Snøskredvarsel for Lyngen mandag 04.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fersk fokksnø. Der overflaten er hard og avblåst er skredfaren 1-liten.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Selv om det fortsatt vil blåse litt fra SØ, vil vinden mest sannsynlig ikke være sterk nok til å klare å flytte på mer snø. Eldre fokksnøflak vil stort sett ha stabilisert seg, og det vil trolig kreves stor tilleggsbelastning for å påvirke fokksnøen. Men vær likevel oppmerksom i leheng der vinden kan ha lagt igjen litt snø de siste dagene, særlig områdene rundt tregrensen kan være utsatt. Husk at kaldt vær gir grobunn for videre utvikling av kantkornlag. Dette må følges med på fremover, men er per nå ikke ansett som et skredproblem.
Den siste uken har det periodevis vært sterk vind fra sørøst, og snøoverflaten er nå vindpåvirket og avblåst i vindutsatt terreng. Det er blåst ned til mildværsskare på utsatte rygger, og fokksnø av varierende hardhet finnes flere steder. I skogen og i skjermet terreng kan det derimot fortsatt finnes løs snø og godt skiføre. Det er nå to uker siden forrige store snøfall.
Det er den siste tiden observert kantkorn bestående av relativt små krystaller under et skarelag nede i snødekket, men tester viser at dette laget for øyeblikket er vanskelig å påvirke.
Fredag ble det observert små rimkrystaller på overflaten i skoggrensa, men disse er nå trolig ødelagt av vinden.
0 mm nedbør i døgnet.
Sterk kuling fra sørøst.
-19 °C til -12 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sørøst., endring til frisk bris fra sørøst om kvelden.
-21 °C til -11 °C på 1400 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

04.02.2019 kl. 13:50

558 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør og kaldt. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 179132

Lyngen / TROMSØ

Snø

04.02.2019 kl. 12:27

1303 moh

Andreas@SVV (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Andreas@SVV Kommentar:  Snødrev fra SØ på utsatte steder idag.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Andreas@SVV

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet. Beskrivelse: Stedvis lokalt forholdsvis stor snøtransport.

ObsID: 179152

Lyngen / TROMSØ

Snø

04.02.2019 kl. 11:22

417 moh

magnush@met (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Laus og fin snø i skogen der det ikkje er oppkjørt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Vekslende føre over skoggrensa.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Skavlete nært toppen, vanskelig skiføre.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Stedvis avblåst ned til mildværsskare på rygger.

Vær

Ikke nedbør -10 °C 4 m/s fra Ø ← 20% skyer

Skredfarevurdering

1 Liten Snødekket virker dønn stabilt. Begynnande kantkorndannelse er ikkje eit skredproblem per no. Det må nok litt ny tilførsel av snø til for å auke skredfaren. Varslet faregrad er for høy Riktig å gå ned til 1 utifrå det eg observerte i dag.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr Opp til skoggrensa er det laus og fin snø fortsatt. Det er ei stund sida forrige snøfall, så det begynner å bli litt oppkjørt, men det er fortsatt mogleg å finne urørt fin snø i skogen. I snøprofilen ved tregrensa fann eg begynnande kantkorn over og mellom skarelag, og større kantkorn ved bakken, men det slo ikkje ut på stabilitetstest. Over tregrensa er snøen hardpakka etter lengre periode med vind utan nysnø. Stadvis er det slalombakkeføre, men stort sett er det skavlete eller skarete og dårlig skiføre. Der snødekket er tynt finst det antydning til kantkorndanning under skaren, men det er ikkje eit problem per no. Snøen virker dønn stabil.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en meter Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, V, NV over 300 moh

Tester

ECTX

Skredaktivitet

4. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

3 cm P RG 0 mm/0 mm D, 10 cm F DF 0 mm/0 mm D, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 2 cm F RG/FC 1 mm/0 mm, 20 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 2 cm F RG/FC 1 mm/0 mm D, 40 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 2 cm F RG/FC 1 mm/0 mm, 20 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 5 cm F FC 2 mm/0 mm D

ObsID: 179108

Lyngen / Radar Holmbuktura

Snø

04.02.2019 kl. 01:08

18 moh

torehum@svv (*****)

Skredaktivitet

15. feb. 0-6 Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst V. Under 1200 moh To nye skred i natt (dektert i radar): kl. 00:22 og 01:47.

