Snøskredvarsel for Hallingdal torsdag 23.01.2020

2
Moderat
Publisert:

Det ligger fersk fokksnø i leformasjoner i høyfjellet. Skred er lettest å løse ut der fokksnøflakene er tynne eller myke.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vind og nysnø gir ferske fokksnøflak i Ø fjellsider. Det gamle snødekket under ca 1300 moh er stort sett stabilt etter smelte/fryse-syklus, så skredproblemet er knyttet til ferske fokksnøflak og skredfaren ventes å være økende med høyden der vinden er sterkest og det kommer mest nysnø.
Under ca 1200-1300 moh er snødekket påvirket av smelte/fryse-syklus etter mildværet mandag. Her ligger det et skarelag nær overflaten, lokalt med ferske nysnøflak over. Over mildværsgrensa ligger det ferske fokksnøflak i Ø fjellsider med varierende fasthet.
Etter mildværet mandag er svake lag nå stort sett er begrenset til enkelte lommer i høyfjellet over ca 1400 der snødekket er tynt. Under det siste skarelaget er det fuktig snø flere steder etter mildværet. Ved kalde forhold kan dette vokse til kantkorn.
Tirsdag ble det observert snøfokk ved Hemsedal på ca 1200 moh. Hemsedal skisenter (1344moh) har hatt V kuling siste 3 døgn.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra nordvest., endring til bris fra vest om formiddagen.
-9 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 mm i døgnet, opp mot 18 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra vest.
-4 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om kvelden.
Delvis skyet.
Mest nedbør i vest.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hallingdal / Hemsedal

Snø

23.01.2020 kl. 15:45

1201 moh

Jørgen@obskorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Viser snø som flyttes av vestavind.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Viser det også, men i større skala. Her fra bjøberg.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Mot øst fra Bjøberg.
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Mot sø fra bakkestølnøse.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Til høyre sees skare, til venstre sees kram, fersk vindtransportert snø. Dette bildet er tatt relativt langt nede i et leområde som har bratt overgang.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

80 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Skare Fuktig Kraftig vind fra vest har I lengre tid påvirket all snø i alle himmelretninger. Nå er det generelt mest skare på overflaten. Den bryter og er preget av plussgrader. Over 12- 1300 moh har det meste av nedbør siden romjula kommet som snø og det er full vinter og godt med snø i leområder der. Det er klart mest snø i østvendte leområder, flater, utsatte steder og vestvendt terreng er avblåst, skareføre og mye stein og terreng stikkende fram. Skjerma østvendte leområder med bråe, bratte overganger har myk snøoverflate som er kram opp til 13-1400 moh.

Vær

Regn 2 °C 25 m/s fra V → 50% skyer Noe nedbør lengst vest, bare litt i kastene /bygene med kraftigst vind.

Skredfarevurdering

2 Moderat Fersk vindtransportert snø i skjerma østvendte leområder er skredproblemet. Den stabiliserer seg raskt grunnet gunstig temperatur. Svært kraftig vind gjør at jeg mener skredproblemet har begrenset utbredelse og finnes i få østvendte heng der overgangen til henget er brå. Mye av snøen som var i bevegelse i dag, sublimerte. Borte! Snøoverflaten opp til 1300 moh er Kram. Kantkornet snø finnes flere steder i snødekket, men laget under øverste skarelag er det som har flest begynnende/avtagende ugunstige egenskaper. Jeg tror fg kan være 2 I randsonen til regionen, høyt til fjells. Det er nok stort nok omfang på skredproblemet til at regionen under ett vil få fg 2, men østover i regionen og under 1200 moh lengst vest er den 1, stabile forhold med et tilnærmet isotermt snødekke. Den snøen som finnes i terrenget nå som er tilgjengelig for vestavinden, lar seg nesten uansett vindstyrke ikke flytte på. Temperaturen er gunstig for rask stabilisering av fokksnø og jeg mener at vi vil ha en lav faregrad fremover til det kommer nedbør av betydning. Varslet faregrad er riktig Bra.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: For kommunen. Beskrivelse: Sterk vind, godt over 20 m/s, flytter og sublimerer (fordufter) snø.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ

Skredaktivitet

23. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingen skredaktivitet observert mellom Hemsedal sentrum og bjøberg.

