Snøskredvarsel for Jotunheimen mandag 27.05.2019

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold. Vær varsom i utløpsområder der det finnes synlig vann i snøoverflaten.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.
Illustrasjon av ferdselsråd Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Følg med når snøoverflaten blir våt. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er lite snø igjen i regionen og brorparten av det gjenværende snødekket tåler både regn og varme godt. Det er for det meste smelteomvandlet uten lagdeling, men enkelte steder kan opphopning av vann i snødekket føre til våte flakskred. Hold avstand til områder med synlig vann i snøoverflaten og drenerende terreng. Små våte løssnøskred kan løsne i enkelte bratte fjellsider, men sannsynligheten er relativt liten og utbredelsen av skredproblemet er begrenset. Over ca. 1800 moh finnes fremdeles lagdeling i snøen.
Det er generelt lite snø i igjen i regionen med mest snø i øst- og nordvendt terreng, i nordvestlige deler av regionen. Det gamle snødekket er i stor grad preget av varme og regn. Snødekket består generelt av smelteomvandlete kornformer og drenerer smeltevann godt, men i skyggevendte områder over ca 1800 moh kan det finnes finkornet snø under overflaten, samt lagdeling og skarelag som kan samle opp vann.
Natt til søndag 26.05 ble det målt -6 grader på Juvasshøe, 1894 moh.
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest.
-6 °C til -1 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Nedbør først på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-7 °C til -1 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Jotunheimen / Årdal

Snø

27.05.2019 kl. 09:17

1688 moh

Sigbjørn (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Sigbjørn

Notater

3-4cm tør snø. Vind frå nordvest

ObsID: 195731

Jotunheimen / Årdal

Snø

27.05.2019 kl. 09:17

1688 moh

Sigbjørn (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Sigbjørn

Notater

3-4cm tør snø. Vind frå nordvest

ObsID: 195732

Jotunheimen / Årdal

Snø

27.05.2019 kl. 09:17

1688 moh

Sigbjørn (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Sigbjørn

Notater

3-4cm tør snø. Vind frå nordvest

ObsID: 195733

Jotunheimen / Årdal

Snø

27.05.2019 kl. 09:17

1688 moh

Sigbjørn (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Sigbjørn

Notater

3-4cm tør snø. Vind frå nordvest

ObsID: 195734

Jotunheimen / Lom

Snø

25.05.2019 kl. 10:42

1510 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Bratte sider har renska seg og antydning til overvatn på Høgvagltjønn
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 4 Av:  Notater Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Leirvatnet og Tverrbottindane
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 4 Av:  Notater Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Lite sørpeskred
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Snømengde sør for Høgvagltindane

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst Lite sannsynlig 1 - Små Få bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Naturlig utløst Lite sannsynlig 2 - Middels Få bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 2100 moh Lite trolig, men er usikker på evt lagdeling på svært bratte brepartier i høgden. Dei fleste svapartiser ut til å ha renska seg her. Også usikker på skyggepartier høgt til fjells som enda ikkje har fått høge temperaturar.

Snødekke

75 cm totalt Snøgrense på 1300 moh Våt løssnø Våt

Vær

Ikke nattefrost i denne høgden

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Skredfarevurdering

1 Liten Ingen nye skred i dette området siden torsdag. Heller ikke ferske skred lenger sørover fra her. De innmeldte skredproblemene vil ventelig kun gjelde i isolerte områder, i svært bratt terreng, og evt vøgt tkl fjells i bratte brepartier. Opptining av overflaten utover formiddagen, og økning i overflatevann på Leirvatnet og langs dreneringskanaler. Somnå, og videre nedsmelting. Det er ventet rt par cm nysnø her i natt, men det smelter nok fort.

Notater

Skredaktivitet

25. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 195621

Jotunheimen / Lom

Snø

25.05.2019 kl. 09:48

1237 moh

Albert (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Vær og snø innover Tverrbytne mot Storebjørn

Vær

ObsID: 195620

Jotunheimen / Luster

Snø

24.05.2019 kl. 10:32

1015 moh

Sander@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  Bilde frå Oskarshaug mot Fortun, bilde mot SV. 1100moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  Dyrhaugsryggen sett frå Turtagrø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  Skagadalen. Ser allerede blåis på breen i Skagadalen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  Lauvnostind til høgre, Dyrhaug og Dyrhaugsryggen i midten.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  V og NV sida av Dyrhaug
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  V og NV sida av Steindalsnosi

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små Ø, SØ, S, SV, V over 1500 moh Lite snø under 1500moh i S vendte heng

Snødekke

Ikke snøfokk Snøgrense på 1200 moh Våt løssnø Våt Snøgrense mellom 11-1200moh i nord sider, snøgrensa er høgre i sør sider. Snøflekkar lenger ned, men ikkje samanhengande før på 11-1200moh.

Vær

Ikke nedbør 8,2 °C 85% skyer 8,2 grader på 1100moh ved Oskarshaug. Varmt og regnbyger dei siste dagane, oppholdsvær no.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Minkar fort på snøen. Må stort sett bera skia eit stykke for å komma til samanhengande snø i Hurrungane no. Kulde vil stabilisere snødekket og ein kan anta at det vil verta vanskelegare å løysa ut våte laussnøskred. Varslet faregrad er riktig

Notater

Ikkje alltid at det eg skriv i observasjonen og bilda vert lagra når eg går tilbake til min observasjon. Må leggja inn på nytt. Har hatt dette problemet tidlegare også.

Skredaktivitet

24. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 195542

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org