ObsID: 181090

Lyngen / TROMSØ

Snø

03.02.2019 kl. 12:50

935 moh

Christian@regobsTroms (*)

Snødekke

Vindpakket myk Observasjon på vei opp vestsiden av ryggen opp til platået med 1062. Vindpakket, ganske fast lag på 10-15 cm over lag med sukkersnø. Dårlig bæreevne i snøen, man tråkker gjennom til sten under når til fots. Godt med vind fra øst og dermed også fersk snøtransport til vestsiden av ryggen.

ObsID: 179035

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

03.02.2019 kl. 09:19

558 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør og kaldt. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 178957

Lyngen / TROMSØ

Snø

02.02.2019 kl. 14:24

749 moh

torben@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps

Vær

Ikke nedbør 5 m/s fra SØ ↖ 20% skyer

Skredfarevurdering

Varslet faregrad er riktig Dagens varsom er riktig og gjeldende for fagen

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket hard Tørr

ObsID: 178864

Lyngen / LYNGEN

Snø

02.02.2019 kl. 12:00

675 moh

svmo (Ukjent)

Vær

-10 °C 5 m/s fra SØ ↖ 40% skyer

Skredfarevurdering

2 Moderat Mulig i bratte heng der fokkesnø har samlet seg Varslet faregrad er riktig

Snødekke

90 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket hard Tørr Veldig hard vindpåvirka snø

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut N, V, NV over 400 moh Har vært mye vind fra S - SØ i dette området

Tester

ECTN24@10cmQ3 God Blokka knakk uten spredning

Skredaktivitet

2. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 178848

Lyngen / Henrikskaret

Snø

02.02.2019 kl. 11:00

848 moh

Johan@svv (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -4,5 °C 4 m/s fra SØ ↖

Skredfarevurdering

2 Moderat Pass på brattheng og leformasjoner med gammel vindtransportert snø og hvor snødekket er tynt. Stor temperaturgradient i toppen av snødekket betyr at det er gode forhold for at kantkornen vil fortsette vokse. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Annet Tørr Veldig varierende snøhardhet i toppskiktet. På noen plasser er det fin pudder, på andre plasser er det skikkelig vindpåvirket og isete. I skogen fant vi best snø i dag, med ca 20-30 cm pudder.

Faretegn

Rimkrystaller Observerte rim, ca 1cm, i bunn av berget. Ikke ellers.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels N, NV over 300 moh Laget med vindpåvirket snø ovenpå et løsere snølag ble observert fra toppen (ca 900) til litt under skoggrensen på spredte plasser i dag. Vi sjekket ikke om kantkorn var til stede i skoggrensen men med tanke på værforholdene som vært i det siste så kan en tenke seg at det er til stede der også. I stort sett virket det som det er stabile forhold i fjellet i dag men på noen utsatte plasser er det nok skredpotensiale.

Tester

Gjorde lille blokktestet og det øverste laget med 5 cm fokksnø løsnet ved frigjøring av søylen.

Skredaktivitet

2. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

5 cm K- RG 0 mm/0 mm D, 20 cm F/4F FC 1 mm/0 mm D Rimlag , 0,5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 74,5 cm P RGxf 1 mm/0 mm D -7,7 °C @ 0 cm, -10,6 °C @ 10 cm, -8 °C @ 20 cm, -6,2 °C @ 30 cm, -4,6 °C @ 40 cm, -3,5 °C @ 60 cm, -2 °C @ 80 cm

ObsID: 178858

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

02.02.2019 kl. 10:27

558 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør og mange -grader. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 178815

Lyngen / LYNGEN

Snø

02.02.2019 kl. 07:16

1145 moh

Lund (Ukjent)

Skredaktivitet

10. feb. I løpet av dagen Noen (2-5). 3 - Store N, NV. Over 1000 moh Stort skred gått over hele fjellsiden. Uvisst når det gikk. Svært dyp bruddkant.

