Snøskredvarsel for Hallingdal tirsdag 14.01.2020

2
Moderat
Publisert:

Det ligger fersk fokksnø i leformasjonar i terrenget. Skred er lettest å løse ut der fokksnøflakene er tynne eller myke.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nedbør og kraftig vind fra sørlig retning opprettholder faren for skred i leområder med fersk vindtransportert snø. Utbredelsen av skredproblemet øker noe og en enkelt skiløper kan løse ut skred i fokksnøen.
Det gamle snødekket er kompakt og generelt preget av mye vind og nedbør som både regn og snø, samt store svingninger i temperatur. Søndag og mandag flyttet vinden snø til østvendte formasjoner der det også generelt ligger mest snø.
Det er tidligere observert vedvarende svakt lag i snødekket. Mildvær antas å ha nøytralisert vedvarende svake lag eller dannet bærende lag over. Betraktninger rundt utbredelse og egenskapene til de vedvarende svake lagene gjør at de ikke betraktes som skredproblem nå.
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørvest.
-9 °C til -5 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
8 mm i døgnet, opp mot 14 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sør., endring til frisk bris fra sørvest om formiddagen.
-8 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hallingdal / Hemsedal

Snø

14.01.2020 kl. 10:23

1066 moh

jolokv@NVE (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Mot sørøst
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

5 cm F PP 0 mm/0 mm D, 15 cm 4F/1F DF/RG 0 mm/0 mm D, 5 cm P+ MFcr 0 mm/0 mm, 10 cm P RG 0 mm/0 mm M, 10 cm K/P MFcr/MFcl 0 mm/0 mm, 3 cm 1F MFsl 0 mm/0 mm M, 50 cm P/P+ MF 0 mm/0 mm M -2,2 °C @ 0 cm, -1,7 °C @ 10 cm, -0,5 °C @ 20 cm, -0,2 °C @ 30 cm, -0,3 °C @ 40 cm, -0,5 °C @ 60 cm, -0,6 °C @ 80 cm, -0,5 °C @ 98 cm

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Kraftigere vind og snøtransport høyere opp og trolig lenger vest. Kjørt fra Gol til Bjøberg med god sikt, ikke sett noe skredaktivitet.

Vær

-2,1 °C 10 m/s fra SV ↗ 90% skyer Blåser bra i høyden

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø over 900 moh

Skredfarevurdering

1 Liten Fokksnøproblemet har begrenset utbredelse. Gammelt snødekke er stabilt. Det er mye snøfokk, sørlig i høyden, men dette stabiliseres raskt pga gunstig temperatur. Nysnøen under fokksnøen virker å ha lite evne til bruddforplantning. Gunstig temperatur vil stabilisere snødekket ytterligere. Trolig tåler snødekket ytterligere pålastning. Med ytterligere vind kan utbredelsen av skredproblemet øke noe. Varslet faregrad er riktig Varselet for i dag beskriver situasjonen riktig. Det er mulig skredproblemet er mer tilstede i vest, så faregrad 2 for i dag virker fornuftig. I dag har vi bare vært øst i regionen.

Snødekke

Kraftig snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Mindre snø enn lengst vest i regionen. Ryggformasjoner og sydvendt terreng er stort sett avblåst. Der er det avblåst ned til gammel skare fra nyttår. Under dette tynne snødekket fant vi kantkorn. Utbredelsen av disse virker å være veldig begrenset og trengs ikke anses som skredproblem. I skogen kan det ligge en del løs snø og over skoggrensa finner man bundet snø i lesider. Med LBT fikk vi brudd i nysnølag under fokksnøen, men fokksnøen virker generelt ganske myk, nysnølaget forplanter brudd dårlig, og med gunstig temperatur vil dette stabiliseres.

ObsID: 206857

Hallingdal / Hemsedal

Snø

14.01.2020 kl. 10:22

1063 moh

awa@nve.no (*)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  awa@nve.no
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  awa@nve.no
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@50cmQ2 Brudd i det løse laget under det nederste skarelaget

ECTN11@5cmQ2 God Klarte ikke å påvirke lag lenger ned i snøpakka

Vær

Snø -1,5 °C 10 m/s fra SV ↗ 80% skyer På vei til å klarne opp.

