Snøskredvarsel for Heiane tirsdag 01.12.2020

1
Liten
Publisert:

Generelt snøfattig og stabilt. Over ca. 1000 moh vil ein finne fersk nysnø. Der vinden har bunde nysnøen til flak, kan det vere mogleg å løyse små skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå bratte heng med nysnø der det også finnes terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er lite svært snø i fjellet og generelt stabilt. Over ca. 1000 moh, kan ein finne nysnø frå siste snøfall på måndag. Roleg vind gjer at denne truleg er berre lett bunden. Skredfaren er jamnt over liten.
Det er lite snø i regionen. Kun snø i nordlege og indre delar av regionen. Det er ikkje samanhengande snødekke under ca. 1000 moh. Her kan det ha kome inntil 10 cm nysnø med lite vindpåverknad i løpet av måndag.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-6 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 500 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Heiane / Sirdal

Snø

30.11.2020 kl. 12:57

1197 moh

Salvesen@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 10 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  1200moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  900moh mot Grubbå.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Lortabu. Hunnedalen. 650moh. Noe mer snø lavt nede her.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  800moh i Fidjeland skitrekk.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  900moh i Fidjeland skitrekk
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  1000moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  1100moh. Noe eldre snø i skjermet terreng her
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  1100moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  1200moh. Hilleknuten
Bilde Av Snøprofil
Bilde 10 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Salvesen@obskorps

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Svært vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ over 1000 moh Vanskelig å se for seg noe for øyeblikket.

Skredfarevurdering

1 Liten Stabile forhold og bare svært lite snø øverst på toppene i denne delen av regionen foreløpig. Avtagende nedbør og kjøligere vær i morgen er gunstig.

Tester

LBT@45cmQ3 Betong. Ingen respons,

Vær

Sludd 0 °C 5 m/s fra S ↑ 100% skyer Regn går over til sludd ved ca 900m.

Snødekke

10 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 1000 moh. Snøgrense på 1000 moh Våt løssnø Fuktig Lite snø i denne delen av regionen foreløpig. Turen i dag gikk til områdets høyeste topp og foregikk til fots. Ikke hensiktsmessig med ski foreløpig. Det ligger igjen noen snøflekker (som bærer) i nordøstlig himmelretning over 1000m, bortsett fra dette lander nysnøen som nå faller rett på bakken.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Små komethaler fra 1000moh

Skredaktivitet

30. nov. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

5 cm 4F DF 1 mm M, 25 cm P MF 1 mm D, 0,5 cm 4F MF 1 mm D, 15 cm P RG 1 mm D -0,6 °C @ 0 cm, -0,9 °C @ 5 cm, -1 °C @ 10 cm, -0,9 °C @ 20 cm, -0,5 °C @ 30 cm, -0,3 °C @ 40 cm, -0,1 °C @ 45 cm

ObsID: 243285

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org