Snøskredvarsel for Lyngen mandag 10.02.2020

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i områder med ustabile fokksnøflak. Det finnes også vedvarende svake lag lenger ned i snødekket som kan påvirkes der snødekket er tynt.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Etterhvert som temperaturen synker vil snødekket fortsetter å stabilisere seg. I høyden over mildværgrensa kan det fortsatt dannes enkelte fokksnøflak som er lett å løse ut. Det er observert kantkornlag i snødekket. Observasjoner tyder på at laget er vanskelig å påvirke, men kan gi store skred. Vær spesielt oppmerksom der snødekket er tynt.
Starten av uken har vært preget av snøbyger og vind i flere retninger. Det dannet myke fokksnølag i flere himmelretninger. Siste dagers mildvær har fuktet øverste del av snødekket under mildværsgrensa. Etterhvert som temperaturene synker vil overflaten fryse til.
Det er observert et løst lag med små kantkorn rundt skarelag fra 20/1 flere steder i regionen. Det er sannsynlig at kantkornlaget er bedre utviklet der snødekket har vært tynt.
Fredag og lørdag morgen er det observert flere små skred i Lavangsdalen. Lørdag ble det observert et naturlig utløst str. 3 skred på Ramfjordmoen, trolig løsnet under fredagens mildvær.
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør.
-7 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 600 moh natt til søndag.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 - 6 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-8 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / TROMSØ

Snø

10.02.2020 kl. 14:07

430 moh

martin@svv (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Noen str 2 skred. Vanskelig å se.

Skredaktivitet

7. feb. I løpet av dagen Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Ø Noen str. 2 skres antatt gåtr under mildværet fredag 7. feb. Registrert nå i forbindelse med infralydmålinger.

ObsID: 212516

Lyngen / TROMSØ

Snø

10.02.2020 kl. 13:43

234 moh

martin@svv (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Skred trolig 7. feb fra Stortinden. Startet på.maks 500 moh.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Skred trolig 7. feb fra Stortinden. Startet på.maks 500 moh.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 

Skredaktivitet

7. feb. I løpet av dagen Ett (1). Naturlig utløst Ø Antatt gått under mildvær fredag 7. feb. Registrert nå i forbindelse med infralydanlegg. Vanskelig å se skredtype, men det har trllig vært vått og det ser kanskje ut som flere middels store skred går ned i samme skredløp.

ObsID: 212508

Lyngen / TROMSØ

Snø

10.02.2020 kl. 13:14

350 moh

martin@svv (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Vått skred fra Pernilsfjellet 7. feb. Startet fra maks 500 moh.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Vått skred fra Pernilsfjellet 7. feb. Startet fra maks 500 moh.

Skredaktivitet

7. feb. I løpet av dagen Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Ø Antatt gått under mildvær 7. feb-8. feb. Registrert nå for å verifisere infralyd-data. Vått skred, men klarer ikke se om det er flak eller løssnø. Startet fra maks 500 moh.

ObsID: 212514

Lyngen / TROMSØ

Snø

10.02.2020 kl. 11:20

314 moh

Elise@MET (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Elise@MET Kommentar:  Snøprofil
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Elise@MET Kommentar:  Utsikt mot Fagerfjellet. Mye avblåst og vindpåvirket i høyden
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Elise@MET Kommentar:  Snøen satt seg rundt trærne. Porøst tynt skarelag i skogen, fra skoggrensa ble skaren hardere
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Elise@MET Kommentar:  Øverste skarelag bryter opp lett. Dårlig binding til snø under
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

0,5 cm K MFcr, 5 cm 4F DF D, 0,5 cm P MFcr, 10 cm 1F RG D, 7 cm P-K MF, 70 cm 1F RG D, 3 cm K MFcr, 20 cm 1F-P RG -1 °C @ 0 cm, -0,4 °C @ 10 cm, -1 °C @ 20 cm, -1,8 °C @ 30 cm, -2,3 °C @ 40 cm, -2,5 °C @ 60 cm, -1,9 °C @ 80 cm, -1,5 °C @ 100 cm

Snødekke

250 cm totalt Ikke snøfokk Skare Gikk kun opp til ca 500moh. I skogen var det porøst skarelag med snø udner i 1f-4f fasthet. Skoggrensa begynte skarelaget å tykne til. Høyere oppe var det dannet skare av varierende tykkhet, bedre binding til snødekket under. Her var også snødekket mye mer pakket (1F-P)

Skredaktivitet

10. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Har hatt god sikt største del av turen og har ikke sett noe.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket virker stort sett stabilt i område jeg gikk idag. Fikk ikke sett nærmere etter kantkorn, men virker ikke til å være et problem i tykkere snødekke. Skarelag på overflaten kan bli skummel med ny pålagring. Varslet faregrad er riktig

Vær

Snø -4 °C 4 m/s 90% skyer Tettet seg stil etterhvert og begynte å snø.

