særlig potente kk-lag. Bør være obs på dette ved ytterligere snølast eller kraftig mildvær. Virker mer aktuelt i høyden, tilsynelatende bedre bindinger under 700 - 800 moh.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, NV over 400 moh Antar str. 2 lokalt hvor det samles mye snø. Ellers str 1 mer sannsynlig.

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små Ø, SØ, S, SV, V Har vært i nordside idag, men: En del skyer og vind idag, venter ikke str. 2. Men det blir raskt varmt med en gang det blir skyfritt og vindstille - skredporblemet kan endre seg fort.

Snøprofil

8 cm 1F DF D, 6 cm 4F-1F DF D, 1 cm K MFcr D, 2 cm 4F FC 2 mm D, 13 cm P RG D, 20 cm P+ RG, 50 cm P RG D, 1 cm K MFcr D, 0,5 cm 4F FC 2 mm D, 5 cm P RG D -5,4 °C @ 0 cm, -4,9 °C @ 5 cm, -4,5 °C @ 10 cm, -4,3 °C @ 20 cm, -3,9 °C @ 30 cm, -3,6 °C @ 40 cm, -3,6 °C @ 50 cm, -3,2 °C @ 60 cm, -3 °C @ 70 cm, -2,8 °C @ 80 cm, -2,5 °C @ 90 cm, -2,3 °C @ 100 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Totalt 2.10 m.

Skredaktivitet

13. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet En se en del snøballer i sørside nå som solen tittet frem kl 13.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Lokalt kan det akkumulere litt fersk fokksnø.

Tester

ECTPV@17cmQ2 Kantkorn under skare.

ECTPV@13cmQ1 Lag under fokksnø.

ObsID: 234514

Lyngen / Tromsø

Snø

13.05.2020 kl. 11:51

742 moh

Martin (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Martin

Skredhendelse

11. mai 11:52 Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 799 moh og sluttet på 464 moh 300 m bred bruddkant Bruddkant helt under skavelen, troligt trigget av skavelbrudd 11-12/5. Hele flanken gådd, anslår 30-50cm bruddkant og at det gått i fersk fokksnö

ObsID: 234497

Lyngen / Lyngen

Snø

13.05.2020 kl. 09:54

19 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 234475

Lyngen / Tromsø

Snø

11.05.2020 kl. 18:07

514 moh

Hellefriisb (Ukjent)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Flakdannelse i fokksnø over tregrensen, i snø som er kommet siste døgn, ca 10 cm.

Snødekke

10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Tørr Våt løssnø opp til opp til ca 300 moh. Deretter tørr, men kram, snø. Nysnølag ca 10 cm. Under dette smeltefryst skare, ca 5 cm.

Skredhendelse

11. mai 18:20 Tørt løssnøskred 1 - Små Personutløst Ø-vendt Brattheng Våte løssnøskred løsner der det er bratt nok. Sklir på skarelaget under.

ObsID: 234342

Lyngen / Lyngen

Snø

11.05.2020 kl. 15:38

952 moh

Gustav@NVE (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Gustav@NVE

Ulykke/hendelse

Jeg har blitt fortalt dette. En person skredtatt og dratt med i 300 høydemeter. Hadde ballongsekk og endte oppå snøen uten skader. Snø Person skredtatt, uten skader Topptur

Skredhendelse

10. mai 17:00 Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst N-vendt Skredet startet på 952 moh og sluttet på 640 moh Nedføyket svakt lag med nysnø 50 cm høy og 40 m bred bruddkant I renne eller forsenkning Personutløst skred størrelse 2-3. Generelt ubundet snø, men deler av renna der 4F-1F fokksnø hadde lagt seg oppå den løse snøen, ble løst ut i et flak.

ObsID: 234335

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

11.05.2020 kl. 14:37

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

11. mai 14:36 Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 109 moh og sluttet på 5 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 9 sekunder.

