Snøskredvarsel for Lyngen mandag 14.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Det ligger fersk fokksnø i leformasjonar i terrenget. Skred er lettest å løse ut der fokksnøflakene er tynne eller myke.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Over skoggrensen har vinden og nedbøren den siste tiden lagt opp massive mengder med snø i leområder. Fokksnøen stabiliseres gradvis ettersom det er lite vindtransport og nedbøren minker. Det vil fortsatt være mulig å løse ut skred for skikjørere, da særlig der fokksnøflakene er tynne eller myke. I skogen er snødekket mindre påvirket av vind og fremstår som mer stabilt. Vær oppmerksom på at det kan finnes et vedvarende svakt lag av rim nede i snødekket. Utbredelsen av dette er usikkert, og laget er generelt vanskelig å påvirke, men skred på dette laget kan bli svært store.
Snødekket er preget av mye nedbør og kraftig vind den siste tiden. Fredag og lørdag har dominerende vindretning vært fra V-NV. Nedbøren har i hovedsak kommet som snø den siste tiden med unntak av et kortvarig mildvær opp til 800 moh torsdag og opp til 300 moh fredag. I leområder i fjellet ligger det massive mengder med vindtransportert snø, mens det er avblåst til gammel mildværskare der vinden har fått tak. I skogen kan snøen være mer ubunden eller bundet til myke flak.
Det har tidligere blitt observert et nedsnødd rimlag snødekket, men utbredelsen og hvor lett det er å påvirke dette laget i høyden er usikkert. Under ca 800-1000 moh antas dette rimlaget å ligge under flere skarelag og ikke være mulig å påvirke.
Fredag gikk det et stort (str 3 -4) naturlig utløst, skred over veien i Holmbuktura. Det rapporteres også om at det er gått flere skred i østvendt terreng ved Kavringtinden ved Lyngseidet i løpet av siste par dager.
Opp til skoggrensen viser observasjoner at den nye snøen binder seg godt til det gamle snødekket. Siste døgn har det falt omkring 15 cm nysnø i varslingsområdet.
2 - 4 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sørvest., endring til bris fra sørøst om ettermiddagen.
-16 °C til -8 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørøst.
-17 °C til -8 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.
Nedbør vesentlig på kysten.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Lyngen / TROMSØ

Snø

14.01.2019 kl. 13:10

1209 moh

Hallvard@SVV (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Hallvard@SVV Kommentar:  Løsneområdet er den svarte "stripa"
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Hallvard@SVV Kommentar:  Støvsky
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Hallvard@SVV
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 4 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  Oversikt over bruddkant og løsneområde.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 5 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  Nærbilde bruddkant

Ulykke/hendelse

Veg stengt under sprengning. Snø Påvirket ingenting Vei

Skredhendelse

14. jan 13:10 (+01:00) Tørt flakskred 5 - Ekstremt store Utløst med sprengstoff V-vendt 70 cm høy og 50 m bred bruddkant Brattheng Ura Daisybellaksjon i holmbuktura i dag. Løste ut et ganske stort skred i Ura. Skudd nesten helt oppe på ryggen (1200m), i brattheng på ca 50-60 grader. Løsneområdet var ca 50x200 m stort, og som videre dro med seg ganske mye nedover skredløpet. 100m bredt på veg, usikker høyde (1-2m?). Lite i holmbuktura-målestokk, men fortsatt et svært stort skred. Usikker på om det kun var i fokksnøen eller vvsl av noen form. Tror kanskje fokksnø, flere ulike sjikt kunne sees i løsneområdet. Ville ikke utelukket svakt lag eller skred i fokksnø med stepdown. Fikk ikke ut noe annet i Holmbuktura i dag. Skjøt ca 25 skudd flere plasser, men lite reaksjon utenom noen små overflateskred.

ObsID: 175680

Lyngen / LYNGEN

Snø

14.01.2019 kl. 11:13

912 moh

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps Kommentar:  Ca 900 moh. Sø exp. Pollfjellet syd, Lyngen

Vær

Ikke nedbør -8 °C 0 m/s 100% skyer Ruskevær fra alle vestlige hold frem til lørdagskveld. Nå kaldt og periodisk klart. Blir spennende å følge med hva skjer i snødekket der det er tynt over 800 og der det er fukt i dekket under 800.