Snøprofil

10 cm 4F DF 1 mm M, 10 cm 1F RG 0 mm M, 2 cm I MFcr D-M, 15 cm 4F FCxr 1 mm D-M, 5 cm K MFcr D, 35 cm 1F FCxr 1 mm D, 5 cm P MFcr, 20 cm 4F FC 1 mm D Profilen I dag ligner veldig på den for noen dager siden. Eneste forskjellen er at varme/fukt preger snødekket lengre ned og snødekket er tilnærmet isotermt.

ObsID: 209453

Hallingdal / Hemsedal

Snø

23.01.2020 kl. 15:33

1145 moh

StefanW (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett: 

Tester

LBT@105cmQ3

LBT@20cmQ2

Skredfarevurdering

2 Moderat Nærmere fg 1 på stedet, men 100-200 høydemeter lenger oppe i kuldegrader antas fg 2 er riktig. Varslet faregrad er riktig

ObsID: 209449

Hallingdal / Hemsedal

Snø

23.01.2020 kl. 14:40

1145 moh

Rune@obskorps (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Rune@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Rune@obskorps Kommentar:  Vestlig sektor

Tester

LBT@20cmQ2 Fokksnøflak gikk mot skaren ved hard belastning

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket myk Fuktig Våt snø som er preget av mildvær og vind, Noe fuktig og fokksnø enkelte steder. Ikke snøfokk.

Vær

Ikke nedbør 1 °C 6 m/s fra NV ↘ 50% skyer

Skredfarevurdering

2 Moderat Generelt stabile forhold. Snødekket er preget av mildvær og vind. Noe fokksnø i enkelte heng i østlig sektor. 1 grad på 1100 MOH. Vil kunne være tørrere snø og tørrere fokksnøflak høyere opp. Varslet faregrad er riktig Stabile forhold, men kan være faregrad 2 i enkelte heng i østlig sektor om snøen er tørr

ObsID: 209448

Hallingdal / Hemsedal

Snø

23.01.2020 kl. 12:54

942 moh

vegardf@frivillig (**)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  vegardf@frivillig

Vær

Ikke nedbør 3 °C 20 m/s fra V → 10% skyer

ObsID: 209419

Hallingdal / Hemsedal

Snø

21.01.2020 kl. 11:56

1247 moh

Jørgen@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Mot øst
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Mot nord
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Fremdeles vinter I høyfjellet. Det aller meste av snøoverflate er påvirket av vind.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Til venstre i bildet er et flatt område med skare. Til høyre en liten skavl som peker mot øst med myke flakdannelser. Lett å påvirke akkurat nå, men stabilisering skjer fortløpende og flakene er på str 1-2

Snøprofil

10 cm 4F DF 1 mm D-M, 10 cm 1F RG 0 mm D-M, 2 cm I MFcr D, 15 cm 4F FCxr 1 mm D, 5 cm K MFcr D, 35 cm 1F FCxr 1 mm D, 5 cm P MFcr, 20 cm 4F FC 1 mm D -4,3 °C @ 0 cm, -0,1 °C @ 10 cm, -0,1 °C @ 20 cm, -0,8 °C @ 30 cm, -1,6 °C @ 40 cm, -1,5 °C @ 70 cm, -1,3 °C @ 90 cm 1 test knyttet til snøprofilen

Tester

LBT@25cmQ2 I kantkornet snø som er rundet delvis av varme.

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket myk Tørr Overflaten er generelt hard under skoggrensa. Over skogen varierer den fra skare til vindpåvirket myk snø i skjerme leområder. Tendenser til kram snø helt opp til 1300 moh.