ObsID: 234328

Lyngen / Lyngen

Snø

11.05.2020 kl. 12:53

380 moh

Finn@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Finn@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Finn@obskorps Kommentar:  5cm PP på MF
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø 0,3 °C 8 m/s fra SV ↗ 100% skyer Skydekke på 250m, vind fra sv. Regn/sludd/snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Ny snø og vind kan gi ferske fokksnø skred i noen bratte heng. Vær obs på det kan være utvikling av vedvarende svake lag i snødekke. Jeg har ikke vært over 300 meter i dag pga av dårlig sikt. Generelt har det kommet mindre nedbør i nordvest lyngen en andre plasser i fylket. Skredfaren kan bære større der det er kommet mere snø. Mer vær på vei, vær fortsatt obs på fokksnø fremover Varslet faregrad er for høy Tror ikke på våtskred om ikke vi får en temperatur økning. Har fryset på i overflaten og er godt overskyet nå. Mindre snø i nord vest lyngen så jeg tror fare grad 3 er dor høyt.

Snødekke

200 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 100 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 100 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig Mye vinter igjen i snødekke. I går var det sol som har dannet solskare i overflatten i all himmelretninger uten om noen skjulte nordvent terreng hvor det er fortsatt ubunden tørr snø i overflaten over 300 meter. Har kommet litt nysnø i natt og i dag men ikke like mye her i nordvest lyngen en i andre steder i fylket. Er kantkorn utviklingen nær overflaten men ikke ennå kritiske størrelse på den, observerte ikke faretegn på dette laget. Våt snø under dette i snødekket

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 300 moh Mulig å løse ut fokksnøskred i noen bratte heng der det ligger fersk fokksnø

Snøprofil

1 cm F PPgp, 10 cm 1F/P RG M, 0,5 cm F PP, 10 cm K MF D, 0,2 cm 4F MF/FC Q1 brudd på laget med shovel shear men ingen resultat på lbt, 10 cm P/1F MF 2 mm M, 5 cm K MFcr, 5 cm 1F MF 2 mm W, 20 cm K MF -1,1 °C @ 0 cm, -0,9 °C @ 10 cm, -0,7 °C @ 20 cm, -0,2 °C @ 30 cm, -0,2 °C @ 40 cm, -0,2 °C @ 60 cm 2 meter snødekke

Skredaktivitet

11. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Har kommet lite snø i nord Lenangen, ikke sikt over 300 meter

ObsID: 234326

Lyngen / TROMSØ

Snø

11.05.2020 kl. 11:41

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred near Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 11.05., kl. 11:43. Signalvarigheten på deteksjonen var 31 sekunder.

ObsID: 234305

Lyngen / Balsfjord

Snø

11.05.2020 kl. 11:28

423 moh

Elise@MET (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Elise@MET Kommentar:  Bygevær og generelt dårlig sikt. Litt opphold når jeg kjørte utover men skyene lå ganske lavt då også
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Elise@MET
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Elise@MET
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Elise@MET
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø 3 m/s 100% skyer

Skredfarevurdering

3 Betydelig Har komt en god del snø det siste døgnet, og vinden har nok fått flyttet en del på snø i høyden. Dagen idag var det rolig i skogen og like over, men kom en del kast hvor man så at det flyttes mye snø nå® vinden først kommer. Snødekket under er fuktet en stykke ned, noen veldig løse lag med smelteomvandla snø mellom fastere smelteform. Meldt mer snø, og hvis det kommer vind med det også vil det være mye snø tilgjengelig for å flyttes. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

200 cm totalt Ikke snøfokk 20 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Ligger rundt 10-30cm nysnø i terrenget. Litt mer fuktig helt ned ved bilen. Tørrere lenger oppe

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV Tar vinden seg litt opp fra det jeg observerte vil det også kunne bli store.

Snøprofil

15 cm F DF D, 15 cm 4F-1F RG M, 8 cm P MF M, 25 cm 1F MF M, 10 cm P MF M, 20 cm P RG D, 4 cm P MF, 15 cm P RG D

Skredaktivitet

11. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng Så noen løssnøskred i str 1-2 i Lavangsdalen. Kan ha gått igår i sola eller iløpet av nye snøfallet i natt

Tester

LBT@30cmQ2

LBT@20cmQ3

ObsID: 234329

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org