Snøskredvarsel for Heiane onsdag 22.01.2020

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig der det ligger fersk fokksnø i høyden, ellers generelt stabilt snødekke.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det ventes roligere forhold, men fokksnøen i høyfjellet trenger fremdeles litt tid på å stabilisere seg. I områder med mye løs snø tilgjengelig for transport kan det dannes ferske ustabile fokksnøflak i leområder for vind.
Det gamle snødekket er prega av skiftende vær med mye vind og nedbør både som regn og snø. I fjellet, over 900 moh, består snøoverflaten av fokksnø med varierende hardhet og vindutsatt terreng er bart eller avblåst ned til gammel skare. Under 900 moh er den gamle snøen gjennomfuktet og mange steder er det gjennomslagskare. Oppå skaren ligger et dryss nysnø som gjør at det er skiføre av ymse kvalitet fra ca 600 moh.
15 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra vest., endring til stiv kuling fra nordvest om formiddagen.
-4 °C til 2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh natt til tirsdag.
Delvis skyet.
Perioder med sterk kuling i høyfjellet. Fallende snøgrense utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra nordvest., endring til bris fra vest om formiddagen.
-6 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Heiane / Sirdal

Snø

22.01.2020 kl. 14:29

667 moh

Agnes@rogfk (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Agnes@rogfk Kommentar:  Fra Lortabu mot sandvatn sti
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Agnes@rogfk Kommentar:  Fra Lortabu
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Agnes@rogfk
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Agnes@rogfk Kommentar:  Sett mot Tverråknuden

Snødekke

ObsID: 209263

Heiane / Sirdal

Snø

22.01.2020 kl. 13:26

1030 moh

Agnes@rogfk (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Agnes@rogfk Kommentar:  Her fra nordvendte heng
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Agnes@rogfk Kommentar:  På vei til SØ-vendt heng med fersk fokksnø
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Agnes@rogfk Kommentar:  På 850moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Agnes@rogfk Kommentar:  Sett mot Hilleknuten (nord)
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Agnes@rogfk Kommentar:  Sett mot sv
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Agnes@rogfk
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Agnes@rogfk
Bilde Av Tester
Bilde 8 av 9 Av:  Tester Opphavsrett:  Agnes@rogfk Kommentar:  Spadetest, brudd i overgang fokksnø til skare
Bilde Av Snøprofil
Bilde 9 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN18@20cmQ2 Brudd i overgangen fra fokksnøflak til underliggende skare/smelteomvandlet snø. Kun bruddforplantning ved stor tilleggsbelastning.

ECTN15@35cmQ3 Middels Laget kollapser men ingen bruddforplantning. Er et nedføyka nysnølag under overflateskaren.

Vær

Ikke nedbør -1,6 °C 15 m/s fra NV ↘

Skredfarevurdering

2 Moderat Generelt et snødekke som er karakterisert av gjentatte runder med fokksnø som deretter er påvirket av plussgrader. Det har i dag dannet seg overflateskare, spesielt hard over tregrensa. Under den finns det et nedføyka lag med nysnø, som er vanskelig å påvirke og som vil stabilisere seg raskt ved disse temperaturforhold. Over skarelaget har det i leheng lagt seg ferske fokksnøflak, som man bør være obs for, men disse forventes også å stabilisere seg raskt framover. Varslet faregrad er riktig Det er per nå flere lag med nedføyka nysnø i snødekket, og lokalt også dårlig binding innad i fokksnøen. Men vanskelig å påvirke og dårlig bruddforplantning.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mest i sø-sektor og over 800 moh der vinden har tatt i.

