Snøskredvarsel for Jotunheimen lørdag 14.12.2019

2
Moderat
Publisert:

Det finnes svake lag i snødekket som kan trigges av en skiløper eller skuter der snødekket er tynt. Fokksnø i høyden kan også gi skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø ved bakken

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nysnø og tilgjengelig tørr snø i kombinasjon med vind gir ferske fokksnøflak i lesider. Nær skogrensen finnes det mest tørr snø tilgjengelig for vinden, så her vil det være størst utbredelse på ferske fokksnøflak. Der snødekket er tynt/mykt kan det være mulig å påvirke vedvarende svake lag ved bakken. Der det er mye snø, kan skredene bli store.
Den siste tiden har det kommet nysnø med mye vind fra S-V. Over ca 1000 moh er snøen vindpåvirket og ujevnt fordelt. Det er tilnærmet avblåst på rygger og topper, men i leområder ligger det fokksnø med varierende vindpåvirkning og hardhet. I skogen ligger det løs snø.
Det finnes et vedvarende svakt lag av kantkorn ved bakken i de fleste himmelretninger. Det kan være mulig å påvirke dette der snødekket er tynt/mykt, men utbredelsen virker å være begrenset.
Onsdag ble det meldt om et lite naturlig utløst skred ved Tyin i Ø fjellside som delvis gikk over riksveien.
De siste dagene har det blitt observert flere drønn i den ferske fokksnøen, noen med stor spredning.
1 - 4 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-13 °C til -8 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 6 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst.
-12 °C til -7 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 300 moh natt til lørdag.
Skyet.
Mest nedbør i øst.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Jotunheimen / Skjåk

Snø

14.12.2019 kl. 14:08

993 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Snøprofil dybde 140 cm. P og 1F fast fokksnø øverst, så et F fast lag delvis omdannet nysnø, 25 cm fra overflaten. 90 cm fra overflaten er det et 4 cm tjukt kantkornlag. 10 cm under det er det et skarelag. Ca 10 cm begerkrystall i botn.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Kantkornlaget
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Albert Kommentar:  ECTX. Ved ytterligere belastning ble set brudd i laussnølaget og så i kantkornlaget. Sterke bindinger.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, NV over 900 moh

Tester

ECTX God Kantkornlaget var her djupt i snødekket

Snøprofil

ObsID: 202061

Jotunheimen / Skjåk

Snø

14.12.2019 kl. 12:35

1135 moh

Albert (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Variabel vindpåvirket snøoverflate med kantkornlag djupere i snøen.

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet

ObsID: 202044

Jotunheimen / Skjåk

Snø

14.12.2019 kl. 10:57

788 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Viser setning i snødekket.

Vær

-6 °C 0 m/s 95% skyer

Snødekke

70 cm totalt 0 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Noe vindpåvirket laussnø. Snødekket har satt seg noe suden siste snøfall

ObsID: 202028

Jotunheimen / Vang

Snø

14.12.2019 kl. 09:12

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk 9 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

ObsID: 201998

Jotunheimen / Vang

Snø

13.12.2019 kl. 08:40

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Snødekke

65 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr

ObsID: 201867

Jotunheimen / Vang

Snø

12.12.2019 kl. 13:44

1158 moh

paul@wyssen (****)

Skredaktivitet

12. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Har ikke sett skredaktivitet i langs vestsiden av Tyin i dag med webkamera i dag.

ObsID: 201834

Jotunheimen / Lom

Snø

12.12.2019 kl. 11:15

1679 moh

Ørjan (****)

Ulykke/hendelse

Snø Fekk tilsendt denne linken

Skredhendelse

12. des 10:15 (+01:00) Skredet startet på 1682 moh og sluttet på 1682 moh 200 cm høy bruddkant Fekk informasjon om reinsflokk og gjætere som løyste ut skred tidligare i dag. Sjå vedlagt sak: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=931080867286080&id=100011525254693&sfnsn=mo

ObsID: 201857

Jotunheimen / Vang

Snø

12.12.2019 kl. 08:35

896 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Snødekke

68 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

ObsID: 201730

Jotunheimen / Vang

Snø

11.12.2019 kl. 14:49

1090 moh

paul@wyssen (****)

Ulykke/hendelse

Brøytesjåfør spesifiserte ikke om trafikk ble hindret eller ikke. Han gav ikke uttrykk for at det var problematisk å brøyte vekk massene. Snø Vei

Skredhendelse

9. des 14:50 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst NØ-vendt Skredet startet på 1090 moh og sluttet på 1087 moh Ble fortalt om skredet av brøytesjåfør. Løsnet innunder støtteforbygning og gikk ut på halve veien. Var greit å brøyte vekk igjen etterpå.

