Snøskredvarsel for Hardanger onsdag 30.12.2020

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fokksnø. Større skred er vanskelig å løse ut, men kan forekomme ved stor tilleggsbelastning.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Stabilisering av fokksnøen fra foregående dager fortsetter og det vil generelt kreves større tilleggsbelastning for å løse ut skred. Det vil hovedsakelig være små heng med fokksnøflak fra mandag som det er mulig å påvirke. Selv om det ikke er observert aktivitet i rimlag under fokksnøen så kan ikke problemet utelukkes. Vær forsiktig ved faretegn som drønn og skytende sprekker. Litt nysnø i høyden forventes stort sett bare å forbedre skiføret, men vindutsatte steder kan det dannes enkelte, mindre nysnøflak.
Snøoverflata i fjellet er preget av mye vind som dannet fokksnø med ulik hardhet søndag. Varierende temperatur de siste dagene har tidvis gitt nysnø i lavlandet med påfølgende regn under ca 800 moh. Vest for Folgefonna er det generelt lite snø og bare sporadisk skiføre under 1000 moh. I fjellet og lengre øst i regionen er det gamle snødekket påvirka av flere runder med mildvær. Under 1000 moh er det gamle snødekket generelt gjennomfukta og stabilt.
Det ligger kantkorn over skare dypt i snødekket. Sannsynligvis mest utbredt mellom 1000 og 1100 moh. Det er usikkert om laget har nok ugunstige egenskaper til at skred kan løses ut. Det er ikke observert tegn på at rim som ble dannet i julehelgen er aktivt.
Det ble observert noen naturlig utløste str. 3 flakskred vest for Røldal søndag,
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-7 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 6 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst., endring til stille/svak vind fra øst om ettermiddagen.
-8 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh natt til onsdag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / Kvinnherad

Snø

30.12.2020 kl. 13:27

82 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Bilete teke frå 82 moh. Mot sør-aust/aust. Snøgrensa ligg på ca 700 moh her.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Bilete teke frå parkeringsplassen i Fjellhaugen skisenter. Sparsamt med snø på bakken og i terrenget.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Bilete teke frå ca 700 moh mot fjellet Melderskin (1426 moh). Sida som vender mot er vestvendt. Bilete teke i går, tysdag.

Vær

Ikke nedbør 4 °C 2 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Relativt stabil vêrtype siste døgnet. Har falle litt nedbør, om lag eit par cm i høgda. Stabil temp.

Snødekke

Ikke snøfokk 2 cm nysnø

ObsID: 246695

Hardanger / Ullensvang

Snø

29.12.2020 kl. 11:29

1266 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Bærande fokksnø ein del plasser. Synker nedi til midt på støvelskaftet om ein tek av skia.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mot aust. Ein del bratte heng - vest og nordvestvendt. Vanskeleg å sjå pga flatt lys, men såg ingen dagsferske skred. Mogleg skredmasser som låg under fokksnøen, men tvilsomt.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Overskya vêrtype.
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  ECTP 11@14cm Q1.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, V, NV over 800 moh Litt avhengig av kva lag som går i brudd. Det øvste laget vil truleg generere str. 2 skred, men om det går i brudd lenger nede i dekket så kan det potensielt gå str. 3, men det skal relativt stor tilleggsbelastning til om det skal gå i brudd.

Faretegn

Ingen faretegn observert Såg ikkje ferske skred, men kan ikkje utelukke det pga dårleg sikt. Ein del skredmasser i bratte fjellformasjoner rundt Odda, men usikker på når disse har gått.

Vær

Ikke nedbør 5 °C 3 m/s fra Ø ← 100% skyer Vinden som har prega regionen den siste tida har roa seg ned. Lite nedbør. Kanskje eit par cm nysnø totalt.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Snøgrense på 700 moh. Grense for lagdelt snø er på 800 moh Vindpakket hard Tørr Varierende vindpakka hard til mjuk. Avblåst ned på skaren på konvekser. Meir snø i vest og nordvest, men brukande dekningsgrad i dei fleste sektorene. Snøgrensa er lågare i indre del enn i ytre del. Det er også meir snø i indre del enn ytre del.

Tester

ECTN28@89cmQ3 God Overliggende lag går ut på underliggende skare. Går ut med liten belastning på spade bak blokka. Smelteformer i bunn.

ECTP26@59cmQ3 God Eldre fokksnø går ut på delvis omvandla nysnø.

ECTP11@14cmQ1 Middels Som meldt. Går ut på nedføyka nysnø. Legg ein godviljen til så er det kanskje innslag av rima nåler, men det har uansett lite å sei på den lokaliteten eg var i dag. Om rimet har overlevd andre plasser så vil eg anta at det er i skjerma formasjoner mot nord - og til dels tilgresande sektorar.