Snøprofil

20 cm P/1F RG 0 mm/0 mm D, 8 cm K MFcr/MFpc 2 mm/0 mm M, 7 cm 1F RG 1 mm/0 mm M, 1 cm 4F DF 1 mm/0 mm M, 20 cm P MF 2 mm/0 mm W, 15 cm P RG 0 mm/0 mm M, 100 cm P MF 1 mm/0 mm M -4,4 °C @ 0 cm, -2,5 °C @ 10 cm, -0,3 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 100 cm 2 tester knyttet til snøprofilen 1,8 m snødybde i denne skråningen. Gravd ned til der det bare er smelteomvandla hardpakka snø

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Snøgrense på 600 moh. Grense for lagdelt snø er på 800 moh Skare Tørr Smeltefryseskare, med fokksnø i leheng over tregrensa. Under tregrensa er den gjennombruddsskare, men opp i vindutsatte steder er den knallhard. Par cm mykere nysnø under tregrensa, men den er blåst i leområder over tregrensa (ca. 800moh). Fokksnøen ligger mest i SØ sektor, men finnes i mindre leheng i alle vindretninger.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Fokksnøen har lagt seg mest i SØ sektor. Lokalt har fokksnøen lagt seg i N og NV heng så skredfaren der kan ikke utelukkes

Skredaktivitet

22. jan. 18-24 (+01:00) Skavl Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Over 900 moh

ObsID: 209257

Heiane / Sirdal

Snø

22.01.2020 kl. 11:17

1054 moh

SimonL@svv (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Vi gravde ca. 1 m dyp profil. Totalt snødybde på gravepunkt ca. 1,8 m. Antar at nederste lag med smelteomvandla snø går ned til bakkenivå. Vi var interessert i å undersøke bindinger i og rundt fokksnø.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Lokasjon for snøprofil
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Brudd i overgang mellom fokksnø og tidligere smelteomvandlet snøoverflate. Ingen bruddforplantning ved ECT.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Brudd i fokksnø ved utpressing med spade.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Rygge opp mot Grubbå.
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Mot Grubbå. Noen skavlerhar bygget seg opp.
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Bilder tatt fra topppunkt 1083 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Oppsamling av snø i lesider (+-Ø)

Tester

LBT@35cmQ3 God Vanskelig.

ECTN18@20cmQ2 God Kanskje litt tunge slag.

ECTN15@35cmQ3 God Kanskje litt tunge albuslag..

Vær

Ikke nedbør -1,6 °C 15 m/s fra NV ↘ 10% skyer Ca.15 m/s på toppenpunktet 1080 moh. Avtagende utover dagen.

Snøprofil

20 cm P/1F RG 0 mm/0 mm D Stor lokal varisjon i tykkelse., 8 cm K MFpc 2 mm/0 mm M, 7 cm 1F RG 0 mm/0 mm M, 1 cm 4F DF 1 mm/0 mm M, 20 cm P MF 2 mm/0 mm W, 5 cm P RG 0 mm/0 mm M, 39 cm P MF 1 mm/0 mm M -4,4 °C @ 0 cm, -2,5 °C @ 10 cm, 0,3 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 80 cm 3 tester knyttet til snøprofilen Vi gravde ca. 1 m dyp profil. Totalt snødybde på gravepunkt ca. 1,8 m. Antar at nederste lag med smelteomvandla snø går ned til bakkenivå. Vi var interessert i å undersøke bindinger i og rundt fokksnø.

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Snøgrense på 600 moh Skare Tørr Tydelig forskjell i snøfordeling mellom lo og le. Snøoverflaten består stort sett av meget fast og bærende skare i lo, panserføre! Skavler i bratte overganger. I lesider har det samlet seg en god del fokksnø. Fokksnø i lesider/leformasjoner fra ca 800 i dette området (i toppen av tregrense). Overflate tørr fra turens startpunkt på 700moh. Det lille av evt. nysnø som er kommet er føyket bort. 15 m/s på toppen 1080 moh. Avtagende vind utover dagen. Ingen vedvarende svake lag påtruffet, men flere lag med nedføyket nysnø i ulike dybder.

