Snøskredvarsel for Lyngen lørdag 28.03.2020

3
Betydelig
Publisert:

Faregraden vil øke i takt med økende nedbør og vindpålagring i leheng. De områdene som får mest nedbør vil være mest utsatt. Unngå leområder.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Lørdag vil værsituasjonen endre seg til kaldere vær fra nordvest, dette gir bygeaktivitet og periodevis mye vind. Skredsituasjonen vil dermed også være i endring og det vil kunne danne seg ferske flak i overflaten. Dette vil være mest fremtredende der det kommer mye snø med bygene og i leheng for nordvestlig vind. Dominerende vindretning sist uke har vært fra sørvest, høyest opp i terrenget kan det ligge enkelte flak også i hellinger mot nordøst. Disse er trolig vanskelig å påvirke. Det finnes vedvarende svake lag i snødekket. Det er vanskelig å si noe om utbredelsen og stabiliteten til slike lag, men nå som temperaturen faller vil eventuelle vedvarende svake lag generelt bli vanskeligere å påvirke.
Siden forrige søndag har det vært mildvær og nedbøren har vekslet mellom regn, sludd og snø i lavlandet. Opp til ca. tregrensa er snødekket generelt fuktig selv om det kan være tørr snø eller skare i overflaten. Over tregrensa blir fokksnøen i overflata kaldere og tørrere med høyden. Her har stabil vind fra sørvest og nedbør de siste dagene gitt vindtransport av snø inn i nordøstvendte leområder.
Det ventes at denne fokksnøen i nordøstvendte leområder har stabilisert raskt mange steder på grunn av gunstige, varme temperaturer. Tidligere observasjoner har vist begynnende kantkorndannelse under et skarelag som går opptil 600 moh. Stabilitet og utbredelse på dette laget er usikker, men det er trolig vanskelig å påvirke. Det er også kantkorn lenger nede i snødekket, men disse ligger dypt og er svært vanskelige å påvirke.
Den siste uka har det vært flere skredsykluser under mildværet med flere store skred observert, blant annet på Pollfjellet, Holmbuktura, Breivikeidet og Lavangsdalen.
4 - 6 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sørvest., endring til frisk bris fra sørvest om ettermiddagen.
-6 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 400 moh natt til fredag.
Skyet.
Kaldere utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
15 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra nordvest.
-12 °C til -4 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / TROMSØ

Snø

28.03.2020 kl. 23:09

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred near Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 28.03., kl. 23:13. Signalvarigheten på deteksjonen var 35 sekunder.

ObsID: 226104

Lyngen / TROMSØ

Snø

28.03.2020 kl. 22:36

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred near Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 28.03., kl. 22:40. Signalvarigheten på deteksjonen var 32 sekunder.

ObsID: 226102

Lyngen / Tromsø

Snø

28.03.2020 kl. 17:26

421 moh

RuRo (Ukjent)

Vær

-2 °C 80% skyer

Faretegn

Stort snøfall Område: I dalen/fjorden

Ferske sprekker Område: På dette stedet

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Snødekke

Moderat snøfokk 35 cm nysnø Vindpakket myk

ObsID: 226074

Lyngen / Fagerfjell

Snø

28.03.2020 kl. 14:30

423 moh

andrea@regobsTroms (*)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Utsikt mot Tromsdalstinden. Skiftende vær. Ikke mye snøfokk på dette bildet, men noen minutter etterpå var det masse. Så ikke noe skredaktivitet.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Dårlig bilde (opp mot Fagerfjell). Målet var å vise at det er tydelige tegn på vindpåvirket snø i høyden. Ryggene er avblåste.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Skiftende vær og vindpåvirket snø.

Vær

Ikke nedbør -5 °C 3 m/s fra N ↓ 50% skyer Skiftende vær. Første tur opp var det mye vind også i skogen. I tredgrensa blåste det cirka 10 m/s og kanskje 15 m/s i bygene. Da blåste det NØ vil jeg si og snødde masse. Andre tur opp var det ganske stille og sol! Vinden var mere nordlig på andre turen.

Snødekke

225 cm totalt Kraftig snøfokk 40 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Vi gravde på en plass der snøen lastet inn, så mengden nysnø er nok litt i overkant. I skogen vill jeg si at det lå cirka 20-25 cm nysnø på kanskje 200 moh. Det var ikke kraftig snøfokk hele tiden da vindhastigheten varierte mye over tid.

