Snøskredvarsel for Heiane lørdag 20.02.2021

4
Stor
Publisert:

Omfattende ustabile forhold. Naturlig utløste skred forventes. Hold avstand fra utløsnings- og utløpsområder for snøskred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd For beredskap : Snøskredene kan bli store og nå ned til skredutsatte veier og bebyggelse. For friluftsliv : Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Mange bratte heng
Sannsynlig

Våt snø (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Omfattende ustabile forhold! Temperaturstigning og kraftig nedbør på et veldig svakt snødekke vil kunne gi store naturlig utløste skred mange steder. Temperaturstigning kan binde flak og gi flakskred også i skogen. Regn vil svekke snødekket i lavereliggende områder og gi våte skred. Unngå alt skredterreng!
Vinden har lagt opp myke fokksnøflak i leområder over tregrensen. Det siste døgnet også noe hardere flak i vest- til nordvendte hellinger. Rim og kantkorn som tidligere lå i overflaten er nå dekket av enten fokksnø eller nysnø. Østlige deler av regionen har generelt både mer og løsere snø enn i vest, hvor hardere flak virker å være dominerende. I bratte solsider har det dannet seg solskare i finværet i forrige uke.
Det ligger stedvis rim og kantkorn under den siste fokksnøen. Det er også kantkorn over et skarelag dypere i snødekket, men dette er vanskelig å påvirke.
Det meldes om et middels stort flakskred over vei i Bjerkreim onsdag, og noen middels store, tørre flakskred i Gjesdal.
Fra tirsdag kveld har det blåst øst/sørøst kuling i fjellet og det meldes om god vindtransport av snø og bygging av skavler etter at snøfallet har tiltatt første del av torsdag.
6 - 8 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til bris fra sørvest om formiddagen.
-4 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Sørøst stedvis stiv kuling tidlig natt til fredsag. Vinden øker igjen til sørøst frisk bris til liten kuling om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
15 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sør.
-2 °C til 3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1400 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Sørlig liten til stiv kuling utsatte steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Heiane / GJESDAL

Snø

20.02.2021 kl. 17:05

595 moh

Fridtjof@rrk_skredgruppe (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Fridtjof@rrk_skredgruppe
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Fridtjof@rrk_skredgruppe

Skredhendelse

20. feb 17:05 (+01:00) Vått løssnøskred 3 - Store Naturlig utløst NV-vendt Skredet startet på 896 moh og sluttet på 565 moh Brattheng Veltebekk

Notater

Skred er filmet i over 2 minutter fra Stavanger Røde Kors hytten i Hunnedalen https://www.facebook.com/stig.tangeras/videos/10159379735501757

Skredaktivitet

20. feb. I løpet av dagen (+01:00) Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst

ObsID: 256855

Heiane / GJESDAL

Snø

20.02.2021 kl. 13:12

627 moh

GunvorV (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  GunvorV
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  GunvorV

Vær

Regn

Skredhendelse

20. feb 13:12 (+01:00) 1 - Små Naturlig utløst NV-vendt 10 m bred bruddkant Brattheng

Ulykke/hendelse

Gikk på sør siden av elven Snø

ObsID: 256798

Heiane / BJERKREIM

Snø

19.02.2021 kl. 15:40

576 moh

Thomas Hetland (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Thomas Hetland
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Thomas Hetland
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Thomas Hetland

Vær

Yr 2 °C 8 m/s fra SØ ↖ 100% skyer

Skredhendelse

19. feb 15:44 (+01:00) Vått løssnøskred 1 - Små Naturlig utløst Skredet startet på 565 moh og sluttet på 553 moh 30 cm høy og 8 m bred bruddkant Brattheng Vått løsnøskred. Muligens startet med skavlbrudd. Mye små skred på fjelet

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting

Snødekke

60 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 400 moh. Snøgrense på 400 moh Våt løssnø Snøen som lå ned til havet har stort settsmeltet bort

ObsID: 256711

Heiane / Bjørnestad

Snø

19.02.2021 kl. 15:00

364 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

19. feb 15:00 (+01:00) Snø på FV42 løsnet fra fjell/dalside 5-20m. Anslått skredvolum på veg: <10m^3.Blokkert veglengde: Kun i grøft.

