Snøskredvarsel for Hallingdal fredag 08.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i områder med ustabile fokksnøflak. Det finnes også vedvarende svake lag lenger ned i snødekket som kan påvirkes der snødekket er tynt.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Først på fredag ventes rolig vær med relativt kalde temperaturer. Det er fortsatt mye tørr ubunden snø mange steder. Skredproblemet vil fortsatt være instabillitet i de ferske fokksnøflakene der vinden har virket. Mot kvelden vil økende vind gi økende utbredelse på fokksnøproblemet og tykkere flak oppå vedvarende svake lag. Vær varsom i områder med tynt snødekke og der fokksnøen er myk. Her vil det være enklere å påvirke svake lag i snødekket.
Det ligger tørr og tilgjengelig løssnø jevnt over i regionen. Siste døgnet har det kommet ca 5 cm nysnø. Mange steder er nysnøen lite vindpåvirket, men på vindutsatte steder og i høyfjellet er det mange steder hardere fokksnø. Under tregrensa er det skarelag med tørr og ubunden snø over.
Det finnes vedvarende svakt lag av kantkorn i snødekket. Drønn i snødekket siste tiden tyder på at dette lokalt er blitt et mer aktivt skredproblem.
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-11 °C til -5 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
6 - 8 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst., endring til liten kuling fra sørøst om kvelden.
-12 °C til -6 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.
Nedbør mot kvelden. Mest vind i vest.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

08.02.2019 kl. 15:48

1296 moh

JonasD@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett: 

Snødekke

70 cm totalt Lett snøfokk 15 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Tørre, kalde forhold i snøen. Primært myke fokksnøflak som preger bildet. Ujevn fordel over skoggrensen, med avblåste rabber og rygger. Bra med løs snø tilgjengelig for transport.

Vær

Ikke nedbør -5 °C 3 m/s fra V → 60% skyer Fint oppholdsvær.

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Kraftige, gjentatt drønn på flata, knyttets til kantkorn/begerkrystaller under skarelag. Oppleves kun der overliggende snø i hardere og dermed samler vekten av skigruppen.

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredfaren virke å være knyttet til snøen som har vært på reis med vinden. Det er ujevn fordeling i terrenget, men jevn utbredelse av problemet etter vinden fra alle kanter. Kantkorn vil å være mulig å løse ut, men virker mindre potent siden skarelaget over trolig å med på å holde laget i skjakk til tross for at skarelaget er tynt (5 mm - 10 mm). Over skarelaget er det begynnende kantkorn som viser tegne til forplantning. Det er generelt under 100 cm med snø i terrenget så alle lagene i snøpakken påregnes å kunne belastes. Skredfaren vurderes som en liten 2'er pga, av lite futt i det myke fokksnøen og av evt. kollaps i kantkorn/beger under skare ikke vil sette igang store snømengder. Det må primært være vindøkning som kan endre situasjonen. Følg med på kantkorn over skaren, kraftig temp.gradient (1,7gr/10 cm) til overliggende lag. Varslet faregrad er riktig Ikke sikkert at kant under skare lag må være med som eget skredproblem.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1100 moh Myke fokksnøflak. Litt vanskelig å få grep om situasjonen. Men dette laget virker som det mest fremtredende.

Tester

ECTP27@60cmQ3 God Kollaps og full forplantning i kantkorn/beger under skarelag. Skarelaget ble isolert.

ECTP24@54cmQ2 Middels Går i begynnede kantkorndannelse over skarelag. Under 1 mm i størrelse på krystallene. Skarelaget under ble ikke isolert (skjært igjennom).

ECTN14@20cm Middels Vanskelig å lokalisere laget, virker som dårlig binding i fokksnøen.

