Snøskredvarsel for Hardanger søndag 15.12.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fersk fokksnø. Det fines også områder med vedvarende svake lag i fjellet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø ved bakken

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fredagens fokksnøflak vil fortsatt kunne være ustabile noen steder og det vil fortsatt være mulig for en skiløper å løse ut skred opp til str 2 i heng med ferske flakdannelser. Litt vind og snø vil også kunne danne noen ustabile nysnøflak på utsatte plasser som inn mot renner, bak rygger ol. I de høyeste områdene bør man være oppmerksom på svakt lag av kantkorn i forbindelse med tynt snødekke.
I lavlandet er snødekket i stor grad påvirket av varme og fuktighet. I høyden har det vært tidvis svært kraftig vind slik at snøen ligger ujevnt fordelt i terrenget. Rygger og konvekser er mange steder avblåst ned til hard skare og det kan ligge mye snø av varierende fasthet i leformasjoner.
Lørdag det observert vedvarende svakt lag av kantkorn langs bakken på 1100 moh. Tidligere beskrevet svakt lag av kantkorn ved bakken har vært utsatt for varme og fuktighet siste uken og det er grunn til å anta at dette er ødelagt opp til 1000 moh.
Observatør meldte torsdag om nysnøgrense på 500 moh og 15 cm siste døgn. Fredag ble det meldt om stedvis kraftig snøfokk i fjellet.
2 - 7 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst.
-9 °C til -6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh natt til lørdag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
7 mm i døgnet, opp mot 14 mm i mest utsatt område.
Bris fra øst.
-9 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh natt til søndag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / Ullensvang

Snø

14.12.2019 kl. 13:14

1095 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 7 Av:  Notater Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Skredproblem
Bilde 3 av 7 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Kantkorn/beger ved bakken.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 4 av 7 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Kantkorn som ligg mot bakken.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 5 av 7 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Korna dryssa ut når eg strauk votten mot det.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Mot nord-aust.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Varierande kor vinden tek. Sterkare vind i morgontimane. Det har roa seg utover dagen.

Tester

ECTP18@54cmQ2 Middels Går i brudd i kantkorn/beger ved bakken. Overliggende fokksnø går ikkje i brudd ved test.

Vær

Ikke nedbør -2 °C 5 m/s fra Ø ← 100% skyer Det har blåst kraftig frå sør-aust/aust gjennom gårsdagen, i natt og delvis i morgontimane i dag. Vinden har løya noko utover føremiddagen.

Notater

Kantkorn ved bakken over 1100 moh. Full obs kjem i kveld.

Snødekke

70 cm totalt Moderat snøfokk Vindpakket hard Tørr I går og antakeligvis i natt var det kraftig snøfokk. Vurderer det som moderat no. Overflata er frå vindpakka hard til mjuk/hard. Det er også varierande kor mykje snø det er i terrenget; 40-80 cm. Snødekket er godt herja av vinden.

Skredfarevurdering

2 Moderat Primærproblem er knytt til nedføyka svakt lag av nysnø. Det har vore pålagring i nord-nordvestlege heng i går, i natt og i dag tidleg, så nye fokksnøflak har nok danna seg i disse himmelretningene. Eldre flak av fokksnø har nok stabilisert seg relativt bra. Det er elles verdt å merke seg at det er kantkorn ved bakken på ca 1000-1100 moh og oppover. Det er tendensar til overliggende skare, samt vindpakka sjikt som vil beskytte dette laget, men ver obs der snødekket er tynnare. Det foregår framleis vindtransport i fjellet, men noko mindre enn det siste døgeret. Eg vil anta at det vil vere fare for nye flak av fokksnø i vest til nordvestlige leformasjoner trass i at det byrjar nok å verte relativt vindpakka. Dette vil stabilisere seg dei neste dagane då det er meldt mindre vind. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter 2 - Middels N, V, NV over 700 moh Eg finner nedføyka nysnø, samt sjiktoverganger i fokksnøen, men får det ikkje til å gå i brudd ved ECT. Går i brudd ved at eg bryter blokka ut med spaden.

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1100 moh Eg vil anta at det finnes i dei fleste himmelretningar over ca 1100 moh. Mogleg den grensa går høgare i ytre del av regionen.

Snøprofil

26 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 10 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 15 cm 1F-P MF 0 mm/0 mm D-M Tendenserar til ein del is i dette laget. , 5 cm F-4F DH 0 mm/1 mm D Skarelag -3,5 °C @ 0 cm, -4,2 °C @ 10 cm, -3,7 °C @ 20 cm, -3,2 °C @ 30 cm, -2,2 °C @ 40 cm, -1,5 °C @ 45 cm, -0,8 °C @ 57 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 202055

Hardanger / SAUDA

Snø

13.12.2019 kl. 10:12

1044 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Vardanuten i venstre bildekant, Kufonndalen midt i.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Ravnafjell

Vær

Ikke nedbør fra Ø ← 100% skyer På både Vardanuten og Ravnafjell ses det tydelig snøfokk rundt topper og rygger. Ser fra avstand ut som det er vind med østlig retning. Ikke helt presist å anslå gjennom kikkert, men sånn cirka...

ObsID: 201888

Hardanger / Rosendal

Snø

12.12.2019 kl. 15:22

92 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Vær

Regn 4,8 °C 7 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Nysnøgrense på om lag 500 moh. Varierande vindhastighet; 14 m/s i dag tidleg, men om lag 5 m/s no klokka 15.33. Lufttemperatur på 700 moh er -1,3.

