Snøskredvarsel for Finnmarkskysten onsdag 10.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold. Det finnes vedvarende svake lag i snødekket. Hold avstand til bratte områder med fokksnø. Fjernutløsning og naturlig utløste skred er mulig.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det ventes fortsatt snøbyger og vind fra omkring nord, så det vil pålagres mer fokksnø i de samme lehengene som har fått mye snø den siste uka. Dette vil opprettholde den ustabile situasjonen der det stedvis er lett å løse ut skred, og mulighet for naturlig utløste skred. Flere steder finnes det vedvarende svake lag av kantkorn i snødekket som også kan påvirkes enten direkte av skiløper/skuter eller av mindre skred i fokksnøen. Dette kan gi større skred og fjernutløsning av skred er også mulig.
Det har vært lite snø i regionen tidligere i vinter, men den siste uka har det kommet en god del snø. Under tregrensen er snøen for det meste ubunden. Periodevis kraftig vind fra omkring nord og nordøst har ført til at snøen er ujevnt fordelt i terrenget, og vinden har flyttet mye løs snø inn i leområder i sør- og vestvendte helninger.
Under skaren fra tidligere i vinter har det dannet seg et vedvarende svakt lag av kantkorn, til dels også med begerkrystaller. Dette antas å finnes i større eller mindre grad de fleste steder som hadde snø på bakken under kuldeperiodene tidligere i vinter, særlig i indre deler av regionen.
I helgen ble det fjernutløst et skred i nærheten av Porsangermoen, langt sør i regionen. Det ble også observert et naturlig utløst skred ved Skipsfjord på Magerøya og Fv.8070 på Nordkinnhalvøya var steng på grunn av skred.
5 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra nord.
-15 °C til -11 °C på 700 moh.
Skyet.
Bygevær kan gi store lokale forskjeller i nedbørmengde og vindstyrke/retning. Mest vind i ytre strøk.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra nord.
-15 °C til -12 °C på 700 moh.
Skyet.
Bygevær kan gi store lokale forskjeller i nedbørmengde og vindstyrke/retning.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

10.02.2021 kl. 23:20

14 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). -5 å lite snø i fjelland. Uforandret skredfare neste døgn: Snøen har blåst bort fra fjell siden.

Vær

Snø -7 °C E69 (0moh) kl 23:21 5 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 254584

Finnmarkskysten / Nordkapp

Snø

10.02.2021 kl. 15:00

102 moh

Nsala@NVE (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nsala@NVE Kommentar:  Bildet viser østlig vendt side i bakgrunnen, mens forgrunnen viser sydlig vendt
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nsala@NVE Kommentar:  Bildet viser sydlig vendt side hvor det er betydelig mere snø enn østlig, nordlig og vestlig vendte sider
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Etter en lang periode med kantkorn under skare og den siste uken store variasjoner av nedføket lag av nysnø. Observeres det nå små tegn til stabilisering Det er meldt oppholdsvær og gunstige temperaturer for omvandling i snødekke. Dette gir grunn til å tro at nedføket lag av nysnø (observert som delvis nedbrutt under observasjon. kan være i ferd med å stabiliseres. Kantkornlaget har en større grad av usikkerhet knyttet til seg. Spesielt da det tidligere har tålt temperaturer som normalt er gunstig for omvandling Selvom oppholdsvær og gunstige temperaturer er meldt framover. Kommer det ofte nedbør uten at det er meldt. Man kan derfor med enkelhet se for seg en ny syklus med nedføket lag av nysnø, eller dårlig binding i fokksnøen Varslet faregrad er for høy

Vær

Snø -6,3 °C 8 m/s fra N ↓ 100% skyer Bygevær og snøfokk

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Fokksnø fra fjelltopper observeres fra fjellene rundt dalen/fjorden

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV Størrelse på kunstig utløste skred vurderes til (2 Middels store). Selv om snødekket er tynt i mange fjellsider, spesielt nordlige, østlige og vestlige sider har enkelte flak betydelig størrelse i sydlig vendte sider Utløsbarheten vurderes til (Noen bratte heng) av samme grunn som størrelse på forventet skred

