Snøskredvarsel for Heiane fredag 15.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i bratte heng med myk våt snø. Hold avstand til skavler og fjellsider med glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarige opphold i løsneområder og utløpsområder for skred. Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig nært terrengfeller. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger. Følg med når snøoverflaten blir våt.
Illustrasjon av ferdselsråd Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.

Våt snø (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mildværet vil prege situasjonen. Det vil være mulig å tråkke ut skred i det vedvarende svake laget enkelte steder, særlig der snødekket er tynt. Enkelte våte løssnøskred kan også forekomme. Fokksnøen høyt til fjells ventes å ha stabilisert seg.
Mildværet har påvirket snødekket opp til ca 1000 Høyt til fjells er snøoverflaten preget av vind, noen steder ligger det fokksnø av varierende hardhet, andre steder er nysnøen blåst bort og skaren har kommet fram. Observasjoner fra tirsdag og onsdag viste at det var lett å tråkke ut den ferske fokksnøen.
Det er observert kantkortnet snø i snødekket flere steder etter kuldeperioden i januar, men det skal i de fleste tilfeller mye til for å påvirke det svake laget.
Torsdag formiddag er det lett regn og mildvær til ca 1000-1100 moh.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørvest.
0 °C til 3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1500 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør.
Plussgrader opp til 1600 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Heiane / Hilleknuten

Snø

15.02.2019 kl. 14:00

1192 moh

Salvesen@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 22 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 22 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 22 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 22 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 22 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 22 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 22 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 22 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 22 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 22 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 11 av 22 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 12 av 22 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 13 av 22 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 14 av 22 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 15 av 22 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 16 av 22 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 17 av 22 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 18 av 22 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 19 av 22 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 20 av 22 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 21 av 22 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 22 av 22 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 5 cm 1F MF 0 mm/0 mm M, 9 cm 1F+ MF 0 mm/0 mm M, 35 cm P RG 0 mm/0 mm M, 24 cm P/1F MF/FCxr 0 mm/0 mm M Skiktovergang, 14 cm K IF 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F FC 3 mm/0 mm M -0,3 °C @ 89 cm, -0,5 °C @ 80 cm, -0,5 °C @ 70 cm, -0,5 °C @ 60 cm, -0,5 °C @ 50 cm, -0,1 °C @ 40 cm, -0,1 °C @ 30 cm, -0,1 °C @ 20 cm, -0,1 °C @ 10 cm, -0,1 °C @ 4 cm, -0,8 °C @ 0 cm 1 test knyttet til snøprofilen

Vær

Ikke nedbør 0 °C 6 m/s fra S ↑ 10% skyer

Tester

CTM11@5cmQ3 Middels Skarelaget på toppen bryter i fuktige smelteformer under.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Våte flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh Tør ikke helt å friskmelde dette ennå selv om situasjonen har bedret seg betraktelig etter skredsyklusen forrige helg og mildvær. Kan vedvare i høyden og eller gå i forbindelse med tilførsel av ny fukt og mildvær.

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 300 moh

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 300 moh. Grense for lagdelt snø er på 1200 moh Skare Fuktig Det er lite ved det nåværende snødekket som minner om februar. Brytende skare under tregrensen, bærende til lett brytende over i alle himmelretninger over. Mildværet later til å ha gått svært høyt og snødekket er fuktig til bakken hvertfall helt opp til 1200 meter. Bratte syd og sydvestvendte sider myket opp i løpet av dagen og gav det beste skiføret i dag.

Skredfarevurdering

2 Moderat Forholdene oppleves som generelt stabile på tur i dag. Skredfaren er størst i bratt terreng der snøen ikke har gjenfrosset og eller tines av solen. Kantkornlaget er fuktig til 1200 meter i dag og vil etter hvert nøytraliseres. I høyereliggende områder kan dette fortsatt være aktivt. Gjenfrysing i natt vil ytterligere stabilisere situasjonen, noe nedbør i morgen, men ingen dramatiske mengder. Relativt milde temperaturer fremover fortsette å smelteomvandle og gjøre dekket mer homogent. Varslet faregrad er riktig

ObsID: 181286

Heiane / SULDAL

Snø

12.02.2019 kl. 16:20

766 moh

FrodeMoen@Obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

9 cm F PP/DF 1 mm/1 mm D-M, 29 cm 4F RG 1 mm/0 mm M, 12 cm 1F RG 0 mm/0 mm M, 6 cm 4F MF 1 mm/0 mm M, 18 cm 1F RG 0 mm/0 mm M, 1 cm 4F FC/FCxr 2 mm/1 mm M Skarelag Kantkorn over skare som er i ferd med å bli smelteomvandlet. , 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F FC/FCxr 2 mm/1 mm M Skarelag Kantkorn under skarelag. , 40 cm 4F MF 0 mm/0 mm M -1,2 °C @ 0 cm, -2,2 °C @ 10 cm, -2 °C @ 20 cm, -1,4 °C @ 30 cm, -0,7 °C @ 40 cm, -0,3 °C @ 50 cm, -0,3 °C @ 60 cm, -0,3 °C @ 70 cm, -0,5 °C @ 90 cm, -0,5 °C @ 110 cm

Vær

Snø 6 m/s fra SV ↗ 100% skyer Snøbyger, 7-10cm nysnø siste døgn,

Tester

Middels Fuktig snø gir upålitelige testresultater ved vanlige tester. Lille blokktest gav brudd i kantkornlaget under skarelaget. Ved trakking ut på skavler skulle det liten tilleggsbelastning til for å få brudd i fokksnøen. Rask temperaturstigning fører til dårligere bindinger i fokksnøen.