Tester

ECTN5@40cm Der vi gravde var nysnøflaket mykt, fra F til F-. Det er mye mulig at det ville være mer reaktiv der vinden har tatt litt mer. Nysnøen ligger på et skarelag. Fra skaren og så dypt vi gravde (ca 1 m) er snøen fuktig. Den gamle snøen består av flere skarelag med tydelige våte lag innimellom. De våte lagen har store tydelige kristaller. Vi fikk ingen flere resultat i testet, men når vi brukte spaden og brøt etterpå løsnet kolonnen i det andre våte laget under skaren (165 cm fra marken).

ObsID: 226067

Lyngen / Lyngen

Snø

28.03.2020 kl. 14:07

412 moh

LyngenDavid@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  LyngenDavid@ObsKorps Kommentar:  Kom kraftig vind.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  LyngenDavid@ObsKorps Kommentar:  Ca halvmeter tørr løssnø på gammel pakke.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  LyngenDavid@ObsKorps Kommentar:  Man kan gjenkjenne flere gamle lag, men de kan i praksis ignoreres.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

3 Betydelig Mildværet har komprimert og stabilisert snødekket. Stort snøfall siste døgn, som fram til nå har fått ligge i ro. FG2 på tur, men med skiftende vind og stor transport er fg økende. Mer nedbør, og noe vind. Gammel snø fryser sakte. Var nok for høy i morrest, men stemmer nå.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ, S over 500 moh

Vær

Snø -4 °C 12 m/s fra V → 100% skyer Rolig, snøfall og lett vind fra NV fram til kl13. Dreide så fra V og vindstyrken økte betydelig.

Faretegn

Stort snøfall Område: Fylket/varslingsregion

Snødekke

120 cm totalt Moderat snøfokk 45 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Hovedsaklig veldig enkelt, med to lag: gammelt snødekke er gjennomfuktet og homogent, men ikke frosset, med 40-50cm nysnø. Nå som vinden kom vil det transporteres.

Tester

CTN God Gjort før vindtransport.

Skredaktivitet

28. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Kort tur, dårlig sikt.

Snøprofil

45 cm F PP D, 55 cm 1F MF M

ObsID: 226054

Lyngen / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

28.03.2020 kl. 09:19

25 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -3 °C Sjursnes (0moh) kl 09:20 25 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 12 timer.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 225997

Lyngen / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

27.03.2020 kl. 18:32

25 moh

drift@svv (**)

Vær

Sludd 1 °C Sjursnes (0moh) kl 18:32

Faretegn

Ferske skred

ObsID: 225954

Lyngen / Stormheimfjellet

Snø

27.03.2020 kl. 14:45

1174 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Et bredt og ikke så veldig dypt, stort strl 3 skred, fra Ø siden på Langdaltinden og ned mot Langdalen. I tillegg et skred lengere ned fra Breivikfjellet. Nesten samme eksposisjon
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Et bredt og ikke så veldig dypt, stort strl 3 skred, fra Ø siden på Langdaltinden og ned mot Langdalen. I tillegg et skred lengere ned fra Breivikfjellet.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Skred(strl3) fra Langdaltinden til venstre i bildet, og skred fra Breivikfjellet(Strl2) midt/høyre i bildet
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Pågående vindtransport fra VSV
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Pågående vindtransport fra VSV
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Tester
Bilde 7 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Kommentar:  Lagdeling i nedføyket nysnø

Skredfarevurdering

2 Moderat Fokksnøproblem og eller nedføyket nysnø. Flere lag med akkurat det. Temperaturen har sunket noe i dag, men pågående vindtransport og byger gjør at det stabiliseres lite. Med pågående fokksnøproblem i dag i alle øst-vendte heng er det en sterk FG2 eller en svak FG3. Er egentlig usikker på utløsbarheten, så FG2 kan være like rett som FG3 Med økende snømengder i tillegg til litt vind vil foksnøproblem ta seg opp SKredproblemet er rett. Med to naturlig utløste, strl 2 og strl 3 i går, sammen med naturlig utløste skred i Lavangsdalen i går var det FG3.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 200 moh Dette problemet var nok større i går enn i dag. Men likevel, pågående snøbyger og pågående vindtransport gjør at det i østlige leområder er lett å løse ut, i høyden er det lett å løse ut, mens under 500 m er det ikke like mye byger og litt vanskeligere. Problemet finnes i alle øsvendte heng