Skredaktivitet

14. jan. 18-24 (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. SØ. Over 900 moh Skred med flere bruddkanter og sprekker ett stykke fra tyder på at det lokalt finnes svake lag over 800moh. I går obs jeg 3-4 skred som var gått i østlig exp. Samlet tyder det på at det lokalt finnes svake lag både av rim og kantkorn. Rim på skjermede plasser og kantkorn der skredene har løsnet over rygg.

ObsID: 175605

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

14.01.2019 kl. 10:11

558 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 175562

Lyngen / Ytre Lavangen

Snø

13.01.2019 kl. 16:00

72 moh

Øyvind (*****)

Skredhendelse

13. jan 16:00 (+01:00) Tørt flakskred Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 1145 moh og sluttet på 98 moh Leområder Lavangstinden øst Det har gått et skred fra Lavanggstinden som har gitt snøstøv ned på FV52 i området ned for Rundhaug, Start og stopp er antatt. Det kan være skavlbrekk. Tidspunkt er trolig før kl 16, det gikk trolig et skred i går litt lengre sør, der det nå er nysnø på skredmassene. Kilde er brøytemannskap. Skred fra Lavangstinden kan gå med sky over hele fjorden. Etter at mildværet har gitt seg, har det kommet 25-30 cm tørr snø i lavere områder. Lavangstinden er så høy, at her har det trolig vært tørt i hele perioden.

ObsID: 175493

Lyngen / LYNGEN

Snø

13.01.2019 kl. 14:39

726 moh

Turkite (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Turkite Kommentar:  Lille blokktesten. Måtte slå hardt for å løse ut.
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Turkite Kommentar:  Øverste brudd på ca 40cm gikk til q1 med hagl
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Turkite Kommentar:  Nederste brudd var q1 (ca 70cm) med krystaller som kan se ut som kantkorn

Notater

Lille blokktesten. Fikk ikke til å løse ut med ct.

ObsID: 175497

Lyngen / LYNGEN

Snø

13.01.2019 kl. 14:00

383 moh

LyngenDavid@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  LyngenDavid@ObsKorps Kommentar:  Sprekker parallelt med ski. Ca 7cm løssnø på is/bærende skare.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  LyngenDavid@ObsKorps Kommentar:  Bar bakke i front av bilde, leheng og skavldannelse midt i, variert snødekke i bakgrunn. Tatt nordover v ca 500moh.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  David Kommentar:  500m i lo. Bærende skare, noe begynnende kantkorn, gammel frosset pakke som oppleves homogen.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  David Kommentar:  500m i le. Betydelig mer snø, går i brudd i sjiktovergang myk til hard snø over isskare.

Tester

CTM17@45cmQ2 God Gjort i NØ på 500 i leheng med ca 300cm snødekke.

CTH22@12cmQ2 God Gjort på tynt snødekke, der kollonen brakk når islaget ble brutt. Gjort i SV på 500moh.

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Se regobs fra FrodeHansen@obskorps fra i dag. Selv har jeg ikke sett noe fra Kjostindane, Fastdalstind, eller over fjorden mot Kåfjord. God sikt i dag.

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Flere dager med mye varierende vær og dårlig sikt, først i dag har det vært mulig å se fjelltoppene, og gå over tregrensa.

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Under 800moh, der snødekket over islag er tynt.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Den siste tiden har vært preget av dårlig sikt og varierende vær. Vi har hatt mildvær og tegn, stort snøfall og mye vind. Dårlig med observasjoner fra høyden. Varierende snødekke stiller krav til de som ferdes om å gjøre god planlegging og gode enkelthengvurderinger. Mye god snø fra tregrensen og ned som vurderes som stabil. Over tregrensen og i høyden er det fersk fokksnø, og områder med tynt snødekke med mulighetene kantkornproblematikk. Rim kan ikke avkreftes Stabilisering, synkende FG. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 40 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Kulda har sementert all den gamle fuktige snøen, så mye at vi har et bærende isskarelag. Over dette laget ligger mye fin løssnø i skogen og skjermede terreng formasjoner. Over tregrensa har det bært hard vin fra V, som gir et meget variert snødekke fra bar bakke, isskare, vindpakk og løssnø. Det finns begynnende kantkorndannelse under isskare.