Ulykke/hendelse

Snø Kun materielle skader Vei

ObsID: 258015

Heiane / Sirdal

Snø

19.02.2021 kl. 13:51

714 moh

Agnes@rogfk (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 9 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Agnes@rogfk Kommentar:  Tveitabrekka. Det har gått et flakskred og nå begynner det å gå flere våte løssnøskred (snøballer)
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 9 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Agnes@rogfk Kommentar:  En del av bruddkanten på et str3 skred som har gått i vestvendt heng av renna. Bruddkanten var minst 100 m lang.
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 9 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Agnes@rogfk Kommentar:  Rullende snøballer og skavler over leheng
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Agnes@rogfk Kommentar:  Sett mot Tverråknuden
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 9 Av:  Tester Opphavsrett:  Agnes@rogfk
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Agnes@rogfk
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Agnes@rogfk
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Agnes@rogfk
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Agnes@rogfk Kommentar:  Sett fra Lortabu mot nord

Skredfarevurdering

3 Betydelig Flere skredproblemer i dag men vedvarende svakt lag av kantkorn er mest skummel. Laget responderer lett, og det vil nok være størst fare for å løse ut skred i nærheten av rygger der fokksnøen er noe tynnere og fortsatt myk. Altså rundt tregrensa og litt over. Der jeg observerte i dag holder kantkornsnøen på å bli avrunda og vil bli smelteomvandla med temperaturstigningen og regn. Kortvarig vil den meldte nedbøren (regn og sludd) øke skredfaren i løpet av natta og lørdagen. Varslet faregrad er riktig Tror at det fortsatt vil være fg3 i morgen da det rett og slett ikke er nok snø i terrenget til å gi skredstr4. Dette gjelder Hunnedalen der jeg har observert.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh Dette vil bli et mer dominerende skredproblem når det begynner å regne på ubunden snø.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV over 600 moh Fikk tydelig lagdeling i fokksnøen med spadetest, men responderte ikke med ect og er heller ikke det som gir drønn. Kan være et mer fremtredende problem i høyere områder enn der jeg var.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh Dette vil bli våte flakskred på lørdag

Faretegn

Rask temperaturstigning Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Temperaturen er merkbar stigende og ser at det har gått flere små løssnøskred i løpet av dagen.

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det har bygget seg opp skavler, spesielt over leheng vendt mot vest og nordvest, der det også ligger mest fokksnø.

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Flere ganger store drønn på denne korte turen og i forholdsvis slakt terreng. Spesielt der det ligger mer bundne fokksnøflak.

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: I løpet av natta har det gått flere flakskred i området. Noen våte flakskred/løssnøskred mer mot vest, men opp i høyden og lenger øst har det gått tørrere flakskred. Ser både str2 og 3. I dag går det også våte løssnøskred.

Vær

Ikke nedbør 2 °C 5 m/s 100% skyer Har vært tåke først og deretter veldig flatt lys, det var umulig å se konturer. Nå letter det og sikten blir bedre.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 300 moh. Snøgrense på 300 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Våt løssnø Fuktig Mye fuktig løssnø i lavere områder, men litt opp i høyden blir det fort vindpakket myk. Har ikke vært høyere enn 720 moh på denne turen, men antar at det blir mer og mer vindpakket hard opp i høyden. Det har lagt seg mest snø i vest og nordvestlig sektor, men det har kommet en del snø i alle himmelretninger.

Notater

Flatt lys og til tider dårlig sikt på turen, derfor ikke kommet høyere enn observasjonspunktet.

Tester

ECTP18@48cmQ1 Dårlig Med LBT testen kom dette flaket allerede etter to lette slag. God bruddforplantning.

Skredaktivitet

19. feb. I løpet av dagen (+01:00) Våte løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Skredstørrelse er foreløpig 1-2 men disse skredene vil nok bli større med nedbøren som er meldt.

