Snøskredvarsel for Finnmarkskysten tirsdag 02.03.2021

3
Betydelig
Publisert:

Ustabile fokksnøflak i leområder. Vedvarende svake lag kan påvirkes der snødekket er tynt.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Været vil nå gradvis roe seg, og skredfaren er minkende. Det vil fortsatt være lett å løse ut skred i den ferske fokksnøen og ned på vedvarende svake lag.
Søndag gikk mildværet opp til ca 800 moh. Tidligere snødekke har vært preget av sterk vind som har gitt et generelt hardt snødekke av fokksnø.
Før mildværet var det vedvarende svake lag av kantkorn og begerkrystaller. Dette finnes enten ved bakken, i forbindelse med skare eller i lag under fokksnøen.
9 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra vest., endring til stiv kuling fra nordvest om kvelden.
-6 °C til -2 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 300 moh natt til mandag.
Skyet.
Mulig polart lavtrykk gir kraftig vind og snø.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 6 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra nordvest., endring til frisk bris fra nordvest om kvelden.
-10 °C til -5 °C på 700 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

02.03.2021 kl. 21:48

14 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -2 °C Nordvågen (0moh) kl 21:48 0 cm nysnø akkumulert siste 3 timer.

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Frost å ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Melder bra vær.

ObsID: 258823

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snø

02.03.2021 kl. 18:16

233 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Ikke nedbør -2 °C Kjøllefjord (0moh) kl 18:16 4 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i skredløp langs veg. . FV98 Ifjordfjellet - er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Roligere vær og kaldere temperatur får snøenvtil å binde seg.

ObsID: 258811

Finnmarkskysten / Porsanger

Snø

02.03.2021 kl. 07:00

210 moh

Camillidae (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Camillidae
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Camillidae

Skredaktivitet

2. mar. I løpet av dagen (+01:00) Våte løssnøskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Vestlig og nordvestlig vind, polart lavtrykk

Notater

Fra anleggsområde E69 Skarvbergtunnelen, Skarvbergdalen.

Ulykke/hendelse

Ikke nådd ned i vårt arbeidsområde (anleggsvei). Ingen skade. Snø

Skredhendelse

2. mar 07:00 (+01:00) Vått løssnøskred 2 - Middels Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 197 moh og sluttet på 111 moh Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Brattheng Grovt estimerte data på avstand ifm oppfølging av anleggsområde.

ObsID: 258792

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

01.03.2021 kl. 22:42

14 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Rask temperaturstigning

Mye vann i snøen regn på snø

Vær

Snø -2 °C Skipsfjord (100moh) kl 22:42 1 cm nysnø akkumulert siste 6 timer.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye regn. Minkende skredfare neste døgn: Det melder snø å kaldere.

ObsID: 258641

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snø

01.03.2021 kl. 18:48

112 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Vær

Snø -2 °C Kjøllefjord (100moh) kl 18:48 1 cm nysnø akkumulert siste 3 timer. Snøfokk siste 3 timer.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye vann i snøen. FV894 Oksevåg - Sandfjordvatnet er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Temperaturen faller, snøen fryser til og stabiliserer seg.

ObsID: 258636

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snø

28.02.2021 kl. 16:35

112 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Vær

Regn 2 °C Oksevåg (100moh) kl 16:35

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Snøen mettes av vann. Bratte skråninger utsatt men generelt lite snø i terreng og skredløp langs veg. FV894 Oksevåg - Sandfjordvatnet er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 258400

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

28.02.2021 kl. 11:39

14 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Sørvestlig bris, 4C, lette regnbyger. Økende skredfare neste døgn: Ventes økende nedbør og vind fra sør-vest.

ObsID: 258349

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snø

27.02.2021 kl. 21:32

112 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Vær

Ikke nedbør -1 °C Kjøllefjord (0moh) kl 21:33 1 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø, og det som ligger i skredløp har god binding. FV894 Oksevåg - Sandfjordvatnet er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Det ventes temperaturstigning og regn.

ObsID: 258261

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

27.02.2021 kl. 15:31

14 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 0 °C Hele kontrakten (0moh) kl 15:32 3 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Værobservasjon fra Hele kontrakten (100 moh) kl 19:44 Sludd, 0,0 °C. 1 cm nysnø akkumulert siste 3 timer.

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Regn å mye vind. Uforandret skredfare neste døgn: Det e lite snø i fjellan..

ObsID: 258250

Finnmarkskysten / Nordkapp

Snø

27.02.2021 kl. 14:37

274 moh

Nsala@NVE (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nsala@NVE Kommentar:  Nesten bart mange plasser. Veldig vindpåvirket med flere store haler av fokksnø
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Ikke snøfokk Våt løssnø Fuktig Litt nysnø 5cm. Veldig vindpåvirket med flere store haler av fokksnø. Snødekket er veldig fuktig på grensen til våt. Store forskjeller på hvor det ligger snø og hvor mye. Nesten bart mange plasser, spesielt forhøyninger i terrenget

Vær

Snø -2,1 °C 5 m/s fra SV ↗ 40% skyer

Tester

ECTX

Skredfarevurdering

2 Moderat Kantkorn ved bakken finnes over alt i terrenget og flere steder under skare. Selvom skredproblemet vurderes til tørre flakskred, er snøen veldig fuktig på grensen til våt. Når man tar høyde for værmelding framover med 4 varmegrader og regn. Er det svært sannsynlig at problemet framover vil være våte flakskred. Store forskjeller i overflaten av snødekket, sannsynliggjør at problemer med dårlig binding ennå kan være aktivt. Til tross for gunstige temperaturer for omdanning. Da spesielt siden overflaterim (flate krystaller) og tåkerim er observert. Skarelag virker å være sprøtt, sammenlignet med begynnelsen av februar. Det er sannsynligvis sprøtt nokk til at opphoping av vann, ikke vil være et problem med stor utbredelse Omdanning av krystallene i snødekket, har kommet godt i gang. Det er all grunn til å tro at det vil fortsette med temperaturene og nedbør i form av regn framover Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Begrunnet lite snø generelt i terrenget vurderes skred til størrelse 2, men utbredelse til mange bratte heng

Snøprofil

5 cm F PP 3 mm M, 60 cm P RG 1 mm M, 4 cm 1F FCxr 2 mm M -2,1 °C @ 0 cm, -2,2 °C @ 10 cm, -2,2 °C @ 20 cm, -2,2 °C @ 30 cm, -2,2 °C @ 40 cm, -2,2 °C @ 50 cm, -2,3 °C @ 60 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 258265

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org