Snøprofil

4 cm F PP 2 mm D, 12 cm 4F DF 1 mm M, 10 cm K MFcr 2 mm M, 10 cm 1F RG 1 mm M, 10 cm K MFcr 2 mm M, 5 cm 4F MF/FC 2 mm M, 2 cm K MFcr M, 25 cm 1F MF 3 mm M -1,7 °C @ 1 cm, -2,1 °C @ 10 cm, -1,7 °C @ 20 cm, -0,7 °C @ 30 cm, -0,5 °C @ 40 cm, -0,3 °C @ 50 cm, -0,1 °C @ 60 cm, 0 °C @ 70 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 206870

Hallingdal / Hol

Snø

13.01.2020 kl. 15:51

1155 moh

steinar@obskorps (****)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Vindtransport til Ø-vendte heng pågår. Opplevde skytende sprekker i snødekket ved Einsetnuten, ved tregrensa litt lenger øst. Brudd i nedføyka nysnø der

Tester

LBT@45cmQ3 Brudd i sjikt med litt nedbrutt laus snø under skarelag fra lørdag

Vær

Ikke nedbør -2 °C 5 m/s fra V → 50% skyer Vestavær som presser på med skyer rundt Hallingskarvet og geiteryggen, mer blå himmel mot øst

Skredaktivitet

13. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Et par skred str 1 sett fra vegen ved Tyrvlesnuten, ellers ikke skredaktivitet i Sudndalen, Blåberget eller ved geiteryggen

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 1000 moh Nedføyka nysnø virker mest framtredende ved skoggrensa, merjevnt vindpakka høgere på fjellet

Skredfarevurdering

2 Moderat Mest fram i dagen skredproblem er nedføyka laussnø i Ø-vendte heng. Rutschblokktest ved einsetnuten avslører dårlige bindinger ved skarelag dypere i snødekket, som bør følges med på Mye fuktighet i snødekket, kaldere vær kan gi gode vekstforhold for kantkorn. Ellers gunstig temp for stabilisering av fokksnø Varslet faregrad er riktig Bra varsel

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk 5 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Markert skarelag fra mildvær i romjula, og mildvær lørdag. Fersk fokksnø i heng mot NØ-Ø-SØ. Ligger stedvis på tykke lag med nysnø, mest utbredt nær skoggrensa, på snaufjellet mer jevnt vindpakka. Fuktig fra bakken og oppover, den ferske fokksnøen er tørr.

ObsID: 206788

Hallingdal / Hol

Snø

13.01.2020 kl. 14:55

1149 moh

awa@nve.no (*)

Snøprofil

-4,4 °C @ 1 cm, -3,3 °C @ 10 cm, -2,5 °C @ 30 cm, -1,5 °C @ 40 cm, -0,7 °C @ 50 cm, -0,6 °C @ 60 cm, -0,9 °C @ 70 cm, -1,1 °C @ 80 cm, -1,4 °C @ 100 cm

ObsID: 206784

Hallingdal / Hol

Snø

13.01.2020 kl. 14:44

1139 moh

awa@nve.no (*)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  awa@nve.no
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

5 cm F RG 0 mm D, 5 cm 4F DF D, 20 cm 1F RG, 5 cm 4F DF D, 15 cm 1F RG D, 0,3 cm F DF/MF D, 3 cm P MF M, 20 cm 1F RG M, 0,5 cm I MFcr, 5 cm 4F FC 1 mm D, 30 cm P D, 10 cm 1F MF/FC M

ObsID: 206776

Hallingdal / Hol

Snø

13.01.2020 kl. 13:08

1076 moh

awa@nve.no (*)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  awa@nve.no

Notater

Rutsjblokk test. RB3 30 RB4 50-60

ObsID: 206757

Hallingdal / Hol

Snø

13.01.2020 kl. 12:36

1076 moh

awa@nve.no (*)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  awa@nve.no
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  awa@nve.no
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ

Skredhendelse

13. jan 13:11 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Kunstig utløst testheng NØ-vendt Nedføyket svakt lag med nysnø 20 m bred bruddkant Leområder Karstens bane

Notater

Bruddkant. Størrelse skred 1

ObsID: 206758

Hallingdal / Hol

Snø

13.01.2020 kl. 12:12

1014 moh

jolokv@NVE (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  Sett fra toppen
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Sprekk i fokksnøen
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 6 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  Gravde en Rutschblock-test i testhenget som gikk på RB3 ved fjæring i knærne. Bilde viser akkurat da fokksnølaget glir ut.

Snøprofil

2 cm 4F+ DF 0 mm/0 mm, 2 cm F PP 0 mm/0 mm, 20 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 3 cm K/4F MFcr/MFcl 0 mm/0 mm, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 0,5 cm I IF 0 mm/0 mm, 3 cm P MFcl 0 mm/0 mm, 0,5 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 79 cm 1F/P MF 0 mm/0 mm -6,7 °C @ 0 cm, -5 °C @ 10 cm, -3,1 °C @ 20 cm, -0,8 °C @ 30 cm, -0,3 °C @ 40 cm, -0,3 °C @ 60 cm, -0,3 °C @ 80 cm, -0,2 °C @ 100 cm, -0,2 °C @ 120 cm

Faretegn

Ferske sprekker Sprekker på maks 10-15 meter i lett bundet fersk vindtransportert snø.