19. feb. 12-18 (+01:00) Tørre flakskred Flere (6-10). 3 - Store. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Over 500 moh Det har gått flakskred i alle himmelretninger, men løsneområdet er som regel i le for en rygg slik at det er områder der det har samlet seg kompaktere fokksnø

Snøprofil

4 cm F DF 2 mm M, 15 cm 4F DF 2 mm M, 15 cm 4F DF 1 mm D, 14 cm 1F RG 1 mm D, 3 cm F FCxr 1 mm D, 44 cm 4F-1F FCxr 1 mm D, 20 cm P-K MFcr D 0 °C @ 0 cm, -1,5 °C @ 10 cm, -2,7 °C @ 20 cm, -3,7 °C @ 30 cm, -4,1 °C @ 40 cm, -4,2 °C @ 50 cm, -4,3 °C @ 60 cm, -4 °C @ 80 cm, -3,2 °C @ 100 cm 1 test knyttet til snøprofilen Gravd på et sted med litt for mye fokksnø. Var forsiktig på denne turen og gikk ikke lengre enn jeg måtte.

ObsID: 256595

Heiane / Sirdal

Snø

19.02.2021 kl. 12:04

728 moh

SimonL@svv (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Agnes@ROGFK Kommentar:  Bruddkant kan skimtes i toppen av henget.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Agnes@ROGFK
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Agnes@ROGFK

Skredhendelse

19. feb 12:04 (+01:00) V-vendt Skredet startet på 764 moh og sluttet på 728 moh

Notater

Fått oversendt bilder fra Agnes i Rogaland Fylkeskommune som er ute i området og graver nå..! Hun kommer med en observasjon ila. ettermiddagen. Dårlige bilder pga. flatt lys (har forsøkt å redigere bildene til det bedre).

ObsID: 256534

Heiane / Åseral

Snø

19.02.2021 kl. 11:37

828 moh

Nina@Obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nina@Obskorps Kommentar:  Fuktig løssnø og flakdanning under skiene
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nina@Obskorps Kommentar:  Skavler i vestvendt terreng
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nina@Obskorps Kommentar:  Mot øst, pga tåke dessverre ikke noen bedre bilder mulig.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nina@Obskorps Kommentar:  Mot nord
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nina@Obskorps Kommentar:  Mot vest (Vardehei)
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 6 av 10 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Nina@Obskorps Kommentar:  Skredet ble fjernuløst av løypemaskinen i ca 8.30 tida i dag. 50-60m bred
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 7 av 10 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Nina@Obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 8 av 10 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Nina@Obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 9 av 10 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Nina@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 10 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

3 Betydelig Dagens varsel treffer godt synes jeg. FG 3 er fornuftig, siden det finnes flere forskjellige skredproblemer nå og skredene kan trulig bli store der vinden har lagt fra seg mye snø de siste dagene. Jeg så ikke skred selv i dag, men det har lite å si om skredaktivitet, siden tåka var tjukk og nesten ikke sikt. Fikk tilsendt bilder av et skred av løypekjører. Regnvær helt til topps i morgen kan nok føre til økt fare for store naturlig utløste løssnøskred. Derfor er er det sikkert lurt å vurdere om Fg 4 er mer aktuelt i morgen. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh

Våte flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, S, SV, V, NV I mine tester gikk bruddene i et kantkornlag under skare. Kommer sikkert ann på hvor dypt i snødekket det laget ligger om det kan påvirkes. Der det påvirkes kan skred bli store.

Våte flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, SV, V, NV over 600 moh

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Vestvendt terreng

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mildvær med lett regn/yr i hvertfall opp til 900moh.

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Vind fra østlige retninger de siste dagene.

Vær

Yr -0,3 °C 3 m/s fra S ↑ 100% skyer

Skredhendelse

19. feb 08:30 (+01:00) Vått flakskred 2 - Middels Fjernutløst V-vendt Skredet startet på 783 moh og sluttet på 734 moh Fikk tilsendt bilder av løypekjører etter at han var tilbake fra turen. Ikke helt nøyaktig merka på kartet.