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

10 cm F DF/PP 0 mm/0 mm D, 40 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 5 cm 4F RG/RGxf 0 mm/0 mm Skiktovergang Begynnede kantkorndannelse., 1 cm I IF 0 mm/0 mm, 5 cm F FC/DH 0 mm/3 mm, 8 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 1 cm F DH 0 mm/0 mm 3 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 179800

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

08.02.2019 kl. 15:08

1229 moh

Fisback (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør -4 °C 0 m/s fra NØ ↙ 20% skyer Dumpa i natt

Skredhendelse

8. feb 15:07 Tørt flakskred 1 - Små Personutløst Ø-vendt Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø 30 cm høy og 30 m bred bruddkant Brattheng Reidarskaret ned mot Bananen

ObsID: 179799

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

08.02.2019 kl. 15:07

1084 moh

Fisback (Ukjent)

Skredhendelse

8. feb 15:08 Tørt flakskred 1 - Små Personutløst SØ-vendt Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø 20 cm høy og 15 m bred bruddkant Brattheng

ObsID: 179801

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

08.02.2019 kl. 12:59

1319 moh

Jørgen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Været midt på dagen fredag.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Vindtegn i overflaten.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Kantkornlag jeg fikk brudd i, så jeg ikke ved første øyekast, men det er innad i fokksnøen under de myke lagene lengre opp mot snøoverflaten.

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk 10 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Jevnt fordelt snødekke, men vindtegn i overflaten etter vestavind. Ingen/lite flakdannelse i skogen. Gradvis mer vindpåvirket snø i høyden. Fremdeles for det meste mykere flak. Mer skjerma østvendt terreng har nærmest ubundet snø og der det finnes tendenser til flakdannelse er det liten evne til forplantning. Utsatte områder har lite snø og stein/terreng stikker opp.

Vær

Ikke nedbør -3 °C 3 m/s fra SØ ↖ 40% skyer Snødd ca 10 cm natt til fredag. Opphold fra ca klokka 10 på fredag og betraktelig mildere i dag. Nedbør startet ca 1900 og det har snødd ca 10 cm til midnatt og det snør fremdeles. Fortsatt mildt.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Noe transport av snø fra topper tidlig i dag. Vinden løyet i løpet av dagen, men tydelige vindtegn i snøoverflaten etter vestavind i dag.

Skredfarevurdering

2 Moderat Nedføyka nysnø i østlig sektor er problemet. Det gir lite indikasjon på fare, spesielt pga rufsete bruddflate. Kantkornlag innad i fokksnø er også så jeg også på som skredproblem i dag. Det finnes kantkornlag dypere ned i snødekket også, men de er generelt dypere begravd og ligger under skarelag som vil være noe bærende til tross for at det er tynt og er i ferd med å bli spist opp av kantkorn. Det er en god del løs snø tilgjengelig i terrenget generelt for vindtransport, mest i østlig sektor. Vind vil øke skredfaren raskt og øke pålagring slik at svake lag svekkes og blir mer framtredende. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ over 1100 moh Problemet finnes innad i litt eldre fokksnø. Jeg antar at problemet sammenfaller i utbredelse og høydenivå med skredproblem 1. Litt usikker på dette, men vestavind har høyst sannsynlig frakta den snøen som problemet har oppstått i til østvendte leområder. Fikk utslag i lb, ct og ect på dette laget, men generelt måtte det stor belastning til for å fremprovosere brudd.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ over 1100 moh Mykheten på det overliggende laget/flatet varierer. Det varierer også mye i mektighet.

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ikke observert i noen heng med god sikt og utsikt fra Solgladberget i dag.

ObsID: 179829

Hallingdal / ÅL

Snø

08.02.2019 kl. 10:42

1124 moh

steinar@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@obskorps Kommentar:  V-vendt skavel erodert av vind fra vest.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@obskorps Kommentar:  V-vendt. Markerte kantkornlag 2 mm krystaller mellom skarelag. Fokksnø oppå.

Snødekke

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: På flatmark, tynt snødekke. Antagelig kantkornlag

Tester

ECTN12@15cmQ3 God Brudd i sjikt i fokksnø, ikke forplantning. Gikk videre med slagserien, og fikk da brudd i kantkornlag ETCP 15@65 cm Q2.

ObsID: 179722

Hallingdal / ÅL

Snø

08.02.2019 kl. 09:46

1129 moh

steinar@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@obskorps Kommentar:  Myke dyner og fersk fokksnø myke flak i heng mot Ø
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@obskorps Kommentar:  Ø-‘vendt heng relativt tynt snødekke. 35 cm gammelt snødekke med kantkorn ved bakken og under skarelag. Fokksnø over det gamle, totalt 100 cm. Virker bra stabilt, se stabilitetstest

Snødekke

80 cm totalt Lett snøfokk 8 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 900 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Begynner å nærme seg normale snømengder, og mer jevnt fordelt i terrenget. Avblåst på rygger og rabber, opp mot 30 cm ubunden snø fortsatt i lune søkk og ned mot skogen. Overflata er ellers preget av vind fra skiftende retning, ferskest påfyll av fokksnø i heng mot Ø-SØ. Finner fokksnø i alle himmelretninger, virker generelt ganske stabilt. Myke flak og fortsatt mye løssnø til vindtransport selv om det har satt seg noe.

