Snøskredvarsel for Heiane onsdag 03.02.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i leområder med fokksnø. Dette kan ha lagt seg på rim og kantkorn. Fjernutløsning av skred er mulig!

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det ventes ikke nedbør, men dersom det fremdeles finnes løs snø tilgjengelig for transport vil vestvendte leområder lastes ytterligere. Merk at nye fokksnøflak kan legge seg oppå overflaterim enkelte steder grunnet klarvær og lave temperaturer siste døgn. Gamle fokksnøflak som ligger oppå nedføyka kantkorn vil fremdeles være lett for en enkelt skiløper å løse ut skred. Utbredelsen er usikker, men utvis stor varsomhet i områder med ansamlinger av fokksnø. Det finnes vedvarende svake lag av kantkorn også i det gamle snødekket. Dette laget virker å være mest utbredt vest og nord i regionen. Det skal nå mye til for å løse ut skred, men vær oppmerksom der det gamle snødekke er tynt eller mykt. Skred på dette laget kan bli store.
Snøoverflata varierer. Stedvis ligger det løs snø, også over skoggrensa i skjermede formasjoner. Siste snøfall av betydning var søndag og det kom mest rundt Bykleheiane. Vind de siste dagene har ommøblert snødekket og det ligger mest fokksnøflak i vestvendte leområder. Gammel snøoverflate består i hovedsak av fokksnøflak av varierende hardhet.
Det finnes kantkornlag i det gamle snødekket, men laget ligger nå under hard fokksnø og er generelt vanskelig å påvirke. Det har vært observasjoner av kantkorn i overflaten tidligere, og dette kan nå være nedføyka.
Tirsdag ble det registrert ett naturlig utløst str 1 skred i et sørøstvendt heng ved Gjesdal. Lørdag 30.01 gikk et skiløperutløst, lite flakskred i fersk fokksnø i et østvendt heng på 697 moh i Dalene.
Tirsdag ble det observert overflaterim ved Gjesdal. Siste døgn fram til tirsdag har det vært et betydelig temperaturfall.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst., endring til liten kuling fra øst om kvelden.
-17 °C til -10 °C på 1100 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra øst., endring til stiv kuling fra øst om ettermiddagen.
-19 °C til -12 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Heiane / Sirdal

Snø

03.02.2021 kl. 23:42

855 moh

Eirik (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Eirik

Skredhendelse

3. feb 15:20 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst

ObsID: 253411

Heiane / EIGERSUND

Snø

02.02.2021 kl. 16:17

593 moh

Thomas Hetland (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Thomas Hetland Kommentar:  Side mot vest
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Thomas Hetland Kommentar:  Mye tørr løssnø.

Vær

Ikke nedbør -10 °C 5 m/s fra Ø ← Strålende fint vintervær

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Det er kommet 15-25cm nysnø siden søndag ettermiddag.Tør fin snø som Har lagt seg over alt i fjellet. Foreløpig ikke vindpåvirket. Meldt en del vind i morgen så da flytter deg seg nok litt.

ObsID: 253198

Heiane / GJESDAL

Snø

02.02.2021 kl. 11:45

783 moh

Salvesen@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 19 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 19 Av:  Tester Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 19 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 19 Av:  Vær Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 19 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Byrkjedal 200moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 19 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Øvstabø. 370moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 19 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Hallbrekkvæven 500moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 19 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Myk og god resirkulert pulverschnee under skoggrensa
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 19 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Det tunge snøfallet fra 21. Januar preger fortsatt småskogen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 19 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Løst fint skiføre oppå skaren etter 21. Januar snøfallet i skjermede formasjoner. Sør sørvestvendt. 700moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 11 av 19 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Rim overalt på overflaten. Større krystaller over tregrensen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 12 av 19 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Litt lodne rimkrystaller.
Bilde Av Snødekke
Bilde 13 av 19 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  800moh øst sørøstvendt
Bilde Av Snødekke
Bilde 14 av 19 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  800moh østvendte formasjoner.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 15 av 19 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  2mm raster. Eksempel på kantkorn under nederste skarelag.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 16 av 19 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Eksempel på kantkorn mellom skarelag høyere opp i snødekket
Bilde Av Snøprofil
Bilde 17 av 19 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Eksempel på kantkorn mot toppen av snødekket
Bilde Av Snøprofil
Bilde 18 av 19 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Dårlig bilde, men forsøk på å illustrere kanting nær overflate.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 19 av 19 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -10,7 °C 3 m/s fra NØ ↙ Pent kaldt. Inversjon. Temperaturen har falt betraktelig siste døgn.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Rim på hardt underlag Tørr Snødekt til havnivå nå. Ca 10cm ved havnivå. Skikkelig skiføre med såle fra om lag 400

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket oppleves ved første øye og lappekast som relativt stabilt og oversiktlig på tur i dag. Kontakt med skare fra det store snøfallet 21-22. Januar hele tiden. Små myke flak sklir mot underliggende skare i sørøstvendte leheng, men uten nevneverdig forplantningsevne. Under overflaten lurer et smørbrød av kantkorn mellom ulike skarelag, men fravær av faretegn og ustabilitet i tester indikerer at disse er vanskelig å påvirke. Til tross for mange stikkprøver er det ikke funnet nedføyket overflaterim i dag. Det er mye kantkorn gjennom hele snødekket, men nedføyket kantkorn er ikke vurdert som problem på min ferd i dag. Vindøkning onsdag torsdag kan muligens flytte litt snø ellers er det kaldt klart vær og fortsatt oppbyggende omvandling som må følges med på. Varslet faregrad er riktig Skredproblemet som presenteres er ikke fremtredende på tur i dag, men ingrediensene er tilstede så det kan trolig forsvares.