Tester

ECTP11@25cmQ2

ECTN5@20cmQ2

Snødekke

Moderat snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig Lite snø i østlig, nordlig og vestlig vendte sider, mens det ligger mere snø i sydlig vendte sider. Flere sydlig vendte sider har betydelig ansamling av snø bak rygger og forhøyninger Fuktigheten i snødekke var en mellomting mellom tørr og fuktig

Snøprofil

5 cm F PP 2 mm M, 65 cm 4F DF 0 mm M, 35 cm P RG 0 mm M, 5 cm 1F FCxr 2 mm M -6,4 °C @ 0 cm, -7 °C @ 10 cm, -6,9 °C @ 20 cm, -6,3 °C @ 30 cm, -5,8 °C @ 40 cm, -5,1 °C @ 50 cm, -4,4 °C @ 60 cm, -3,8 °C @ 70 cm, -3,4 °C @ 80 cm, -3 °C @ 90 cm, -2,3 °C @ 100 cm, -2,1 °C @ 110 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Lite lys og snøfokk gjorde det vanskelig å fastslå fasettering på krystallene nede ved bakken, men det er min vurdering fra andre turer a det er tilstede generelt på fjellet (indikert som FCxr i snøprofil)

ObsID: 254583

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snø

09.02.2021 kl. 22:50

24 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Sørvendt terreng har blitt utsatt for en del transportsnø siste døgn. . FV8074 Hopseidet - Skjånes er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Vær

Snø -6 °C Kjøllefjord (0moh) kl 22:50 5 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 254407

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

09.02.2021 kl. 21:49

14 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Mye nedbør å vind så fjellan renskes for snø. Uforandret skredfare neste døgn: Bedre vær fra i morgen .

Vær

Snø -7 °C E69 (0moh) kl 21:50 10 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 3 døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 254405

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snø

08.02.2021 kl. 21:03

233 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Sørvendte skråninger utsatt for transportsnø. FV98 Ifjordfjellet - er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Været roer seg og snøen "setter seg".

Vær

Snø -6 °C Kjøllefjord (0moh) kl 21:03 7 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 254275

Finnmarkskysten / Porsanger

Snø

08.02.2021 kl. 13:32

260 moh

Johan@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Johan@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

3 Betydelig Fokksnøen har stabilisert seg noe. Skredproblemet i dette området er per nå knyttet til kantkorn ved bakken. Laget er vanskelig å påvirke fordi det ligger under tykt og hardt fokksnølag. Det forventes at skred kan bli store pga mengden vindtransportert snø i sørlige leområder. Viktig å være obs på områder med tynt snødekke. Skredfaren vil vedvare pga påfyll av snø og samme nordlige vindretning. Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør -9 °C 3 m/s fra N ↓ 50% skyer Snøbyger og vind siste døgn. Tenperaturer unde -10 grader

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store SØ, S, SV over 200 moh

Tester

ECTP22@84cmQ3 God Kankorn ved bakken

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr Snøoverflaten er ubundet under tregrensen. Like over grengrensen er overflaten vindpakket og myk. I områder hvor vinden har fått mer tak er snøoverflaten vindpakket og hard. Det er mye snø i sørlige leheng. Mindre snø på losidene. Mer snø innerst i regionen (Porangmoen) enn lenger ute (indre Billefjord).

Snøprofil

21 cm 4F DF 1 mm D, 13 cm 1F RG 0 mm, 46 cm P RG 0 mm, 4 cm F FC/DH 2 mm/3 mm -13,9 °C @ 0 cm, -8,2 °C @ 10 cm, -6,6 °C @ 20 cm, -5,7 °C @ 30 cm, -5 °C @ 40 cm, -4,7 °C @ 50 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 254279

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

07.02.2021 kl. 22:27

14 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Snø å vind fra Nor.. Uforandret skredfare neste døgn: Melder snø å vind..

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 254154

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snø

07.02.2021 kl. 19:16

217 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -5 °C Kjøllefjird (0moh) kl 19:16 4 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 254130

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snø

07.02.2021 kl. 19:13

217 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -4 °C Kjøllefjord (0moh) kl 19:14 6 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 254129

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org