Vær

Snø -6 °C 6 m/s fra V → 70% skyer Har snødd litt nå og da de siste dagene. Temperaturinversjon, -12 i dalen, -6 på fjellet. Lette snøbyger, mer vær lenger vest

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vind fra V i natt og i morges har flytta en del snø over i Ø-SØ vendte heng.

Skredfarevurdering

2 Moderat Etter ei periode med snøvær og vind fra ulike retninger er det nå mer jevnt fordelt snødekke, med ubunden snø i lune områder og fokksnø i myke flak i stort sett alle hellingsretninger. Fokksnøen virker generelt ganske stabil, men sjiktning kan forekomme. Det foregår fortsatt pålagring i heng mot SØ, og det er ventet mer snø. Det fins kantkornlag dypere i snødekket, som gir drønn her og der, men utbredelsen som skredproblem er begrenset. Noe mildere nå, så fokksnøen stabiliserer seg raskt. Kan vente ytterligere pålagring så situasjonen vil vel bli omtrent uendret de nærmeste dagene. Kantkornlag er uendret. Varslet faregrad er riktig Varselet stemmer bra med de rådende forhold når det gjelder skredproblem og grad. Dagens observasjoner (vind fra V-NV) gir fokksnøproblem i alle himmelretninger.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1100 moh Kantkornlag fins i alle hellingsretninger. Har i dag oppsøkt terreng med relativt tynt snødekke for å se etter kantkorn. Hvis en ser tilbake på vinterens historikk, oppsto skarelaget med mildværet rundt jul. Da var det lite snø og lite sammenhengende snødekke med unntak av Ø-vendte heng. Etter det har det vært jevnlige påfyll med snø og jevnt kaldt. Ut ifra det skulle en tro at kantkornlaget er begrenset til de områdene som hadde snø ved juletider, og altså ikke store sammenhengende områder med unntak av Ø-vendte heng. Tror ikke skred str 3 er særlig aktuelt av den grunn, i hvert fall ikke i heng mot N-V-S

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1100 moh Finner fokksnø i alle himmelretninger, ferskest i heng mot S og SØ. Mest snø i heng mot Ø og V, sidelasting også i renner og søkk mot N og S. Stort sett myke flak over alt unntatt nær kuler og rugger. Dagens stabilitetstester i Ø og V-vendt terreng viser ingen dramatisk sjiktning i fokksnøen som generelt virker bra stabil. Pålagring skjer fortsatt og det kommer mere snø.

Tester

ECTN13@35cmQ3 God Brudd i overgang 1F fokksnø og løsere snø, ikke forplantning. Måtte jekke med spade for å få brudd i kantkorn under skare.

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 179712

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

07.02.2019 kl. 16:30

1259 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Utsikten i høyfjellet bilde er tatt nordover mot Holsteinskardet
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Været og skibakken. Her på jordet er det 60cm ca 30 cm løsere nysnø og 30 cm gammel snø, som nå er smelte og kantkorn former.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Mykt flak sprakk litt opp
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  1250moh. Vest. - 5 i lufta. Ikke til bakken. I en søkkformasjon. Noen steder er det litt mer flak oppå løsere snø / overflatekant, enn der jeg gravde. Tenker profilen er ganske så representativ for høyfjellet. Og gjelder trolig flere himmelretninger. Snødybde er veldig forskjellig men vi har et eldre dekke også denne nyere snø oppå dette eldre dekke.

Snødekke

Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Kom inn litt snø ellers snøfall i går ca 5cm. Snøen er betydelig mer jevnere fordelt nå enn jeg var i området i starten av Januar. Det ligger snø i alle himmelretninger og skavler både mot øst og vest. Har vært skiftende vind som har gjort at dekke er jevnere. Det er avblåst / steinete på rygger/topper mens i søkk/lune formasjoner ligger snø. Dekke har svært ulikt dybde fra 1,5 meter til kun noen cm på få meter i disse søkene. Der jeg var.