Vær

Ikke nedbør -12 °C 0 m/s fra S ↑ 10% skyer Vindstille, kaldt og klart.

Notater

Har ikke kunnet identifisere rim. Kantkorn under isskare er foreløpig stabilt og ikke lagt inn som problem.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø over 1000 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 1 - Små Ikke gitt N, NØ, Ø mellom 1000 moh og 500 moh Er i ferd med å stabilisere seg. Forbigående problem. Se faretegn sprekker.

ObsID: 175454

Lyngen / TROMSØ

Snø

13.01.2019 kl. 12:30

689 moh

martin (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  martin Kommentar:  Pilen peker på skredtunga. Nordvest ryggen til Stortinden. Andersdalen til høyre.

Notater

Pilen peker på skredtunga. Nordvest ryggen til Stortinden. Andersdalen til høyre.

Skredaktivitet

13. jan. 6-12 (+01:00) Ett (1). Ukjent V. Over 800 moh Observasjonspunktet er langt fra skredet og det er ikke mulig å se om det er et vått eller tørt flakskred. Mest sannsynlig et tørt flakskred. Fargen på snøen tilsier at det ikke har kommet mye nysnø etter at skredet gikk.

ObsID: 175496

Lyngen / LYNGEN

Snø

13.01.2019 kl. 11:51

659 moh

Turkite (Ukjent)

Skredhendelse

13. jan 02:52 (+01:00) Skavlfall 1 - Små Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 666 moh I renne eller forsenkning Sterk vind fra vest har pålagret mye snø i vestkanten av beritlia. Størrelsen på skredet kan tenkes å være 20kvm.

ObsID: 175498

Lyngen / TROMSØ

Snø

13.01.2019 kl. 11:45

438 moh

andrea@regobsTroms (*)

Snødekke

240 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Store variasjoner i snødybde over skoggrensa. 5 m ved siden av meg var snødybden 140 cm. 50 højdemeter opp på ryggen var det svært lite snø. Her var skaren i overflaten.

Vær

Ikke nedbør -8 °C 2 m/s fra NV ↘ 30% skyer

Notater

Opp til 400 m o h er det fortsatt mye fuktig snö under lössnön. På 500 möh där skaren var i overflaten har det börjat bildas kantkorn under skaren. Hårdheten och tjockleken på vindflaket/fokksnön varierar mycket ovanför trädgränsen.

Tester

ECTN11@30cmQ2 Middels Vi grävde två gropar och gjorde två ECT. I den andra gropen fick de resultat ECTP18@40CM. Laget som gikk til brudd bestod av ett lag med nysnö och hagel/kornsnö i fokksnön.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt.

ObsID: 175474

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

13.01.2019 kl. 10:56

558 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ferske skred

ObsID: 175397

Lyngen / Golasevarre, Lyngen - østsiden

Snø

13.01.2019 kl. 10:29

981 moh

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  På høyre rygg i forhold til grya på har det løsnet et skred over ryggen som jeg ikke har sett løsnet tidligere år. Dette ser ut som ett svakt-lag-skred, mens de andre på venstresiden i gryta kan være sjiktoverganger i forbindelse med uværet.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Frode Hansen Kommentar:  På bergformasjoenen i midten ser man en bruddkant også den på ca 1000 moh. Er usikker på om bruddkanten oppe under skavlen er en bruddkant eller om det er en dobbel fokkskavvel - ser ut som bruddkant.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Frode Hansen Kommentar:  Ser også her en bredere bruddkant som ser ut til å skyldes svakt lag over ryggformasjon.