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 250 moh Våt løssnø Fuktig Været har nok vært litt roligere enn fryktet de siste dagene - både mindre nedbør og litt mindre vind. Tross alt en del vindtransport spesielt i vestvendt helninger. Snøoverflaten er fuktig etter at det begynte å regne (yr) på morgenen i dag. Mest fuktig løssnø, delvis vindpakket myk. Pga dårlig sikt og høy FG holdte jeg meg delvis i oppkjørte løyper i dag.

Tester

LBT@52cmQ2

LBT@31cmQ2 Brudd ved andre slag.

ECTN5@31cmQ2

Skredaktivitet

19. feb. I løpet av dagen (+01:00) Våte flakskred Ett (1). 2 - Middels. Lett å løse ut Noen bratte heng. N, S, SV, V, NV. Over 600 moh

Snøprofil

30 cm 4F/1F DF 0 mm/2 mm W, 1 cm I MFcr, 15 cm 4F/F FC/FCxr 1 mm/2 mm M Øvre del, 1 cm P MFcr, 20 cm 4F FC 2 mm/4 mm D-M, 20 cm P/K MF 3 mm/4 mm M, 4 cm 4F FC 1 mm/4 mm -0,1 °C @ 0 cm, -2,2 °C @ 10 cm, -2,6 °C @ 20 cm, -2,2 °C @ 30 cm, -1,8 °C @ 40 cm, -1,3 °C @ 50 cm, -1,1 °C @ 60 cm, -0,8 °C @ 70 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 256603

Heiane / Hunnedalen

Snø

19.02.2021 kl. 10:15

586 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

19. feb 10:15 (+01:00) Snø på FV45 løsnet fra fjell/dalside 5-20m. Anslått skredvolum på veg: <10m^3.Blokkert veglengde: Kun i grøft.

Ulykke/hendelse

Snø Kun materielle skader Vei

ObsID: 258012

Heiane / GJESDAL

Snø

19.02.2021 kl. 09:45

496 moh

Agnes@rogfk (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Agnes@rogfk
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Agnes@rogfk

Skredhendelse

18. feb 23:54 (+01:00) Vått løssnøskred 1 - Små Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 532 moh og sluttet på 489 moh Kodlungsmyra Det kom et lite skred på veien i løpet av natta. Her pleier det å drysse når det kommer mye og tung snø i kort tid.

ObsID: 256483

Heiane / GJESDAL

Snø

19.02.2021 kl. 09:39

364 moh

Agnes@rogfk (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Agnes@rogfk
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Agnes@rogfk Kommentar:  Bruddkanten er kanskje 20-30 cm høy
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Agnes@rogfk Kommentar:  Bruddkanten er synlig i bildet.

Skredhendelse

18. feb 21:20 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 400 moh og sluttet på 364 moh Skredet kom på vegen ved Øvstabø. Takket være et sauegjerde som hold igjen en del snø kom det ikke så mye på veien. Ca. 20 m bredt og 20 cm høyt i vegbanen.

ObsID: 256481

Heiane / GJESDAL

Snø

19.02.2021 kl. 08:16

391 moh

Agnes@rogfk (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Agnes@rogfk
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Agnes@rogfk
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Agnes@rogfk Kommentar:  Det andre skredet som gikk i veien.

Skredhendelse

18. feb 21:00 (+01:00) Vått flakskred 2 - Middels Naturlig utløst NØ-vendt Skredet startet på 432 moh og sluttet på 400 moh Urdalen. Et lite skred som gikk på kvelden i går. Ca. 10 m bredt og 0,5 m høyt i vegbanen. Det gikk også et lite skred 100 m mer mot Maudal.