Vær

-4 °C 15 m/s fra SV ↗ 95% skyer Vind fra vest og bygeaktivitet.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

De to siste ukene har vært varierende mellom sludd, regn, snø og stort sett vind fra vest og sørvest. Det har gjort at det som var mye snø i lavlandet har smeltet litt bort, mens høyere opp har det bare akkumulert mer snø i NØ le-områder. I lavlandet opp til ca 3-500m har det vært variasjoner over og under 0 grader, og over 500m har det stort sett vært byger og fersk fokksnø. Det gjør at i lavlandet er den øverste halvmeteren med snø en lagdeling mellom nysnø, skare, og fokksnø, i flere omganger. Høyere opp er det lagdeling, men stort sett lagdeling i fokksnø og nedføyket nysnø.

Tester

ECTP19@33cmQ1 Middels Ser ut som det går i et tynt lag med nedføyket nysnø

ECTN9@10cmQ2 Middels

ECTN5@5cmQ2 Middels

Skredaktivitet

26. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst Ø. Mellom 700 moh og 200 moh Rapportert i går men legger inn flere bilder i dag.

Snøprofil

5 cm 1F DF/RG 0 mm/0 mm, 5 cm 4F PP/DF 0 mm/0 mm, 3 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 20 cm 1F-P RG 0 mm/0 mm, 3 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 10 cm P RG 0 mm/0 mm, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm 3 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 225957

Lyngen / Lyngen

Snø

27.03.2020 kl. 13:51

799 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps Kommentar:  Kallsnø.

Skredfarevurdering

2 Moderat Opplever at snøpakken har klart mildværet godt uten skred er blitt observert. Fersk fokksnø i høyden fremstår som stabil. inatt og i morgen er stort snøfall i vente. Det spørs om vi vill få definiert skarlag i skogen, øvre tregrense som kan gi dannelse av kantkorn ettervært i kuldere temperatur. Samtidig er snømengden så pass stor at dette sikkert vil ta litt tid? Det som helt klart vil bli problem er naturlig/skavl- utløste skred i samband med store snømengder. Dette motiverer fg3 som er i varslet men bør og stabilisere seg etter det. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en meter Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 600 moh og 300 moh Dette problem er avtagende da det nå blir kallere igjen.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 700 moh

Faretegn

Stort snøfall

Tester

LBT X

Skredaktivitet

27. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 225927

Lyngen / Lyngen

Snø

27.03.2020 kl. 12:57

579 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Vær

11 m/s

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

ObsID: 225906

Lyngen / Lyngen

Snø

27.03.2020 kl. 12:28

661 moh

Finn@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Finn@obskorps Kommentar:  Observerte mye tegn på naturlig utløste løse våte skred. Sannsynligvis i går. Dette er på ca 200 meter
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Finn@obskorps Kommentar:  Bjørndalen set fra SV før været slo til
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Finn@obskorps Kommentar:  Tatt fra 350 meter mot NV
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Finn@obskorps Kommentar:  Fokk snø i overflatten
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Flere nedføyket lag av nysnø. Vanskelig å løse ut store flakkskred og lett å løse små skred. Vil stabilisere seg rask med de temperaturene vi har. Kommer mye vær stadig fremover. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, NV Finns et nedsnødd lag av nysnø nær overflatten som er lettere og påvirke. Finns også nedføyket nysnø lenger ned i snødekket. Disse er vanskeligere å på virke men kan bli større skred

Vær

Snø -1,6 °C 15 m/s fra SV ↗ 100% skyer Bygger kommer og går fra sørvest. 3 grader og nesten vindstille ved bilen. 15 m/s og nullsikt på fjellet

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Blåser kraftig i høyden med mye vindtransport der det er snø tilgjengelig

Mye vann i snøen Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Mye vann i snøen under 300 meter

Snødekke

300 cm totalt Kraftig snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 200 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket myk Fuktig Det har vekslet mellom og snø og regn de siste dagene med regn opp til 600 meter tidligere i uka. Har også vært mye vind. Pga av høye temperaturer har områder hvor det var tidligere avblåst og tynt snødekke smeltet bort under 500 meter til bakken. Høyt til fjells og der vinden har blåst in snø er det flere plasser med over 5m snødekke Veldig vått opp til ca 300 meter. Fuktig nysnø i overflatten fra ca 200 meter. Hard sastruggi eller avblåst til skare på ryggen fra 300 meter og oppover. Ca 15cm myk fuktig fokksnø i overflatten der jeg gravde på ca 650 meter. Observerte ingen tegn på KK i dag og snødekke blir hardere og tørre jo dypere man kommmer.