Vær

Ikke nedbør -5 °C 3 m/s fra Ø ← 100% skyer Kom inn snøbyge sånn rundt kl 16. Ellers overskyet og noe lave skyer. Litt dårlig sikt i høyfjellet.

Faretegn

Ingen faretegn observert Ingen faretegn bortsett fra tråkker lett ut myke skavler og sprekker lett opp i mindre området. Myke flak uten noe særlig form for å forplante sprekken/ flaket.

Skredfarevurdering

2 Moderat Skitur, 750moh-1250moh mye i Sør til vest. ekke er jevnere fordelt nå enn sist jeg var på tur tidlig i Januar var det i denne region. Det har blåst fra litt her og der siste dager og det finnes mykere flak på løsere snø / småe kantkorn. Lengre ned i dekke er det kantkorn under skare / ved bakken. Så kantkorn utgjør skredproblemet ulik dybde avgjør belastning og størrelse på skredene. All snø er litt vind påvirket men løsere snø i lune formasjoner. I skogen er det helt løst på toppen så mye kant/smelteformer. Synker ned til hofta i skogen hvis du tar av skiene, så mye løst der altså. Vind vil lage hardere flak i høyfjellet. Skal mer til å trigge hardere flak men skredene vil også bli større. Varslet faregrad er riktig Vært mye forskjellige utsatt himmelretning siste dager. Mitt forslag er å ta med alle. Myke fokksnøflak lå der jeg var på en blanding av løsere snø og småe kantkorn.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh Mye kant i dekke under skare og ved bakken. Finnes over alt. Men er beskyttet mange steder under skaren. ( Stehvis fant jeg også i dag kant oppå skaren, men betydelig mindre under 1mm-så kun på øye mål, under skaren er de store flere mm) Det finnes flak over, hardere flak. Ser det på som lite sannsynlig . Men fra tynt dekke kan man treffe denne «nåla i høystakken» som gjør at hardt flakskred går, trolig også ved liten belastning. De kan nok bli store str 3.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Lett å løse ut Mulig 1 - Små Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh Over skogen finnes mykere flak på løsere snø / småe kantkorn. Trolig str 1 skred på dette der jeg var. Kan være større skred andre steder der flakene er hardere.

Snøprofil

5 cm F+ PP/FCsf 0 mm/0 mm, 1 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 4 cm F PP/FCsf 0 mm/0 mm, 45 cm 4F/P RG 0 mm/0 mm, 10 cm P+ RGxf 0 mm/0 mm, 2 cm P MFcr/IF 0 mm/0 mm, 8 cm F FC 0 mm/0 mm, 25 cm 1F MFcr/FC 0 mm/0 mm, 10 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 5 cm F FC 0 mm/0 mm 1250moh. Vest. - 5 i lufta. Ikke til bakken. I en søkkformasjon. Noen steder er det litt mer flak oppå løsere snø / overflatekant, enn der jeg gravde. Tenker profilen er ganske så representativ for høyfjellet. Og gjelder trolig flere himmelretninger. Snødybde er veldig forskjellig men vi har et eldre dekke også denne nyere snø oppå dette eldre dekke.

ObsID: 179641

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

07.02.2019 kl. 16:30

1099 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

25 cm F/4F+ PP/DF 0 mm/0 mm Småe overflatekant trolig også i dette lag, 20 cm 4F RGxf 0 mm/0 mm, 15 cm 4F FC/MFcl 0 mm/0 mm, 15 cm F FC 0 mm/0 mm, 10 cm P+ MFcl 0 mm/0 mm 900moh -3 i luften, så og si til bakken, traff noe is helt nederst. Sør vest. Men gjelder nok alle himmelretninger på denne høyden i skogen.

ObsID: 179645

Hallingdal / Hemsedal skisenter

Snø

06.02.2019 kl. 16:20

648 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Lettere skydekke og opphold nå i ettermiddag. Betydelig varmere enn først på dagen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Ca 5cm lett nysnø oppå skiboksen etter formiddagens snøvær.

Snødekke

Ikke snøfokk 5 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Kom ca 5cm lett nysnø i formiddag. Det har vært lite vind men på utsatte plasser har det vært noe transport.

