Snøskredvarsel for Lyngen søndag 10.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområde der det samler seg fersk fokksnø, typisk bak rygger, i søkk og renneformasjoner.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

OPPDATERT søndag kl. 09:00 pga. skredproblem 2 med vedvarende svakt lag er lagt til: Vindøkning til liten kuling tidlig på dagen kan stedvis frakte snø inn i leheng og danne ferske, ustabile fokksnøflak. Fersk, innblåst snø kan være lett å løse ut. Områder med lite vind og ingen fersk, vindtransportert snø er mindre utsatt. Lørdag ble det observert et middels stort flakskred ved Lyngseidet, det er bekreftet at dette gikk på svakt lag av kantkorn. Vær derfor oppmerksom på at at det kan finnes vedvarende svake lag med kantkorn. Det har frem til nå vært lite faretegn fra vedvarende svake lag, selv om kantkorn er observert mange plasser. Skredet lørdag viser nå at kantkorn kan være et skredproblem i enkelte heng. Nysnøen fra onsdag har fått tid til å stabilisere seg, det kreves mer belastning for å løse ut skred i denne snøen nå, og eventuell bruddforplantning i denne snøen er ventet til å bli begrenset.
Det har falt 10-30 cm nysnø tidligere i uka, først med vind fra vest og senere mer sørlig vind. Det er dannet myke nysnøflak over skoggrensa, men også løs fin snø mange steder. Forrige helg var det periodevis sterk vind fra sør og sørøst, og snøoverflaten var før snøfallet vindpåvirket og avblåst i vindutsatt terreng.
Det er den siste tiden observert kantkorn bestående av relativt små krystaller under et skarelag nede i snødekket, men tester har vist at dette laget for øyeblikket er vanskelig å påvirke.
Lørdag ble det meldt om et middels stort skiløpetutløst flakskred ved Gjerdelva i nærheten av Lyngseidet. Det er bekreftet at dette har gått på vedvarende svakt lag med kantkorn.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst., endring til frisk bris fra sørøst om kvelden.
-20 °C til -10 °C på 1400 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til bris fra sørøst om kvelden.
-17 °C til -8 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

10.02.2019 kl. 08:40

558 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 180055

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

10.02.2019 kl. 08:39

558 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 180054

Lyngen / LYNGEN

Snø

09.02.2019 kl. 14:33

1006 moh

linda_medskipaabeina (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  linda_medskipaabeina Kommentar:  Rimkrystaller på hele fjellet. Bildet er tatt fra toppen av Rørnestind.

Vær

Ikke nedbør -15 °C 0 m/s 15% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert

Notater

ObsID: 180023

Lyngen / TROMSØ

Snø

09.02.2019 kl. 14:09

492 moh

Sofia@regobsTroms (*)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Sofia@regobsTroms
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Ikke snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Vær

Ikke nedbør -4 °C 0 m/s

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 1 - Små Få bratte heng Ø, SØ, S, SV, V over 400 moh Eksposisjon er bedømt ut ifra den fjellside vi var i. Vet ikke hvordan det ser ut i nordlig eksposisjon.

Skredfarevurdering

2 Moderat Svakt lag av nedføket nysnø. Laget virker vanskelig å påvirke å snødekket virker å ha stabilisert seg god etter siste snøfall. Minskande snøskredfare etter hvert da snødekket stabilisere ser ytterligere. Varslet faregrad er riktig Varsel er i stort sett riktig men jeg opplever at det kreves stor tilleggsbelastning for å påvirke det svake laget.

Tester

ECTX God Løsne lett ved spadeprøve på ett lag nedføket nysnø 15 cm ned fra snøoverflate. Men ECT gav ikke ny brudd i det hele tatt. Inntrykket er at selv om det finnes ett lag av nedføket nysnø så et der ikke spenninger i snødekket. Inntrykket er god stabilitet og at de må til stor tilleggsbelastning for å løse ut noe.

ObsID: 179941

Lyngen / TROMSØ

Snø

09.02.2019 kl. 13:00

472 moh

seb@regobsTroms (*)

Snødekke

Lett snøfokk Tørr Lett bundet fokksnø. Ingen lyd fra snødekket eller skytende sprekker. Inntrykk av at det er lite spenninger i fokksnølaget.

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Vær

Ikke nedbør 10 °C 2 m/s fra Ø ←

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

CTM15@20cmQ2 Middels Brudd ved den snøen som har kommet denne uka. Snøen som ligger under denne virker stabil.