Skredfarevurdering

2 Moderat Forholdsvis vanskelig å skape brudd i fokksnøen. Dårlig bruddforplantning. Stedvis ujevn bruddflate Q2-3. Ingen stor gjennkjennbar krystall. Stabiliteten vurderes generelt som god. I noen bratte leheng vurderes det at det kan være mulig/sannsynlig å løse ut størrelse 2 skred. For øyeblikket gunstige temperaturer for nedbrytende omvandling av nedføyka nysnø, og dermed sterkere bindinger i laggrenser. Kommende dagers mildvær og regn kan gi våte flakskred og skavelbrudd. Skredfare 3 kan vurderes av varsler for kommende dager. Varslet faregrad er riktig Bra!

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 800 moh Fant samme skredproblem i to dybder i snødekket. Både i ca 20 cm dybde og 35 cm dybde. For nedføyket nysnø i 35 cm dybde kan det vel sies at det overliggende laget er hardt.

ObsID: 209285

Heiane / GJESDAL

Snø

20.01.2020 kl. 20:04

646 moh

Salvesen@obskorps (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 7 Av:  Notater Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 7 Av:  Notater Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 7 Av:  Notater Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Djupavatnet 700moh
Bilde Av Notater
Bilde 4 av 7 Av:  Notater Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Notater
Bilde 5 av 7 Av:  Notater Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Notater
Bilde 6 av 7 Av:  Notater Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Notater
Bilde 7 av 7 Av:  Notater Opphavsrett:  Salvesen@obskorps

Notater

Ca lokasjon. Sakset fra Facebook: Skitur i Hunnedalen i dag søndag 19. januar. Det var bra skiføre men selv ganske små bekker var åpne, noe som gjorde at det var til tider litt vanskelig å ta seg fram. Været startet fint men skyet over etter hvert.

ObsID: 207961

Heiane / SULDAL

Snø

19.01.2020 kl. 14:28

846 moh

FrodeMoen@Obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  FrodeMoen@Obskorps Kommentar:  Reinsnuten 1144moh sett fra vest.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  FrodeMoen@Obskorps Kommentar:  Ubunden snø under tregrensa.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  FrodeMoen@Obskorps Kommentar:  Vindpåvirket nysnø over tregrensa.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  FrodeMoen@Obskorps Kommentar:  Reinsheia ca 850moh. Sett mot søraust.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  FrodeMoen@Obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  FrodeMoen@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

CTM13@20cmQ2 Middels Dårlig binding i fokksnøen.

Vær

Ikke nedbør -2,7 °C 4 m/s 100% skyer Ca 20cm nysnø i går med påfølgende vind i natt fra NV. Stille og klarvær frå morgenen, overskya og stilt på ettermiddagen. Kaldere vær i dag enn i går, men er ventet ny runde med mildvær i morgen.

Skredfarevurdering

2 Moderat Nattens fokksnø har stabilisert seg raskt. Mildvær i morgen vil gi dårligere bindinger i fokksnøen og aukende fare for skred. Varslet faregrad er riktig Gårsdagens varslede faregrad 3 kom først på natta då vinden tiltok, i dag har det vært rolig og kaldere vær som har stabilisert fokksnøen. Overgang fra fuktig til tørrere snø har gitt rask stabilisering av forholda. I morgen er det meldt mildvær som nok vil gi aukende fare. Varselet treffer bra, men har sett ferske flaksnøskred frå ca 750moh mens varselet gjekk frå 900moh og oppover.

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Har sett ein del små, naturlig utløyste flakskred i søraust vendte sider. Desse har nok blitt utløyst i natt då det var ein del vind.

Snøprofil

12 cm 1F RG 0 mm D, 18 cm 4F RG 0 mm D, 1 cm P MFcr D, 59 cm 1F MF 2 mm M -2,6 °C @ 0 cm, -3,3 °C @ 10 cm, -1,8 °C @ 20 cm, -1,2 °C @ 30 cm, -0,3 °C @ 40 cm, -0,3 °C @ 50 cm, -0,3 °C @ 60 cm, -0,3 °C @ 70 cm, -0,3 °C @ 90 cm

Snødekke

60 cm totalt Ikke snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 500 moh. Snøgrense på 600 moh. Grense for lagdelt snø er på 750 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Skiføre frå ca 600moh etter siste snøfall. Svært ujevnt fordelt over tregrensa etter mykje vind i vinter, mildværskare med ein del nysnø som er vindpåvirket over tregrensa. Gjennobruddsføre og tungt å gå på fjellski i dag..

