Snøskredvarsel for Hallingdal tirsdag 08.01.2019

1
Liten
Publisert:

Litt nysnø og vind fører til ustabile nysnøflak i enkelte leområder, ellers stabile forhold.

Illustrasjon av ferdselsråd Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt. Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Slike skred blir vanligvis utløst av deg selv eller av andre skiløpere. Skredproblemet finnes der det ligger nysnø som danner myke flak i bratt terreng.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt nedbør og kraftig vind fra nordlig retning vil føre til mindre ansamlinger av nysnøflak i sørlig sektor. Den ferske vindtransporterte snøen kan stedvis legge seg på glatt skare og i noen heng kan det være lett å løse ut små skred. Det er sannsynligvis svært vanskelig å løse ut skred i det gamle snødekket. Unntaket kan være noen få heng høyt til fjells der mildværet ikke har tatt tak, men det er avgrenset til de høyestliggende toppene.
Snødekket er preget av vind og mildvær. Vindutsatte områder er avblåst eller har lite snø, mens det ligger noe mer snø i terrengformasjoner som samler snø og i terreng mot Ø-S. Kuldegrader etter mildværet har gitt skare over store områder, med varierende bæreevne i skogen.
Det er tidligere funnet kantkorn med smelteformer ved bakken. Onsdag ble det meldt om begynnende kantkorn mellom den siste fokksnøen og skare, og torsdag nedføyket rim som responderte på tilleggsbelastning i et fuktig snødekke. Mildvær ventes nå til dels å ha brutt ned svake lag, men det må bekreftes med observasjoner.
Kaldere vær på søndag og mandag har frosset til snøoverflaten.
6 - 10 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest., endring til bris fra nordøst om ettermiddagen.
-9 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra nord.
-11 °C til -4 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

06.01.2019 kl. 14:31

1302 moh

Jørgen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Mot Såta/ vestover.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Rimkrystaller i overflaten.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Typisk bilde av snødekket i høyden
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Områder med fokksnø.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Område med lite innblåst fokksnø.

Skredfarevurdering

1 Liten Forholdene fremstår som stabile. Det er lite snø i fjellet og sammenhengende snø/skiføre kun i østvendte skjerma leområder. Her ligger fokksnø som har en fast overflate. Ved liten tb klarer man normalt ikke å påvirke svake lag av nedføyka løssnø og kantkorn, men i overgang mellom tykt og tynt snødekke og ved stor tb kan det være mulig. Områder som omfattes av skredfare er få og de er relativt enkle å identifisere da mye av terrenget i andre himmelretninger enn østlig er avblåst. Overflaterim som også finnes på hard overflate kan snø ned og danne svakt lag. Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør 1 °C 7 m/s fra V → 60% skyer Litt kaldere i dag. Snødekket har tørket ut noe og er ikke lengre fuktig.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Få bratte heng NØ, Ø, SØ over 1200 moh Utbredelsen ligger et sted mellom noen og få heng.

Faretegn

Rimkrystaller Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: For det meste på ruglete overflate, men i skjerma områder der det finnes fokksnø har rimet lagt seg på relativt hard og jevn overflate.

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fikk et drønn med stor tb i en lun dump med innblåst fokksnø. Trolig kantkornlag over skare som kollapset.

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Det er skare som dominerer overflaten på snødekket, generelt sett. I områder som omfattes av skredfare er det vindpakket hard overflate.

Skredaktivitet

6. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 174343

Hallingdal / Skarvanfjellet

Snø

06.01.2019 kl. 14:25

1333 moh

krissikross (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTX

Snøprofil

50 cm P 0 mm/0 mm, 2 cm 1F 0 mm/0 mm, 50 cm P 0 mm/0 mm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 174344

Hallingdal / ÅL

Snø

06.01.2019 kl. 14:00

1242 moh

steinar@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@obskorps

Snødekke

Marmorert snøoverflate, vekselvis bare rabber, oppstikkende lyng og kjerr, is og bærende skare.

ObsID: 174321

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

06.01.2019 kl. 13:55

1234 moh

knut (*)

Skredfarevurdering

2 Moderat Enkelte heng vil kunne påvirkes, men generelt svært stabilt. Varslet faregrad er riktig Fg 1 i store deler av området vi beveget oss i i dag

Vær

Ikke nedbør 3 °C 5 m/s fra NV ↘ 75% skyer Klarvær i natt har tørket opp snødekket en del.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 1 - Små Få bratte heng Ø, SØ, S over 1200 moh Noen leformasjoner har samlet nok snø til å kunne utgjøre en fare. Men det skal mye til å utløse. Ellers bart og avblåst.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

180 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 1000 moh Vindpakket hard Tørr Varierer mellom lommer med vindpakket hard snø og skare.

Tester

@80cmQ2 God

ObsID: 174315

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org