Snøskredvarsel for Helgeland torsdag 25.02.2021

4
Stor
Publisert:

Temperaturstigning og regn gjør at naturlige skred ventes å gå på vedvarende svake lag i snødekket. Unngå skredterreng.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd For beredskap : Snøskredene kan bli store og nå ned til skredutsatte veier og bebyggelse. For friluftsliv : Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred.

Våt snø (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Mange bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Varselet er i hovedsak basert på værprognoser da det er en B-region og få observasjoner av snødekket. Torsdag fortsetter mildværet og det ventes fremdeles mye regn høyt til fjells. Det har tidligere vært lite snø i regionen og langvarig kulde, det er derfor sannsynlig at det finnes svakt lag av kantkorn i snødekket, slik som situasjonen er i naboregionen Svartisen. Det ventes mange naturlig utløste flakskred i forbindelse med første gjennomfuktig av snødekket og svekkelse av vedvarende svake lag. Det vil også kunne gå våte løssnøskred i bratte heng. På de høyeste fjelltoppene vil det legges opp ustabile fokksnøflak i leområder, og i de områdene som får mest snø kan det gå naturlig utløste tørre flakskred.
25 mm i døgnet, opp mot 50 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørøst., endring til liten kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-4 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
32 mm i døgnet, opp mot 65 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørvest.
-3 °C til 1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh natt til torsdag.
Skyet.
Periodevis stiv kuling. Litt lavere temperatur utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Helgeland / D1801(NFK11) Helgelandskysten 2018-2023

Snø

25.02.2021 kl. 09:27

66 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

25. feb 09:30 (+01:00) - 24. feb 09:30 (+01:00) Sørpeskred 1 - Små. Naturlig utløst SØ. Mellom 500 moh og 400 moh Gjelder Fv76 Rafossen - Barstad,

ObsID: 257768

Helgeland / D1801(NFK11) Helgelandskysten 2018-2023

Snø

25.02.2021 kl. 09:27

29 moh

drift@svv (**)

Vær

Regn 4 °C Rafossen (500moh) kl 09:27 0 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

ObsID: 257769

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org