Snøskredvarsel for Hardanger torsdag 25.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder hvor det samler seg fersk fokksnø i høyden. Lite snø og mer stabilt i lavlandet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Store mengder snø og vind gir ustabile fokksnøflak i høyfjellet. Det kan være lett for skiløper å løse ut skred og skred kan bli store. Der nedbøren kommer som regn kan små løssnøskred løsne av seg selv i bratt terreng. Det er usikkert om alt av kantkornlag er ødelagt på de høyeste fjelltoppene. Skred i nysnøflakene kan føre til at eventuelle kantkornlag dypere i snødekket også kollapser. Enkelte skred kan dermed bli enda større. Sjansen for store våte skred er nå liten da det meste antas å ha gått som følge av massivt regn onsdag. Fjordnære fjell og store deler av lavlandet har lite eller ingen snø og lavere skredfare.
Mildværet påvirker nå snødekket til topps med unntak av de aller høyeste toppene. Snøen er bekreftet gjennomfuktet til 1000moh og antagelig høyere opp. Det er lite eller ingen snø igjen i lavlandet og det er lite snø for årstiden i fjellet.
Kuldeperioden i begynnelsen av året har ført til flere vedvarende svake lag av kantkornet snø i snødekket. Disse vil nå svekkes av mildværet. I lavere strøk har disse blitt stabilisert men i høyfjellet vil det ta noe tid før kantkorn blir omdannet til mer stabile krystallformer.
Det er rapportert om mange våte flak- og løssnøskred gjennom helgen.
Vær obs på at skavler svekkes i de høye temperaturene.
50 mm i døgnet, opp mot 85 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørvest., endring til liten kuling fra sørvest om kvelden.
-1 °C til 2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1700 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
30 mm i døgnet, opp mot 60 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørvest., endring til stiv kuling fra vest om kvelden.
-5 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh natt til torsdag.
Skyet.
Litt lavere temperatur utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / ODDA

Snø

25.02.2021 kl. 16:28

386 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 5 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Kun materielle skader Vei

Skredhendelse

25. feb 16:28 (+01:00) Snø på RV13 løsnet fra fjell/dalside 0-50m. Anslått skredvolum på veg: <10m^3.Blokkert veglengde: 0-10m.

ObsID: 257946

Hardanger / SAUDA

Snø

23.02.2021 kl. 12:26

1064 moh

Olaf Årthun. (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Olaf Årthun. Kommentar:  Store snøpartier løsner i fjellsider pga mildver å raser ut. Hold dere langt vekke fra alle skråninger med møkje snø i denne mildverperioden

Vær

Ikke nedbør Flott ver å mildt på 1000moh

Skredhendelse

23. feb 12:30 (+01:00) Vått flakskred Naturlig utløst Skredet startet på 1059 moh og sluttet på 1071 moh Brattheng

ObsID: 257679

Hardanger / Kvinnherad

Snø

23.02.2021 kl. 09:10

82 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Litt nedbør i natt, som snø over ca 800 moh. Utsikt mot toppar på ca 1300 meters høgde. Som biletet syner så har mildvêret vore brutalt med det som allereie var eit tynt snødekke.

Vær

5 °C 5 m/s fra NV ↘ 50% skyer Kaldare vêrtype, men forbigåande. Klarvêr i morgontimane, men tilskyande utover føremiddagen i dag - stigande temperatur. Litt nedbør i går/i natt - som snø over ca 800 moh.

Snødekke

Nysnøgrense på 800 moh

Skredfarevurdering

3 Betydelig Mildvêr og store nedbørsmengder høgt til fjells fører til betydeleg skredfare. Ferdsel i skredterreng krever særs solid erfaring og gode rutevalg både opp og ned. Store naturlege utløyste skred kan forekomme. Det er stor variasjon i regionen i forhold til høgde og himmelretning. Det er meir snø i indre strøk, og skredfaren vil vere størst her. Mengden nedbør og mildvêrsgrense i morgon, onsdag, avgjer kor seriøs situasjonen vert. Om mildvêrsgrensa går lågare enn antatt så kan vi få skredproblem knytt til ustabile fokksnøflak også. Det er ein interessant situasjon. Vi har eit snødekke som varierer mykje, både med omsyn til kor du er i regionen, men også ifht høgde og himmelretning. Vi har, gjennom førre helg, hatt mildvêr høgt til fjells, noko som har ført til stor skredaktivitet i alle himmelretningar. For morgondagen, når det er størst fare for store nedbørsmengder, så er det naturleg å tenke at skredproblema er aktuelle i "Mange" heng, men basert på vêret som har vore og mengde snø ifht høgde, himmelretning og forskjellane innad i regionen så landar eg på "Få heng" - det fører til FG 3. Det er likevel viktig å få med at i disse henga kan ein ha ein situasjon som tilsvarer FG 4, medan i andre deler av regionen har ein situasjonen som av ein mildare karakter.

ObsID: 257349

Hardanger / Kvinnherad

Snø

22.02.2021 kl. 14:07

675 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mot fjorden. Frå ca 650 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Utsikt mot vestvendt side av Melderskin. Utsikt opp mot 1400 moh. Som biletet fortel så byrjar det å verte skrint med snø ein del plassar.

Snødekke

ObsID: 257260

Hardanger / Kvinnherad

Snø

22.02.2021 kl. 11:30

787 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mot nord. Frå ca 800 moh. Ser toppar på ca 1200 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mot søraust.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mot fjellet Ingahogg - 965 moh.