ObsID: 256479

Heiane / Øvstebø

Snø

19.02.2021 kl. 00:00

309 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

19. feb 00:00 (+01:00) Snø på FV45 løsnet fra fjell/dalside 0-50m. Blokkert veglengde: 0-10m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 256485

Heiane / Maudal

Snø

19.02.2021 kl. 00:00

398 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

19. feb 00:00 (+01:00) Snø på FV4412 løsnet fra fjell/dalside 50-200m. Anslått skredvolum på veg: <100m^3.Blokkert veglengde: 0-10m.

ObsID: 256487

Heiane / Midstøl

Snø

18.02.2021 kl. 13:00

462 moh

Agnes@rogfk (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Agnes@rogfk Kommentar:  sett fra veien opp mot løsneområdet
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Agnes@rogfk Kommentar:  Bruddkanten er der snøen ligger på glatt svaberg
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Agnes@rogfk Kommentar:  Skredmassene på veien var 20 m bredt og ca. 20 cm høyt

Skredhendelse

18. feb 13:00 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst S-vendt Skredet startet på 516 moh og sluttet på 458 moh Svaberg skredpunkt Hunnedalen (Midstøl) Brøytebilsjåfør som meldte denne inn. Veien er åpen igjen. Ikke ofte at skred som går her kommer helt ned til veien da det er slakt terreng mellom løsneområdet og vei.

ObsID: 256378

Heiane / Hunnedalen

Snø

18.02.2021 kl. 10:00

664 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

18. feb 10:00 (+01:00) Snø på FV45 løsnet fra fjell/dalside 5-20m. Anslått skredvolum på veg: <10m^3.Blokkert veglengde: 10-50m.

Ulykke/hendelse

Snø Kun materielle skader Vei

ObsID: 258010

Heiane / Fv450 hp1

Snø

18.02.2021 kl. 00:00

460 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 5 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

18. feb 00:00 (+01:00) Snø på FV45 løsnet fra fjell/dalside 50-200m. Blokkert veglengde: 0-10m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 256461

Heiane / GJESDAL

Snø

17.02.2021 kl. 15:06

564 moh

Agnes@rogfk (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Agnes@rogfk Kommentar:  Kraftig snøfokk over tjernet etter bommen
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Agnes@rogfk Kommentar:  Sett mot øst
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Agnes@rogfk Kommentar:  Skyene beveger seg rask, fra sør til nord. Dette er sett mot øst.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Agnes@rogfk Kommentar:  Hallbrekkvæven, nordvendt side. Her har det gått noen mindre skred men disse kan være flere dager gamle
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Agnes@rogfk Kommentar:  Fjellsiden opp mot Storeknut, sørøstvendt
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Agnes@rogfk Kommentar:  Sørvendt
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 7 av 8 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Agnes@rogfk Kommentar:  Nordvestvendt fjellside bak rødekorshytta
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 8 av 8 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Agnes@rogfk Kommentar:  Par flakskred er synlige i nordvestvendt fjellside.

Skredfarevurdering

Har ikke fått tid til å grave i snøen. Kraftig vind og en del snø tilgjengelig for vindtransport. Fortsatt forholdsvis lite snø og mye terreng som stikker opp, slik at skredene nok ikke blir større enn str2 under 800 moh. I høyereliggende områder kan det sannsynligvis samle seg mer fokksnø de kommende dagene. Fg 3 virker fornuftig. Det er meldt en del nedbør i kombinasjon med kraftig vind fra øst, men vinden dreier seg til sørøst i morgen. Kommer som snø iallfall over 700 moh. Forventet fg3. Det kommer mer nedbør på lørdag men mildværsgrensa kryper da oppover, dette kan føre til våte flakskred og løssnøskred.

Vær

Ikke nedbør -2,5 °C 10 m/s fra Ø ← 60% skyer Skiftende, men tørt vær. Kraftig vind, spesielt i åpne deler av dalen og på fjelltoppene.

Snødekke

Moderat snøfokk Nysnøgrense på 200 moh Kun observert snødekket fra bil. Ser ut til å ha kommet en del nysnø i løpet av natta. Kanskje et par cm mot kysten, men her i dalen er det 5-10 cm. Snøen har kommet i kombinasjon med kraftig vind fra øst. Ganske avblåst snødekke i dalen da vinden har blåst gjennom dalen. Det har lagt seg en del fokksnø i leområder, da spesielt i nord-vest vendte sider.

