Snøskredvarsel for Hardanger tirsdag 17.12.2019

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold i høyden. Nysnøflak over mildværsgrensen kan være ustabile. Vedvarende svake lag i snødekket kan påvirkes der snødekket er tynt.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø ved bakken

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det kan framleis ligg ustabile nysnøflak på utsette stadar som inn mot renner, bak ryggar o.l. I høgda bør ein vere merksam på svakt lag av kantkorn, spesielt der snødekket er tynt.
Nedbør og vind siste døgnet har lagt opp snø i nordaustlege leområder. Snødekket ber generelt preg av kraftig vind siste perioden med avblesne ryggar og mykje snø i typiske leformasjonar. I låglandet er snødekket i stor grad påvirka av varme og fuktigheit.
Det var Laurdag observert vedvarande svakt lag av kantkorn langs bakken på 1100 moh. Varme og fuktigheit førre veke har truleg øydelagt kantkornlaget opp til 1000 moh.
Det var måndag observert eit naturleg utløyst flakskred i ei nordvendt side nær Ramnafjellnuten (Sauda).
Observatør i Sauda melder måndag om omlag 20 cm nysnø.
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst., endring til bris fra sørvest om formiddagen.
-11 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om kvelden.
Skyet.
Tilskyende utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-9 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / Rosendal

Snø

17.12.2019 kl. 16:30

92 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Snødekke

60 cm totalt 10 cm nysnø Nysnøgrense på 700 moh. Snøgrense på 600 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Snøen som ligg på under ca 700 moh +/- er delvis kram som følgje av plussgrader. Snøen over denne høgda er tørrare og so leis tilgjengelig for vindtransport. Eg har ikkje registrert snøfokk på toppane (1300 moh) i dag. For regionen har det kome mellom 20-30 cm nysnø frå natt til sundag og til i dag. Denne snøen har stort sett kome under rolege vindforhold - noko vindtransport har nok gått føre seg, men vil anta at det i så tilfelle har vore "lett snøfokk". Det er varierande snødjupne for regionen, men mellom 40 - 100 cm er eit rimeleg estimat, men variasjon mtp leformasjoner. Tilsynelatande ei todelt lagdeling på 700 moh; smelteformer nedst og nysnø øvst.

Vær

Yr 5 °C 4 m/s fra SØ ↖ 80% skyer Det har yra med ujamne mellomrom frå i dag tidleg og til no. Ikkje spesielt med vind, men registrerer at det har vore om lag 8 m/s på det meste i fjellet i dag. På høgde ca 700 moh er det no klokka 16.33 0 grader og ca 5 m/s i vind frå søraust.

ObsID: 203400

Hardanger / Sauda / Hardanger

Snø

17.12.2019 kl. 12:31

885 moh

Olaf Årthun. (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten Moderat

Tester

CTV@100cm God Lett snø helt ned mot bakken

Skredproblem

Ubunden snø

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 25 cm nysnø Snøgrense på 5 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Helt dekket overalt. Fin lett snø

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 0 °C 5 m/s fra S ↑ 70% skyer Ok vær å god sikt

Skredaktivitet

17. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

ObsID: 203414

Hardanger / SAUDA

Snø

16.12.2019 kl. 12:17

932 moh

HelgeSvandal@frivillig (*)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  HelgeSvandal@frivillig

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Stort snøfall Område: På dette stedet

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mykje snø i lesidene i nord . Avblåst på rygger.

Skredaktivitet

16. des. 18-24 (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. N, NØ

ObsID: 202251

Hardanger / SAUDA

Snø

16.12.2019 kl. 11:30

446 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Kram snø fra 200moh, men gradvis tørrere oppover mot 400moh. Antakeligvis tørt ved tregrensa og høyere.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Saudafjorden og nede i tåka, og topper på 12-1500moh lengst vekk i bildet.

Snødekke

Ikke snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 100 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Fuktig

ObsID: 202276

Hardanger / Rosendal

Snø

16.12.2019 kl. 09:49

92 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Mot Andersfjell. Det byrjar å verte ein del snø over ca 800 moh. Denne grensa ligg noko lågare jo lenger inn i dalane og inn i regionen ein kjem.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Frå Myrdalsvatnet mot Gygrastolen (t.v.) og Nipeskar (t.h.).
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Frå Myrdalsvatnet og mot Melderskin sine vestvendte sider.