Vær

Ikke nedbør -3 °C 10 m/s fra V → 60% skyer Pågående kraftig vind fra vest og mildt. Noe vindtransport av snø til østvendte leområder over skoggrensa.

Skredfarevurdering

2 Moderat Nysnøflak som stabiliseres raskt er problemet. Kraftig vind gjør at skredproblemet er enkelt å identifisere. Det er lett å påvirke flakene nå, men de stabiliseres raskt i mildværet. Er i tvil om fg i dag, men en lav 2 stemmer nok. Vvsl er ikke skredproblem per nå. Snødekket er kaldt på overflaten, men nærmest isotermt nedover. Uvanlig for januar å være! Stabilisering av nysnøflak og dersom det ikke kommer noe ny nedbør vil faregraden Gå mot en. Varslet faregrad er riktig Godt varsel som beskriver snødekket og situasjonen godt!

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Noe transport inn i østvendte leområder.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 1100 moh Sammenfaller med skredproblem 1. Kan nevnes i tekst som i dagens varsel, men er ikke et reelt skredproblem nå etter min vurdering.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ, S over 1100 moh Str ligger mellom 1 og 2. Utbredelsen ligger mellom noen og få heng.

Skredaktivitet

21. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ikke noe å se i sentrumsnære fjell.

ObsID: 209059

Hallingdal / Hemsedal

Snø

21.01.2020 kl. 11:56

1247 moh

Jørgen@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Mot øst
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Mot nord
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Fremdeles vinter I høyfjellet. Det aller meste av snøoverflate er påvirket av vind.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Til venstre i bildet er et flatt område med skare. Til høyre en liten skavl som peker mot øst med myke flakdannelser. Lett å påvirke akkurat nå, men stabilisering skjer fortløpende og flakene er på str 1-2
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

10 cm 4F DF 1 mm D-M, 10 cm 1F RG 0 mm D-M, 2 cm I MFcr D, 15 cm 4F FCxr 1 mm D, 5 cm K MFcr D, 35 cm 1F FCxr 1 mm D, 5 cm P MFcr, 20 cm 4F FC 1 mm D -4,3 °C @ 0 cm, -0,1 °C @ 10 cm, -0,1 °C @ 20 cm, -0,8 °C @ 30 cm, -1,6 °C @ 40 cm, -1,5 °C @ 70 cm, -1,3 °C @ 90 cm 1 test knyttet til snøprofilen

Tester

LBT@25cmQ2 I kantkornet snø som er rundet delvis av varme.

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket myk Tørr Overflaten er generelt hard under skoggrensa. Over skogen varierer den fra skare til vindpåvirket myk snø i skjerme leområder. Tendenser til kram snø helt opp til 1300 moh.

Vær

Ikke nedbør -3 °C 10 m/s fra V → 60% skyer Pågående kraftig vind fra vest og mildt. Noe vindtransport av snø til østvendte leområder over skoggrensa.

Skredfarevurdering

2 Moderat Nysnøflak som stabiliseres raskt er problemet. Kraftig vind gjør at skredproblemet er enkelt å identifisere. Det er lett å påvirke flakene nå, men de stabiliseres raskt i mildværet. Er i tvil om fg i dag, men en lav 2 stemmer nok. Vvsl er ikke skredproblem per nå. Snødekket er kaldt på overflaten, men nærmest isotermt nedover. Uvanlig for januar å være! Stabilisering av nysnøflak og dersom det ikke kommer noe ny nedbør vil faregraden Gå mot en. Varslet faregrad er riktig Godt varsel som beskriver snødekket og situasjonen godt!

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Noe transport inn i østvendte leområder.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 1100 moh Sammenfaller med skredproblem 1. Kan nevnes i tekst som i dagens varsel, men er ikke et reelt skredproblem nå etter min vurdering.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ, S over 1100 moh Str ligger mellom 1 og 2. Utbredelsen ligger mellom noen og få heng.

Skredaktivitet

21. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ikke noe å se i sentrumsnære fjell.

ObsID: 209060

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org