Snøskredvarsel for Lyngen fredag 17.01.2020

2
Moderat
Publisert:

Forskjeller i regionen. Mye snø i øst som gir fersk fokksnø om vinden får tak. Mer vindpåvirket i vest. Fokksnøflak er lettest å påvirke der de er myke.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vind fra øst gir snøtransport. Det vil dannes fokksnøflak i le for østavinden og der flakene er myke vil det være lett å løse ut skred. Det er stor forskjell innad i regionen. I nordvestre del av Lyngen blåste det godt allerede onsdag og her er det mindre snø for vinden å flytte på. Fokksnøflak vil antagelig være hardere og vanskeligere å påvirke her. Høyt til fjells kan det finnes vedvarende svake lag av kantkorn dypere i snødekket, men det skal mye til for å påvirke lagene.
Det er et tydelig skille på snødekket øst/vest for Lyngsalpan, spesielt i nord, med betydelig mer snø på østsiden og mer vindpåvirket på vestsiden. Nede ved havnivå har det dannet seg skare på toppen av snødekket. Oppover i skogen er det varierende mengder løs snø, opp til 30cm flere steder. Over skoggrensa blir denne mer og mer vindpåvirket og i høyden er det stedvis fokksnø, stedvis avblåst til hard skare.
Eldre kantkornlag har tidligere vist seg intakt over ca 600 moh, men tester viser at de nå er vanskelige å påvirke.
Tirsdag observeres ferske sprekker i fokksnøen vest i regionen og snøfokk der østavinden får tak. Onsdag meldes det om fortsatt mye løs snø på østsiden av Lyngen.
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-11 °C til -4 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-15 °C til -5 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Lyngen / LYNGEN

Snø

17.01.2020 kl. 17:46

448 moh

LyngenDavid@ObsKorps (****)

Snødekke

120 cm totalt Lett snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Mye fin snø i skogen, mer vindpåvirket i høyden.

Skredfarevurdering

2 Moderat Vind har begynt å ta tak over tregrensa, løs snø i terrengformasjoner og i skogen. Fortsatt vindtransport, klarvær gir gunstig forhold for kantkornutvikling, særlig der snødekket er tynt. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

17. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet God sikt

Vær

Ikke nedbør -5 °C 8 m/s fra SV ↗ 10% skyer Klart og kaldt, vind V fjorden og i høyden, rolig i skogen.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø mellom 900 moh og 400 moh

Tester

Et par blokktester viser fersk fokksnø med varierende grad av fasthet.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden

ObsID: 207456

Lyngen / TROMSØ

Snø

17.01.2020 kl. 14:00

902 moh

Johan@svv (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Johan Kristofers Kommentar:  Brudd i tykt kantkornlag under 1cm is.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan Kristofers Kommentar:  Ca 800 moh. Vinden har tatt en god del. Det gikk fint å kjøre over den relativt vindpinede snøen i dag.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan Kristofers Kommentar:  Ca 550 moh. Vinden har transportert snøen i ca SØ retning på store deler av fjellet.
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Johan Kristofers Kommentar:  Hoppet på denne miniskavelen hvor fokksnøen samlet seg. Fokksnøen sprakk så vidt opp ved stor tilleggsbelastning.

Snødekke

Ikke snøfokk Tørr Stor forskell på snødekkehardhet og dybde på fjellet. Det var løsere snø i skogen og til rett ovenfor trægrensa. Lenger opp har vinden tatt ganske hardt og det ska mye vind til for at mer snø skal kunne transporteres. Det meste av mindre bekkefar og små terrengformasjoner er nå helt igjenfylt av snø ovenfor trægrensa. Bekkeleier litt lenger opp i skogen (ca 200 moh) har også begynt å fylle igjen.

Skredfarevurdering

2 Moderat Etter hva jeg så i dag så er det en 2er etter ADAM-matrisen om man ser på kantkorn som et problem. Fokksnøen har bundet seg meget godt og der snødekket er tykt vil nok faregraden være på en 1er. Det kantkornlag som eksisterer på noen plasser ligger under et såpass hardt lag at det vil være meget vanskelig å løse ut. Forventet størrelse på skred som går i kantkorn lag forventes likevel ikke å bli store (størrelse 2) siden kantkornlaget er tykt. Kaldt vær nå vil gi gode groforhold for kant. Hard vind kanskje kan gi mer fokksnøproblematikk, men da skal det ganske mye vind til. Blir spennende å se hva mildværet gir i begynnelsen av neste uke. Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør 11 °C 5 m/s fra NØ ↙

Tester

ECTP11@27cmQ2 God Se kommentar fra LBT.

LBT@27cmQ2 God Fikk brudd ved relativt liten belastning men ettersom bruddet går under et islag så tenker jeg at det er meget vanskelig å få løst ut noe på det. Det er dessuten et tykt lag kantkorn, noe som gjør at mye av energien i en kollaps vil forsvinne i laget.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snøprofil

3 cm P RG 0 mm/0 mm D, 17 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 2 cm P+ RG 0 mm/0 mm D, 3 cm 4F RG/RGxf 1 mm/1 mm D, 1 cm I IF 0 mm/0 mm D, 15 cm 4F FC 3 mm/0 mm D, 20 cm K MFcr 0 mm/0 mm D -14 °C @ 0 cm, -9,9 °C @ 10 cm, -5,2 °C @ 22 cm, -3,7 °C @ 35 cm, -3 °C @ 45 cm, -2,1 °C @ 60 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Jeg gravde 2 til profiler på 700 moh og 350 moh hvor det var betydelig tykkere snødekke (ca 2 meter med 1-1,5 meter fokksnø på toppen). Fikk kollaps med lille blokktestet etter stor tillegsbelasting på begge. Fant ikke kantkornlaget i noen av profilene men kjenner samtidig igjen kantkorlaget fra et profil jeg gravde hvor snødekket var tynnere i samme område i mandags. Da låg det også under et betydelig hardere lag smeltfrys-omvandlet snø.

