Snøskredvarsel for Finnmarkskysten tirsdag 23.02.2021

2
Moderat
Publisert:

Unngå skredterreng. Skred kan gå på vedvarande svake lag.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er mulig å løse ut skred på vedvarende svake lag i snødekket. Siden snøoverflaten i hovedsak er hard så skal det litt til for å påvirke de svake lagene, men om en gjør det kan skred bli overraskende store. Det er lettest å løse ut skred der snødekket er tynt og/eller myk overflate, men det er også mulig andre steder. Skred kan også fjernutløses. Sterk vind kan gi noe fersk oppbygning av fokksnø. Unngå ferdsel i skredterreng.
Sterk vind fra forskjellige retninger har gitt et generelt hardt snødekke av fokksnø. De mest vindutsatte terrengformasjonene er avblåst med mye oppstikkende stein. I skjermede terrengformasjoner kan det være mykere snø.
Lenger ned i snødekket finnes det vedvarende svake lag av kantkorn og begerkrystaller. Dette finnes enten ved bakken, i forbindelse med skare eller i lag under fokksnøen.
0 - 3 mm nedbør i døgnet.
Sterk kuling fra sørøst.
-25 °C til -19 °C på 700 moh.
Skyet.
Perioder med sørlig liten storm.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 1 mm nedbør i døgnet.
Sterk kuling fra sør., endring til frisk bris fra sør om kvelden.
-21 °C til -11 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / Porsanger

Snø

23.02.2021 kl. 21:41

247 moh

GG (***)

Faretegn

Drønn i snøen forplantet seg da jeg satt spaden i snøen for å grave snøprofil. Fant igjen sprekk i snødekket ca 100 mot øst

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, V, NV over 200 moh Har ikke undersøkt nok til å si noe sikkert om utbredelsen. Men regner med det er stor utbredelse

Vær

Ikke nedbør -15 °C 4 m/s fra SV ↗ 10% skyer

Skredfarevurdering

2 Moderat Lett å påvirke svarkt lag der snødekket er tynt. Forplantningsevnen i snødekket et svært god hvis ting først starter. Det er store holdkrefter i snødekket pga mye vind siste tiden. Heng uten god understøtte vil være mest utsatt Mildværet som er meldt de neste dagene vil ikke gå høyt her i området. Snødekket vil kunne stabilisere seg. Svært mye kantkort i området Varslet faregrad er riktig Vil være vanskelig å få tegn på skredfare som drønn i snøen og skytende sprekker. Snødekket kan gi inntrykk av å være svært stabilt pga at den er så vindpåvirket og hard på overflaten.

Snødekke

90 cm totalt Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr Svært vindpåvirket etter siste dagers uvær. Mye snø er flyttet

Snøprofil

20 cm 1F RG 0 mm D, 2 cm 4F RG 1 mm D, 3 cm P RG 0 mm D, 15 cm 4F DF 1 mm D, 50 cm 1F/4F FC/DH 1 mm/3 mm D -16 °C @ 0 cm, -13,5 °C @ 10 cm, -11,7 °C @ 20 cm, -10,6 °C @ 30 cm, -7,6 °C @ 40 cm, -6,4 °C @ 50 cm, -5,5 °C @ 60 cm, -4,5 °C @ 70 cm, -2,5 °C @ 80 cm, -1,3 °C @ 90 cm

ObsID: 257503

Finnmarkskysten / Nordkapp

Snø

23.02.2021 kl. 06:49

12 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 5 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

23. feb 06:49 (+01:00) Snø på EV69 løsnet fra fjell/dalside 50-200m. Anslått skredvolum på veg: <100m^3.Blokkert veglengde: 50-100m.Stengt for all trafikk på EV69 mellom 22.02.2021 kl. 23:55 og 23.02.2021 kl. 08:56.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 257504

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snø

22.02.2021 kl. 23:27

112 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Ikke nedbør -12 °C Kjøllefjord (0moh) kl 23:27 Snøfokk siste døgn.

ObsID: 257290

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

22.02.2021 kl. 21:50

14 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ferske skred

Vær

Snø 14 °C Skipsfjord (0moh) kl 21:50 5 cm nysnø akkumulert siste 3 timer. Snøfokk siste døgn.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye fokksnø. Økende skredfare neste døgn: Mye snøfokk.

ObsID: 257278

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snø

21.02.2021 kl. 22:14

112 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -16 °C Kjøllefjord (0moh) kl 22:14 Snøfokk siste 6 timer.

ObsID: 257108

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

21.02.2021 kl. 21:37

14 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Ikke nedbør -14 °C Magerøya (0moh) kl 21:37 0 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 12 timer.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Mye vind så fjellan renskes nok for snø. Uforandret skredfare neste døgn: Melder ingen eller litt snø..

ObsID: 257102

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

20.02.2021 kl. 21:44

14 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -15 °C Skarberg tunnelen (0moh) kl 21:45 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). -16 å ingen nedbør. Økende skredfare neste døgn: Melder mye Vind.

ObsID: 256866

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snø

20.02.2021 kl. 20:06

217 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -12 °C Kjøllefjord (0moh) kl 20:06

ObsID: 256862

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org