ObsID: 180191

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

01.02.2019 kl. 16:27

558 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør og lave tempraturer. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 178727

Lyngen / TROMSØ

Snø

01.02.2019 kl. 12:20

638 moh

Andreas@SVV (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Andreas@SVV Kommentar:  Vindbanket
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Andreas@SVV Kommentar:  Tatt på 700moh i nordvendt leheng. Lille blokktest og brudd på de to lagene med DF. Men ikke noe lett eller glatt brudd. Ikke tatt ECT. Tror ikke bruddpropagering.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Andreas@SVV
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Begynnende FC? Eller bare DF
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Begynnende FC? Eller bare DF

Skredfarevurdering

1 Liten Gikk opp til ca. 700m på nord ryggen av Flatsteinsfjellet. Grav profil her i nordvendt leheng. Fandt to mykere lag i fokksnøen som syns bestå av nedbrudd snø med muligens noe begynnende kantkorn. Men vanskelig å si dette sikkert. Fikk her bare brudd i det øvste av disse lagene på lille blokktest. Se profil. Ellers ingen faretegn observert. Snødekket er veldig hardbanket av vind og kulde. Bare i skogen var det fortatt fint ski føre. Antar det meste av fokksnøen stabilisert seg og at det er relativt vansklig å finne noen mykere heng som kan gi skred. Men kan selvfølgelig ikke utelukke dette. Tenker veldig bratte leheng på over 35 grader er mest utsatt. Hva gjør kulde med lagdelingen? Er vel begrenset med tilgang på fukt og forholdsvis tykk snøpakke begrenser tempgrad og den oppbygende omvandlingen. Varslet faregrad er for høy Lokalt virker der veldig vanskelig å få løst ut noe. Stort sett hardt oberallt.

Snødekke

Bra hardt også i de fleste leheng. Bare noen få enkelte plasser med myksnø til transport. Og i skogen.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Svært vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 2 - Middels Få bratte heng N, V, NV over 0 moh Har ikke tatt høyde for noen eventuelle vedvarende svake lag. Men utelukke ikke at slike kan finnes.

ObsID: 178715

Lyngen / TROMSØ

Snø

01.02.2019 kl. 11:20

622 moh

HåvardT@met (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  HåvardT@met
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

1 Liten Generelt stabile forhold. Kun få heng med fokksnø som var mulig å få til å sprekke opp ved belastning, og tror det er vanskelig å løse ut skred større enn str1. Men det er jo sannsynlig med større utbredelse av fokksnøproblem i andre himmelretninger. I dette området var det forstatt noe løs snø tilgjengelig på overflaten, men alle vindutsatt områder som rygger ol er hardbanket av vind. Det finnes kantkorn i snødekket, særlig på steder med tynt snødekke, men kan ikke se at dette er et skredproblem nå. Fikk ingen faretegn eller utslag på stabilitetstester. men må følges med på framover. Generelt virker snødekket å være forholdsvis tykt og hardt. Ved kraftig vind fra ny vindretning finnes det forstatt noe løs snø som kan flyttes på i noen beskyttede områder. Varslet faregrad er riktig Synes varselet beskriver situasjonen godt.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Vindstille i dag. Stedvis ca 10-15 cm løs ubunden snø under 600 moh. Vindustatte steder er avblåst eller med hard fokksnø.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 300 moh Skredproblemet har nok størst utbredelse i NV-N, men jeg har ikke vært i den himmelretningen i dag. Det finnes lommer med fokksnø i S-vendt terreng, men her er det nok lite sannsynlig med skred større enn str.1,

Tester

ECTP23@30cmQ2 God Nedføyket nysnø under fokksnøflak. Liten utbredelse av fokksnø her i denne himmelretningen.

Snøprofil

15 cm F RG 0 mm/0 mm D, 5 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 10 cm 4F RG/RGxf 0 mm/0 mm, 3 cm I IF 0 mm/0 mm, 2 cm 4F FC 0 mm/0 mm Skarelag, 2 cm I IF 0 mm/0 mm, 30 cm 4F FC 0 mm/0 mm Tynt snødekke. Ryggformasjon uten fokksnø. Ikke representativ for store deler av området som har tykkere snødekke. ECTX

ObsID: 178682

Lyngen / TROMSØ

Snø

01.02.2019 kl. 10:20

311 moh

HåvardT@met (*****)

Snødekke

130 cm totalt Ikke snøfokk

Faretegn

Rimkrystaller Små rimkrystaller på overflaten i skoggrensa

Tester

ECTX God

ObsID: 178666

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org