ObsID: 179982

Lyngen / LYNGEN

Snø

09.02.2019 kl. 12:00

414 moh

Sussi (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Sussi

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Ukjent når skredet gått, men etter snøfall 7.2.

ObsID: 179974

Lyngen / LYNGEN

Snø

09.02.2019 kl. 10:17

413 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Ulykke/hendelse

Snø Ingen skredtatt, men nære på Ski offpist

Skredhendelse

9. feb 10:24 Tørt flakskred 2 - Middels Skuterutløst N-vendt 40 m bred bruddkant Brattheng Gjerdelva Observert nede fra Lyngseidet. Ca 1 m bruddkant. Ser ferskt ut.

ObsID: 179873

Lyngen / Gjerdelvdalen

Snø

09.02.2019 kl. 10:06

441 moh

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Frode Hansen Kommentar:  Bildet er fra Ryggen hvor snødybden er varierende, men her ca 50 cm. Her er det to lag med skare som begge er tilgjengelig med liten tilleggsbelastning. Øverst er det delvis ledbrudd nysnø øver et centimeter knallhardt fokksnølag som hviler på fasetterte krystaller (kantkort over 1 mm) blandet med nedbrutt nysnø og sukker - under er det isskare med kantkorn både over og under. Der snødekket var tynnere gikk det i brudd med drønn når jeg testet med å gå over med ski.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Frode Hansen
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Frode Hansen Kommentar:  Skredet har gått oppå mildværslaget, men gått helt ned mot bakken etter ca 20-30 meter. Ved bakken var det flere steder godt utviklet beger/kantkorn over 2 mm
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 4 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Frode Hansen Kommentar:  Bilde tatt fra der skisporene snudde og antatt triggeområde.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredhendelse

9. feb 10:00 Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst NØ-vendt Skredet startet på 446 moh og sluttet på 390 moh 60 cm høy og 70 m bred bruddkant Leområder Gjerdelvdalen Var skispor inn og ut mot skredet og de stoppet på ryggen like før skredet omentrent midt i skredbanen. Tester nedover ryggen langs med skredet gav 3 solide drønn så jeg antar personen har fjernutløst skredet fra ryggen. Skredmassene gikk helt inntil skisporene og over var det stuket blokker. Om det er vedkommende som har løst ut skredet var han centimetere fra å bli tatt.

Vær

Ikke nedbør -12 °C 0 m/s 20% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, NV mellom 800 moh og 400 moh Vanskelig å si noe om utbredelse, men dette skredet er i et typisk område som gir tidlig signal om det er vedvarende svake lag som man bør være oppmerksom på. Under kuldeperioden har fuktigheten som har kommet i snødekket (opp til 800moh) fått gode forhold for fasettering. I bunn er det store krystaller av begynnende beger og godt utviklede kantkorn. Drønnene som jeg trigget gikk over ti meter fra skiene.

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er ikke naturlig utløste skred i området eller fjellene rundt. Det har vært relativt stor trafikk med snøskutere og skiløpere som heller ikke resultert i skredhendelser. Det er svake lag under utvikling nede i snødekket og etter lang periode med kulde og vind har triggerområdene blitt erodert frem av vinden så de svake lagene kan være lett å trigge fra konvekse og andre områder hvor snødekket er tynt. Ett solid mildvær vil trolig hjelpe god til med å ta ut spenningene i triggerområdene. Det er tre lag med skredproblcm, over og under skare pluss beger i bunn. Den siste vil vi ha med oss store deler av vinteren. Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

10 cm F PP 0 mm/0 mm D, 40 cm K/P RGsr 0 mm/0 mm D, 0,5 cm 4F FC 2 mm/0 mm Skarelag, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 0,5 cm 4F FC 2 mm/0 mm Skarelag Dette laget henger i klaser under isskarelaget, 5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 3 cm F DH 2 mm/0 mm Skarelag

ObsID: 179955

Lyngen / LYNGEN

Snø

09.02.2019 kl. 08:00

1152 moh

Lund (Ukjent)

Skredaktivitet

10. feb. I løpet av dagen Noen (2-5). 3 - Store Mange bratte heng. N, NØ, NV. Over 0 moh Observert flere store dype flakskred i N, NØ heng som går over hele sider. Uvisst når de har gått, men før siste snøfall.