Faretegn

Rask temperaturstigning Var minus 1,5 grader og snøvær når eg startet turen, pluss 1 og yrregn på veg ned.

Ferske sprekker Tråkket lett ut skavler i nordlige sektorer.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Fant kantkorn over og under skarelag i snøprofil på dagens tur. Helgas mildvær har fukta snødekket, men det er fortsatt mulig å påvirke kantkornlaget der snødekket er tynt. Fekk Brudd i kantkornlaget på ca 80 cm ved lille blokktest i dag. Stort sett fuktig fokksnø over dette.

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 1100 moh Rask temperaturstigning og overgang fra snø til regn fører til fare for våte laussnøskred.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, NV over 800 moh Fokksnøen frå helga er fortsatt lett å påvirke. Temperaturstigning svekker bindingene i fokksnøen.

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk 8 cm nysnø Nysnøgrense på 200 moh. Snøgrense på 200 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Våt løssnø Tørr Laurdag var det plussgrader heilt opp til ca. 900 moh. Frå laurdag ettermiddag til søndag morgon kom det opp mot 30 cm nysnø over ca. 800 moh i kombinasjon med SV stiv kuling på dei mest utsatte stadene. I går var det NV vind som gav lett snøfokk frå 800moh. Fant mest fokksnø i Nordlige sektorer på dagens korte tur, Det er observert kantkornlag over og under ett skarelag som ligg godt nede i snødekket. Over helgens mildværgrense og der snødekket er tynt, vil det fortsatt vera mulig å påvirke dette.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Skredproblema er i hovedsak tørre flakskred og våte laussnøskred som følge av mildværet som slo inn tysdag kveld. Kantkornlaget ligg godt beskytta nede i snødekket, men kan vera mulig å påvirke der snødekket er tynt. Mildværet fører til forbigående svekkelser i snødekket og kan gi våte laussnøskred i nysnøen og tørre flakskred i fokksnøen frå helga. Over 1000-1200 moh vil det bli bli kraftig vind frå vest som gir nye fokksnøproblem i austlige sektorer. Låg treer eller høg toer. er usikker på snødekket over helgas mildværgrense. Det kom mykje snø i helga som har vore tilgjengelig for vindtransport og kan gi store skred over 900-1000moh.

Skredaktivitet

12. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Svært dårlig sikt pga snøvær og tåke.

ObsID: 180581

Heiane / GJESDAL

Snø

12.02.2019 kl. 12:25

1039 moh

Salvesen@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 14 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 14 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 14 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Gått på glatte sva.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 14 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 14 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Bratte sva
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 6 av 14 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Skred trolig fra natt til søndag. Mange fler av disse men vanskelig å fange på bilde.
Bilde Av Vær
Bilde 7 av 14 Av:  Vær Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 11 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 12 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Lomme av dagsfersk innblåst oppå skare. Lite foreløpig.
Bilde Av Tester
Bilde 13 av 14 Av:  Tester Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 14 av 14 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 5 cm P- RG 0 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 19 cm 1F/4F-1F RGxf/FC 0 mm/2 mm D Skiktovergang, 10 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 5 cm P MF 0 mm/0 mm, 20 cm K- MF 0 mm/0 mm D-M, 10 cm K MFcr 0 mm/0 mm D -3 °C @ 0 cm, -4,1 °C @ 15 cm, -3,7 °C @ 25 cm, -2 °C @ 35 cm, -1,9 °C @ 45 cm, -1,3 °C @ 55 cm, -0,8 °C @ 65 cm, -0,7 °C @ 75 cm 1 test knyttet til snøprofilen Hensikten med profilen var å sjekke kantkorn-situasjonen. Valgte derfor en lokasjon uten fokksnø på toppen.

Vær

Snø -3 °C 6 m/s fra SV ↗ 100% skyer Siste døgnet har vært et par minusgrader opphold og rolige vindforhold. Det har snødd om lag 5 cm fra i morges, kraftig snø og stigende temperaturer nå.

