Snøskredvarsel for Finnmarkskysten fredag 26.02.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i leområder med fersk fokksnø. Det finst også områder med vedvarende svake lag i fjellet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Utpå formiddagen endrer vindretningen og tiltar i styrke i kombinasjon med nedbør, dette gjør at det vil legge seg opp ferske fokksnøflak i leområder. Disse kan løses ut av en enkelt skiløper. Kraftig vind de siste dagene har påvirket den eldre snøoverflaten som er avblåst eller hardpakket. Under den hardpakkede snøen ligger det flere lag med kantkorn som generelt er vanskelig å påvirke, men de kan være mulige å påvirke der snødekket er tynt og/eller mykt.
Sterk vind fra forskjellige retninger har gitt et generelt hardt snødekke av fokksnø. De mest vindutsatte terrengformasjonene er avblåst med mye oppstikkende stein. I skjermede terrengformasjoner kan det være mykere snø.
Det finnes vedvarende svake lag av kantkorn og begerkrystaller. Dette finnes enten ved bakken, i forbindelse med skare eller i lag under fokksnøen.
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sør., endring til liten kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-8 °C til -2 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
8 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra vest., endring til stiv kuling fra nordvest om formiddagen.
-5 °C til -2 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 300 moh natt til fredag.
Skyet.
Litt synkende temperatir utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

26.02.2021 kl. 21:24

14 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Vær

Snø 0 °C E69 (0moh) kl 21:24 0 cm nysnø akkumulert siste time.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Mildvær. Uforandret skredfare neste døgn: Melder frost til i morgen .

ObsID: 258109

Finnmarkskysten / Porsanger

Snø

26.02.2021 kl. 14:19

216 moh

Johan@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Johan@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

70 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard Fuktig Lite snø. Mest snø i sørvendte hellinger, og mesteparten av snøen i denne sektoren stammer fra bygeværet for 3 uker siden. Avblåst på topper. Svært hard snøoverflate i hele snødekket, også under tregrensen. Både vindpakket og skare i overflaten.

Faretegn

Drønn i snøen Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Ett tydelig drønn under skoggrensa

Vær

Snø 1 °C 12 m/s fra N ↓ 90% skyer Væromslag siste døgn. Lette regnbyger i lavlandet. Snø/sludd over 200 meter. Temperaturer like over 0 grafer.

Skredfarevurdering

2 Moderat Kantkorn ved bakken, under og over skare er fortsatt dominerende skredproblem. Lite nedbør siste tid, mye vind fra sør i tillegg til mildvær siste døgn har gjort overliggende lag svært hardt og gjør det vanskelig å påvirke kantkornlaget. Fordi mesteparten av nysnøen siste tid har blitt vindtransportert kan det forventes middels til store skred der formasjonene er store nok. Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTP12@68cmQ3 Middels Gikk i kantkorn ved bakken.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

Skredaktivitet

26. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

8 cm K RG 0 mm D-M, 18 cm 1F RG 0 mm D, 34 cm P RG 0 mm D, 5 cm 1F RG 1 mm D, 1 cm I MFcr, 4 cm 4F FC/DH 2 mm/3 mm D -0,5 °C @ 0 cm, -1,9 °C @ 10 cm, -3,5 °C @ 20 cm, -4,3 °C @ 30 cm, -4,2 °C @ 40 cm, -3,7 °C @ 50 cm, -2,5 °C @ 60 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 258072

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

25.02.2021 kl. 22:59

14 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Rask temperaturstigning

Vær

Ikke nedbør -2 °C Fv889 (100moh) kl 22:59 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør, . Uforandret skredfare neste døgn: Samme vær type.

ObsID: 257906

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

24.02.2021 kl. 11:52

7 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

24. feb 12:05 (+01:00) - 23. feb 12:05 (+01:00) Tørre løssnøskred 3 - Store. Naturlig utløst SØ. Under 100 moh Gjelder Fv8048 Kamøyvær - , Et i sei bukta på E69 å tre på fv 8048 den 23.02.21

ObsID: 257627

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

24.02.2021 kl. 11:52

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ferske skred

Vær

Ikke nedbør -6 °C Skipsfjord (100moh) kl 11:52 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Melder dårlig vær mye vind å regn. EV69 Nordmannset - Skipsfjord er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Vil fylle opp med snø i fjellan.

ObsID: 257628

Finnmarkskysten / Porsanger

Snø

23.02.2021 kl. 21:41

247 moh

GG (***)

Snødekke

90 cm totalt Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr Svært vindpåvirket etter siste dagers uvær. Mye snø er flyttet

Faretegn

Drønn i snøen forplantet seg da jeg satt spaden i snøen for å grave snøprofil. Fant igjen sprekk i snødekket ca 100 mot øst

Vær

Ikke nedbør -15 °C 4 m/s fra SV ↗ 10% skyer

Skredfarevurdering

2 Moderat Lett å påvirke svarkt lag der snødekket er tynt. Forplantningsevnen i snødekket et svært god hvis ting først starter. Det er store holdkrefter i snødekket pga mye vind siste tiden. Heng uten god understøtte vil være mest utsatt Mildværet som er meldt de neste dagene vil ikke gå høyt her i området. Snødekket vil kunne stabilisere seg. Svært mye kantkort i området Varslet faregrad er riktig Vil være vanskelig å få tegn på skredfare som drønn i snøen og skytende sprekker. Snødekket kan gi inntrykk av å være svært stabilt pga at den er så vindpåvirket og hard på overflaten.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, V, NV over 200 moh Har ikke undersøkt nok til å si noe sikkert om utbredelsen. Men regner med det er stor utbredelse

Snøprofil

20 cm 1F RG 0 mm D, 2 cm 4F RG 1 mm D, 3 cm P RG 0 mm D, 15 cm 4F DF 1 mm D, 50 cm 1F/4F FC/DH 1 mm/3 mm D -16 °C @ 0 cm, -13,5 °C @ 10 cm, -11,7 °C @ 20 cm, -10,6 °C @ 30 cm, -7,6 °C @ 40 cm, -6,4 °C @ 50 cm, -5,5 °C @ 60 cm, -4,5 °C @ 70 cm, -2,5 °C @ 80 cm, -1,3 °C @ 90 cm

ObsID: 257503

Finnmarkskysten / Nordkapp

Snø

23.02.2021 kl. 06:49

12 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 5 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

23. feb 06:49 (+01:00) Snø på EV69 løsnet fra fjell/dalside 50-200m. Anslått skredvolum på veg: <100m^3.Blokkert veglengde: 50-100m.Stengt for all trafikk på EV69 mellom 22.02.2021 kl. 23:55 og 23.02.2021 kl. 08:56.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 257504

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org