Snøskredvarsel for Finnmarkskysten torsdag 07.05.2020

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Regn kan gi våte skred i lavlandet. Nysnø og vind øker skredfaren i fjellet på ettermiddagen.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader med mye nysnø under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nordvest gir bygevær og lokale forskjeller. Der nedbøren kommer som regn kan våte skred løsne av seg selv. I fjellet, der nedbøren kommer som snø, vil nysnøflak bygge seg opp. Disse vil noen steder kunne løses ut av skiløper. Skredfaren øker når vinden øker på ettermiddagen. Vær forsiktig rundt store skavler.
Manglende nattefrost og mildvær har gjort snøen fuktig eller våt i samtlige himmelretninger. Det er mer snø enn normalt, og store skavler er utbredt i regionen.
I indre deler av regionen finnes det et lag av kantkorn langs bakken, men laget har få ugunstige egenskaper og er vanskelig å påvirke.
Mandag gikk det et lite glideskred på Magerøya. Og et skred stengte FV98 på Ifjordfjellet.
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørvest., endring til bris fra sør om ettermiddagen.
-4 °C til -1 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
8 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra vest., endring til liten kuling fra nordvest om kvelden.
-4 °C til -1 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

07.05.2020 kl. 22:49

239 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Tinner sakte med litt regn.. Uforandret skredfare neste døgn: Samme type vær..

ObsID: 233962

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

06.05.2020 kl. 22:53

239 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Snøen tinner sakte.. Uforandret skredfare neste døgn: Samme vær melding litt nedbør..

ObsID: 233865

Finnmarkskysten / Porsanger / Finnmarkskysten

Snø

06.05.2020 kl. 17:28

174 moh

Johan@obskorps (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Sludd 3 °C 7 m/s fra N ↓ 70% skyer Har vært plussgrader om nettene siste dagene.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Antakelig størst mulighet for utløsning i solhellinger.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Våt løssnø Våt Fortsatt mye snø der det har vært snøtransport, antakeligvis mer i hellinger som er mindre soleksponert. Områder der snødekket har vært tynt tiner mer og mer fram. Snøoverflaten er våt etter plussgrader, regn og sol. Snøen er råtten

Snøprofil

27 cm 1F RG 2 mm W, 63 cm P RG 1 mm M 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 50 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 70 cm, 0 °C @ 80 cm

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er lite lagdeling igjen i snøen, og hele profilet besto av smelteformer. LBT viste ingen brudd. Det kan antas at kantkorn som har vært tilstede tidligere i sesongen ikke lenger er like aktuelle. Skredproblem er naturlig utløste løssnøskred. Der er fortsatt mange store hengeskavler i regionen. Det kan være andre forhold i høyereliggende deler av regionen. Meldt regn som kan øke faren for løssnøskred. Varslet faregrad er riktig

ObsID: 233862

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

05.05.2020 kl. 23:24

239 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør. Minkende skredfare neste døgn: Det tiner veldig sakte.

ObsID: 233771

Finnmarkskysten / Nordkapp

Snø

05.05.2020 kl. 11:22

58 moh

Nsala@NVE (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Nsala@NVE
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Nsala@NVE

Notater

Glideskred, antagelig fra 1200 mandag 4 Mai

ObsID: 233749

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

04.05.2020 kl. 23:34

239 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Regn. Minkende skredfare neste døgn: Melder ikke regn til i morgen..

ObsID: 233697

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org