ObsID: 180190

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

09.02.2019 kl. 07:39

558 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 179855

Lyngen / LYNGEN

Snø

08.02.2019 kl. 21:17

142 moh

linda_medskipaabeina (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  linda_medskipaabeina Kommentar:  Rimkrystaller på overflaten. I skogen opp til 1 cm, mindre på 600moh (ca 4mm?)

Notater

ObsID: 179826

Lyngen / LYNGEN

Snø

08.02.2019 kl. 11:58

471 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps Kommentar:  Løssnø, knivhard vindskare, mildværsskare, omvandlet nysnø, løs smelteomvandlet og så det svakeste laget av (igjen) omvandlet nysnø (Q3) før gammel snøpakke.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps Kommentar:  Går på svakt lag nr to under vindskare

Snødekke

85 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 250 moh Mye tørr løssnø (10-30cm)

Vær

Ikke nedbør -10 °C 3 m/s fra V → 10% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Svært vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø mellom 800 moh og 400 moh

Skredfarevurdering

1 Liten Den siste snø (F-) kom uvanligtvis å plassere seg "overalt". Det er fortsatt litt mer snø på lunere plasser ca 30 cm mot ca 10 ellers. Lagen under dette er ikke noe nytt. Frystorkat puder mellan vindskare og mildværsskarlag av middels til god stabilitet. Pa dagens gravplass uten direkt forplantningsevne. Hvis det ikke kommer vind så blir det uendret kommende uke tills neste nedbør. Hvis det kommer vind over 5-6 m/s så blir det raskt en del transport.

Tester

ECTN17@25cmQ3 God Tot. snödyp 80

ObsID: 179741

Lyngen / TROMSØ

Snø

08.02.2019 kl. 11:30

720 moh

HåvardT@met (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  HåvardT@met
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

20 cm F DF 0 mm/0 mm D, 5 cm P RG 0 mm/0 mm, 15 cm F FC 0 mm/0 mm, 10 cm K IF 0 mm/0 mm 1 test knyttet til snøprofilen Profil fra tregrensa, men tilsvarende lagdeling finnes mange steder på dette fjellet, men med ulik tykkelse av hard fokksnø under løssnøen.

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Ca 20cm løs snø tilgjengelig for vindtransport. Over ca 600m er løssnøen noe mer ujevnt fordelt, 5-30cm her på ryggen.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels over 600 moh På grensa mellom få og noen bratte heng. På dette fjellet ville jeg satt få, men på grunn av mer avblåste partier på noen nabofjell lander jeg på "noen bratte heng". Litt vankselig å sette eksposisjon da jeg tror lokale effekter har styrt vinden mange steder.

Skredfarevurdering

2 Moderat Vinden hadde i liten grad flyttet på nysnøen under ca 600moh på dette fjellet, men ser på enkelte nabofjell at vinden har tatt noe mer der (på utsatte steder). Fokksnø dekket av løs snø, så den er ikke dagsfersk. Fikk ikke oppsprekking el i fokksnø her. Tykt lag av kantkorn finnes noen steder under eldre fokksnø, men ingen drønn el fra dette, kun oppsprekk rundt ski. Tror ikke dette er et skredproblem nå, men må følges litt med på. Generelt ligger det 20cm løs bundet snø tilgjengelig for vindtransport, så ved vindøkning vil også skredfaren øke. Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTP15@30cmQ3

ObsID: 179733

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

08.02.2019 kl. 10:47

558 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 179721

Lyngen / LYNGEN

Snø

07.02.2019 kl. 13:40

473 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Snødekke

30 cm nysnø 30 cm meget lett nysnø rapporteres fra de som var ute idag. Stemmer sikkert da det er nesten detsamme nede vid MML.

ObsID: 179635

Lyngen / Tromsdalstinden

Snø

07.02.2019 kl. 11:45

653 moh

Johan@svv (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Johan Kristofers Kommentar:  Godt utviklet kantkorn ved bakkenivå.

Snøprofil

10 cm F PP 2 mm/0 mm D, 1 cm I MFcr 0 mm/0 mm D, 3 cm P FC 1 mm/0 mm D, 35 cm P/F FC 4 mm/0 mm D Gravde til bakken hvor snødekket er tynt (40 cm) på ryggen. Det harde laget rett under nysnøen gjør at det er vanskelig å påvirke kantkornen. Kantkornlaget er også såpass tykt at det sannsynligvis ikke vil utgjøre noen fare.