Fersk vindtransportert snø Kraftigere vindtransport høyere opp og vest for Geitryggtunnellen, fra vest-sørvest.

Vær

Ikke nedbør -2,7 °C 0 m/s 20% skyer

Skredaktivitet

13. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet God sikt mot lesider i hele dalen fra Hagafoss og til Geitryggtunellen.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ over 900 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Gammelt snødekke er stabilt etter perioder med regn og mildvær. I østlig sektor finnes fokksnøflak over nedsnødd nysnø noen steder. Gunstig temperatur vil føre til rask stabilisering av fokksnøen. Følg med på kantkorndannelse i nærheten av skarelag dannet etter mildvær lørdag. Varslet faregrad er riktig Varselet beskriver situasjonen slik jeg opplever den godt. NB har kun vært vest i regionen

Skredhendelse

13. jan 13:00 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Kunstig utløst testheng Ø-vendt Nedføyket svakt lag med nysnø 40 cm høy og 20 m bred bruddkant Leområder Testheng i skoggrensa. Fokksnøflaket hadde 1F hardhet. Nysnøen under 4F. Lenger vest var snødekket mer vindpåvirket og hardere, og vi fant ikke noe svakt lag av nysnø.

Snødekke

Kraftig snøfokk 10 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Over tregrensen har det dannet seg ferske fokksnøflak. Disse er lett å løse ut, men blir små fordi bruddforplantningsevnen er dårlig. Flakene er tykkest i nord- og østvendte leformasjoner og ligger over skaren som ble dannet etter helgens mildvær. Ellers er det gamle snødekket kompakt og generelt preget av mye vind og nedbør som både regn og snø. På vindutsatte steder ligger det ingen fokksnø. Mildvær har nøytralisert vedvarende svake lag. Selv der snødekket er tynt er kantkorn lite utviklet. Tildels kraftig snøfokk over 1100moh.

ObsID: 206797

Hallingdal / Hol

Snø

13.01.2020 kl. 11:50

1014 moh

awa@nve.no (*)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  awa@nve.no
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  awa@nve.no
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  awa@nve.no
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  awa@nve.no
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

10 cm F PP 1 mm D, 5 cm 4F DF 1 mm M, 2 cm K MFcr 2 mm M, 15 cm 1F RG 0 mm M, 2 cm K MFcr 2 mm M, 5 cm P RG 0 mm M, 3 cm P+ MFcr/FC 2 mm M, 40 cm P RG/MF 1 mm M, 0,5 cm I IF M, 10 cm P RG/FC 2 mm M

Faretegn

Ferske sprekker I den myke vindtransporterte snøen.

Tester

LBT@15cmQ2

Vær

Ikke nedbør 0 °C fra V → 20% skyer Kaldt nede i dalen. Mildere i fjellet

Skredaktivitet

13. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 206756

Hallingdal / Hemsedal

Snø

12.01.2020 kl. 11:59

664 moh

Jørgen@obskorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Viser snøtransport inn i østvendt terreng fra totten og veslehorn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Godt synlig og betydelig vindtransport av snø med vestavind I høyden.

ObsID: 206612

Hallingdal / Hemsedal

Snø

11.01.2020 kl. 13:00

1160 moh

Lohnejr (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

CTN

Snøprofil

38 cm 1F MF 0 mm/0 mm, 0,5 cm I IF 0 mm/0 mm, 26,5 cm 1F MF 0 mm/0 mm 1 test knyttet til snøprofilen Tatt i S-SØ helning

ObsID: 206547

Hallingdal / Hemsedal

Snø

11.01.2020 kl. 12:50

889 moh

obr (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  obr

Faretegn

Rask temperaturstigning Ingen andre faretegn

Notater

Lite vindtransportert snø ennå. 0-15 cm lett fultig kram snø opp til 1100 moh

ObsID: 206513

Hallingdal / Hemsedal

Snø

11.01.2020 kl. 12:30

1160 moh

Lohnejr (Ukjent)

Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 1 av 2 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Lohnejr Kommentar:  Brudd ved jekking med spaden 64cm fra overflaten
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTX

Vær

Snø 0 °C fra SØ ↖ 70% skyer

Skredfarevurdering

Snødekke

Moderat snøfokk Nysnøgrense på 1000 moh Våt løssnø Våt

Snøprofil

20 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 40 cm 4F RG 0 mm/0 mm, 1 cm I MFcr 0 mm/0 mm, 24 cm 1F MF 0 mm/0 mm, 3 cm I IF 0 mm/0 mm, 67 cm 4F MF 0 mm/0 mm 1 test knyttet til snøprofilen Tatt i NØ helning

ObsID: 206546

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org