Skredproblem

Tørre løssnøskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels Kan være noe sjiktovergang i fokksnø. Gravde ut lbt fikk noen rene delinger i snøen som gravdes ut. Vanskelig til svært vanskelig å påvirke

Tester

LBT@20cmQ3 Innad i fokksnø ved veldig harde slag

LBT@1cmQ1 Øverste skarelag har dårlig binding til snøen under. Sklir av ved avdeling

ObsID: 212487

Lyngen / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

10.02.2020 kl. 07:50

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -4 °C Sjursnes (0moh) kl 07:51

ObsID: 212428

Lyngen / LYNGEN

Snø

09.02.2020 kl. 14:49

872 moh

Tiemen (Ukjent)

Snødekke

150 cm totalt Litt tørr løssnø (1-10cm) Dug a snow profile, ECT (extended column test). Results: ECTN18, fracture initiated under the most recent wind slab. Profile: 5cm fresh snow, wind slabs of various ages below, at 60 cm ice layer with possible thin weak layer below, at 100 cm second ice layer with clear and thicker weak layer below.

Tester

ECTN18@20cm God

ObsID: 212392

Lyngen / TROMSØ

Snø

09.02.2020 kl. 13:56

1302 moh

Andreas@TFFK (*****)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Ingen større skred observert under fredagen og lørdagens mildvær i området rundt Ullsfjorden. Dette tyder på stabilt snødekke der kantkorn ikke er problematisk. Gikk opp til Store Durmålstind på 1400m. Gravde et par hull i 1000 og 1200m høyde. Stabil fokksnø (RG - 1f til 4f). Stabilt til tirsdag eller onsdag. Så ser det kanskje ut som ny nedbør. Varslet faregrad er riktig For området rundt ullsfjorden/sørfjorden ville jeg satt fg 1. Men pga en annen observasjon lagt in om relativt stort flakskred ved Tromsdalstind/fagernes ok fg2. Dette kantyde på at kantkorn kan være til stede enkelte plasser. Muligens begrenset til skoggrensa.

ObsID: 212342

Lyngen / BALSFJORD

Snø

09.02.2020 kl. 13:00

650 moh

Kajak (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kajak
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

3 cm 4F DF, 1 cm P MFcr, 15 cm 1F DF, 2 cm K MFcr, 20 cm P RG, 10 cm 1F RG Tynn mildværsskare og gjennomslagsføre opp til ca 500 moh. Over dette var det mer tørrsnø (fokksnø) over mildværsskaren.

Snødekke

Har vært mildt med avrenning (se bilde). Ingen fuktig overflate i dag da det var fryst på.

Vær

Ikke nedbør fra S ↑ Vindstille i dalen, men mye vind (10 m/s ++) i høyden som førte til mye pågående snøtransport.

Tester

ECTX Plane "sjikt" mellom fokksnølag når vi dro ut blokka med spade i bakkant etter negativt resultat på ect, men altså god binding mellom disse der vi gravde. Imidlertid så sprakk fokksnøen opp høyere på fjellet i enkelte lokale lommer der det hadde blåst inn mer snø.

ObsID: 212373

Lyngen / TROMSØ

Snø

09.02.2020 kl. 13:00

307 moh

Nilscf@regobsTroms (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  nilscf Kommentar:  Isskare 1 cm på tørt snødekke under. Regn som har frosset på snødekket. Flak av skare kunne gli ut i brattere terreng. Kan danne grunnlag for svakt lag senere. Ligner på situasjon for to år siden om dette ikke endrer seg.

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 400 moh. Snøgrense på 0 moh Skare Tørr Isskare med tørr snø under. Ca 1 cm isskare (regn som har frosset på snødekket). Slike forhold opp mot 550 moh

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Skarelag kan bli svakt lag om det blir store snøfall oppå. Skarelag er dårlig bundet til snøen under og går lett i brudd.

ObsID: 212350

Lyngen / TROMSØ

Snø

09.02.2020 kl. 12:21

616 moh

svmo (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  svmo
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  svmo
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  svmo
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  svmo
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  svmo
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

2 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 40 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 0,5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 35 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 30 cm P MF 0 mm/0 mm D Veldig kompakt snødekke. Etter ECT brukte jeg foten på blokka og den brakk sammenhengende i bunnen av gropa

Snødekke

Skare Tørr

Notater

Redigeres og detaljer sendes inn senere.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig Lokalt hvor registreringen er tatt anser jeg skredfaren som liten pga av meget kompakt snødekke.

Vær

Ikke nedbør 0 °C

Tester

ECTX

ObsID: 212290

Lyngen / TROMSØ

Snø

09.02.2020 kl. 09:31

395 moh

Erä-Oula (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Erä-Oula

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen Våte flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst SØ, S Stor skred observert fra veg. Vet ikke når den har gått.

Vær

Ikke nedbør 2,5 °C 0 m/s 100% skyer

ObsID: 212258

Lyngen / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

09.02.2020 kl. 09:31

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Regn 1 °C Breivikeidet (0moh) kl 09:31

ObsID: 212257

Lyngen / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

08.02.2020 kl. 09:12

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Vær

Regn 5 °C Sjursnes (0moh) kl 09:12

ObsID: 212074

Lyngen / TROMSØ

Snø

08.02.2020 kl. 00:15

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred near Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 08.02., kl. 10:05. Signalvarigheten på deteksjonen var 36 sekunder.

ObsID: 212088

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org