Vær

Ikke nedbør -8 °C 0 m/s 80% skyer Kald morgen i bygda varmere i høyden. I formiddag kom det inn snøbyger. Tørr lett snø. Nå i ettermiddag har det blitt oppholdsvær.

ObsID: 179408

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

06.02.2019 kl. 12:14

1171 moh

Jørgen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps

Vær

Snø -7 °C 3 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Snøvær begynte ca 10.00. Lavt skydekke. Betraktelig mildere i høyden.

ObsID: 179365

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

06.02.2019 kl. 08:08

1339 moh

Jørgen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps

Snødekke

90 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Snøfordeling er nogenlunde jevn. Utsatte steder er avblåst , men både øst- og vestvendte leområder har godt med snø. Det er fremdeles områder i terrenget som har tynt snødekke med dårlig underlag for skikjøring, men alt av renner/botner/daler har nå generelt godt med snø. Vinden som var meldt i går kom ikke slik at det ligger i overkant av 10 cm løs snø tilgjengelig overalt i terrenget.

Vær

Ikke nedbør 2 m/s fra Ø ← 60% skyer En klar dag med god sikt i går. Kaldt i natt (rapport om -26 ved målestasjon). Ser ut til å bli en rolig og kald dag nå.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredfaren oppleves som liten i skisenteret. Området er ikke fulgt ut representativt, men selv i urørte testheng med representativt oppbygd snødekke er snødekket relativt stabilt. Under et 5-10 cm med lett vindpåvirket nysnø ligger et 4f/1F fast nysnøflak som sprekker opp og danner mindre utglidning av myke snøflak. Nysnøflaka ligger på mykt lag av nedføyka snø og forplantningsevnen er liten. Faregraden slik jeg opplevde den i dag ligger nærmere 1 enn 2, men jeg tenker fg 2 generelt for regionen i og med større sammenhengede leområder med snø og mere vind tidligere i høyden. Kaldt vær fører til sein stabilisering og mulig bidrag til oppbyggende omvandling. Vind vil raskt øke skredfaren. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 3 - Store Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh Ingen skred i dette laget så vidt jeg vet, men troverdige kilder hevder å ha fått drønn i dette laget senest for et par dager siden. Laget kan bli mer aktivt med økt pålagring når vind flytter snø. Laget vil også bli aktualisert når hardere og større overliggende flak dannes.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh Jeg tenker at tb ligger på mellom liten og stor. Foreløpig er utbredelsen stor og jeg setter alle hengretn.

Skredaktivitet

6. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ikke observert fra en hel dag med PDF-piste kjøring i skianlegget. Ingenting på nabofjell heller.

ObsID: 179317

Hallingdal / Hemsedal sksenter

Snø

05.02.2019 kl. 16:00

1106 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 1 av 1 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Det klarna opp i skisenteret utover dagen. Så ingen transport fersk transport på nabofjell. Og her på bilde i skogen er snøen løs og uten vindtegn.

Snødekke

Ikke snøfokk 8 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Fortsatt ligger det løs snø tilgjengelig for transport. Nysnø dybde er tatt sånn ca var kommet 5cm frem til 15.30 og kom nok et par etter det også.

Vær

Ikke nedbør -7 °C 0 m/s Mer skyet i dag tidlig enn meldt. Men klarna opp som meldt. Så og si vindstille, men en liten trekk var det nå og da, litt fra både vest og øst følte jeg. Nå kl 18 i kveld blåser det 2.4ms fra syd ved Hemsedal Skisenter , 1344moh.

Faretegn

Ingen faretegn observert Kun småe småe sprekker i myke flak

Skredfarevurdering

Kjørt utenfor løypene i skisenteret. Ingen vindtegn i snøen av betydning. Stedhvis kunne du finne mindre lommer av myke flak. Men maks str 1 skred trolig også under den størrelse. Mye fin løs snø i samtlige himmelretninger. Ingen fersk transport å se på nabofjell, god sikt utover dagen. Det finnes kantkorn i dekke mange plasser. Men ikke opplevd noe faretegn i dette, men mye kjørt terreng jeg var i. Så har ikke oversikt helt over dette kantkorn laget. Men vær obs på tynnere dekke der det ligger flak over. Tørre løssnøskred vil skje der snøen ligger løs, i brattere terreng. Skredfaren vil øke raskt når løs snø blir flyttet på.

ObsID: 179280

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org