Tester

LBT@15cmQ1 Glatt brudd men kom ikke let, tydelig nysnøpartikkler som er nedføyket.

Skredaktivitet

27. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Dårlig sikt

Snøprofil

15 cm 4F DF M, 0,5 cm F PP M, 50 cm 1F RG M, 0,5 cm F PP, 10 cm 1F RG M, 0,5 cm F PP/DF M, 50 cm P RG D-M -1,3 °C @ 0 cm, -2,7 °C @ 10 cm, -3,2 °C @ 20 cm, -3,4 °C @ 30 cm, -3,5 °C @ 40 cm, -3,8 °C @ 60 cm, -4,4 °C @ 80 cm, -5,4 °C @ 100 cm, -6,2 °C @ 120 cm Snødekke her er cirka 5m

ObsID: 225920

Lyngen / Lyngen

Snø

27.03.2020 kl. 12:01

340 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps Kommentar:  Mer snø i vente.

Vær

Snø 5 °C 3 m/s 100% skyer Lett snøfall.

Snødekke

130 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 100 moh. Snøgrense på 0 moh Våt løssnø Fuktig Fuktig fra topp til bunn men vått i 10 cm under 15 cm fuktig nysnø. Islag på 50 cm uten opphopning av vann.

Snøprofil

ObsID: 225893

Lyngen / TROMSØ

Snø

27.03.2020 kl. 10:35

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred near Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 27.03., kl. 10:38. Signalvarigheten på deteksjonen var 44 sekunder.

ObsID: 225862

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

27.03.2020 kl. 09:40

558 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 225851

Lyngen / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

27.03.2020 kl. 09:22

25 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø 3 °C Sjursnes (0moh) kl 09:22 5 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Rask temperaturstigning

Ferske skred

Skredaktivitet

27. mar 09:30 (+01:00) - 26. mar 09:30 (+01:00) Tørre flakskred 3 - Store. Naturlig utløst NØ. Mellom 800 moh og 700 moh Gjelder Fv91 Russevanka - Breivikeidet, Store deponier av drevsnø som har løsnet

ObsID: 225850

Lyngen / TROMSØ

Snø

26.03.2020 kl. 18:36

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred near Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 26.03., kl. 18:39. Signalvarigheten på deteksjonen var 53 sekunder.

ObsID: 225770

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

26.03.2020 kl. 17:17

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

26. mar 17:15 (+01:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 121 sekunder.

ObsID: 225764

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

26.03.2020 kl. 17:13

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

26. mar 17:10 (+01:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 113 sekunder.

ObsID: 225763

Lyngen / Lyngen

Snø

26.03.2020 kl. 13:10

452 moh

Isaac@SBO (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Isaac@SBO

Skredfarevurdering

2 Moderat

Notater

Våt snö på ytan till 400 meter därefter torr snö.

Vær

Ikke nedbør 15 m/s fra SV ↗ 85% skyer

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Area: In this mountain side. Description: Kollapsade hängdriva på nordsida stetinden, har endast dragit med sig snö, inte startat några laviner.

ObsID: 225761

Lyngen / Tromsø

Snø

26.03.2020 kl. 12:21

551 moh

Johan@svv (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@svv Kommentar:  Kram nysnø
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@svv Kommentar:  Utsikt mot Hamperokken
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@svv Kommentar:  Snøballer som rullet pga mildvær
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Johan@svv
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Johan@svv Kommentar:  Mye snøføyk i dag. Bildet tatt noen minutt etter jeg tok av sekken.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Vinden transporterer nå betydelige mengder snø. Hvor snøen samlet seg vil det være lett å løse ut skred. Ellers virker det som det er stabile forhold på fjellet. Vinden vil roe seg noe i morgen. Dette i kombinasjon med gunstig temperatur vil gjøre at snødekket stabiliserer seg raskt. På lørdag øker vinden igjen og det ser ut som det skal komme mye snø, noe som vil øke skredfaren. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, NV På plasser over 500 moh vil det være lett å løse ut flakskred der snøen samlet seg.