Vær

Ikke nedbør 4,5 °C 7 m/s fra Ø ← 100% skyer Fuktig vêr med regn og mild vind. Med + 4,5 grad på 800 meter så vil eg anta at det er mildt opp til ca 1300-1400 moh - kanskje høgare også.

Tester

LBT Slo ikkje ut.

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet. Skildring: Iallfall opp til 900-1000 moh, men mest truleg høgare opp også.

Notater

Legg inn snøprofil med temp seinare. Ikkje noko veldig forbløffande. I stor grad smelteomvandla snø.

Skredproblem

Våte flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1300 moh og 1000 moh Vil anta at det med mildveret vi har no, med regn høgt til fjells, framleis kan påvirke vedvarande svake lag i dekket, men eg vil også anta at dette er mest aktuelt mellom 1000 og 1300 moh då terreng under 1000 byrjar å verte gjennomfukta og terreng over 1300/1400 moh kan ha fått mindre regn - lågare temp. Der er nok det gamle skredproblemet med tørrare snø meir aktuelt. Som nemnt er det variasjon mtp mengde snø i regionen - ifht høgde og himmelretning - så skredproblemet er ikkje like aktuelt over alt. Det er i grenseland til "Få" heng pga mengde snø.

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1200 moh og 500 moh Str 1 og 2 skred kan forventes. Truleg har mykje rast frå seg dei siste dagane. Enkelte himmelretningar er det ikkje snø under 1000 moh, men for regionen sett under eitt er det nok fornuftig med "Alle" og "Mange heng" trass i at det ikkje er like treffande over alt.

Skredaktivitet

22. feb. 18-24 (+01:00) Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Str 1 og 2 i brattheng.

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 800 moh Våt løssnø Meget våt Fuktig snødekke høgt til fjells. Regnet har trekt djupt ned. Der snødekket er tynnare er det gjennomfukta - iallfall opp til ca 900/1000 moh, men mest truleg innslagsvis høgare opp også. I leformasjoner der dekket er tjukkere er det større variasjon, men fukt har trekt djupt ned her også. Samanhengande skiføre frå ca 400-500 moh, men råten snø gjer det utfordrande å gå. Truleg litt meir snø i indre del mot Røldal og Haukeli. Det er å merke seg at det er stor variasjon i regionen, både mtp forskjell i indre vs ytre del, men også høgde og himmelretning. I ein del sider er snøen smelta heilt vekk høgt til fjells, medan i andre, typisk mot nord og nordvest er det meir snø pga herskande vindretning frå aust i vinter. Vil anta at lagdelinga er litt meir inntakt høgare i terrenget, men det milde vêret har nok jobba seg ned i dekket her også.

Skredfarevurdering

3 Betydelig I lågare terreng, under 1000 moh, kan det framleis gå våte laussnøskred av str 1 og 2 i bratte heng. Over 1000 moh må ein vere obs på at det kan gå naturlig utløyste våte flakskred på vedvarande svake lag, der det ligg nok snø. Det er ein del variasjon i regionen, og dei ulike skredproblema vil ikkje vere like aktuelle alle plasser, men ver ekstra obs i høgda over 900-1000 moh, og i terreng der det har samla seg mykje snø gjennom vinteren. Synes vi nærmer oss ein Fg 2, men skal gruble litt på det. Det er vanskeleg å sei kva fargegrad vi bør ligge på då det varierer stort i regionen. Enkelte plasser er det avsmelta like opp til 1300 moh, medan det andre plasser er samanhengadande skiføre frå 500 moh. Men med utgangspunkt i at dei som skal på tur oppsøker terreng med snø, tenker eg at det er viktig å få godt fram i tekstvarselet at der det er nok snø er dei ulike skredproblema til stades. Om det er "Få", "Nokre" eller "Mange" heng er vanskeleg å sei så akkurat om det er FG 2 eller 3 er litt tja. Men synes vi nærmar oss 2.

Snøprofil

40 cm 4F-1F MF/MFcl 2 mm/6 mm W, 20 cm 1F MF 1 mm/5 mm M-W, 10 cm I IFil 0 mm M Hardt islag, men eg finner det kun der snødekket er tjukkare. Kunne vore grunnlag for eit potensielt skredproblem ("Opphopning" av vatn i over lag"), men på denne høgda og truleg opp til ca 1000 moh (mogleg høgare) så er nok islaget så pass nedbrote at det ikkje utgjer eit nemneverdig stort problem - evt. er det også mindre fuktighet i snødekket høgare oppe. Vil anta at dette er eit eldre islag, men sjølvsagt, det kan hende at fuktigheten har fryst her mtp temp, men synes det er i overkant tjukt til at det kan vere tilfelle., 30 cm 4F-1F RG/FCxr 1 mm/2 mm M Spor etter det gamle kantkornlaget, men er godt påvirka av temp. Ingen potens i det her. Vil anta at det islag over er vekke, så er dette laget i enda større grad eliminert, og vil anta at det gjeld relativt høgt opp i terrenget. Det gamle kantkornlaget ligg nok beskytta av tilsvarandre islag/smelt-frys-lag høgare i terrenget også. -0,3 °C @ 10 cm, -0,3 °C @ 20 cm, -0,3 °C @ 40 cm, -0,3 °C @ 50 cm, -0,8 °C @ 60 cm, -1,3 °C @ 80 cm Grov profil i leformasjon mot vest for å sjå kor djupt ned regnet har trekt. Mengde snø her er ikkje representativt for mengda i terrenget generelt. Mest truleg smelteformer mot bakken. NB! Får ikkje til å legge inn plussgrader på overflata, men der er det altså + 4,5 grader.

ObsID: 257211

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org