ObsID: 201672

Jotunheimen / Vang

Snø

11.12.2019 kl. 13:00

1306 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Wyssen Kommentar:  Grov til bakken (synlig til venstre i bildet) der hvor jeg fikk skytende sprekk.

Snøprofil

5 cm 4F RGwp 0 mm/0 mm, 15 cm F PP 0 mm/0 mm, 40 cm 4F/P RG 0 mm/0 mm, 25 cm F DH 0 mm/0 mm Omtrentlige dybdemålinger, undersøkte ikke med lupe og krystallkort. Profil representativ for leheng som pålagres onsdag hvor topplaget slipper lett. I mange leheng er nok RG fokksnø enda tykkere.

ObsID: 201653

Jotunheimen / Vang

Snø

11.12.2019 kl. 10:22

1256 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  paul@wyssen Kommentar:  Terrengtype: liten flate hvor jeg fikk drønn fra belastning av én skiløper.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Wyssen Kommentar:  Ferske sprekker (10 cm dyp) i SØ-vendt slukt (altså pålagring i NØ). Sprekklengde 5 - 8 m ca.
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Wyssen Kommentar:  Skytende sprekk i fersk innblåst snø (10 cm dyp) i bratt NØ-vendt leheng.
Bilde Av Faretegn
Bilde 5 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Wyssen Kommentar:  Tatt i retning NØ (Eidsbugarden i det fjerne). Fersk vindtransportert snø bakfra og pålagres i henget nedenfor skredtårnet.
Bilde Av Faretegn
Bilde 6 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Wyssen Kommentar:  Bruddybde i fersk innblåst fokksnø markert i snøen. Sprekk sees til venstre i bildet.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Virker å pålagres mer i brå enn slake overganger. Tror utbredelsen er begrenset (noen bratte heng).

Ferske sprekker Skytende sprekker i helt fersk innblåst snø (ca 5 - 10 cm dyp). I Ø-vendte heng langs Tyin er utbredelsen av disse "spesifikk", som i litt brattere leheng og forsenkninger og slukter. I nærheten av rundere formasjoner virker den sterke vinden å begrense mengden pålagret snø til en viss grad.

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Flere drønn på strekningen fra veien og opp hit, men kun på flater med et jevnt flak. Flak av eldre fokksnø i SØ og NØ heng på veien virker å være tykkere og mer bærende.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 1 - Små over 1100 moh Problemet er KUN lett å løse ut der problemet er aktivt og snødekket tynt nok. Ellers er det vanskelig. DH ved bakken er svært utbredt, men virker bare å være aktivt få plasser, kanskje særlig på flater med litt tynnere snødekke.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Svært lett å løse ut 1 - Små over 900 moh S kuling og liten storm mandag kveld har stort sett banka Ø-vendte heng skikkelig, slik at det stort sett SV frisk bris med litt nedbør tirsdag formiddagn som skaper skredproblemet. Tror det hovedsaklig finnes i tydelig leheng og bratte slukter - altså "noen bratte heng".

Notater

Terrengtype på stedet: søkk på flate som har fått begrenset pålagring. Pålagrede pølser og lommer i leheng i området virker å ha blitt pålagret mer og være bærende.

Tester

ECTP7@53cmQ1 Dårlig DH i bånn

ECTP16@53cmQ2 Går på DH i bånn

LBT@53cmQ2 Ved isolering

Snøprofil

1 cm F PP 1 mm D, 5 cm 1F RG 1 mm D, 3 cm F+ DF 1 mm D, 26 cm P RGxf 0 mm D, 0,5 cm I IF D, 10 cm 4F+ FC 1 mm D, 10 cm F DH 3 mm D -9,5 °C @ 0 cm, -4,9 °C @ 10 cm, -4,8 °C @ 20 cm, -3,9 °C @ 30 cm, -2,8 °C @ 40 cm, -1,8 °C @ 50 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Blokk går kun på DH og i bånn ved LBT, og deler seg IKKE opp andre steder ved harde slag ellers.

ObsID: 201621

Jotunheimen / Vang

Snø

11.12.2019 kl. 09:45

1151 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  paul@wyssen Kommentar:  Mot SV, skredtårn ved mellvike.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  paul@wyssen Kommentar:  Mot NV og NØ-vendt heng som vender mot mellvikbekken
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  paul@wyssen Kommentar:  Mot SØ, tyinstølen i forgrunnen

Vær

Snø -2 °C 4 m/s fra S ↑ 90% skyer Litt kastete vind, opp i kanskje 7. S langs fjellsiden, sikkert annerledes lenger opp.

Snødekke

Lett snøfokk 7 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Generelt avblåst etter S kuling og SV frisk bris i natt, også i rene Ø-vendte heng. Den aller nyeste snøen (1t gammel) slipper lett mens vindtransportert snø fra i natt viser ingen tegn til brudd enda.