ObsID: 179599

Lyngen / Tromsdalstinden

Snø

07.02.2019 kl. 11:02

653 moh

Johan@svv (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Johan Kristofers Kommentar:  Et lite klasse 1 skred som gått 100-200 meter ovenfor skoggrenen. Litt dårlig bildekvalitet pga avstand og tidlig på dagen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan Kristofers Kommentar:  Snødekke på ryggen mot toppen av Tromsdalstinden. Under 10-20 cm løs pudder er det en god del harde vindformasjoner som kan by på overaskelser ved nedkjøring.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan Kristofers Kommentar:  Utsikt mot Ramfjorden. Små tegn til at noe av snøen blitt transportert. Nydelige forhold!
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Johan Kristofers Kommentar:  Sørvendt side. Kollaps etter 1 slag @25cm. Ikke propagering av kollaps etter tillegsslag fra albue.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Johan Kristofers Kommentar:  Tendenser til kant i hva som nok mestedels er avrundede korn.

Snøprofil

25 cm F PP 2 mm/0 mm D, 0,5 cm P RG 0 mm/0 mm D, 45 cm 4F/P RGxf 1 mm/0 mm D, 20 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 50 cm 0 mm/0 mm -10 °C @ 0 cm, -10,9 °C @ 10 cm, -9,8 °C @ 20 cm, -9,3 °C @ 30 cm, -9 °C @ 40 cm, -8,5 °C @ 60 cm, -7,2 °C @ 80 cm 1 test knyttet til snøprofilen

Snødekke

240 cm totalt 25 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Det ligger løs snø (10-15 cm) helt opp mot toppen, også på normalt vindutsatte plasser.

Vær

Ikke nedbør -7 °C 5 m/s fra SV ↗ 30% skyer

Faretegn

Stort snøfall Det snødde i går. På noen plasser har det samlet seg opp til en halvmeter snø.

Ferske skred Så et lite, klasse 1 skred på vegen opp. Gikk sannsynligvis i går eller natt til i dag.

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Vanskelig å løse ut 1 - Små Ø, SØ, S over 400 moh Fra det jeg sett i dag virker det som at det er den seneste snøen som kan gi skred i form av løssnøskred. Jeg har ikke observert noen vindtransportert snø hvor jeg gikk i dag men det bør ikke utelukkes at det kan finnes på andre plasser hvor vinden har tatt mer.

Skredfarevurdering

1 Liten Vinden som er og har vært har ikke tatt særlig mye på fjellet, hverken i lavlandet eller høyere opp. På turen i dag ble det ikke observert tendenser til at snøen flaket seg noen plasser. Samtidig skal det sies at dette var på én tur og at det kan se forskjellig ut på andre fjell. Hvis det de kommende dagene ikke blir mer vind enn hva som var i dag så ser det ut som den seneste snøen vil stabilisere seg nokså raskt fremover. Varslet faregrad er for høy

Tester

ECTN1@26cmQ3 Middels Bruddeg gikk under et tynt fokksnølag hvor det er begynnende kantkorn. Det som er oven og under er forholdsvis tjukke lag med myk snø. Jeg tenker derfor at dette ikke vil være et særlig stort prblem mtp skred.

ObsID: 179578

Lyngen / LYNGEN

Snø

07.02.2019 kl. 10:08

19 moh

linda_medskipaabeina (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  linda_medskipaabeina Kommentar:  Goalsavarri
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  linda_medskipaabeina Kommentar:  Kjostind

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse:

Notater

Tydelige tegn på mye vindtransport på fjellet

ObsID: 179529

Lyngen / Tromsdalstinden

Snø

07.02.2019 kl. 09:12

653 moh

Johan@svv (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

-6,3 °C

Snøprofil

30 cm F PP 2 mm/0 mm D, 20 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 30 cm P- RGxf 1 mm/0 mm D, 15 cm P-K MFcr 0 mm/0 mm D, 13 cm P+ RGxf 1 mm/0 mm D, 12 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 120 cm 0 mm/0 mm -10,7 °C @ 0 cm, -10,4 °C @ 10 cm, -8,4 °C @ 20 cm, -8,2 °C @ 30 cm, -8 °C @ 40 cm, -7,5 °C @ 60 cm, -6,8 °C @ 80 cm, -5,3 °C @ 100 cm

ObsID: 179605

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

07.02.2019 kl. 09:01

558 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite nedbør og kaldt. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 179513

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org