Snødekke

Moderat snøfokk Nysnøgrense på 500 moh. Snøgrense på 500 moh Angåande kantkorn ved bakken; Eg grov ein profil og utførte stab.test på ca 1000 moh, men her var kantkornet brutt ned av mildvêret. På grunn av tidspress fekk eg ikkje tid til å gjere store undersøkinga på 1100 moh, men ein kjapp profil avdekka kantkorn ved bakken her. Sjå obs frå førre laurdag, 7.12.19. Eg rakk ikkje store studien, beklaglegvis. Eg skal ut i same område fyrstkomande laurdag og kan sei meir om det då.

ObsID: 201844

Hardanger / SAUDA

Snø

12.12.2019 kl. 12:55

901 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Bilde fra gravestedet.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Nordvendt side.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Bilde tatt 100 meter lavere enn observasjonspunktet. Terrenget begynner å jevnes ut.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Skredproblem
Bilde 5 av 7 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Kommentar:  Sprøhagl som triller på spaden.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 6 av 7 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Kommentar:  Vindformer, ser oppover mot Ravnafjell.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Søyle som kollapset dypt på CT. I kollapsen sklei ei øvre blokk av i sjiktet i fokksnøen der sprøhaglet finnes.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Det har kommet en del snø siste dager i denne høyden. Også i dag. Dominerende vindretning SV, slik at N-NØ-Ø-vendte sider har samlet mest snø.

Tester

ECTX Hadde forventet en kollaps her også, skar av blokka med tau i bakkant, så det er mulig den hadde noe bedre støtte. Likevel var jeg litt overrasket over at det ikke kom noe som helst brudd i denne testen. Det kan indikere at det som kollapset på CT har liten brudd- og forplantningsevne når arealet er større.

CTM11@90cmQ3 Middels To CT-tester ga samme resultat. Brudd i løsere smelteformer under andre skarelag. Men antar at egenvekta fra søyla bidrar til kollapsen, og at det som skiløper skal noe til å trigge dette laget. Det ligger også skjult under bærende skarelag.

Vær

Snø -1,3 °C 5 m/s fra SV ↗ 100% skyer Veldig skiftende vær, med dårlig sikt og en del nedbør/snøbyger i observasjonstiden.

Notater

Ved. svakt lag, kantkorn ved bakken, så er det vanskelig å si om dette bør ut. I vår del av regionen er det lite ferdsel over 1000 moh så tidlig på vinteren, slik at relevansen i varselet er begrenset. Om man kan ta det med som en note i teksten i stedet, så er kanskje det en måte å fjerne det som skredproblem men likevel beholde det som et obs for de som måtte ferdes høyere opp?

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 500 moh. Snøgrense på 300 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Vindpakket myk Tørr Vekslende snøoverflate generelt. Fra vindpakket myk i store områder, med innslag av bærende mildværsskare over rygger og oppstikkende terrengformer. Snødybde svært variabel. Mulig å stikke hele søkestanga til bunns i leheng, mens det bare er halvmeteren på de mest vinderoderte stedene.

Skredfarevurdering

2 Moderat Det har vært mye mildvær, spesielt under 1000 moh. Snødekket er godt preget av dette. Nedre del av snødekket består primært av smelteformer med innslag av skare. Øvre del av snødekket er vindtransportert nysnø - fokksnø. Fokksnøen har nok lagt seg over skarelaget på mildvær og sånn sett fått god binding mot underlaget. Det virker som om sjikt i fokksnøen er det mest potente problemet i øyeblikket. Kantkort synes ikke å være til stede i den høyden jeg var i dag. Man må nok over 1000 moh for at disse skal ha "overlevd", men det blir litt spekulasjoner. Jeg tenker at kommende dager, og uka framover vil gi noen nysnø i fjellet, men ikke store mengder. Temperaturen vil også være av en sånn art at det virker stabiliserende på fokksnøproblemet. Det virker ikke som om det blir noe særlig kulde som kan drive frem kantkort helt med det første. Det finnes godt med fukt i snødekket, så det er klart at kantingsprosessen er verdt å følge med på i høyden. Varslet faregrad er for høy Kanskje en svak treer er riktig for dagen i dag. Drister meg til å antyde en noe synkende faregrad for morgendagen.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø over 700 moh Det kom et dryss med sprøhagl som ligger mellom 10 og 30 cm dypt der fokksnøen har lagt seg over. Finner dette igjen på litt ulike steder, og det gir respons og et relativt glatt brudd mot underliggende snø. Kortsiktig problem, med usikker på om det gir små eller middels store skred.

Snøprofil

29,5 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 0,5 cm F-4F PPgp 1 mm/0 mm D Ligger en del sprøhagl under siste nysnø. Kom trolig sammen med lyn og uvær sent i går kveld. Overliggende flak sklir stedvis ganske lett ut på disse sprøhaglene og kan gi lokalt mer ustabile forhold i et kort perspektiv., 30 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 0,5 cm K IF 0 mm/0 mm, 30 cm 1F MFpc 1 mm/0 mm M, 0,5 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 15 cm 4F/1F- MFcl 1 mm/1 mm M Fikk kollaps øverst i dette laget, under skare, på CT., 0,5 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 30 cm 1F/4F MF 1 mm/1 mm Mulig noe svakt FCxr helt i bunn, men det var grove, løst bundede smelteformer ned mot bakken. Ikke tydelig spor etter kant her. -2 °C @ 0 cm, -1,5 °C @ 10 cm, -1,1 °C @ 20 cm, -0,8 °C @ 30 cm, -0,6 °C @ 40 cm, -0,1 °C @ 60 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 100 cm, 0 °C @ 120 cm, 0 °C @ 140 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 201833

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org