Snøskredvarsel for Hardanger tirsdag 19.05.2020

2
Moderat
Publisert:

Stigende temperaturer og sol kan føre til naturlig utløste våte skred. Vær også varsom i områder med fersk fokksnø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Stigende temperatur og solgløtt vil opprettholde problemet med våte skred. Spesielt utsatt er heng som har ligget i le for vinden og som nå har mye løs snø. Naturlig utløste våte skred kan forekomme, særlig i heng som får sol. Nattefrost senker skredfaren og skredproblemet vil være størst ut på ettermiddagen. Fokksnøflakene fra de siste dagene vil fortsette å stabilisere seg. Generelt vil fokksnøen være vanskelig å løse ut. Unngå områder som er utsatt for glideskred. Det er store skavler i fjellet, vær forsiktig ved ferdsel på rygger og topper. Husk på at skavlbrudd også kan løse ut skred i underliggende terreng.
De siste dagene har det kommet en del nysnø med synkende snøgrense. Til dels kraftig vind har fordelt den nye snøen ujevnt i terrenget. Under nysnøen er snødekket smelteomvandlet til ca. 1000 moh og noe høyere i bratt solvendt terreng. I høyfjellet er det fortsatt mye snø for årstiden. Det er store skavler flere steder.
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest.
-7 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1300 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-7 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1300 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Nattfrost mange steder i fjellet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / Kvinnherad

Snø

17.05.2020 kl. 08:39

775 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Det har snøa ca 10-15 cm frå i går føremiddag til i dag.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Vinterstemning i fjellet.

Snødekke

15 cm nysnø Nysnøgrense på 300 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Vær

Snø -1 °C 2 m/s fra Ø ← 100% skyer

ObsID: 235975

Hardanger / Kvinnherad

Snø

16.05.2020 kl. 15:38

856 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Ei blanding av skodde, snøfall og snøfokk gav lite sikt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Nysnø som har falle dei siste dagane. Her var det bart for nokre dagar sidan. Varme og fuktighet frå bakken gjer til at det skal lite til før det vert bart igjen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Framleis mykje snø relativt lavt nede. Dette på ca 800 moh.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 800 moh Litt vanskeleg å sei noko om storleiken på skred, men skredstr. 2 og 3 bør vere aktuelle med tanke på mengde snø tilgjengeleg for transport og vindhastighet i fjellet per no.

Snødekke

70 cm totalt Moderat snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 400 moh. Snøgrense på 800 moh. Grense for lagdelt snø er på 800 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Samanhengande skiføre frå ca tregrensa og opp, men dette varierer avhengig av himmelretning og kor du befinner deg i regionen. Snødekket består av smelteomvandla snø og islag nedst mot bakken. Over dette har det lagt seg nysnø som har vorte føyka ned siste døgn. Pågåande vindtransport og oppbygging av ferske fokksnøflak mot aust, nord-aust og sør-aust. Snødjupne varierer også mykje avhengig av himmelretning, høgde og kor du befinner deg i regionen. Generelt er det mykje snø for årstida.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Pågåande vindtransport frå vest (dreiende vest-sørvest-nordvest) fører til ferske fokksnøflak mot aust. Det er mykje ubunden snø tilgjengeleg for transport så store og tørre flakskred kan forekomme. Potensielt naturleg utløyste. Situasjonen vil vere lik utover sundagen. Endring i vêrtype frå måndag vil gi gradvis stabilisering i dei ferske fokksnøflaka. Etter kvart som vår-vêret får tak igjen vil dei vanlege vår problema komme tilbake. Varslet faregrad er riktig Synes varselet stemmer godt med mine obs. i dag, men pga særs dårleg vêr og sikt kom eg meg ikkje veldig høgt til fjells. Sikten gjorde til at eg ikkje fekk observert brattare terreng mot Omnatind, Melderskin osb.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Notater

Redigeres

Vær

Snø -1 °C 15 m/s fra V → 100% skyer Det har falle ein del nysnø den siste veka. Nysnøgrensa har lege relativt lavt. I dag tidleg fall nedbøren som snø over ca 300 moh. Høgare i terrenget var det kraftig vind, men pga av særs dårleg sikt kunne eg ikkje observere kor mykje det føyka, men moderat til kraftig er å anta.

Tester

CTM18@38cmQ2 Middels Brudd i overgangen til eldre smelteomvandla snø.

CTE5@10cmQ1 Dårlig Eg var relativt tidleg ute, men tydeleg etablering av fokksnøflak allereie. Dog, framleis mjukt så det smuldra opp ved brudd.

Snøprofil

10 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 6 cm 4F PP/DF 2 mm/0 mm D, 10 cm 1F MF/MFcr 0 mm/0 mm M Mildare temp har ført til at laget har vorte smelteomvandla. Tendensar til isete., 12 cm 1F DF/MF 0 mm/0 mm M, 30 cm P-K MF/IF 0 mm/0 mm M-W -1,4 °C @ 0 cm, -0,8 °C @ 10 cm, -0,6 °C @ 20 cm, -0,4 °C @ 30 cm, -0,4 °C @ 40 cm, -0,4 °C @ 50 cm, -0,4 °C @ 60 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 235895

Hardanger / SAUDA

Snø

16.05.2020 kl. 13:00

740 moh

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Bilde tatt ved bommen på Breiborg. FOTO: AS Forskaling.

Vær

Snø AS Forskaling som brøyter på vegen mellom Sauda og Røldal har delt rapport om «full vinter og snøstorm» på sin facebookside. Usikker på hva som ligger i vindstyrken, og vet heller ikke retning. Men det er mye vær i høyfjellet tydeligvis.

ObsID: 235888

Hardanger / Ullensvang

Snø

16.05.2020 kl. 12:31

784 moh

Ajorg@rkh-skredgruppe (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Ajorg@rkh-skredgruppe

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Vær

Snø 0 °C 100% skyer Friskt vær. Blåser godt i kastene. Snøbyger og vindtransportert snø.

ObsID: 235872

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org