ObsID: 207464

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

17.01.2020 kl. 12:02

558 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 207395

Lyngen / BALSFJORD

Snø

17.01.2020 kl. 10:50

363 moh

Elise@MET (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  OlaBA Kommentar:  Snøprofil
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Vindpåvirket snø over tregrensa.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Like ved tregrensa.

Snødekke

130 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr I skogen over 200moh er det 20- 30cm løs snø. Gradvis overgang til myke fokksnøflak i tregrensa. Over tregrensa er det vindherja harde fokksnøflak de fleste steder. Avblåst ned til mildværsskare på rygger ol.

Skredfarevurdering

1 Liten Fokksnø har stor utbredelse, men er stort sett stabil og har liten evne til bruddforplantning.Rundt tregrensa er det mykere flak som kan løse ut, men forventer kun små skred. Større fokksnøansamling over tregrensa, men trenger stor belastning for å løse ut. Hadde god sikt idag, så ingen fersk skredaktivitet. Kan tyde på at det ikke er aktivt svakt lag. Fint og rolig vær de neste dagene vil gjøre at snødekket vil fortsette å stabilisere seg. Virker ikke som det vil være rask utvikling av kantkorn. Mulighet for dannelse av overflaterim. Varslet faregrad er riktig Faregrad vurdert ut fra hvor vi har vært idag. Kan være faregrad 2 i andre deler av regionen. I snødekkehistorikken tolket vi det som det var lite snø vest i regionen, det stemmer ikke helt for området lengst vest der vi var idag.

Snøprofil

20 cm F DF D, 10 cm 4F RG D, 10 cm 1F RG D, 4 cm 4F FCxr D, 3 cm K MFcr, 35 cm 1F-P MF D, 15 cm K MFcr D, 30 cm 1F MF M -10,9 °C @ 0 cm, -6,2 °C @ 3 cm, -3,7 °C @ 20 cm, -0,8 °C @ 45 cm, -0,4 °C @ 55 cm, 0 °C @ 75 cm, 0 °C @ 120 cm, -1,6 °C @ 30 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Ser ut som det har vært et kantkornlag over skaren som nå har blitt mer avrunda. Må bruke mye kraft for å påvirke laget.

Skredaktivitet

17. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Vær

Ikke nedbør -10 °C 3 m/s fra Ø ← 10% skyer Pent og rolig vær

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små SV, V, NV over 300 moh Der det er hardere fokksnø vil det være mulig å løse ut middels store skred, men det vl være vanskelig å løse ut.

Tester

ECTN14@20cmQ3 God Sjiltovergang i fokksnø.

LBT@42cmQ2 Stor tilleggsbelastning.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 207394

Lyngen / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

17.01.2020 kl. 08:59

25 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -4 °C Sjursnes (0moh) kl 09:00

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 207361

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

16.01.2020 kl. 13:51

8 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7900 Holmbuktura - ,

ObsID: 207263

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

16.01.2020 kl. 13:51

558 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 207264

Lyngen / TROMSØ

Snø

16.01.2020 kl. 12:01

589 moh

Snømann (Ukjent)

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

16. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Vær

Ikke nedbør -5 °C 2 m/s fra Ø ← 80% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels S, SV, V over 400 moh

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 207268

Lyngen / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

16.01.2020 kl. 08:08

25 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -4 °C Sjursnes (0moh) kl 08:08

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 207188

Lyngen / LYNGEN

Snø

15.01.2020 kl. 13:05

631 moh

LyngenDavid@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  LyngenDavid@ObsKorps Kommentar:  Ingen snø i trærne, avblåste rygger, tynt snødekke, skare og fokksnø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  LyngenDavid@ObsKorps Kommentar:  Mens på østsiden er det Winther Wonderland.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

105 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Skare Tørr Svært varierende mengde og kvalitet. På østsiden av Lyngalpan har det kommet mye snø, etter overgang fra regn. På vestsiden har vinden herjet, det er betydelig mindre snø, og overflaten er skare med eller uten lommer av vindpakk.

Skredfarevurdering

2 Moderat Ingen faretegn observert. Lang biltur m god sikt. Svært stor forskjell mellom fjordene. Mye løssnø tilgjengelig på østsiden, avblåst og tynt snødekke på vestsiden. Kantkornutvikling, vindtransport på østsiden. Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

6 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 6 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 0,5 cm I/F IF/FC 0 mm/0 mm D Skiktovergang, 11 cm 1F MFcr 0 mm/0 mm D, 11 cm P MF 0 mm/0 mm D, 3 cm I IF 0 mm/0 mm D, 0,2 cm F FC 0 mm/0 mm D, 70 cm P MFcr 0 mm/0 mm D 1 test knyttet til snøprofilen Temperatur fra -7,3 i overflaten og jevnt økende til 0,8 i bunn ved bakken.

Skredaktivitet

15. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Kjøretur gjennom Kjosen og ut Ullsfjord i god sikt.

Vær

Ikke nedbør -5 °C 3 m/s fra SØ ↖ 50% skyer Lavt skydekke og dårlig sikt på østsiden, klarvær og kaldere på vestsiden.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh Dårlig utviklet kantkorn, verdt å følge med på.

Tester

CTM13@12cmQ2 God Hadde ikke løsnet uten isolering av blokk da Ove liggende skarelag er sterkt.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Vinden har herjet på vestsiden, vindtransport over.

ObsID: 207072

Lyngen / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

15.01.2020 kl. 10:13

25 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -8 °C Sjursnes (0moh) kl 10:13

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 207007

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org