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små Ø, SØ, S Fokksnøen frå i natt er dagens problem, og med morgendagens mildvær vil bindingene svekkes og det vil bli lettere å løse ut skred i leheng. Naturlig utløyste skred må forventes.

Skredaktivitet

19. jan. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ, S. Over 800 moh Såg fleire små skred i dag morges, hadde blitt utløyst i løpet av natta.

ObsID: 207761

Heiane / Åseral

Snø

19.01.2020 kl. 14:01

815 moh

Nina@Obskorps (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Skare, ingen snøfokk, ganske jevn snøfordeling med litt opphopning på Ø og SØ siden.

Tester

LBT@25cmQ3 Det må svært mye belastning til for å utløse brudd. Bruddet går i et litt mykere lag av smelteomvandlet snø, men bryter ikke glatt (Q3) og ikke lett.

LBT@25cmQ3 Må veldig mye tilleggsbelastning til.

Vær

Ikke nedbør -1,8 °C 10 m/s fra NV ↘ 70% skyer Klarvær, god sikt. En del vind, men ingen løs snø som kunne transporteres. Selv om jeg kom ikke høyere enn 815 moh kunne jeg se toppene og der var det ikke heller snøfokk.

Skredfarevurdering

1 Liten det står skredfare 2 i varslet med nærmere presisert at faren gjelder for høyder over 900 moh. Siden jeg kom meg ikke opp i denne høyden følte jeg selv at i det området der jeg gikk faren var nærmere 1, men det stemmer i såvidt med varslet. Det er meldt mildere vær igjen de neste dagene men svært lite nedbør i min region. Derfor antar jeg, at skredfaren øker ikke med det første. I høyere områder eller hvis det skulle komme mer/mye sno andre steder i Heiane kan skredfaren der øke betraktelig. For den sørlige delen går jeg ut ifra at varslet faregrade trenger ikke å bli satt opp med det første.(1-2 etter høyde) Varslet faregrad er riktig Som nevnt tidligere, så kan jeg ikke si noe om høyder over 900m som det var varslet størst fare. Faregraden i den sørlige delen av Heiane har i grunnen vært litt for høy, men ser man på ele regionen stemmer det muligens andre steder.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snøprofil

3 cm K MFcr, 3 cm 4F RG/DF 1 mm/1 mm M, 15 cm K MF 1 mm/2 mm M, 6 cm P MF 0 mm M, 4 cm K MF 1 mm/3 mm M, 1 cm I IF, 63 cm K MF 1 mm/3 mm M -2,6 °C @ 0 cm, -0,7 °C @ 10 cm, -0,2 °C @ 20 cm, -0,2 °C @ 30 cm, -0,2 °C @ 60 cm, -0,2 °C @ 90 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

Snødekke

60 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 400 moh Skare Etter mye mildvær de siste 2 døgn med regn på fredag helt til 8-900m er overflaten preget av et skarelag som varierer i tykkelsen (2-5cm) men finnes hele veien fra der jeg startet turen (600 moh).

Skredproblem

Ubunden snø Jeg gikk ikke mye høyere enn 800m. Derfor kan jeg ikke si noe om evt skredproblem høyere oppe. Jeg fant veldig stable forhold, gjennomfukta snø for det meste med litt nedføyket nysnø under et tykt skarelag. Men det går ikke brudd i det laget i LBT og snøen er ganske mye nedbrudd allerede, bare få delvisnedbrudde krystaller, mye mer RG og binder seg godt mot skarelaget.

Skredaktivitet

19. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 207769

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org