Snøskredvarsel for Hardanger onsdag 02.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Det finst fersk fokksnø i leformasjonar i terrenget. Skred er lettast å løyse ut der fokksnølaget er tynt eller mjukt.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredproblemet finnes hovedsakelig i fokksnøflakene som ble dannet tirsdag. Men det ventes fortsatt nok vind til å danne ferske flak også onsdag. Snøen ligger i leheng hovedsakelig mot S. Kraftig vind har sannsynligvis gitt harde flak, men vær forsiktig der flakene er myke. Her kan en enkelt skiløper løse ut små skred. Det er fortsatt lite snø i regionen og selv små skred kan få alvorlige konsekvenser pga fremstikkende stein.
Snødekket er preget av mildværet nyttårsaften. Opp til 1000 moh ventes hele snøpakka å være våt og smelteomdannet. Kortvarig plussgrader opp til 1400 moh gav varierende oppbløyting avhengig av hvor mye regn som kom. Det er betydelig mindre snø i regionen enn normalt for årstiden.
Tidligere rapportert kantkorn ventes enten å være ødelagt av mildvær eller ligge under harde bærende lag av fokksnø eller skare.
Det har kommet mellom 60 og 70 mm nedbør i regionen mandag-tirsdag, det meste som regn. Tirsdag blåser det kraftig og det har kommet noen cam nysnø. Ved Rosendal er snøgrensa på ca 700 moh.
25 mm i døgnet, opp mot 50 mm i mest utsatt område.
Storm fra vest., endring til sterk kuling fra nord om ettermiddagen.
-9 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh natt til tirsdag.
Skyet.
Mest nedbør i vest. Synkende snøgrense utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra nord., endring til frisk bris fra nordvest om kvelden.
-12 °C til -8 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Hardanger / ODDA

Snø

02.01.2019 kl. 12:59

645 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLe Kommentar:  Vindpakka hard.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  CatoLe
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Tynt lag av hagl.
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Tynt lag av hagl.
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Bruddet oppstod om lag 30 cm ned i snødekket.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr Vekslande snødekkehardhet. Enkelte plassar is, enkelte plassar vindpakka hard og der kor vinden har lagt frå seg snø er det typisk mjukare fokksnøflak.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Vinden har jobba med snødekket, men ingen snøfokk no.

Vær

Ikke nedbør -2 °C 2 m/s fra NV ↘ 100% skyer Antakelig litt meir vind høgare oppe. Lett vindtransport når eg grov snøprofil.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 1 - Små over 1000 moh Som nemnt fant eg eit svakt lag beståande av hagl der kor eg grov snøprofil, men eg mistenker at dette laget har særs begrensa utbreiing og potens i seg mtp at det er eit relativt mjukt lag av avrunda partikler, både over og under laget. Eg registrerer også at det er sjiktoverganger i fokksnøen, men disse er tilsynelatande gode bindingar i - eg får iallfall ingen indikasjon på anna der kor eg er i dag. Det pågjekk det eg vil kalle "lett vindtransport" i dag då eg var ute. Ikkje mykje der eg var, men eg antar at det er litt meir fart i vinden høgare oppe - noko som medfører pågåande pålagring i lesider mot Sørvest til Søraust. Det vil nok vere mogleg å utløyse tørre flakskred med dårlige bindingar i fokksnøen som årsak, men eg finner ingen sterk indikasjon på det i dag utover det nemnte haglet - som eg altså ikkje trur er eit stort problem.

Tester

ECTP22@30cmQ2 Middels Utførte ECT etter CT og bruddet oppstod i same laget. Tilsynelatande gode bindingar i fokksnøen utover dette laget med hagl. Under nederste lag med fokksnø er det eit lag av smelteomvandla snø. Under det igjen skarelag.

CTM16@30cmQ2 Middels Brudd i tynt lag av hagl. Haglet litt omkransa av sterkt sintra fokksnø, både over og under, så eg antar at det har begrensa potens i seg.

