Snøskredvarsel for Jotunheimen mandag 27.05.2019

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold. Vær varsom i utløpsområder der det finnes synlig vann i snøoverflaten.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.
Illustrasjon av ferdselsråd Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Følg med når snøoverflaten blir våt. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er lite snø igjen i regionen og brorparten av det gjenværende snødekket tåler både regn og varme godt. Det er for det meste smelteomvandlet uten lagdeling, men enkelte steder kan opphopning av vann i snødekket føre til våte flakskred. Hold avstand til områder med synlig vann i snøoverflaten og drenerende terreng. Små våte løssnøskred kan løsne i enkelte bratte fjellsider, men sannsynligheten er relativt liten og utbredelsen av skredproblemet er begrenset. Over ca. 1800 moh finnes fremdeles lagdeling i snøen.
Det er generelt lite snø i igjen i regionen med mest snø i øst- og nordvendt terreng, i nordvestlige deler av regionen. Det gamle snødekket er i stor grad preget av varme og regn. Snødekket består generelt av smelteomvandlete kornformer og drenerer smeltevann godt, men i skyggevendte områder over ca 1800 moh kan det finnes finkornet snø under overflaten, samt lagdeling og skarelag som kan samle opp vann.
Natt til søndag 26.05 ble det målt -6 grader på Juvasshøe, 1894 moh.
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest.
-6 °C til -1 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Nedbør først på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-7 °C til -1 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Jotunheimen / Årdal

Snø

27.05.2019 kl. 09:17

1688 moh

Sigbjørn (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Sigbjørn

Notater

3-4cm tør snø. Vind frå nordvest

ObsID: 195731

Jotunheimen / Årdal

Snø

27.05.2019 kl. 09:17

1688 moh

Sigbjørn (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Sigbjørn

Notater

3-4cm tør snø. Vind frå nordvest

ObsID: 195732

Jotunheimen / Årdal

Snø

27.05.2019 kl. 09:17

1688 moh

Sigbjørn (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Sigbjørn

Notater

3-4cm tør snø. Vind frå nordvest

ObsID: 195733

Jotunheimen / Årdal

Snø

27.05.2019 kl. 09:17

1688 moh

Sigbjørn (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Sigbjørn

Notater

3-4cm tør snø. Vind frå nordvest

ObsID: 195734

Jotunheimen / Lom

Snø

25.05.2019 kl. 10:42

1510 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Bratte sider har renska seg og antydning til overvatn på Høgvagltjønn
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 4 Av:  Notater Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Leirvatnet og Tverrbottindane
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 4 Av:  Notater Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Lite sørpeskred
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Snømengde sør for Høgvagltindane

Snødekke

75 cm totalt Snøgrense på 1300 moh Våt løssnø Våt

Vær

Ikke nattefrost i denne høgden

Skredfarevurdering

1 Liten Ingen nye skred i dette området siden torsdag. Heller ikke ferske skred lenger sørover fra her. De innmeldte skredproblemene vil ventelig kun gjelde i isolerte områder, i svært bratt terreng, og evt vøgt tkl fjells i bratte brepartier. Opptining av overflaten utover formiddagen, og økning i overflatevann på Leirvatnet og langs dreneringskanaler. Somnå, og videre nedsmelting. Det er ventet rt par cm nysnø her i natt, men det smelter nok fort.

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst Lite sannsynlig 1 - Små Få bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Naturlig utløst Lite sannsynlig 2 - Middels Få bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 2100 moh Lite trolig, men er usikker på evt lagdeling på svært bratte brepartier i høgden. Dei fleste svapartiser ut til å ha renska seg her. Også usikker på skyggepartier høgt til fjells som enda ikkje har fått høge temperaturar.

Skredaktivitet

25. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

Notater

ObsID: 195621

Jotunheimen / Lom

Snø

25.05.2019 kl. 09:48

1237 moh

Albert (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Vær og snø innover Tverrbytne mot Storebjørn

Vær

ObsID: 195620

Jotunheimen / Luster

Snø

24.05.2019 kl. 10:32

1015 moh

Sander@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  Bilde frå Oskarshaug mot Fortun, bilde mot SV. 1100moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  Dyrhaugsryggen sett frå Turtagrø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  Skagadalen. Ser allerede blåis på breen i Skagadalen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  Lauvnostind til høgre, Dyrhaug og Dyrhaugsryggen i midten.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  V og NV sida av Dyrhaug
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  V og NV sida av Steindalsnosi

Snødekke

Ikke snøfokk Snøgrense på 1200 moh Våt løssnø Våt Snøgrense mellom 11-1200moh i nord sider, snøgrensa er høgre i sør sider. Snøflekkar lenger ned, men ikkje samanhengande før på 11-1200moh.

Vær

Ikke nedbør 8,2 °C 85% skyer 8,2 grader på 1100moh ved Oskarshaug. Varmt og regnbyger dei siste dagane, oppholdsvær no.

Skredfarevurdering

1 Liten Minkar fort på snøen. Må stort sett bera skia eit stykke for å komma til samanhengande snø i Hurrungane no. Kulde vil stabilisere snødekket og ein kan anta at det vil verta vanskelegare å løysa ut våte laussnøskred. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små Ø, SØ, S, SV, V over 1500 moh Lite snø under 1500moh i S vendte heng

Skredaktivitet

24. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

Notater

Ikkje alltid at det eg skriv i observasjonen og bilda vert lagra når eg går tilbake til min observasjon. Må leggja inn på nytt. Har hatt dette problemet tidlegare også.

ObsID: 195542

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org