Snøskredvarsel for Hardanger søndag 31.05.2020

3
Betydelig
Publisert:

Glideskred er spesielt vanskelig å forutse, unngå derfor utløps og utløsningsområder. Faren er økende, spesielt der det allerede er synlige sigesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i bratt terreng med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå opphold i og nedenfor heng med glidesprekker.

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vedvarende høye temperaturer fører til økt snøsmelting og økende vanninnhold i snøen. Glideskred er svært vanskelig å forutse, men faren er økende, spesielt der det allerede er synlige sigesprekker. Høyt til fjells der det fremdeles er lagdeling i snøen, vil smeltevann kunne hope seg opp innad i snøen og gi naturlig utløste våte flakskred. Det vil også være stor fare for våte løssnøskred og skavlbrudd er sannsynlig. Faren for alle typer våte skred, avhenger av flere faktorer som graden av vannmetning og om det blir nattefrost eller ikke. I og med at vi er inne i en krevende periode for å kunne forutsi skredfaren, og da spesielt glideskred, oppfordres det til konservative veivalg og god turplanlegging.
Under skoggrensa (1200 moh) er snøen smelteomvandlet og drenerer smeltevann tilsynelatende godt selv om det er enkelte islag i snødekket. Over skoggrensa er det lagdeling i snødekket og smeltevann kan ha hopet seg opp innad i snøen, spesielt der snødekket er tykt. Det finnes skiføre fra ca. 600-800 moh i skyggesider i indre strøk, mens du må opp til skoggrensen ved kysten og i solsider. Det er mer snø enn normalt på denne årstiden i fjella. Mange steder er det svært store skvaler.
Det er rapportert om mange glidesprekker i regionen den siste tiden.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
0 °C til 10 °C på 1400 moh.
Til topps om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
1 °C til 10 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / Ullensvang

Snø

28.05.2020 kl. 12:45

1537 moh

Tkni (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Tkni

Vær

Ikke nedbør fra NV ↘ 5% skyer Det var le for vinden nedi bollen, det ga høyere temperatur.

Skredhendelse

28. mai 12:45 Vått løssnøskred 1 - Små Personutløst Ø-vendt Skredet startet på 1536 moh og sluttet på 1357 moh Ubunden snø 10 cm høy og 5 m bred bruddkant Brattheng Usikker på om det karakteriseres som våtsnøskred, eller sørpeskred.

Ulykke/hendelse

Snøen hadde smeltet og blitt slush i bollen da temperaturen hadde steget fort. Dårlig vurdering av snølaget, og hvor hurtig snøsmeltingen skjer akkurat nå. Snø Påvirket ingenting Topptur

ObsID: 237273

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org