Tester

ECTP28@50cmQ2 God

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S mellom 1000 moh og 600 moh

Skredaktivitet

2. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. Ø, SØ, S. Mellom 800 moh og 600 moh

Snøprofil

0,4 cm F SH 4 mm D, 10 cm 4F DF/FCsf 2 mm D, 3 cm P MFcl D, 25 cm 4F/1F RG/RGxf 2 mm D, 2 cm K MFcr D, 3 cm 4F FC 2 mm D, 4 cm K MFcr D, 1 cm 4F FC 2 mm D, 30 cm 1F/K MFcr/FC D -14 °C @ 0 cm, -11 °C @ 10 cm, -8 °C @ 20 cm, -5,6 °C @ 30 cm, -3,3 °C @ 40 cm, -2,5 °C @ 50 cm, -1,9 °C @ 60 cm, -1,1 °C @ 70 cm, -0,3 °C @ 80 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 253161

Heiane / GJESDAL

Snø

02.02.2021 kl. 08:14

697 moh

Ajorg@rkh-skredgruppe (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Ajorg@rkh-skredgruppe
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Ajorg@rkh-skredgruppe
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ajorg@rkh-skredgruppe
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ajorg@rkh-skredgruppe
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ajorg@rkh-skredgruppe

Vær

Ikke nedbør -14 °C 0 m/s Kaldt og klart

Snødekke

Ikke snøfokk Rim på mykt underlag Tørr Rim har lagt seg på snødekket i løpet av kvelden i går / natt til i dag. Blinket godt i lyset fra hodelykt i går kveld.

ObsID: 253100

Heiane / Sirdal / Vest-Agder

Snø

01.02.2021 kl. 16:43

736 moh

Ajorg@rkh-skredgruppe (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Ajorg@rkh-skredgruppe Kommentar:  Tverråknuten,977 moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ajorg@rkh-skredgruppe Kommentar:  Vindtegn på 740moh Bilde tatt mot sør
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ajorg@rkh-skredgruppe Kommentar:  Nordvendt, toppen ligger rundt 890moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ajorg@rkh-skredgruppe Kommentar:  Sørvendt, toppen ligger rundt 910moh.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -15 °C 2 m/s 10% skyer Lavt skydekke og flatt lys fra morgenen av. Opplett rundt 14-15. Klarvær på ettermiddagen. stjerneklart kl 19

Snødekke

Ikke snøfokk 6 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Lett snøfall søndags kveld / natt til mandag. Ligger forholdsvis jevnt fordelt i terrenget, men over utsatte rygger og kuler over 730 moh er det tegn til vindpåvirkning . Snøen fra fra forrige snøfall ligger fremdeles upåvirket på trærne i hyttebyen på rundt 580-650moh.

Skredaktivitet

1. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

6 cm F PP D, 0 cm F SHxr D Krevende å identifisere sjiktet, men fant tydelige delvis kantede partikler / avrundet nedsnødd rim, 30 cm F/1F-P DF/RG D, 14 cm K MF D, 30 cm 1F RG D -24 °C @ 0 cm, -14 °C @ 10 cm, -10 °C @ 20 cm, -10 °C @ 30 cm, -9 °C @ 40 cm

ObsID: 253045

Heiane / Sirdal

Snø

31.01.2021 kl. 11:54

778 moh

jorun@rrkh_skredgruppe (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Jorun Kommentar:  Kl. 12:00
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Jorun Kommentar:  Kl. 15:00 (samme sted)
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -4 °C 50% skyer Vekslende skydekke gjennom dagen, solgløtt, snø i luften kl 15.

Snødekke

Ikke snøfokk 1 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Løs ubundne snø i hyttefeltet, og litt vindpåvirket snø lenger opp i høyden.

Skredfarevurdering

Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Svært vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh

Tester

LBT@0cm Ikke brudd

Skredaktivitet

31. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

4 cm F PP 1 mm D, 3,5 cm 1F FCxr 1 mm D, 7 cm 1F RGwp 1 mm D, 84 cm 1F RGwp 1 mm D, 10 cm 1F FC 1 mm D, 27 cm P MF 1 mm D -9 °C @ 0 cm, -7 °C @ 10 cm, -7,5 °C @ 20 cm, -7,3 °C @ 30 cm, -6,9 °C @ 40 cm, -6,3 °C @ 50 cm, -5,4 °C @ 60 cm, -4,7 °C @ 70 cm, -3,7 °C @ 80 cm, -3,1 °C @ 90 cm, -2,4 °C @ 100 cm, -1,8 °C @ 110 cm, -1,7 °C @ 120 cm

ObsID: 252879

Heiane / Sirdal

Snø

31.01.2021 kl. 11:39

748 moh

T.O.Laugaland (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

2 cm 4F DF 1 mm D, 9 cm P RG 1 mm D, 8 cm 4F FC 1 mm D, 9 cm 1F RG 1 mm D, 5 cm P RG/MFcr 1 mm D, 1,5 cm 4F FC 1 mm D, 42 cm P RG 1 mm D, 4 cm F FC 2 mm D -6,4 °C @ 0,6 cm, -7 °C @ 10 cm, -7 °C @ 20 cm, -6,9 °C @ 30 cm, -6,2 °C @ 40 cm, -5,3 °C @ 50 cm, -4,5 °C @ 60 cm

ObsID: 252878

Heiane / Sandnes

Snø

31.01.2021 kl. 10:45

636 moh

Erik Macdonald Karlsen (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Erik Macdonald Karlsen

Snødekke

90 cm totalt Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Tester

ECTX Middels svakt lag på ca 40 cm dybde. Klarte ikke å få brudd med ECT. To skarelag over det svake laget.

ObsID: 252867

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org