Snøskredvarsel for Hardanger mandag 25.05.2020

2
Moderat
Publisert:

Varme og sol gir auka fare for naturlig utløyste våte skred. Størst sjanse på ettermiddag og kveld

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå lengre opphold i og nedenfor heng med glidesprekker.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Varme og sol vil gi snøsmelting og vassmetting i snødekket. Det gir sjanse for våte skred når vassmettinga er på det høgaste på ettermiddag og kveld. Snødekket er etterkvart ganske grovkorna, dette hjelper på dreneringa av smeltevatn, og vassmettinga blir mindre. Smelting og vassmetting gir forhold for glideskred, typisk ved sigesprekker. Det er mykje og store skavlar i fjellet, desse blir svekka i regnet og kan knekke og dra med seg snø i henga under.
Det meste av snødekket har no fått varme og framstår som grovkorna, men noko mindre omdanna i skyggesider i høgda. Nokre stader skare. Snøgrensa ligg på 500-700 moh. Det er mykje snø i regionen og det er store skavlar mot nord og aust.
Ein del skredaktivitet siste dagane i samband med oppvarming
20 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørvest., endring til frisk bris fra nordvest om ettermiddagen.
-2 °C til 2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1500 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Mest nedbør først på dagen i sør.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-1 °C til 8 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / Ullensvang

Snø

25.05.2020 kl. 13:40

1661 moh

Bård Henning@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Bård Henning@obskorps

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet

Snødekke

Ikke snøfokk Våt løssnø Våt Snøen er våt opp til ca 15000moh

Vær

Ikke nedbør 10 °C fra N ↓ 10% skyer

ObsID: 236939

Hardanger / SAUDA

Snø

22.05.2020 kl. 18:57

902 moh

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Skredproblem
Bilde 3 av 7 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Panoramabilde med Vardanuten (1111moh) til venstre og Ravnafjell (983) til høgre. Vårløysinga er i gang, og kuler, ryggar og klippeformasjonane kjem tydligare fram.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 4 av 7 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 5 av 7 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 6 av 7 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Mye vann i snøen Fredag (observasjonsdagen) hadde det ikkje kome meir enn snaut 10mm regn. Men natt til laurdag og lørdag føremiddag fortsetter det med kraftige byger og dei siste 24 timar nærmar me oss 30mm regn. Sjølv ikkje på 1370 moh (Elvershei, Røldal) har det vore minusgrader i natt. Det betyr at snødekket har fått dusja seg godt nesten heilt til topps. Det var åpenbart opphopning av vatn over skare høgt i snødekket i går. Den grovkorna basen var også svært våt nedover i snødekket.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1400 moh Fleire og fleire små, våte laussnøskred kan sjåast i terrenget. Antar at enkelte kan bli str. 2 noko høgare til fjells og der dei gjerne løsnar i kombinasjon med nokon av dei store skavlane frå i vinter. Desse må nødvendigvis blir tynga nok og villa ned snart:) Sigesprekkene er i aktivitet igjen, og det vil nok bli glideskred som kjem etterkvart - spesielt inn mot søndag med endå større nedbørsmengder.

Snødekke

2 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 500 moh. Grense for lagdelt snø er på 700 moh Våt løssnø Våt Svært varierande snødekketjukkelse i terrenget. Naturlig nok ettersom det har vore ujamn fordeling gjennom vinteren. Der det ligg som mest rundt observasjonsstaden er det ingen problem å stikke søkestanga til bunns uten å treffe bakken. Men på kular og ryggformasjoner er det no bart og lyngrabbane er framme i dagen. Sett heimanfrå har det verkeleg komt i vårløysinga dei siste dagane og mange svarte flekker har vokst også i nordhellingane.

Vær

Regn 5,5 °C 7 m/s fra S ↑ 100% skyer Ruskevær! Kom 9mm regn i Sauda fredag ettermiddag.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Observasjoner viser at snødekket er gjennomgående vått. Det finnes skare/is kombinasjon høyt i snødekket på observasjonsstedet. Antar dette har en relativt stor utbredelse, da vi har hatt mye mildværsskare/regnskare fra gammelt av. Med dette inntakt vil det inntil videre være stort potensiale for opphopning av vann i snødekket (så allerede tendensen fredag). Denne vil forsterkes med økt nedbør. Våte løssnøskred vil gi sørpeforhold. Men mye vann vil også drenere gjennom hele snødekket, samt at det smelter langs bakken. Så her vil snø kunne settes i bevegelse. Glideskred/sørpeskred er høyst aktuelt. Både vannføring i elver og bekker bekrefter smeltingen. I lokale vannmagasiner beregnes lokaltilsiget og dette har økt betydelig siste halvannet døgn. Økende fare for skred søndag, knyttet til enda større nedbørsmengder. Rik Varslet faregrad er riktig Observasjonstur ble gått fredag kveld. For lørdag virker fg2 greit og innafor. At man høyner til fg3 for søndag er også helt i tråd med forventninger og inntrykk.

Notater

Tenkte å halda meg til varslarens målføre, men ser at eg har ramla over i riksmålet enkelte stader. Orsak:)

Skredaktivitet

Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø. Over 900 moh En miks av både glideskred og våte løssnøskred. Ikke alltid like åpenbart å bedømme om det startet som et lite glideskred på sva, men det er ikke kjempevesentlig. Hovedbudskapet er vel at ting løsner fra bratta nå og vil fortsette å gjøre det. De våte skredene som går stopper i henget når der det blir slakere. Jeg tror vi kan si med ganske stor sikkerhet at vi ikke har potensiale for våte flakskred her i sørvest - slik som vi har sett lengre nord på vestlandet. Lenge siden jeg har sett en bruddkant i denne delen av regionen nå.

Snøprofil

10 cm 4F MF 1 mm/0 mm V, 5 cm 4F MFsl 0 mm/0 mm S, 10 cm P MFcr 1 mm/0 mm M, 1 cm I IF 0 mm/0 mm, 90 cm 1F MF 2 mm/0 mm W 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 50 cm, 0 °C @ 100 cm Isotermt og gjennomgåande vått snødekke. Gamle islag er i stor grad omvandla. For eit par veker sidan måtte ein "hamra" søkestanga gjennom djupe is- og skarelag i snøpakka. No er det betydelig mindre motstand å kjenna. Mest markant er islaget som ligg ca 30 cm nede i snødekket. Potensielt glidesjikt ved opphopning av vatn ved kraftig regn søndag.

ObsID: 236612

Hardanger / Kvinnherad

Snø

22.05.2020 kl. 16:00

84 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Kraftig vind frå søraust i kombinasjon med høge temperaturar tærer svært mykje på snødekket. Ser tydeleg endring dei siste dagar. Frå fredag kveld er det meldt nedbør. I kombinasjon med vind og høg temp så ligg det an til prima forhold for snøsmelting. Registrerer at elvene er relativt store - tyder på at det smelter fort i fjellet no.

Vær

17 °C 15 m/s fra SØ ↖ 90% skyer Kraftig vind frå aust-søraust. Mildt til topps, både om natta og om dagen.

ObsID: 236580

Hardanger / SAUDA

Snø

22.05.2020 kl. 10:01

3 moh

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Notater

I mitt daglige arbeid i vasskrafta berekner me kontinuerlig lokaltilsig i våre magasiner. Frå i går til i dag har me sett ei markant auke i tilsiget på magasin mellom Sauda og Røldal i høgden 4-500moh (cirka tredobling). Dette rimer godt med mildare netter og betydelig varmare dagar. Eg går ordinær regobs i ettermiddag/kveld til info.

ObsID: 236528

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org