Snøskredvarsel for Hardanger fredag 11.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fersk fokksnø i høyden. Der overflaten er hard og avblåst er skredfaren 1-liten.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Over gårsdagens mildværsgrense vil det finnes fokksnøflak som fortsatt vil trenge tid for å stabilisere seg. Her vil det noen steder være mulig å løse ut små og middels store skred i bratte heng. Mest utsatt er bratte heng mot Ø. Under mildværsgrensen ventes snødekket å stabilisere seg raskt med synkende temperatur.
Snødekket er generelt tynt og ujevnt fordelt over skoggrensa. Mildvær og regn 4-5. januar fuktet og stabilisert det gamle snødekket opp til nær 1000 moh. Synkende temperatur har siden gitt en hard snøoverflate. Over denne ligger 10-20 cm nysnø fra mandag som er ujevnt fordelt i terrenget etter kraftig vind på tirsdag. Det er lite eller ingen snø i lavlandet.
Det er få observasjoner av snødekket fra regionen. Torsdag formiddag var det stigende temperatur med plussgrader til ca 1200 moh og regn mange steder.
4 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Bris fra vest., endring til stiv kuling fra vest om kvelden.
-8 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra nordvest., endring til frisk bris fra nordvest om ettermiddagen.
-10 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh natt til fredag.
Delvis skyet.
Lavere temperatur utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Hardanger / SAUDA

Snø

11.01.2019 kl. 13:20

915 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 10 Av:  Tester Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Tynt skarelag over nedføyka nysnø gir respons på ECT. Ingen problem nå, men kan bli svakt lag om og når det overlagres med nysnø/mer fokksnø.
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 10 Av:  Tester Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 7 av 10 Av:  Tester Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Kanskje ikke et klokkerent Q1, men ganske nær. For lite vekt i flaket over til at det «popper» av. Interessant å følge med på.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 8 av 10 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 9 av 10 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Føret veksler mellom noe mykere skare, og en hardere og glattere skare i isolerte områder.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 10 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 700 moh Vindpakket hard Tørr Det blåste kraftig i dag. Mulig det er noe mer snø tilgjengelig for transport høyere oppe, og lenger inn i regionen. Men fra avstand var det ingen tegn til mye føyking mot høyereliggende fjell i nord-nordøst.

Skredfarevurdering

1 Liten I dette området, og denne høyden vurderes skredfaren som liten, fg 1 i dag. Fant ett gammelt naturlig utløst skred, trolig fra mandag/tirsdag da det var kraftig vind etter snøfall der det kom ca 15 cm nysnø. Altså en forbigått fase. Nå har vi et snødekke som i hovedsakk består av en solid pakke smelteomvandlet snø, som er rimelig uinteressant slik jeg vurderer det. Det lille som er fordelt av nysnø og vind er såpass tynt enda at det representerer noen fare. Det skulle vært interessant å gjort en vurdering av snødekket i 1000-1400 moh intervallet for å se hvordan mildvær og nysnø har blandet seg høyere i terrenget. Skredfaren vil øke ved pålagring av kritisk nysnømengde, og eventuell vind i dette. Da vil nedføyket nysnølag som er dokumentert i snøprofilen kunne representere et fremtidig svakt lag. Nysnø er vesentlig for umiddeltbart økt skredfare. Varslet faregrad er riktig Riktig med fg2 i dag (kunne kanskje vært 1 i dag også). Ser det ligger i en fg1 for morgendagen, og støtter denne prognosen. Men så må det vurderes dag for dag om man bør heve faregraden med nysnømengden.

Skredaktivitet

11. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTP11@5cmQ1 Middels

Snøprofil

5 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 5 cm F DF 1 mm/0 mm D, 40 cm P MF 1 mm/0 mm M, 1 cm I IF 0 mm/0 mm, 10 cm P MF 1 mm/0 mm M, 1 cm I IF 0 mm/0 mm, 40 cm 1F MF 0 mm/0 mm W -3,3 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 100 cm 0 grader i hele den gamle fuktpåvirkede snøpakken. Temperaturgradient på 3.3 grader i de øverste 10 cm (nysnø/fokksnø). Lufttemperatur -2,8gr.

ObsID: 175136

Hardanger / SAUDA

Snø

11.01.2019 kl. 12:25

859 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps

Vær

Ikke nedbør 0 °C 11 m/s fra N ↓ 35% skyer Relativt mildt. Blåser godt.

ObsID: 175104

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org