Snøskredvarsel for Finnmarkskysten onsdag 28.04.2021

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold, men vær likevel forsiktig i bratt terreng der det finst myke fokksnøflak som kan være lette å påvirke.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå bratte heng med fersk fokksnø der det også finnes terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fokksnøen fra tidligere i uken vil trolig stabiliseres relativt raskt, men fortsatt påfyll av litt nysnø og ny vindøkning om ettermiddagen gjør at det kan dannes nye, små fokksnøflak i leheng der snøbygene treffer. Det gamle snødekket vil fortsatt være vanskelig å påvirke, men noen steder kan det løsne små, våte løssnøskred, særlig dersom sola bryter igjennom.
Det har vært perioder med snøbyger den siste tiden, uten at det har kommet noen store mengder med nysnø. Nysnøen har lagt seg over lag med kompakte smelteformer fra midten av april. I lavlandet har snødekket blitt gjennomfuktet i alle himmelretninger. I skyggesider er det et tynt lag med smelteskare øverst i den gamle snøpakken.
Det finnes et vedvarende svakt lag av kantkorn/begerkrystaller ved bakken. I lavlandet er laget gjennomfuktet og på vei mot avrunding, og det skal mye til for å få noen respons i det svake laget nå.
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nord., endring til bris fra nordvest om ettermiddagen.
-12 °C til -5 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Snøbyger fører til lokale variasjoner i nedbør og vind.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 6 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest., endring til frisk bris fra nordvest om kvelden.
-10 °C til -7 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Snøbyger fører til lokale variasjoner i nedbør og vind.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / Porsanger

Snø

25.04.2021 kl. 17:13

262 moh

Johan@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Johan@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Johan@obskorps Kommentar:  DHxr 3mm grid
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Johan@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Johan@obskorps Kommentar:  FCsf 1mm grid
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 20 moh Skare Tørr Snøoverflaten veksler mellom skare og noen områder med tørr nysnø (tynt). Snødybden i solvendte sider minker og det er mest snø i forsenkninger som har samlet snø, men som ligger mer skjermet for sol. Fortsatt kantkorn ved bakken som er på vei mot avrunding. Det har dannet seg noe overflatekant.

Tester

LBT@68cmQ3 Middels belastning

Faretegn

Ingen faretegn observert Gikk I samme område for 1 uke siden og opplevde da mye drønn I snødekket, spesielt under tregrensa. Ingen drønn eller andre faretegn observert denne gangen.

Vær

Ikke nedbør -1,7 °C 5 m/s fra NV ↘ 20% skyer Temperaturen har falt mot slutten av denne uken og det er også kommet noen få cm med nysnø. Solen har skint fra nesten skyfri himmel morgen til ca kl 1800

Skredfarevurdering

1 Liten Snødekket er isotermt og fuktighet er nå drenert gjennom. Snødekket består nå hovedsakelig av kompakte smelteformer og det er generelt stabile forhold. Fortsatt store begerkrystaller mot bakken, men dette kantkornlaget har sunket mer sammen etter siste tids mildvær. Temperaturgradient øverst i Snødekket kan føre til kantkorndannelse mellom tørr nysnø og skare. Skredproblematikken er knyttet til naturlig utløste skred pga solinnstråling. Stort sett kaldt vær og fravær av klarvær vil holde situasjonen stabil. Kan tenkes fokksnøproblem enkelte steder i løpet av uken. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Våte flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Naturlig utløst 3 - Store Ø, SØ, S, SV, V over 200 moh Finnes fortsatt svakt lag av kantkorn ved bakken som kan gå som naturlig utløst skred.

Skredaktivitet

25. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Går mye små brekk fra skavler i pga sol og temp. Virker som om dette har stoppet litt opp pga lavere temperatur.

Snøprofil

0,2 cm 1F RG/FCsf 1 mm D, 2 cm I MFcr, 15 cm K MFpc M, 13 cm P MF M, 3,5 cm I MFcr, 30 cm K MF M, 0,5 cm I MFcr, 4 cm 4F DHxr 3 mm M, 1 cm F DHla 8 mm M -2 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 50 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 70 cm

ObsID: 270165

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org