Snøskredvarsel for Finnmarkskysten fredag 30.04.2021

3
Betydelig
Publisert:

Vindøkning i kveld gir økende skredfare. Unngå leområder der det samler seg fersk fokksnø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

OPPDATERT FREDAG MORGEN. Det ventes kraftig vind og snøbyger i kveld. Dette vil føre til mye vindtransport av snø og stor pålagring av fokksnø i leområder som allerede har fått en del snø de siste dagene. Det forventes derfor noen naturlig utløste skred i leområder.
Det har vært perioder med snøbyger den siste tiden. Nysnøen har lagt seg over et solid skarelag etter mildvær i midten av april.
Det finnes et vedvarende svakt lag av kantkorn/begerkrystaller ved bakken. I lavlandet er laget gjennomfuktet og på vei mot avrunding, og det skal mye til for å få påvirke det svake laget nå.
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest., endring til liten kuling fra nordvest om ettermiddagen.
-10 °C til -4 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Snøbyger fører til lokale variasjoner i nedbør og vind.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra nordvest., endring til sterk kuling fra nordvest om kvelden.
-10 °C til -7 °C på 700 moh.
Skyet.
Stor usikkerhet i nedbørmengde og vindstyrke.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / Nordkapp

Snø

30.04.2021 kl. 17:00

89 moh

Nsala@NVE (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nsala@NVE Kommentar:  Mye nysnø i forsenkninger og sørøst vendte sider. Ellers avblåst ned til smelte-fryse-skare
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV

Vær

Snø -1 °C 17 m/s fra N ↓ 100% skyer

Skredfarevurdering

2 Moderat Stor pålagring på et snødekke som ellers er vanskelig å løse ut. Og dårlig binding mot skare i sørvest, sør og sørøst-vendte sider etter tette snebyger siste døgn Til tross for god stabilitet i snødekket, vil pålagring fra snøbyger fortsette ut lørdag også. Naturlig utløste skred kan ventes Varslet faregrad er for høy

Tester

ECTN30@40cmQ3

ECTN18@28cmQ3

Snødekke

Kraftig snøfokk 28 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Fuktig Mye nysnø i forsenkninger og i sørøst vendte sider. Ellers avblåst ned til smelte-fryse-skare

Snøprofil

28 cm F PP 2 mm M, 7 cm K MFcr 2 mm W, 55 cm P MF 2 mm V 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 270781

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snø

30.04.2021 kl. 15:38

233 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -2 °C Kjøllefjord (100moh) kl 15:38 12 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i terreng, skredløpene beskyttes godt av snøskjerminger. Skredfaren ute i terrenget er ikke vurdert men erfaringsmessig vil den være høyere i sørvendte skråninger.. FV98 Ifjordfjellet - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Ventet perioder med snøfokk neste døgn. Skredløpene vil fylles litt etter hvert, men snøen setter seg etter hvert..

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 270730

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

29.04.2021 kl. 16:49

14 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø 2 °C E69 (0moh) kl 16:50 2 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Natte frost .

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

ObsID: 270600

Finnmarkskysten / Porsanger

Snø

29.04.2021 kl. 09:53

46 moh

Johan@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@obskorps

Snødekke

3 cm nysnø

ObsID: 270552

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org