Skredfarevurdering

2 Moderat Det pågår framleis vindtransport frå nordvest så pålagringa vil fortsette. Bindingene i fokksnøflaket som danna seg måndag/tysdag er tilsynelatande gode. I tillegg er snøoverflatta vindpakka og hard, men med enkelte mjukare parti, spesielt i- og ved skoggrensa, samt i leformasjonar mot sørvest - søraust kor disse flaka er mjukare. Her er flaka følgjeleg lettare å trigge. Ver obs her. Skredproblemet er mest aktuelt i indre strøk og over 1000 moh. Det vil fortsette å blese frå nordvest og det er snø tilgjengeleg for vindtransport. Ein bør difor vere obs i formasjoner der vinden legg frå seg snø og danner nye fokksnøflak. Med tanke på vêret som er meldt frametter er nok dette noko ein bør vere obs på eit par dagar til, minst. Varslet faregrad er riktig Basert på vêret som har vore, vêret som er i dag og som er meldt, synes eg det er rimeleg med faregrad 2. I ein del områder vil nok faregraden vere 1, spesielt i ytre strøk av regionen kor det ikkje er så mykje snø, men regionen sett under eitt, så er nok faregrad 2 representativt. Om det kjem meir snø i kombinasjon med vind, er det rimeleg at det går opp til FG 3 ein kortare periode.

Snøprofil

30 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F PPgp 2 mm/0 mm D, 20 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 20 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 20 cm 1F MFcl 0 mm/0 mm M, 3 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 50 cm 0 mm/0 mm -7 °C @ 0 cm, -6,7 °C @ 10 cm, -5,1 °C @ 20 cm, -4 °C @ 30 cm, -3,1 °C @ 40 cm, -2,6 °C @ 50 cm, -2,2 °C @ 60 cm, -1,8 °C @ 80 cm, -1,4 °C @ 90 cm Lenger nedover i snødekket er det ei blanding av smelteformer. Sist observerte eg byrjande kantkorndanning ved bakkenivå. Verdt å følgje med på det fuktige laget over skaren om det etter kvart få byrjande kantkorndanning også.

ObsID: 173643

Hardanger / KVINNHERAD

Snø

01.01.2019 kl. 10:35

82 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLe Kommentar:  Lite snø.

Vær

Yr 4 °C 2 m/s fra NV ↘ 100% skyer Lite vind i bygda, men den ligg relativt skjerma for vindretninga som pregar vêret i dag. Kraftigare vind høgare oppe. Temperaturen har falle frå 8 grader i går til 4 grader i dag. Nysnøgrensa har følgjeleg trekt seg lågare ned frå om lag 1100 moh i går til 7-800 moh i dag.

Snødekke

Nysnøgrense på 700 moh. Snøgrense på 700 moh Generelt lite snø i terrenget, men aukande mengde frå om lag 1000 moh her i Rosendal. Meir snø i indre strøk av regionen.

ObsID: 173427

Hardanger / SAUDA

Snø

31.12.2018 kl. 09:28

3 moh

ÅgeMidthun@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Gråvær over Saudafjorden...

Vær

Regn 0,6 °C 100% skyer Det kom 4-6 cm nysnø i Sauda går kveld/natt. Men det er blitt mildvær og regn så snøen er våt og tung ved fjordnivå nå. Saudefaldenes målestasjoner viser +1,8° på Fetavatnet 486moh og +0,7° på Nedre Sandvatn 1016moh.

ObsID: 173312

Hardanger / KVINNHERAD

Snø

30.12.2018 kl. 09:07

83 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLe Kommentar:  Mot aust.

Vær

Ikke nedbør 2,1 °C 0 m/s 10% skyer

Snødekke

Ikke snøfokk Nysnøgrense på 780 moh Det snøa seint i går og i natt. Ca nysnøgrense 780 moh i Rosendal. Godt mogleg at denne grensa ligg lågare i indre del av regionen.

ObsID: 173161

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org