Skredaktivitet

13. jan. 18-24 (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. NØ, Ø, SØ. Over 1100 moh Flere skred type 2 som har løsnet oppå ryggformasjoner. Kan skyldes kraftig vind de siste dagene som har erodert og lagt nye flak på tilgjengelige svake lag. Vært vanskelig å vite når de har gått pga litt ruskevær de siste dagene

ObsID: 175385

Lyngen / Skredvoll

Snø

12.01.2019 kl. 16:00

440 moh

Øyvind (*****)

Skredhendelse

12. jan 16:00 (+01:00) Tørt flakskred Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 1009 moh og sluttet på 220 moh Leområder Lavangstinden - Skredvoll Det har gått et skred opp for Skredvoll, trolig i går. Det ble observert etter at det var kommet nysnø på skredmasser. Start og stopp er gjettet. Kilde er brøytemannskap.

ObsID: 175494

Lyngen / TROMSØ

Snø

12.01.2019 kl. 15:00

862 moh

Nilscf@regobsTroms (*)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  nilscf Kommentar:  Avblåst ned til mildværskaren fra søndag 6/1. Noe snø og hagl la seg oppå i dag for mindre vind etter kl 1200. Noe løssnø og fokksnø i leformasjoner. Ikke vindpåvirket i skogen, men noen hauger var vindpakket også i skogen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  nilscf Kommentar:  Hagl på isskare. Ca 5 cm.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Snø blåst av vindside og lagt på lesider. Mot sør.

Skredfarevurdering

2 Moderat På denne skiruta har vinden blåst bort snø over skoggrensa. Lite fokksnø. Skredfare er høyere på lesider mot sør. Enorme snømengder er lagt på lesider mot sørlige retninger. Der snøen er blåst bort er dekket frosset mildværsskare - det er vanskelig for skiløpere å påvirke svakt lag dypere i snødekket. Isskare som er nokså tykk 1 cm kan fungere som dampsperre for snødekket under. Kan danne grunnlag for svakt lag senere om det blir kulde uten nye store snøfall. Varslet faregrad er riktig Korrekt. Varsel vurderes til korrekt - varslet 3 betydelig skredfare.

Snødekke

130 cm totalt Lett snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Ca 5 cm løssnø på isskare fra sist søndag. Mye hagl i snøfall siste timer.

Vær

Hagl -6 °C 7 m/s fra NV ↘ 90% skyer Vind sterkere før kl 12. Etter kl 12 lite vind, men noe sterkere i byger. Ca 7 m/s i byger.

Skredaktivitet

12. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 175305

Lyngen / TROMSØ

Snø

12.01.2019 kl. 14:24

367 moh

Hallvard@SVV (****)

Snødekke

50 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr I skogen er det nå kommet svært mye snø de siste dagene, anslår ca 50 cm. Merkbart at det har blåst mye i det siste, fordi med en gang man nærmer seg tregrensa er det vindpåvirka, vesentlig mindre løssnø og mer skareaktig snøoverflate (var aldri helt over tregrensa i dag). Ett spesielt utsatt sted var det en fuktig skare (antageligvis fra mye vind og regn på torsdag) på ca 400 moh. Antar at dette finnes opp til mildværsgrensa på torsdag. Med kaldvær fremover kan det gi groforhold for kant.

ObsID: 175282

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

12.01.2019 kl. 10:55

8 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Ferske skred

ObsID: 175237

Lyngen / Radar Holmbuktura

Snø

11.01.2019 kl. 13:45

18 moh

torehum@svv (*****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 2 Av:  Notater Opphavsrett: 
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 2 Av:  Notater Opphavsrett: 

Notater

Bilde av bruddkant fra samme hendelse som registrert i regObs 175183 regObs 175183

ObsID: 175545

Lyngen / TROMSØ

Snø

11.01.2019 kl. 13:44

9 moh

Hallvard@SVV (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Hallvard@SVV

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

11. jan 13:44 (+01:00) Vått flakskred 3 - Store Naturlig utløst V-vendt Holmbuktura Snøskred i holmbuktura i dag kl 1344. Skredtunga er våt, men støvsky sees på videoopptaket fra kameraet. Antar det har gått tørt og utviklet seg til vått mot bunn, sannsynligvis fordi deler av snødekket lavt nede er vått. Vanskelig å anslå str. Men 3 eller 4. Vegen ble stengt umiddelbart etterpå, ingen biler ble observert på videoen mens skredet gikk.