Skredfarevurdering

2 Moderat Nedføyka nysnø som skredproblem. Ver obs når du beveger deg inn i terreng der vinden har lagt opp flak - mot nord og nordvest. Ver også obs på at rim kan ha overlevd i enkelte lommer, mest truleg mot nord/tilgrensande sektorer, men dette er usikkert. Drønn og skytende sprekker er teikn ein må ta på alvor. Ein roligare vêrtype skal prege regionen dei neste dagane. Dette gir fokksnøflaka tid til å stabilisere seg. Varslet faregrad er riktig Synes varsel stemmer overens med obs i dag.

Notater

Finn ikkje indikasjon på overflaterim i snøprofil, men ikkje utenkelig at det finnes i skjerma formasjoner mot nord. Redigerer obs heime, men ingenting spes å føye til.

Snøprofil

14 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 16 cm 4F PP 1 mm/0 mm D Rimlag , 29 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 10 cm 4F-1F DF 1 mm/0 mm D Rimlag Eldre nedføyka delvis nedbrutt nysnølag. , 20 cm 1F RG 1 mm/0 mm To ulike lag av fokksnø, men laga har bunde seg rimelig greitt., 30 cm K MF 0 mm/0 mm M -7 °C @ 0 cm, -5,5 °C @ 10 cm, -5 °C @ 20 cm, -4,4 °C @ 30 cm, -3,7 °C @ 40 cm, -3,2 °C @ 50 cm, -2,6 °C @ 60 cm, -1,8 °C @ 80 cm 3 tester knyttet til snøprofilen Mest truleg smelteformer/is ned mot bakken - ca 50 cm ned.

ObsID: 246569

Hardanger / Kvinnherad

Snø

28.12.2020 kl. 15:31

82 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps

Vær

Ikke nedbør 5,7 °C fra Ø ← 99% skyer

Snødekke

Moderat snøfokk Nysnøgrense på 700 moh. Snøgrense på 800 moh

ObsID: 246480

Hardanger / SAUDA

Snø

28.12.2020 kl. 12:47

358 moh

Tommy@NVE (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Tommy@NVE
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Bra med vind i høgda, voksne snøfaner fra toppa med vind fra Ø. Tidvis og stedvis dreg fokkskyer ned liene og ned i skogen.

ObsID: 246467

Hardanger / Ullensvang

Snø

28.12.2020 kl. 11:15

368 moh

Per Magne (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Per Magne

Faretegn

Årets første skred i Midtskreo.

Vær

Snø 0 °C fra S ↑ 100% skyer Har vært god vind i fjellet de siste døgnet og ein god del snø.

Snødekke

Kraftig snøfokk

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Skredhendelse

28. des 11:16 (+01:00) 2 - Middels Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 366 moh og sluttet på 366 moh I renne eller forsenkning

ObsID: 246478

Hardanger / SAUDA

Snø

27.12.2020 kl. 14:44

1003 moh

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Uskarpt bilde gjennom kikkerten, men tydelig snøfokk fra Varanuten mot Kufonndalen.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Over mildværsgrensa flyttes snøen av kraftig vind på Varanuten v Sauda skisenter. Sett i kikkert hjemmefra ser det ut som det vind fra SØ/Ø som tar godt i høyden med pålagring i V/NV vendte heng.

ObsID: 246348

Hardanger / SAUDA

Snø

27.12.2020 kl. 11:29

273 moh

Tommy@NVE (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Kraftig snøfokk høgt til fjells

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Snøfokk over 8-900 moh.

ObsID: 246309

Hardanger / Ullensvang

Snø

27.12.2020 kl. 09:57

981 moh

Fundus (Ukjent)

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Såg flere skavler dom hadde knekt og løst it relativt store flakskred

Vær

1 °C fra Ø ← 100% skyer

Skredaktivitet

27. des. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 3 - Store. Lett å løse ut Noen bratte heng. N. Mellom 900 moh og 700 moh

ObsID: 246307

Hardanger / Kvinnherad

Snø

27.12.2020 kl. 09:31

85 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Retning Ø-SØ. Nysnøgrensa/snøgrensa ligg relativt høgt i Rosendal. Litt lågare om ein beveger seg lenger inn i dalføra, og enda lågare om ein dreg lenger inn i regionen. Det byrjar å verte brukande snømengde i høgda.

Vær

Regn 7 °C 11 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Generelt rolege vindforhold fram til laurdag ettermiddag - vinden auka på frå ettermiddag/kveld og har jobba relativt hardt, spesielt i høgda. Det har også falle ein del nedbør - som snø over7-800 moh. Varierande kor du er i regionen.

Snødekke

30 cm nysnø Nysnøgrense på 800 moh Det har falle om lag 20-30 cm snø siste 24 døgn. Det er varierande kva høgde nysnøgrensa går på - avhengig av kor du er i regionen. I ytre del så må du noko høgare samanlikna med indre del. Basert på vindhastighet så vil eg anta at det går føre seg kraftig snøfokk i høgda.

ObsID: 246289

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org