Skredfarevurdering

2 Moderat Ingen radikale endringar frå i helga og til i dag. Skredfaren er primært knytt til nedføyka svakt lag med nysnø. Dette vil ha stabilisert seg enda meir frå i helga og til i dag. Ein skal vere obs på kantkorn ved bakken over ca 1100 moh og spesielt der snødekket er tynt. Snødekket vil fortsette å stabilisere seg med vêret som er meldt. Det er meldt meir snø og om det skulle verte meir vind vil ein få forsterka "nedføyka nysnø" som skredproblem. Per no er det ikkje meldt spesielt med vind i regionen. Varslet faregrad er riktig Eg vil anta at det ikkje er radikale endringar frå i går til i dag mtp farevurderinga, men eg har ikkje vore ute i felt i dag, måndag.

Snødekke

Ikke snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 600 moh. Snøgrense på 600 moh Det byrjar å verte ein del snø over om lag 800 moh. Det har kome ca 10-20 cm nysnø i fjellet i natt.

Vær

Ikke nedbør 5 °C 2 m/s fra SØ ↖ 75% skyer Om lag 0 grader på 600 moh.

ObsID: 202203

Hardanger / Ullensvang

Snø

14.12.2019 kl. 13:14

1095 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 7 Av:  Notater Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Skredproblem
Bilde 3 av 7 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Kantkorn/beger ved bakken.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 4 av 7 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Kantkorn som ligg mot bakken.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 5 av 7 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Korna dryssa ut når eg strauk votten mot det.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Mot nord-aust.

Skredfarevurdering

2 Moderat Primærproblem er knytt til nedføyka svakt lag av nysnø. Det har vore pålagring i nord-nordvestlege heng i går, i natt og i dag tidleg, så nye fokksnøflak har nok danna seg i disse himmelretningene. Eldre flak av fokksnø har nok stabilisert seg relativt bra. Det er elles verdt å merke seg at det er kantkorn ved bakken på ca 1000-1100 moh og oppover. Det er tendensar til overliggende skare, samt vindpakka sjikt som vil beskytte dette laget, men ver obs der snødekket er tynnare. Det foregår framleis vindtransport i fjellet, men noko mindre enn det siste døgeret. Eg vil anta at det vil vere fare for nye flak av fokksnø i vest til nordvestlige leformasjoner trass i at det byrjar nok å verte relativt vindpakka. Dette vil stabilisere seg dei neste dagane då det er meldt mindre vind. Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTP18@54cmQ2 Middels Går i brudd i kantkorn/beger ved bakken. Overliggende fokksnø går ikkje i brudd ved test.

Notater

Kantkorn ved bakken over 1100 moh. Full obs kjem i kveld.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter 2 - Middels N, V, NV over 700 moh Eg finner nedføyka nysnø, samt sjiktoverganger i fokksnøen, men får det ikkje til å gå i brudd ved ECT. Går i brudd ved at eg bryter blokka ut med spaden.

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1100 moh Eg vil anta at det finnes i dei fleste himmelretningar over ca 1100 moh. Mogleg den grensa går høgare i ytre del av regionen.

Snødekke

70 cm totalt Moderat snøfokk Vindpakket hard Tørr I går og antakeligvis i natt var det kraftig snøfokk. Vurderer det som moderat no. Overflata er frå vindpakka hard til mjuk/hard. Det er også varierande kor mykje snø det er i terrenget; 40-80 cm. Snødekket er godt herja av vinden.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Varierande kor vinden tek. Sterkare vind i morgontimane. Det har roa seg utover dagen.

Vær

Ikke nedbør -2 °C 5 m/s fra Ø ← 100% skyer Det har blåst kraftig frå sør-aust/aust gjennom gårsdagen, i natt og delvis i morgontimane i dag. Vinden har løya noko utover føremiddagen.

Snøprofil

26 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 10 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 15 cm 1F-P MF 0 mm/0 mm D-M Tendenserar til ein del is i dette laget. , 5 cm F-4F DH 0 mm/1 mm D Skarelag -3,5 °C @ 0 cm, -4,2 °C @ 10 cm, -3,7 °C @ 20 cm, -3,2 °C @ 30 cm, -2,2 °C @ 40 cm, -1,5 °C @ 45 cm, -0,8 °C @ 57 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 202055

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org