ObsID: 201591

Jotunheimen / Vang

Snø

11.12.2019 kl. 09:34

1223 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Løsnet også helt i bunn da vi isolerte hele søyla. Lett bel.
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Ectn11@30
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ferske sprekker Skytende sprekker i fersk fokksnø. Bryter lett og glatt i løssnølag under.

Fersk vindtransportert snø Økende vind fra SV utover formiddagen.

Vær

Snø -3 °C 10 m/s fra SV ↗ 90% skyer Snø i dag tidlig, oppklarende utover dagen , men noe økende vindstyrke.

Skredfarevurdering

2 Moderat Fremdeles lite snø i terrenget over skoggrensa gjør at flakstørrelsen begrenses. Fokksnøen som utgjør hovedskredproblemet er lett å gjennkjenne i terrenget og begrenses til leområdene hvor vinden pålagrer snø. Den ferske fokksnøen eer lett å løse ut, men skredene vil hovedsaklig begrenses av snømengden og sammenbindingen i flakene. Den ferske fokksnøen vil binde seg raskt pga relativt gunstig temperatur. Fg. 2 vil være representativt da det vil være lett å løsne skred av str. 1 i områder hvor fersk fokksnø ligger. Kantkorn i bunn kan også påvirkes hvis belastningen blir tilstrekkelig. Det skal fortsette å blåse fra SV, men snø tilgjengelig for transport vil minke. Utover kantkorn i bunn av snødekket er det ingen svakere lag som trenger lang tid på å binde seg. FG vil være synkende men trolig holde seg på 2 så lenge vinden står på. Varslet faregrad er riktig Stemmer bra. Her er det stort sett kantkorn mot bakken og ikke over noe skarelag, selv om det er stedvis skare nede ved bakken her og der, med kant over.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, NV over 900 moh Kantkorn nede mot bakken finnes i alle himmelretninger, men det er få plasser hvor evt. flak kan bli store nok til skred av en hvis størrelse. Flakene begynner også å bli hardere så plassene en kan påvirke kantkornet vil også være begrenset.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, NV over 1000 moh Små, myke flak fersk innblåst fokksnø løsner svært lett på kuler og leheng hovedsaklig uten understøtte. Myke flak, men likevel ganske god forplantningsevne.

Snødekke

Moderat snøfokk Vindpakket myk Tørr Mye av nysnøen som er kommet siste uka har blåst vekk fra over tregrensa og det er generelt lite snø i høyfjellet med mye stein og terreng som stikker opp. Bekkedaler og områder godt i le har begynt å fylles, så det er stedvis ok skiføre. Noe nysnø i natt og snøbyger i dag tidlig førte til moderat snøfokk og pålagring av myke flak mot NØ. Det er ikke observert rim hverken nede i snødekket eller på overflaten på lenge. Kantkorn i bunn av snødekket gir fremdeles drønn i flatere partier og er trolig i alle himmelretninger, men økende snømengde og hardhet på overliggende snø gjør det vanskelig å påvirke.

Tester

ECTN11@30cmQ3 Middels I løsere snølag under fokksnø. Samme søyle som ECTP4.

ECTP4@12cmQ3 Dårlig På nysnølag under fokksnø. Isolerte IKKE søyla helt ned til bakken da det er løst lag kant nede mot bunnen av søylen og blokka ville trolig løsnet lett her.. Etter ECTN11 i samme søyle sagde jeg gjennom skare og helt til bunn. Da kollapset hele søylen på tørr kant over fuktig kant og skare i bunn etter tre slag.

LBT@41cmQ3 Middels belastning

LBT@13cmQ3 Lett belastning

Skredaktivitet

11. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

5 cm F PP 2 mm/0 mm D, 5 cm 1F-P RGwp 1 mm/0 mm D, 3 cm 4F DF 2 mm/0 mm D, 8 cm 1F RGwp 1 mm/0 mm D, 25 cm 4F DF 2 mm/0 mm D, 43 cm P- RGlr 1 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 17 cm 1F RGxf 1 mm/0 mm D, 15 cm F+ FC 3 mm/0 mm D, 1 cm P MFcr 0 mm/0 mm M, 5 cm 1F FCxr 3 mm/0 mm M -4,3 °C @ 0 cm, -4,1 °C @ 10 cm, -4,4 °C @ 20 cm, -5 °C @ 30 cm, -5 °C @ 40 cm, -4,6 °C @ 50 cm, -4,1 °C @ 60 cm, -3,1 °C @ 70 cm, -2,2 °C @ 80 cm, -1,6 °C @ 90 cm, -1,2 °C @ 100 cm, -0,5 °C @ 110 cm 4 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 201622

Jotunheimen / Vang

Snø

11.12.2019 kl. 08:23

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Snødekke

71 cm totalt 5 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 201571

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org