Snøskredvarsel for Finnmarkskysten søndag 14.02.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i områder med fersk fokksnø. Det finnes også vedvarende svake lag lenger ned i snødekket som kan påvirkes der snødekket er tynt.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

I heng som har vært i le for vinden de siste dagene kan det finnes svake lag i fokksnøen. Disse kan være lett å påvirke og det er mulig å løse ut middels store skred. Svake lag i fokksnøen fra tidligere i uken har sannsynligvis stabilisert seg. Det finnes et svakt lag av kantkorn under gammel skare lenger ned i snødekket. Der det har samlet seg mye snø over lengre tid kan det gå store skred på dette laget. Vær observant på faretegn som drønn og skytende sprekker.
Det har vært lite snø i regionen tidligere i vinter, men de to siste ukene har det kommet en god del snø, særlig i ytre deler av regionen. Periodevis kraftig vind fra omkring nord og nordøst har ført til at snøen er ujevnt fordelt i terrenget, og vinden har flyttet snø inn i leområder i sør- og vestvendte fjellsider.
I den nye fokksnøen kan det finnes nedføykede lag med nysnø. Under skaren fra tidligere i vinter er det et vedvarende svakt lag av kantkorn, til dels også med begerkrystaller.
4 - 7 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra nordvest., endring til frisk bris fra nordvest om formiddagen.
-14 °C til -8 °C på 700 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 6 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest.
-13 °C til -8 °C på 700 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

14.02.2021 kl. 22:38

14 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ingen vind snør rett ned. Uforandret skredfare neste døgn: Melder ikke mye vind kun litt snø..

Faretegn

Stort snøfall

Vær

Snø -5 °C E69 Hønsa til Nordkapp tunnelen (0moh) kl 22:39 10 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 255526

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

13.02.2021 kl. 23:18

14 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Har fått 10 cm med snø. Uforandret skredfare neste døgn: Ikke mye nedbør i morgen .

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Vær

Snø -4 °C Magerøya (0moh) kl 23:18 15 cm nysnø akkumulert siste 2 døgn. Snøfokk siste døgn.

ObsID: 255301

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snø

13.02.2021 kl. 19:34

217 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Vær

Snø -4 °C Kjøllefjord (100moh) kl 19:34 5 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 255275

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

12.02.2021 kl. 22:45

14 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i fjellan. Uforandret skredfare neste døgn: Finr vær.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø -6 °C Kokelv til Snefjord (0moh) kl 22:45 5 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

ObsID: 255041

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

11.02.2021 kl. 22:35

14 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø. Uforandret skredfare neste døgn: Melder ikke nedbør..

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Vær

Snø -6 °C E69 Svabergan (0moh) kl 22:35 5 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 254811

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snø

11.02.2021 kl. 20:15

217 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -4 °C Kjøllefjord (0moh) kl 20:15 3 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 254791

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org