Snøskredvarsel for Finnmarkskysten fredag 08.05.2020

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i terreng som har samlet fokksnø. Skredfaren er synkende

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Temperaturen synker, vinden løyer og nedbøren gir seg. Dette er stabiliserende forhold for snødekket og skredfaren synker. Fokksnøflak fra torsdag stabiliseres gradvis og det skal mer til for å løse ut skred. Det ventes ikke naturlig utløste skred fredag.
Manglende nattefrost og mildvær har gjort snøen fuktig eller våt i samtlige himmelretninger. Det er mer snø enn normalt, og store skavler er utbredt i regionen.
I indre deler av regionen finnes det et lag av kantkorn langs bakken, men laget har få ugunstige egenskaper og er vanskelig å påvirke. Profil fra Porsanger onsdag viser smelteformer gjennom hele snødekket. Eventuelt svakt lag kan finnes andre steder men utbredelsen minker.
8 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra vest., endring til liten kuling fra nordvest om kvelden.
-4 °C til -1 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra vest., endring til bris fra vest om formiddagen.
-6 °C til -2 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 300 moh natt til fredag.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

08.05.2020 kl. 23:46

239 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Rolig å fin tining.. Minkende skredfare neste døgn: Ingen nedbør.

ObsID: 234068

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

07.05.2020 kl. 22:49

239 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Tinner sakte med litt regn.. Uforandret skredfare neste døgn: Samme type vær..

ObsID: 233962

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

06.05.2020 kl. 22:53

239 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Snøen tinner sakte.. Uforandret skredfare neste døgn: Samme vær melding litt nedbør..

ObsID: 233865

Finnmarkskysten / Porsanger / Finnmarkskysten

Snø

06.05.2020 kl. 17:28

174 moh

Johan@obskorps (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Sludd 3 °C 7 m/s fra N ↓ 70% skyer Har vært plussgrader om nettene siste dagene.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Våt løssnø Våt Fortsatt mye snø der det har vært snøtransport, antakeligvis mer i hellinger som er mindre soleksponert. Områder der snødekket har vært tynt tiner mer og mer fram. Snøoverflaten er våt etter plussgrader, regn og sol. Snøen er råtten

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er lite lagdeling igjen i snøen, og hele profilet besto av smelteformer. LBT viste ingen brudd. Det kan antas at kantkorn som har vært tilstede tidligere i sesongen ikke lenger er like aktuelle. Skredproblem er naturlig utløste løssnøskred. Der er fortsatt mange store hengeskavler i regionen. Det kan være andre forhold i høyereliggende deler av regionen. Meldt regn som kan øke faren for løssnøskred. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Antakelig størst mulighet for utløsning i solhellinger.

Snøprofil

27 cm 1F RG 2 mm W, 63 cm P RG 1 mm M 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 50 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 70 cm, 0 °C @ 80 cm

ObsID: 233862

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

05.05.2020 kl. 23:24

239 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør. Minkende skredfare neste døgn: Det tiner veldig sakte.

ObsID: 233771

Finnmarkskysten / Nordkapp

Snø

05.05.2020 kl. 11:22

58 moh

Nsala@NVE (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Nsala@NVE
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Nsala@NVE

Notater

Glideskred, antagelig fra 1200 mandag 4 Mai

ObsID: 233749

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org