Tester

CTM15@30cmQ2 Middels

CTM15@30cmQ2 Middels Kantkorn over skare. Kantkornlaget er tykt og slipper mot skaren.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ikke hinsides, men den siste snøen flytter noe på seg i høyden og danner myke flak

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Få bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh Trolig godt nøytralisert av overliggende skarelag. Har bare undersøkt på 1000m. Høyerliggende deler av regionen kan ha fått mindre mildvær og dermed være lettere å påvirke.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø over 600 moh Skredstørrelse vil avhenge av hvor mye nedbør som kommer før det begynner å snø. Setter størrelse to for å ta høyde for høyereliggende deler av regionen.

Snødekke

60 cm totalt Lett snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 300 moh. Snøgrense på 300 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig Etter mildvær og nedbør i helga fremstår snødekket i dag hovedsakelig som bærende skare eller brytende skare med minimal innsykning. Den tynne snødekket som til dels lå under 300m er nå helt eller delvis borte. Enkelte små lommer av fersk innblåst i nordøstlige heng og formasjoner.

Skredfarevurdering

2 Moderat Generelt stabile forhold i det gamle mildværsbefengte snødekket. Dagens nedbør danner ferske små flak i høyden mot nordøst som stedvis slipper på underliggende glatt skare ved skiløperbelastning. Kantkornpeoblematikken er godt nedisolert opp til hvertfall 1000 meter i Hunnedalen, men kan være mer aktuell i høyereliggende deler av regionen. Temperaturen øker markant nå og nedbøren vil etter hvert gå over til regn ganske høyt til fjells. Dette vil destabilisere flakene som er dannet frem til nå, men faren er forbigående. Meldt milde temperaturer fremover.

Skredaktivitet

12. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingen fra siste døgn, men mye fra helgas uvær som muligens bekrefter meldt faregrad 4.

ObsID: 180555

Heiane / Sirdal

Snø

12.02.2019 kl. 11:36

872 moh

Agnes@rogfk (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Agnes@svv Kommentar:  Vanskelig å se men flere små til middels store våtsnøskred
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Agnes@svv
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Agnes@svv
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Et mykt lag med velutviklet kant og begerkristaller under smelt-fryse skare.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Bildet er av lille blokktest på et sted der det var mer fokksnø. Q3 brudd nederst i kantkornlaget

Snøprofil

1 cm F DF 2 mm/0 mm D, 1 cm P MFcr 1 mm/0 mm M, 7 cm F RG 1 mm/0 mm D, 13 cm K/P-K MFcr/RG 0 mm/1 mm D K-P hard skare med noen lommer og lag med av hard fokksnø inn i skaren, 12 cm 4F FC/DH 3 mm/3 mm D Kantkorn med litt antydning til begerkristaller på dette stedet, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm D -1,4 °C @ 0 cm, -2,2 °C @ 10 cm, -1,5 °C @ 20 cm, -0,8 °C @ 30 cm, -0,3 °C @ 36 cm 1 test knyttet til snøprofilen Mektighet og hardhet av fokksnølaget varierer sterkt. En kjapp lilleblokktest på et sted med mer fokksnø viser likevel at bruddet går under skarelaget og nesten på bakken.

Vær

Snø -3 °C 2 m/s fra NV ↘ 100% skyer Snør godt, litt fuktig snø på 800 moh. Temperaturen stiger i løpet av dagen.

Tester

CTM17@26cmQ3 Middels Bruddet går i lag med kant og begerkrystaller under smelt-fryse skare, som ligger under fokksnøen

Faretegn

Rask temperaturstigning Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Starter i kveld, blir plussgrader resten av uka

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1000 moh og 400 moh Det er fremdeles fare for våte løssnøskred med fuktig snø/regnbyger i dag og rask temperaturstigning i løpet av natten og morgendagen.

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Det svake laget med kantkorn finnes overalt. Overliggende snødekke varierer sterkt i mektighet og hardhet.

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 600 moh. Snøgrense på 300 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Noe ujevn snødekke med mye vindtransportert snø over et skarelag. Har akkumulert mest vindpakket myk snø i SØ heng. Skarelaget er stedvis hardt og stedvis sprøtt (skiene senker gjennom).

Skredfarevurdering

2 Moderat Etter en varm helg med våt snø og regn har det dannet seg et skarelag i toppen av snødekket som gjør at det er vanskelig å påvirke det svake underliggende laget av kant og begerkristaller. Høyere i terrenget (over 800 moh) ligger det fokksnø over skarelaget med varierende mektighet og hardhet. Generelt gode bindinger i fokksnøen. Lettest å løse ut skred der snødekket er tynnere og fokksnøen mykere. Dette er nå spesielt i SØ vendte lesider og ved kuleformasjoner. Det er meldt en del nedbør i dag og temperaturen vil raskt stige til plussgrader i hele Sirdalsområdet, også i høyden. Dette kan føre til økt belastning og økt skredfare i morgen.

Skredaktivitet

12. feb. 18-24 (+01:00) Våte løssnøskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Mellom 700 moh og 400 moh Observert i Øvstabødalen og Hunnedalen. Kan være 1-3 dager gamle, fra helgas våte snøfall

ObsID: 180561

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org