Vær

Ikke nedbør 0 °C 14 m/s fra SV ↗ 90% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig snøføyk på fjellet (ovenfor 450)

Snødekke

Det er kommet nysnø det siste døgnet. Ved parkeringsplassen var det ca 10 cm mens det lenger opp i skogen er inntil 50 cm. Snøen er meget fuktig i bunn og så å si tørr fra 500 moh. Mildværet og vinden tidligere i uken ser ut å ha tatt hardt på utsatte steder i høyden. Ryggen til Hamperokken så ut å være nesten snøfri.

Tester

ECTN22@30cmQ3 God

LBT@30cmQ2 Middels tilleggsbelastning

Snøprofil

30 cm P/4F+ RG D-M, 15 cm P+ RG D, 75 cm P RG D -0,7 °C @ 0 cm, -2,3 °C @ 10 cm, -2,6 °C @ 20 cm, -2,6 °C @ 30 cm, -2,6 °C @ 40 cm, -3,2 °C @ 60 cm, -3,8 °C @ 80 cm, -4,2 °C @ 100 cm, -4,7 °C @ 120 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Det føyka så mye at det ikke var mulig å se nærmere på snøkrystallene. Det er derfor antatt at hele snøpakken er rounded grains/fokksnø med forskjellig fasthet.

ObsID: 225721

Lyngen / Tromsø

Snø

26.03.2020 kl. 12:07

663 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kjetil@obskorps

Skredhendelse

26. mar 14:09 (+01:00) Tørt flakskred 3 - Store Naturlig utløst NØ-vendt Brattheng Gått et stort skred, i følge lokale har det ikke gått så stort skred her på 40 år. Også gått et skred lengere ned mot sjøen. Usikker på svakt lag, men endel pålasting de siste døgn

ObsID: 225760

Lyngen / Tromsø

Snø

26.03.2020 kl. 11:40

314 moh

Andre (Ukjent)

Skredaktivitet

26. mar. I løpet av dagen (+01:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst

ObsID: 226000

Lyngen / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

26.03.2020 kl. 08:57

25 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 3 °C Sjursnes (0moh) kl 09:00 15 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 225647

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

26.03.2020 kl. 06:48

558 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 225636

Lyngen / Infralyd (IDA) Lavangsdalen

Snø

26.03.2020 kl. 05:43

68 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Mulige skredbaner med tidspunkt for skred (i UTC-format).
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Skredet i skredløpet på bildet er trolig skred 2 fra grafikk. Tatt med styrbart webkamera i dag formiddag.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Nærbilde av skred, tatt med webkamera.

Skredaktivitet

26. mar. 0-6 (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). Naturlig utløst Ø Dette er en manuell etterregistrering av skred registrert med infralyd i Lavangsdalen. Det ble registrert to skred torsdag morgen, ett i skredløpet Pernilsfjellet og ett i skedløpet Sarasteinen. Sarasteinskredet antas å ha gått nesten til Sørbotnelva.

ObsID: 225662

Lyngen / Tromsø

Snø

25.03.2020 kl. 10:28

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred near Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 25.03., kl. 15:45. Signalvarigheten på deteksjonen var 47 sekunder.

ObsID: 225585

Lyngen / Infralyd (IDA) Lavangsdalen

Snø

25.03.2020 kl. 10:28

68 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Grafikk som viser trolig skredbane for skredet.

Skredaktivitet

26. mar. 6-12 (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). Naturlig utløst Manuell etterregistrering av skred registrert med infralydstasjon i Lavangsdalen. Skredet gikk i skredløpet Sarasteinen, hvor signalslutt fra skred indikerer at skredet stanset øverst på skredvifta.

ObsID: 225664

Lyngen / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

25.03.2020 kl. 09:03

25 moh

drift@svv (**)

Vær

Regn 2 °C Sjursnes (0moh) kl 09:04

ObsID: 225495

Lyngen / Tromsø

Snø

25.03.2020 kl. 07:20

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred near Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 25.03., kl. 15:44. Signalvarigheten på deteksjonen var 37 sekunder.

ObsID: 225584

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

25.03.2020 kl. 01:59

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

25. mar 01:57 (+01:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 408 moh og sluttet på 182 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 47 sekunder.

ObsID: 225440

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org