ObsID: 175183

Lyngen / LYNGEN

Snø

11.01.2019 kl. 12:20

425 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Over tregrense

Stort snøfall Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse:

Skredfarevurdering

3 Betydelig Ca 20 cm litt kram snø i skogen fra igår. Over tregrense er snøen nesten helt tørr, 4 f+ og fraktet til leformasjoner, ellers avblåst fjell/skare. Ble observert et litet naturlig skred. Ferre enn forventet. Heller ingen drønn som tyder på svake lag her. Heng utsatt for stor tilleggsbelasting (skuter) viser god stabilitet men pålagring skjer hele tiden. Det er ventet 30 mm nedbørd med vind fra NV. Så det er sannsynlig med fler naturlige skred middels til stor, altså FG 3 lørdag. Forventer at fokksnøen stabiliserer seg pga gynnsam temperatur og mulig FG 2 søndag eller i starten på neste uke. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Moderat snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Vindpakket myk Tørr Dyner av bundet snø over og i tregrense. Ellers avblåst fjell eller avblåst skare fra gårsdagens mildvær.

Vær

Snø 0 °C 10 m/s fra N ↓ 100% skyer

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små NØ, Ø, SØ, S over 1000 moh Natulig aktivitet i renner under snøfall.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Naturlig utløst Mulig 3 - Store Mange bratte heng NØ, Ø, SØ, S over 300 moh

ObsID: 175123

Lyngen / TROMSØ

Snø

11.01.2019 kl. 11:57

401 moh

torben@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Mye snø i skogen. 50-60cm med sjiktoverganger i snødekket. fra ca 200-250MOH

Tester

Gjorde noen blokktester og håndtester. I skogen relativt stabil, selv til det gml snødekket. I skoggrensen er snødekket påvirket av vinden i forskjellige hastigheter, og det løsner lettere i sjiktoverganger i de øverste 40-50cm. Men også her sitter den "nye" snøen relativt godt til det gml snødekket.

Faretegn

Ferske sprekker i skoggrensen og opp begynner nå snødekket å sprekke opp rundt skiene enkelte plasser

Stort snøfall mye snø i skogen 50-60cm som er kommet de siste døgn

Skredfarevurdering

3 Betydelig var i dag bare i skogen , tenker at det der er en faregrad 2, men da snødekket har relativt stabilt (det nye), og at bindingene til det gml snødekket er gode. men i høyden/ over skoggrensa er snødekket mere ustabilt med sjiktoverganger i det øverste 40-50cm. her er snøen begyt å lett flake seg, og tegn på instabilitet er absolut til stede. mye snø som er tilgjengelig for transport, og det blåser og er meldt mere vind. dette vil nok også påvirke snødekket i skogen. så vær obs der også. se etter oppsprekking, og pass på der snødekket har flaket seg, i leheng , juv, elvedaler mm. Varslet faregrad er riktig varlet har fått med seg det vesentlige, og anbefales sterkt å følge .

Snødekke

Lett snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Fuktig fuktig opp til ca 250-300moh , etter dette tørr. Men det gaml snødekket er fuktig/våt. Det er også fra 250-300moh dannet en "lett" isskare på ca 2cm oppå det gml snødekket. under denne er det smelt/frys grovkornet snø. grevde ikke men regner med dette gjelder helt ned. I skogen er det "lett" til ubundet snø, men når du nærmer deg tregrensen har vinden begynt å flake snødekket. fra fist til 4/F på enkelte isolerte plasser. I høyden er det mye transport av snø nå. Dagens tur var litt i le for vinden, men kunne se over dalen at vinden tok kraftig i høyden.

Vær

Sludd 1 °C 4 m/s fra V → 100% skyer observasjon ved parkering

Skredaktivitet

11. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø over 300 moh

ObsID: 175097
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.