Skredaktivitet

17. feb. 12-18 (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, SV, V, NV. Over 600 moh Vanskelig å bedømme hvor ferske skredene er, men noen skred i nordvestvendt fjellside i Øvstabødalen ser ut til å være døgnferske flakskred.

ObsID: 256144

Heiane / Sirdal

Snø

17.02.2021 kl. 13:36

790 moh

KimS@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  KimS@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  KimS@obskorps Kommentar:  Utsikt mot N fra Taumevatn TH
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  KimS@obskorps Kommentar:  V-vendt terreng
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  KimS@obskorps Kommentar:  ø-vendt terreng N for Taumevatn
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  KimS@obskorps Kommentar:  V-vendt terreng N for Taumevatn

Skredfarevurdering

3 Betydelig Problemet er nok størst i overgang tregrensen -høyfjellet. Her er det ok skisnø og mykere flak. Høyere er problemer i stor grad begrenset til vestvendt terreng Skiftende vindretning og mildere vær kan gjøre skredproblemet mer gjeldende for alle eksponeringer også på høyfjellet. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Lite snø i høyden utenom enkelte vestvendte sider.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Lite/Moderat med snø tilgjengelig for vindtransport

Vær

Ikke nedbør -8 °C 12 m/s fra Ø ← 40% skyer Vind veldig lokalt og i kast. Vekslende skydekke.

Snødekke

60 cm totalt Lett snøfokk 6 cm nysnø Nysnøgrense på 150 moh Vindpakket hard Tørr Mye bærende skare og sastrugi. Løs snø tilgjengelig for vindtransport under 700 m. Har sjekket raskt på ulike steder (høyde/hengretning) gjennom dagen. Alle steder har det vært tykt lag (10 cm+) F kantkorn under hardt skarelag.

Skredaktivitet

17. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Kjørt gjennom Sirdal+ scootertur Ådneram til Taumevatn. Sett mye terreng.

ObsID: 256116

Heiane / BJERKREIM

Snø

17.02.2021 kl. 12:59

242 moh

Agnes@rogfk (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Agnes@rogfk
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Agnes@rogfk
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Agnes@rogfk Kommentar:  Løsneområdet er ikke synlig fra vegen, ligger over den kanten. Moderat snøfokk over kanten.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 4 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Agnes@rogfk Kommentar:  Skråning der snøen legger seg og det antatte løsneområdet for skredet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 5 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Agnes@rogfk Kommentar:  Gloppedalen. Generelt lite snø i terrenget og i de kjente løsneområdene.

Skredhendelse

17. feb 02:00 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst NV-vendt Skredet startet på 617 moh og sluttet på 250 moh Løsneområdet ligger i et slakere området over kanten på en flere hundre meter høy skrent over vegen. Snømassene har dratt med seg en del trær/kvist i skråningen rett over veien. Nede på veien var skredet ca. 30 m bredt og 0,5 m høy. Er brøytet vekk på bildene. Har flydd drone for å se hvor mye snø som ligger igjen i henget, det er forholdsvis lite. Mye terreng som stikker opp i løsneområdet.

ObsID: 256083

Heiane / BJERKREIM

Snø

17.02.2021 kl. 12:52

309 moh

Agnes@rogfk (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Agnes@rogfk Kommentar:  Austrumsdalsvatnet, sett mot øst
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Agnes@rogfk Kommentar:  Austrumsdalsvatnet, sett mot sørøst

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Moderat snøfokk oppå fjelltoppene, er en del snø tilgjengelig for vindtransport. Kraftig vind fra øst-sørøst.

ObsID: 256075

Heiane / Gloppedals ura

Snø

17.02.2021 kl. 10:20

242 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 5 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 6 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

17. feb 10:20 (+01:00) Snø på FV503 løsnet fra fjell/dalside 0-50m. Anslått skredvolum på veg: <100m^3.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 259983

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org